| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Hlavní : Povídání o škole

22.3.2021 11:49:58 Černá kronika

Letní vzdělávací kempy

Dorovnání rozdílů ve vzdělání dostává jasnější obrys. Kopíruju návrh Kateřiny Valachový. Dost zajímavý je třeba to, že letní kempy po 14ti denních turnusech mají zajišťovat jednotlivé školy. Kde? Přímo ve škole? Kdo tam bude ty děti učit a dozorovat? Další věc - večerní učení pro maturanty a učně, kteří nastoupí do práce. Takže oni budou po práci dohánět to, co nestihli během školního roku? To je taky kravina, ne?

- Státem financovanou organizaci mimořádných vzdělávacích kempů a škol v přírodě s turnusy na 14 dnů. Metodicky by tento projekt zaštítilo MŠMT, organizačně pak jednotlivé školy s podporou zřizovatelů a krajů. Kempy by byly poskytnuty bezplatně všem dětem, které se ve školním roce 2020/21 účastní na základním nebo středním vzdělání, a to včetně uměleckých škol, konzervatoří a podobně. Program kempů by obsahoval cílené doučování a probírání klíčové látky daných tříd a ročníků, dále pak v maximální míře sportovní aktivity. Státní dotace na jedno dítě je předpokládána ve výši 7000 korun.

- Program individuálního a částečně skupinového doučování pro žáky základních škol ve školním roce 2021/22 (nad rámec fungujících programů určených pro zvládání běžných situací). Jde o celoroční projekt zaměřený především (avšak nikoliv výlučně) na děti zvláště postižené omezením výuky kvůli rodině, prostředí a dalším vlivům. Předpoklad je vytvoření míst pro zhruba 100 tisíc dětí, lze však uvažovat i o vyšším počtu. Finanční dotace na jedno dítě: 10 000 korun. Metodicky zajistí projekt MŠMT, organizačně příslušné školy s podporou zřizovatelů a krajů.
- Program individuálního a částečně skupinového doučování pro studenty středních škol a učně (kteří navštěvovali zařízení ve školním roce 2020/21 nebo v tomto roce navštěvovali základní školu a do nového zařízení nastoupí od září 2021). Předpoklad je vytvoření míst pro zhruba 50 tisíc učňů a studentů (s možností zvýšení kapacit). Roční dotace na jedno místo je předpokládána ve výši 15 000 korun. Metodicky zajistí projekt MŠMT, organizačně příslušné školy s podporou zřizovatelů a krajů.

- Program Absolvent 2021 pro ty studenty, kteří střední školy navštěvují ve školním roce 2020/21 a poté budou přijati na vysoké školy nebo se o přijetí budou ucházet neúspěšně a rozhodnou se o studium pokusit od roku 2022/23. Skupinové doučování v předmětech významných pro studium na příslušné VŠ. Předpoklad účasti cca. 50 000 studentů. Dotace zhruba 5000 na studenta. Metodicky i organizačně zajistí příslušné vysoké školy.

- Projekt Večerní učení pro maturanty a učně ze závěrečných ročníků, kteří nastoupí po studiu do zaměstnání. Půlroční kurz skupinového doplnění vzdělání. Předpoklad zhruba 20 000 zájemců. Dotace na jednoho 5000 korun. Metodicky zajistí projekt MŠMT, organizačně příslušné školy s podporou zřizovatelů a krajů.

- Projekt doplnění dovedností pro doplnění praktických dovedností pro odborné střední školy a učňovská zařízení. Předpokládáno 20 000 zájemců při dotaci 5000 korun na jednoho. Metodicky zajistí MŠMT, organizačně školy ve spolupráci se zřizovateli a zaměstnavateli.

- Projekt pro umělecké a další specifické školy. Projekt by měl umožnit maximální možné doplnění vzdělání v oblasti specifických dovedností – například tanečních nebo výtvarných formou mimořádných soustředění a podobně. Předpoklad účasti zhruba 5000 studentů. Dotace na jednoho 20 000 korun.

- Rezerva pro potřeby speciálních a dalších potenciálních škol, například základních uměleckých škol: 0,2 miliardy.
Odpovědět
Průběh diskuze (188 názorů)
Téma: Letní vzdělávací kempy Černá kronika 22.3.2021 11:49
*Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 11:53
**Re: Návrh Kateřiny Valachové jak 22.3.2021 12:12
***Re: Návrh Kateřiny Valachové vlad. 22.3.2021 12:22
*Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 11:55
*Re: Návrh Kateřiny Valachové kachna_ 22.3.2021 11:59
**Re: Návrh Kateřiny Valachové Černá kronika 22.3.2021 12:5
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 12:7
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 12:8
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 12:11
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Bouřka 22.3.2021 12:15
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... Federika 22.3.2021 12:21
********Re: Návrh Kateřiny Valac... lela, rosa, niki 22.3.2021 12:56
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Federika 22.3.2021 12:59
**********Re: Návrh Kateřiny V... Vážný2 23.3.2021 22:49
********Re: Návrh Kateřiny Valac... TaJ 22.3.2021 14:24
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Federika 22.3.2021 14:26
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 12:17
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... Jitys 22.3.2021 12:23
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Federika 22.3.2021 12:26
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Jitys 22.3.2021 12:29
**********Re: Návrh Kateřiny V... Federika 22.3.2021 12:31
***********Re: Návrh Kateřiny... Jitys 22.3.2021 12:33
************Re: Návrh Kateři... Termix 22.3.2021 12:39
*************Re: Návrh Kate... Jitys 22.3.2021 12:41
**************Re: Návrh Ka... perko 22.3.2021 12:55
**************Re: Návrh Ka... Ina z Radešína 22.3.2021 13:46
***************Re: Návrh ... Federika 22.3.2021 13:48
****************Re: Návr... Ina z Radešína 22.3.2021 13:52
*****************Re: Ná... Federika 22.3.2021 13:53
***************Re: Návrh ... Jitys 22.3.2021 13:48
****************Re: Návr... Federika 22.3.2021 13:50
*****************Re: Ná... Jitys 22.3.2021 13:55
******************Re: N... Federika 22.3.2021 13:56
****************Re: Návr... Ina z Radešína 22.3.2021 13:58
*****************Re: Ná... Federika 22.3.2021 14:1
******************Re: N... Ina z Radešína 22.3.2021 14:3
*******************Re: N... Federika 22.3.2021 14:7
**********Re: Návrh Kateřiny V... Krajina v květnu 22.3.2021 16:39
********Re: Návrh Kateřiny Valac... perko 22.3.2021 12:32
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Jitys 22.3.2021 12:35
**********Re: Návrh Kateřiny V... jak 22.3.2021 12:37
**********Re: Návrh Kateřiny V... MaMar 22.3.2021 14:13
***********Re: Návrh Kateřiny... TaJ 22.3.2021 14:28
**********Re: Návrh Kateřiny V... Alena 22.3.2021 17:12
***********Re: Návrh Kateřiny... Jitys 22.3.2021 18:41
***********Re: Návrh Kateřiny... Vážný2 23.3.2021 22:53
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Okolík 22.3.2021 13:15
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Jitys 22.3.2021 13:40
**********Re: Návrh Kateřiny V... Okolík 22.3.2021 16:2
***Re: Návrh Kateřiny Valachové kachna_ 22.3.2021 12:11
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Černá kronika 22.3.2021 12:17
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Kaipa 22.3.2021 13:46
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Černá kronika 22.3.2021 14:34
******Re: Návrh Kateřiny Valachové kachna_ 22.3.2021 14:58
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... Kaipa 22.3.2021 15:13
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Kaipa 22.3.2021 15:13
******Re: Návrh Kateřiny Valachové kachna_ 22.3.2021 15:7
*Re: Návrh Kateřiny Valachové Vítr z hor 22.3.2021 12:0
*Re: Návrh Kateřiny Valachové Janinka a dvě princezny 22.3.2021 12:1
**Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 12:4
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Janinka a dvě princezny 22.3.2021 12:19
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 12:26
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Janinka a dvě princezny 22.3.2021 12:40
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Kopřiva Dvoudomá 22.3.2021 12:24
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 12:27
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Termix 22.3.2021 12:36
****Re: Návrh Kateřiny Valachové daba+holčička 22.3.2021 12:40
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 12:40
*Re: Návrh Kateřiny Valachové K_at 22.3.2021 13:6
**Re: Návrh Kateřiny Valachové Černá kronika 22.3.2021 14:38
***Re: Návrh Kateřiny Valachové jak 22.3.2021 14:39
*Re: Návrh Kateřiny Valachové Sam01 22.3.2021 13:14
**Re: Návrh Kateřiny Valachové lela, rosa, niki 22.3.2021 13:27
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 13:37
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 13:42
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 13:43
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Kaipa 22.3.2021 13:53
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... Federika 22.3.2021 13:55
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Jitys 22.3.2021 13:57
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Kaipa 22.3.2021 14:4
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Federika 22.3.2021 14:6
**********Re: Návrh Kateřiny V... Kaipa 22.3.2021 14:11
**********Re: Návrh Kateřiny V... lela, rosa, niki 22.3.2021 15:48
*********Re: Návrh Kateřiny Val... jak 22.3.2021 14:29
**********Re: Návrh Kateřiny V... Federika 22.3.2021 14:30
***********Re: Návrh Kateřiny... jak 22.3.2021 14:31
************Re: Návrh Kateři... TaJ 22.3.2021 14:36
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... kosatka2 22.3.2021 13:59
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Federika 22.3.2021 14:0
****Re: Návrh Kateřiny Valachové perko 22.3.2021 13:43
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 13:45
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 13:46
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 13:45
****Re: Návrh Kateřiny Valachové kosatka2 22.3.2021 13:45
****Re: Návrh Kateřiny Valachové K_at 22.3.2021 13:46
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Termix 22.3.2021 13:54
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 13:59
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Jitys 22.3.2021 14:3
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... Federika 22.3.2021 14:5
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Termix 22.3.2021 14:25
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... Federika 22.3.2021 14:30
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Termix 22.3.2021 14:33
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Federika 22.3.2021 14:35
**********Re: Návrh Kateřiny V... TaJ 22.3.2021 14:37
***********Re: Návrh Kateřiny... Federika 22.3.2021 14:40
************Re: Návrh Kateři... TaJ 22.3.2021 14:50
*************Re: Návrh Kate... Federika 22.3.2021 14:56
**************Re: Návrh Ka... TaJ 22.3.2021 14:58
**********Re: Návrh Kateřiny V... Termix 22.3.2021 14:54
***********Re: Návrh Kateřiny... Federika 22.3.2021 14:55
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Krajina v květnu 22.3.2021 14:35
*********Re: Návrh Kateřiny Val... perko 22.3.2021 14:50
**********Re: Návrh Kateřiny V... Termix 22.3.2021 15:1
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... TaJ 22.3.2021 14:31
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... jak 22.3.2021 14:32
********Re: Návrh Kateřiny Valac... TaJ 22.3.2021 14:39
*********Re: Návrh Kateřiny Val... jak 22.3.2021 14:40
**Re: Návrh Kateřiny Valachové MaMar 22.3.2021 14:34
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 14:36
***Re: Návrh Kateřiny Valachové sovice 22.3.2021 14:40
***Re: Návrh Kateřiny Valachové kosatka2 22.3.2021 14:48
*Re: Návrh Kateřiny Valachové kosatka2 22.3.2021 13:24
*Re: Návrh Kateřiny Valachové Lenka Pražanda 22.3.2021 14:11
**Re: Návrh Kateřiny Valachové daba+holčička 22.3.2021 14:15
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 14:16
****Re: Návrh Kateřiny Valachové daba+holčička 22.3.2021 14:16
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 14:21
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové Lenka Pražanda 22.3.2021 14:32
******Re: Návrh Kateřiny Valachové sovice 22.3.2021 14:38
***Re: Návrh Kateřiny Valachové Lenka Pražanda 22.3.2021 14:27
**Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 14:15
***Re: Návrh Kateřiny Valachové lela, rosa, niki 22.3.2021 16:4
****Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 16:19
*****Re: Návrh Kateřiny Valachové lela, rosa, niki 22.3.2021 16:21
******Re: Návrh Kateřiny Valachové Federika 22.3.2021 16:25
*******Re: Návrh Kateřiny Valacho... lela, rosa, niki 22.3.2021 16:27
********Re: Návrh Kateřiny Valac... lela, rosa, niki 22.3.2021 16:28
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Federika 22.3.2021 16:30
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Kaipa 22.3.2021 17:24
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Federika 22.3.2021 16:29
*********Re: Návrh Kateřiny Val... Jitys 22.3.2021 16:34
**********Re: Návrh Kateřiny V... Federika 22.3.2021 16:37
***********Re: Návrh Kateřiny... lela, rosa, niki 22.3.2021 16:47
************Re: Návrh Kateři... lela, rosa, niki 22.3.2021 16:48
************Re: Návrh Kateři... Federika 22.3.2021 16:49
*************Re: Návrh Kate... lela, rosa, niki 22.3.2021 16:54
**************Re: Návrh Ka... Federika 22.3.2021 16:59
***************Re: Návrh ... lela, rosa, niki 22.3.2021 17:3
****************Re: Návr... lela, rosa, niki 22.3.2021 17:5
*****************Re: Ná... Jitys 22.3.2021 18:35
****************Re: Návr... Federika 22.3.2021 17:8
*****************Re: Ná... lela, rosa, niki 22.3.2021 17:19
******************Re: N... Federika 22.3.2021 17:21
*******************Re: N... Krajina v květnu 22.3.2021 17:25
********************Re: N... Federika 22.3.2021 17:30
*********************Re: N... Krajina v květnu 22.3.2021 17:30
********************Re: N... Federika 22.3.2021 17:31
*********************Re: N... Krajina v květnu 22.3.2021 17:33
**********************Re: N... Krajina v květnu 22.3.2021 17:34
**********************Re: N... Federika 22.3.2021 17:40
***********************Re: N... K_at 22.3.2021 17:41
************************Re: N... Federika 22.3.2021 17:43
**********************Re: N... Termix 22.3.2021 22:16
***********************Re: N... Okolík 22.3.2021 22:19
***********************Re: N... K_at 22.3.2021 22:32
***********************Re: N... Federika 23.3.2021 0:52
***********************Re: N... Romana L. 23.3.2021 2:59
************************Re: N... Termix 23.3.2021 5:59
*************************Re: N... Ruth 23.3.2021 6:55
**************************Re: N... LadyP 23.3.2021 7:10
***************************Re: N... Ruth 23.3.2021 7:19
***********************Re: N... Vaitea 23.3.2021 7:7
***********************Re: N... Vítr z hor 23.3.2021 7:17
*********************Re: N... lela, rosa, niki 22.3.2021 17:35
**********************Re: N... Federika 22.3.2021 17:41
******************Re: N... TaJ 22.3.2021 17:25
***************Re: Návrh ... Alena 22.3.2021 17:13
****************Re: Návr... Federika 22.3.2021 17:19
**************Re: Návrh Ka... TaJ 22.3.2021 17:22
**********Re: Návrh Kateřiny V... Diva.Bara 22.3.2021 22:53
***********Re: Návrh Kateřiny... Jitys 23.3.2021 7:35
************Re: Návrh Kateři... Federika 23.3.2021 10:53
************Re: Návrh Kateři... Diva.Bara 23.3.2021 11:30
************Re: Návrh Kateři... K_at 23.3.2021 14:33
********Re: Návrh Kateřiny Valac... Agniezska 22.3.2021 17:2
*Re: Návrh Kateřiny Valachové leli 22.3.2021 15:21
*Re: Letní vzdělávací kempy kreditka 22.3.2021 19:16

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.