| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Zdraví : Koronavirus

28.9.2020 10:46:16 TiNiWiNi

Otevřený dopis belgických lékařů

Můj příspěvek bude dlouhý, ale stojí za to si jej aspoň letmo přčíst. Myslím ale, že se v dopise nezmiňují o těch úmrtích, která nastala v důsledku strachu z dostupné zdravotnické péče. Já ve svém okolí vím o 2 lidech. kteří zemřeli, protože nešli k doktorovi - jeden zánět zubů, který vyústil v zástavu srdce, další pacientka, která nedošla na kontrolu, tím pádem se její nemoc rozšířila a když už přišla k doktorovi, bylo pozdě. Oba dva byli starší lidé, kteří měli HRŮZU z návštěvy lékaře, aby se nenakazili COVID-19.

Zde je text dopisu:
My, belgičtí lékaři a zdravotníci si přejeme vyjádřit vážné znepokojení nad vývojem situace v posledních měsících kolem vypuknutí viru SARS-CoV-2. Vyzýváme politiky, aby byli nezávisle a kriticky informováni v rozhodovacím procesu a při zavádění nutných opatření proti koroně. Žádáme o otevřenou debatu, kde by byli zastoupeni všichni odborníci bez jakékoli formy cenzury. Po počáteční panice kvůli COVID-19 nám nyní objektivní fakta ukazují úplně jiný obrázek - pro nouzová opatření již neexistují žádné lékařské důvody. Stávající krizové řízení se stalo naprosto nepřiměřeným a způsobuje více škod, než užitku. Vyzýváme k ukončení všech opatření a žádáme o okamžité obnovení naší normální demokratické správy věcí veřejných a právních struktur a všech našich občanských svobod.

„Léčba nesmí být horší než problém“ je teze, která je v současné situaci relevantnější než kdy předtím. Ale my si všímáme, že vedlejší škody, které jsou nyní způsobovány občanům, budou mít v krátkodobém i dlouhodobém horizontu větší dopad na všechny vrstvy obyvatel, než je počet lidí, kteří jsou nyní chráněni před koronou.

Podle našeho názoru jsou současná opatření proti koroně a spolu s nimi i přísné sankce za jejich nedodržování v rozporu s hodnotami formulovanými belgickou Nejvyšší radou pro zdraví, která až donedávna jako autorita v otázce zdravotnictví u nás vždy zajišťovala kvalitní lékařství: „Věda - Odbornost - Kvalita - Nestrannost - Nezávislost - Transparentnost“. (1)

Jsme přesvědčeni, že tato politika zavedla povinná opatření, která nejsou dostatečně vědecky podložená, jsou jednostranně řízená a že v médiích není dostatek prostoru pro otevřenou debatu, ve které by zaznívaly různé názory. Kromě toho má každá obec a provincie nyní oprávnění přidávat svá vlastní opatření, ať už opodstatněná či nikoli.

Přísná represivní politika vůči koroně je navíc v rozporu se základní politikou vlády, co se týče prevence nemocí, posilování našeho imunitního systému prostřednictvím zdravého životního stylu, optimální péče s důrazem na péči o jednotlivce a investice do zaměstnanců ve zdravotnictví.(2)

Zdraví jako pojem

V roce 1948 WHO (Světová zdravotnická organizace) definovala zdraví následovně: „Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze absence nemoci nebo jiné tělesné vady.(3) Zdraví je tedy široký pojem, který jde nad rámec tělesné schránky a souvisí také s emocionální a sociální pohodou jednotlivce. Belgie má rovněž povinnost, z hlediska dodržování základních lidských práv, zahrnout tato lidská práva do svého rozhodování, pokud jde o opatření přijatá v kontextu veřejného zdraví. (4)

Současná globální opatření přijatá k boji proti SARS-CoV-2 ve velké míře porušují tento pohled na zdraví a lidská práva. Opatření zahrnují povinné nošení masky (také na čerstvém vzduchu a při sportovních aktivitách a v některých obcích, i když v okolí nejsou žádné další osoby), dodržování povinných odstupů, sociální izolace, povinná karanténa pro některé skupiny a hygienická opatření.

Předpovídaná pandemie s miliony úmrtí

Na začátku pandemie byla opatření srozumitelná a široce podporovaná, i když v zemích kolem nás byla opatření zaváděna různými způsoby. WHO původně předpovídala pandemii, která by si vyžádala 3,4% obětí na životech, jinými slovy, ztráty milionů lidských životů a vysoce nakažlivý virus, pro který nebyla k dispozici žádná léčba ani vakcína, čímž by nastal bezprecedentní tlak na jednotky intenzivní péče v našich nemocnicích. To vedlo k celosvětové mimořádné situaci, jakou jsme v historii lidstva ještě nikdy nebyli svědky: pro „vyrovnání křivky“ byl zaveden “lockdown”, který ohromil celou společnost i ekonomiku a zavíral zdravé lidi do karantény. Sociální distancování se stalo novým normálem v očekávání, že nás vysvobodí nová vakcína.

Fakta o covid-19

Postupně zazníval poplašný zvon z mnoha zdrojů: objektivní fakta ukazovala úplně jinou realitu.(5,6) Průběh COVID-19 byl stejný jako průběh normální vlny podobné chřipkovému období. Jako každý rok sledujeme směs různých chřipkových virů, jak kopírují stejnou křivku: nejprve přicházejí rhinoviry, poté viry chřipky A a B, následované koronaviry. Nic se neliší od toho, co běžně vidíme.

Použití nespecifického testu PCR, který vytváří mnoho falešně pozitivních výsledků, ukázalo exponenciální obraz. Tento test narychlo prošel nouzovým postupem a nikdy nebyl důkladně samovyzkoušen (self-tested). Tvůrce výslovně upozorňoval, že tento test je určen pro výzkum, a nikoli pro diagnostiku.(7) Test PCR pracuje s cykly amplifikace genetického materiálu - pokaždé se amplifikuje část genomu. Jakákoli kontaminace (např. jiné viry, zbytky starých genomů virů) může vést k falešným pozitivním výsledkům (8)

Test neměří, kolik virů je ve vzorku. Skutečná virová infekce znamená obrovskou přítomnost virů, tzv. virovou zátěž. Pokud má někdo pozitivní test, neznamená to, že je skutečně klinicky infikován, je nemocný nebo že bude nemocný. Kochův postulát nebyl splněn („Kultivovaný mikroorganismus nalezený u pacienta s potížemi může u zdravého člověka vyvolat stejné potíže“). Vzhledem k tomu, že pozitivní test PCR automaticky neindikuje aktivní infekci nebo infekčnost, není důvod přijímat sociální opatření, která jsou založena pouze na těchto testech. (9,10)

Lockdown (omezení vycházení)

Pokud porovnáme vlny infekce v zemích s přísnou politikou lockdownu se zeměmi, které jej nezavedly (Švédsko, Island ...), uvidíme podobné křivky. Neexistuje tedy žádná souvislost mezi nuceným lockdownem a průběhem infekce. Lockdown nevedl k nižší úmrtnosti. Podíváme-li se na datum uplatnění uložených výluk, zjistíme, že uzávěrky byly nastaveny poté, co už byl vrchol a počet případů klesal. Pokles tedy nebyl výsledkem přijatých opatření. (11) Zdá se, že jako každý rok, se díky klimatickým podmínkám (počasí, teplotě a vlhkosti) a rostoucí imunitě bude pravděpodobně snižovat vlna infekcí.

Náš imunitní systém

Po tisíce let bylo lidské tělo denně vystaveno vlhkosti a kapičkám obsahujícím infekční mikroorganismy (viry, bakterie a houby). Pronikání těchto mikroorganismů brání pokročilý obranný mechanismus - imunitní systém. Silný imunitní systém se odvíjí od běžného každodenního vystavení se těmto mikrobiálním vlivům. Nadměrná hygienická opatření mají nepříznivý vliv na naši imunitu. (12,13) Pouze lidé se slabým nebo nedostatečným imunitním systémem by měli být chráněni hygienickými opatřeními nebo sociálním distancováním.

Chřipka se znovu objeví na podzim (v kombinaci s COVID-19) a možné snížení přirozené odolnosti může vést k dalším obětem na životech. Náš imunitní systém se skládá ze dvou částí: vrozeného, nespecifického imunitního systému a získaného imunitního systému. Nespecifický imunitní systém tvoří první bariéru: pokožku, sliny, žaludeční šťávu, střevní hlen, vibrační vlasové buňky, komenzální flóru,… a brání ulpívání mikroorganismů na tkáni. Pokud nicméně na tkáních ulpí , makrofágy by zapříčinily zapouzdření a zničení těchto mikroorganismů.

Získaný imunitní systém se skládá z mukosální imunity (protilátky IgA, produkované hlavně buňkami ve střevech a plicním epitelu), buněčné imunity (aktivace T-buněk), kterou lze vytvářet při kontaktu s cizími látkami nebo mikroorganismy, a humorální imunity (IgM a IgG protilátky produkované B buňkami).

Nedávný výzkum ukazuje, že oba systémy jsou z velké míry provázané. Ukazuje se, že většina lidí již má vrozenou nebo obecnou imunitu proti např. chřipce a jiným virům. Potvrzují to nálezy na výletní lodi Diamond Princess, která byla umístěna do karantény kvůli několika cestujícím, kteří zemřeli na Covid-19. Většina cestujících byla staršího věku a přenos by byl v této situaci na lodi ideální. Zdá se však, že 75% nebylo infikováno. Takže i v této vysoce rizikové skupině je většina lidí odolná vůči viru.

Studie v časopise Cell ukazuje, že většina obyvatelstva neutralizuje koronavirus mukosální (IgA) a buněčnou imunitou (T-buňky), přičemž se u nich projevují jen nepatrné nebo žádné příznaky (14). Vědci zjistili, že reaktivita SARS-Cov-2 s CD4 + T buňkami v neinfikované populaci dosahuje až 60%, což naznačuje zkříženou reaktivitu s jinými viry nachlazení (koronovými).(15) Většina lidí proto již má vrozenou nebo zkříženou imunitu, protože se již ocitli v kontaktu s variantami stejného viru. Tvorba protilátek (IgM a IgG) B-buňkami zabírá pouze relativně malou část našeho imunitního systému. To může vysvětlovat, proč s procentem protilátek 5–10% může již každopádně existovat skupinová imunita.

Účinnost vakcín je hodnocena přesně na základě toho, zda tyto protilátky máme nebo nemáme. A zde dochází ke zkreslení. Většina lidí, kteří mají pozitivní test (PCR), nemá žádné obtíže. Jejich imunitní systém je dostatečně silný. Posílení přirozené imunity je mnohem logičtější přístup. Prevence je důležitým, nedostatečně zdůrazněným pilířem: zdravá, plnohodnotná výživa, cvičení na čerstvém vzduchu, bez masky, snížení stresu a vytváření si obohacujících emocionálních a sociálních kontaktů.

Důsledky sociální izolace na fyzické a duševní zdraví

Sociální izolace a ekonomické škody vedly k nárůstu deprese, úzkosti, sebevražd, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí.(16) Studie ukázaly, že čím více sociálních a emocionálních závazků lidé mají, tím odolnější jsou vůči virům. Je mnohem pravděpodobnější, že izolace a karanténa mají fatální následky. (17) Izolační opatření vedla také k zanedbání fyzické aktivity mnoha starších lidí z důvodu jejich nuceného pobytu uvnitř. Dostatek pohybu však má pozitivní vliv na kognitivní fungování, snižuje depresivní potíže a úzkost a zlepšuje fyzické zdraví, hladinu energie, duševní pohodu a kvalitu života všeobecně. (18) Strach, přetrvávající stres a osamělost vyvolaná dodržováním omezování sociálních kontaktů mají prokázaný negativní vliv na psychologické a celkové zdraví. (19)

Vysoce nakažlivý virus s miliony úmrtí bez jakékoli léčby?

Ukázalo se, že úmrtnost byla mnohonásobně nižší, než se očekávalo, a téměř se blížila běžné sezónní chřipce (0,2%). (20) Počet registrovaných úmrtí na koronu se proto stále zdá být nadhodnocen. Existuje rozdíl mezi smrtí na koronu a smrtí s koronou. Lidé jsou často nositeli více virů a potenciálně patogenních bakterií současně. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že většina lidí, u kterých se vyvinuly závažné příznaky, trpěla další patologií, nelze jednoduše dojít k závěru, že koronová infekce byla příčinou smrti. To ve statistikách většinou nebylo zohledněno.


Nejzranitelnější skupiny lze jasně identifikovat. Drtivá většina zemřelých pacientů byla ve věku 80 let nebo starší. Většina (70%) zemřelých, mladších než 70 let, měla preexistující zdravotní potíže, jako např. kardiovaskulární poruchy, diabetes mellitus, chronické plicní onemocnění nebo obezitu. Drtivá většina infikovaných osob (> 98%) neonemocněla nebo onemocněla jen lehce nebo se spontánně uzdravila.

A přitom je k dispozici cenově dostupná, bezpečná a účinná léčba pro ty, kteří vykazují závažné příznaky onemocnění ve formě HCQ (hydroxychlorochin), zinku a AZT (azithromycin). Rychle aplikovaná léčba vede k uzdravení a často zabrání hospitalizaci. Málokomu hrozí úmrtí.

Tato účinná léčba byla potvrzena klinickými pokusy kolegů v oboru s působivými výsledky. Toto je v přímém kontrastu s teoretickou kritikou (nedostatečné zdůvodnění dvojitě zaslepenými studiemi), která v některých zemích (např. Nizozemsku) dokonce vedla k zákazu této terapie. Metaanalýza v časopise The Lancet, která nemohla prokázat účinek HCQ, byla stažena. Použité primární zdroje dat se ukázaly jako nespolehlivé a 2 ze 3 autorů byly v konfliktu zájmů. Většina pravidel založených na této studii ovšem zůstala nezměněna… (48, 49)

Co se týče tohoto stavu věcí, máme své obavy. V USA se skupina lékařů z oboru, kteří denně dochází do styku s pacienty, spojila v „America""s Frontline Doctors“ a uspořádala tiskovou konferenci, která má milióny shlédnutí.(21,51) Francouzský profesor Didier Raoult z Institut d „Infectiologie de Marseille (IHU) také představil tuto slibnou kombinovanou terapii již v dubnu. Holandský praktický lékař Rob Elens, který ve své praxi léčil mnoho pacientů pomocí HCQ a zinkem, vyzval kolegy v petici za svobodu léčby.(22) Definitivní důkazy vycházejí z epidemiologického sledování ve Švýcarsku: míra úmrtnosti ve srovnání s touto léčbou a bez ní .(23)

Nyní už víme, že srdceryvné mediální zobrazování pacientů s ARDS (syndrom akutní dechové tísně), kde se lidé dusí a v bolestech jsou napojeni na umělé dýchání, bylo způsobeno přehnanou imunitní odpovědí s intravaskulární koagulací v plicních cévách. Ani tato obávaná komplikace již prakticky nemusí mít smrtelné následky, pokud se podávají léky proti srážlivosti krve a dexamethason, a vyhne se umělé ventilaci, u níž bylo zjištěno, že způsobuje další poškození plicní tkáně, (47) Nejedná se tedy o vražedný virus, ale o dobře léčitelný stav.

Šíření

K šíření dochází kapénkovou infekcí (pouze u pacientů, kteří kašlou nebo kýchají) a aerosoly v uzavřených, nevětraných místnostech. Kontaminace proto není možná na čerstvém vzduchu. Trasování kontaktů a epidemiologické studie ukazují, že zdraví lidé (nebo pozitivně testovaní bezpříznakoví nositelé) nejsou schopni virus přenášet. Zdraví lidé se proto navzájem nevystavují riziku. (24,25)
Přenos prostřednictvím předmětů (např. peníze, nákupy nebo nákupní vozíky) nebyl vědecky prokázán.(26,27,28) To vše vážně zpochybňuje celou politiku sociálního distancování a povinné používání roušek u zdravých lidí - neexistuje pro to žádný vědecký základ.

Roušky

Roušky patří všude tam, kdy dochází ke kontaktům s prokázanými rizikovými skupinami nebo lidmi s chorobami horních cest dýchacích, a v lékařském prostředí /v domově důchodců. Snižují riziko kapénkové infekce přenášené kýcháním nebo kašláním. Roušky u zdravých jedinců jsou neúčinné proti šíření virových infekcí. (29, 30, 31)

Nošení roušek se neobejde bez vedlejších účinků. (32, 33) Nedostatek kyslíku (bolesti hlavy, nevolnost, únava, ztráta koncentrace) se dostaví poměrně rychle a podobá se výškové nemoci. Každý den se nyní setkáváme s pacienty, kteří si kvůli rouškám stěžují na bolesti hlavy, problémy s dutinami, dýchací potíže a hyperventilací. Nahromaděný CO2 navíc vede k toxickému okyselení organismu, které ovlivňuje naši imunitu. Někteří odborníci dokonce varují před zvýšeným přenosem viru v případě nevhodného použití roušky (34)

Náš zákoník práce (Kodex 6) se zmiňuje o obsahu CO2 (ventilace na pracovištích) 900 ppm, za zvláštních okolností maximálně 1200 ppm. Po jedné minutě nošení roušky je tento toxický limit výrazně překročen na hodnoty, které jsou třikrát až čtyřikrát vyšší než tyto maximální hodnoty. Každý, kdo nosí roušku, je proto v extrémně špatně větrané místnosti. (35)

Nevhodné použití roušek bez komplexního lékařského kardio-pulmonálního testování tudíž není doporučeno uznávanými specialisty na bezpečnost práce.
Nemocnice mají na svých operačních sálech sterilní prostředí, kde zaměstnanci nosí roušky, a kde probíhá přesná regulace vlhkosti/teploty s vhodně dávkovaným tokem kyslíku kvůli kompenzaci, a splňují tedy přísné bezpečnostní normy. (36)

Druhá koronavirová vlna?

V Belgii se nyní hovoří o druhé vlně, následkem čehož přijdou na řadu další zpřísnění opatření. Bližší zkoumání údajů Sciensana37 však ukazuje, že ačkoliv od poloviny července došlo k nárůstu počtu infekcí, nedošlo k žádnému nárůstu hospitalizací ani úmrtí. Nejedná se tedy o druhou vlnu korony, ale o tzv. „testpidemie“ kvůli zvýšenému počtu testů. (50) Počet hospitalizací nebo úmrtí v nemocnicích vykázal v posledních týdnech krátkodobý minimální nárůst, ale při jeho interpretaci musíme vzít v úvahu nedávnou vlnu veder. Převážná většina obětí je navíc stále ve skupině obyvatel 75+ let.

To naznačuje, že podíl opatření přijatých ve vztahu k pracující populaci a mladým lidem je nepřiměřený pro zamýšlené cíle. Převážná většina pozitivně testovaných „infikovaných“ osob je ve věkové skupině aktivní populace, u které se díky dobře fungujícímu imunitnímu systému nevyvíjejí žádné nebo pouze omezené příznaky. Takže se nic nezměnilo - vrchol je u konce.

Posílení politiky prevence

Protikoronová opatření jsou do očí bijícím kontrastem ve srovnání s minimální snahou politiků a vlády, co se týče podložených opatření s již prokázanými přínosy pro zdraví populace, jako je například daň z cukru, zákaz (e)cigaret a zajištění, aby zdravá výživa, cvičení, a sítě sociální podpory byly finančně atraktivní a široce dostupné. Jde o promarněnou příležitost pro lepší politiku prevence, která by mohla přinést změnu smýšlení u všech vrstev populace s jasnými výsledky v oblasti veřejného zdraví. V současnosti pouhá 3% z rozpočtu na zdravotní péči jsou určena na prevenci. (2)

Hippokratova přísaha

Jako lékaři jsme složili Hippokratovu přísahu:
"Budu se především starat o své pacienty, podporovat jejich zdraví a zmírňovat jejich utrpení."
"Budu informovat své pacienty správně."
"Ani pod tlakem nevyužiji své lékařské znalosti pro praktiky, které jsou proti lidskosti."
Stávající opatření nás nutí jednat proti této přísahě.
Podobný kód mají i další pracovníci ve zdravotnictví.

Heslo „Primum non nocere“ (= Především neškodit), na sebe vztahuje každý lékař a zdravotnický pracovník, a je rovněž podkopáváno současnými opatřeními a vyhlídkou na možné zavedení generalizované vakcíny, která nepodléhá předchozímu rozsáhlému testování.

Vakcína

Průzkumové studie očkování proti chřipce ukazují, že za 10 let se nám podařilo vyvinout vakcínu s účinností více než 50% pouze třikrát. Očkování našich starších spoluobčanů se jeví jako neúčinné. Účinnost ve věku nad 75 let téměř neexistuje.(38) Vzhledem k nepřetržité přirozené mutaci virů, jak vidíme každý rok také v případě viru chřipky, je vakcína nanejvýš dočasným řešením, které si vyžaduje pokaždé nové následné vakcíny. Nevyzkoušená vakcína, která je implementována nouzovým postupem a pro kterou již výrobci získali právní imunitu před možnými následky, vyvolává vážné pochyby. (39,40) Nepřejeme si, aby naši pacienty byli používáni jako pokusní králíci. V celosvětovém měřítku se v důsledku vakcíny očekává 700 000 případů s trvalými následky nebo úmrtí.(41) Pokud si 95% lidí projde Covidem-19 prakticky bez příznaků, riziko vystavení se netestované vakcíně je nanejvýš nezodpovědné.

Role médií a oficiální komunikační plán

Zdálo se, že v posledních několika měsících zástupci z novin, rozhlasu a televize podporovali téměř nekriticky skupinu odborníků a vlády tam, kde právě tisk by měl být kritický a zabránit jednostranné vládní komunikaci. Veřejná komunikace v našich sdělovacích prostředcích působila tak, že byla spíše jako propagandou než objektivním zpravodajstvím.

Podle našeho názoru je úkolem žurnalistiky přinášet zprávy co nejobjektivněji a co nejvíce neutrální, zaměřené na hledání pravdy a kriticky kontrolovat moc, přičemž by takoví odborníci, kteří nesouhlasí, dostali také veřejný prostor, kde by se mohli vyjádřit. Tento názor je podporován novinářskými etickými kodexy. (42) Oficiální vyjádření, že “lockdown” je nutný, že je to jediné možné řešení, a že každý tento “lockdown” podporuje, znesnadnilo lidem s jiným názorem, stejně tak i odborníkům, aby tento jiný názor vyjádřili.

Alternativní názory byly ignorovány nebo zesměšňovány. V médiích jsme nezažili otevřené debaty, kde by bylo možné vyjádřit různé názory. Překvapilo nás také, že mnoho videí a článků mnoha vědeckých odborníků a autorit bylo a stále jsou odstraňovány ze sociálních médií. Cítíme, že toto není v souladu se svobodným, demokratickým ústavním státem, a tím spíše, že se takto vytváří tunelové vidění. Tento směr má také paralyzující účinek a vyvolává ve společnosti strach a obavy. V této souvislosti odmítáme záměr cenzury disidentů v Evropské unii! (43)

Situaci neprospěl ani způsob, jakým byl Covid-19 vykreslen politiky a médii. Válečná terminologie byla běžná a válečná rétorika nezaostávala. Často byla zmiňována „válka“ s „neviditelným nepřítelem“, který musí být „poražen“. Použití frází jako „hrdinští lékaři v první linii“ a „oběti korony“ v médiích dále přilil olej do ohně plného strachu, stejně jako myšlenka, že se celosvětově potýkáme se „zabijáckým virem“.

ČíslA, kterými byli obyvatelé neúprosně bombardováni den co den, hodinu po hodině, aniž by tato čísla byla interpretována, aniž by byla srovnána s úmrtími na chřipku v jiných letech, bez porovnání s úmrtími z ostatních důvodů, vyvolalo skutečnou psychózu strachu mezi obyvateli. Toto nejsou informace, toto je manipulace.

Ostře nesouhlasíme s organizací WHO, která vyzvala k tomu, aby byla infodemie (tj. všechny odlišné názory z oficiálního diskurzu, včetně expertů s odlišnými názory) umlčena bezprecedentní mediální cenzurou. (43,44)

Naléhavě vyzýváme média, aby zde převzala odpovědnost!

Požadujeme otevřenou debatu, v níž jsou vyslechnuti všichni odborníci.
Výjimečný stav versus lidská práva

Obecná zásada řádné správy věcí veřejných vyžaduje, aby se proporcionalita rozhodnutí vlády zvážila ve světle vyšších právních norem: jakýkoli zásah vlády musí být v souladu se základními právy chráněnými Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Zásahy veřejných orgánů jsou povoleny pouze v krizových situacích. Jinými slovy, diskreční rozhodnutí musí být přímo úměrná absolutní nutnosti.

Současně přijímaná opatření se týkají zasahování mimo jiné do práva na respektování soukromého a rodinného života, svobody myšlení, svědomí a náboženství, svobody projevu a svobody shromažďování a sdružování, práva na vzdělání atd. , a musí tedy dodržovat základní práva chráněná Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Například v souladu s čl. 8 odst. 2 Evropské úmluvy o lidských právech je zásah do práva na soukromý a rodinný život přípustný, pouze pokud jsou opatření nezbytná v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany veřejného pořádku a předcházení trestným činům, ochrany zdraví nebo ochrany práv a svobod druhých. Regulační text, na kterém je zásah vlády založen, musí být dostatečně jasný, předvídatelný a přiměřený sledovaným cílům. (45)

Předpovídaná pandemie s miliony oběťmi na životech zdánlivě reagovala na tyto krizové podmínky, což vedlo ke zřízení nouzové vlády. Nyní, když objektivní fakta ukazují situaci v úplně jiném světle, podmínka, že není možné jednat jinak (není čas na důkladné vyhodnocení, zda-li dojde k mimořádné události) již neplatí. Covid-19 není virus nachlazení, ale dobře léčitelná nemoc s mírou úmrtnosti srovnatelnou se sezónní chřipkou. Jinými slovy, již neexistuje nepřekonatelná překážka pro veřejné zdraví.

Neexistuje žádný výjimečný stav.

Nesmírné škody způsobené současným směřováním

Otevřená diskuse o opatřeních proti koronaviru znamená, že kromě roky života, které získají pacienti s koronou, musíme vzít v úvahu i další faktory, jenž ovlivňují zdraví celé populace. Patří mezi ně škody způsobené v psychosociální oblasti (nárůst deprese, úzkosti, sebevražd, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí) (16) a škody ekonomické.

Pokud vezmeme v úvahu veškerý dopad těchto opatření, je současné směřování naprosto nepřiměřené, jak se praví, rozbíjíme atom kladivem. Považujeme za alarmující, že se vláda odvolává na zdraví jako na důvod pro mimořádný stav.
Jelikož jako lékaři a zdravotníci čelíme viru, který se z hlediska jeho škodlivosti, úmrtnosti a přenosnosti blíží sezónní chřipce, odmítáme tato extrémně nepřiměřená opatření.

• Proto požadujeme okamžité ukončení všech opatření.
• Zpochybňujeme legitimitu současných odborných poradců, kteří se scházejí za zavřenými dveřmi.
• V návaznosti na ACU 2020 46 https://acu2020.org/nederlandse-versie/ požadujeme důkladné prozkoumání role WHO a možného vlivu střetu zájmů v této organizaci. WHO rovněž tvořilo jádro boje proti „infodemii“, tj. systematické cenzuře všech nesouhlasných názorů v médiích. A to je pro demokratický stát, který se řídí právním řádem, nepřijatelné. (43)

Distribuce tohoto dopisu
Rádi bychom veřejně vyzvali naše profesní sdružení a kolegy zdravotníky, aby se vyjádřili ke stávajícím opatřením.

Upozorňujeme především a voláme po otevřené diskusi, v níž pracovníci ve zdravotnictví mohou a odváží se promluvit.

Tímto otevřeným dopisem vysíláme signál, že při pokračování stejným směrem více uškodí než pomůže, a vyzýváme politiky, aby se nezávisle a kriticky informovali o dostupných důkazech - včetně důkazů od odborníků s různými názory, pokud jsou založeny na vědeckých důkazech – při vydávání opatření s cílem podporovat celkové zdraví.

Se znepokojením, nadějí a osobně.


5/9/2020

Podepsáno 538 lékaři
Podepsáno 1 593 lékařsky vyškolených pracovníků ve zdravotnictví
Podepsáno 11285 občanů
Odpovědět
Průběh diskuze (552 názorů)
Téma: Otevřený dopis belgických lékařů TiNiWiNi 28.9.2020 10:46
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů TiNiWiNi 28.9.2020 10:48
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Taodvedle 28.9.2020 12:15
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Ropucha + 2 ropušata 28.9.2020 10:52
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Modrý kvítko 28.9.2020 10:54
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Modrý kvítko 28.9.2020 10:58
***Re: Otevřený dopis belgických léka... TiNiWiNi 28.9.2020 11:2
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Modrý kvítko 28.9.2020 11:5
*****Re: Otevřený dopis belgických ... TiNiWiNi 28.9.2020 11:21
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů DaVinci 28.9.2020 10:56
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Roya 28.9.2020 11:3
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Ropucha + 2 ropušata 28.9.2020 11:51
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Jitys 28.9.2020 12:15
****Re: Otevřený dopis belgických lé... TiNiWiNi 28.9.2020 12:23
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Kat 28.9.2020 10:57
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Lada2 28.9.2020 10:59
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Brumbambula 28.9.2020 14:21
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Bouřka 28.9.2020 14:31
****Re: Otevřený dopis belgických lé... TiNiWiNi 28.9.2020 16:3
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Aninabe 28.9.2020 16:10
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Modrý kvítko 28.9.2020 16:17
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů ...neviditelná... 28.9.2020 11:0
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Yuki 00,03,07 28.9.2020 11:3
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Kat 28.9.2020 11:18
***Re: Otevřený dopis belgických léka... TiNiWiNi 28.9.2020 11:28
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Vaitea 28.9.2020 11:35
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Yuki 00,03,07 28.9.2020 11:50
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Ropucha + 2 ropušata 28.9.2020 11:52
*******Re: Otevřený dopis belgick... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:0
********Re: Otevřený dopis belgi... Ropucha + 2 ropušata 28.9.2020 12:5
*********Re: Otevřený dopis bel... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:7
**********Re: Otevřený dopis b... Juillet 28.9.2020 12:11
***********Re: Otevřený dopis... troposfera36 28.9.2020 14:8
**********Re: Otevřený dopis b... Bouřka 28.9.2020 12:55
***********Re: Otevřený dopis... ...neviditelná... 28.9.2020 13:21
*********Re: Otevřený dopis bel... daba+holčička 28.9.2020 12:8
**********Re: Otevřený dopis b... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:14
***********Re: Otevřený dopis... daba+holčička 28.9.2020 12:24
************Re: Otevřený dop... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:28
************Re: Otevřený dop... Vítr z hor 28.9.2020 12:33
*************Re: Otevřený d... daba+holčička 28.9.2020 12:36
**************Re: Otevřený... Vítr z hor 28.9.2020 12:39
***************Re: Otevře... daba+holčička 28.9.2020 12:42
***************Re: Otevře... Juillet 28.9.2020 12:42
****************Re: Otev... Okolík 28.9.2020 14:58
*****************Re: Ot... Juillet 28.9.2020 15:0
*****************Re: Ot... Juillet 28.9.2020 15:3
****************Re: Otev... Modrý kvítko 28.9.2020 15:6
*****************Re: Ot... Juillet 28.9.2020 15:7
******************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:8
*****************Re: Ot... Juillet 28.9.2020 15:10
******************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:13
*******************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:14
********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:17
*********************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:19
**********************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:20
**********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:23
***********************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:24
************************Re: O... Modrý kvítko 14.10.2020 16:52
**********************Re: O... Okolík 28.9.2020 15:25
***********************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:27
************************Re: O... Okolík 28.9.2020 15:31
************************Re: O... *Hany 28.9.2020 15:32
*************************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:37
*************************Re: O... Nella+2 28.9.2020 15:38
**************************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:52
***************************Re: O... Greta nakukujici 28.9.2020 15:55
****************************Re: O... Juillet 28.9.2020 16:2
**************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 16:1
*****************Re: Ot... Monty 28.9.2020 15:11
******************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:14
*******************Re: O... Monty 28.9.2020 15:17
********************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:23
*********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:24
*********************Re: O... Monty 28.9.2020 15:33
**********************Re: O... Greta nakukujici 28.9.2020 15:44
***********************Re: O... Monty 28.9.2020 15:49
************************Re: O... Greta nakukujici 28.9.2020 15:51
*************************Re: O... Monty 28.9.2020 15:53
*************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:3
**************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 16:14
***************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:17
****************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 16:19
*****************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:22
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 16:23
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:28
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 16:30
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 16:48
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 16:53
******************************Re: O... pevalo 28.9.2020 17:0
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 18:23
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 18:43
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 17:1
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:3
******************************Re: O... Nella+2 28.9.2020 17:7
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:30
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:26
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 16:28
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 16:55
******************************Re: O... Okolík 28.9.2020 17:45
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:49
******************************Re: O... Kat 28.9.2020 17:52
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:53
******************************Re: O... McGruber 28.9.2020 17:56
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:58
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 18:4
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 18:7
******************************Re: O... Lída+2 28.9.2020 18:4
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 18:8
******************************Re: O... Alena 28.9.2020 18:12
******************************Re: O... Marka 28.9.2020 18:24
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 18:32
******************************Re: O... TaJ 28.9.2020 18:50
******************************Re: O... Okolík 28.9.2020 18:34
******************************Re: O... Taodvedle 28.9.2020 17:52
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 17:56
******************************Re: O... Taodvedle 28.9.2020 17:58
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 17:58
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 18:3
******************************Re: O... Lída+2 28.9.2020 18:5
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 18:6
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 18:6
******************************Re: O... Okolík 28.9.2020 18:29
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 18:31
******************************Re: O... McGruber 28.9.2020 18:42
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 19:27
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 19:34
******************************Re: O... Kat 28.9.2020 19:41
******************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 19:42
******************************Re: O... vlad. 28.9.2020 20:5
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 22:8
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 22:22
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 22:30
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 22:39
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 22:53
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 22:59
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:2
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 23:6
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:8
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:8
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:13
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 23:14
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:16
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 23:16
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:26
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 23:31
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 23:32
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 23:31
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:32
******************************Re: O... Kristiána. 28.9.2020 23:25
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:28
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 23:33
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:37
******************************Re: O... troposfera36 29.9.2020 7:39
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:41
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 23:44
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 23:45
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 23:50
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 0:0
******************************Re: O... Monika 29.9.2020 0:4
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 0:12
******************************Re: O... troposfera36 29.9.2020 7:49
******************************Re: O... Ropucha + 2 ropušata 29.9.2020 0:33
******************************Re: O... troposfera36 29.9.2020 7:46
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 7:59
******************************Re: O... troposfera36 29.9.2020 8:6
******************************Re: O... daba+holčička 29.9.2020 8:2
******************************Re: O... Marka 29.9.2020 8:12
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:54
******************************Re: O... Bára + 4 28.9.2020 23:56
******************************Re: O... Monika 29.9.2020 0:1
******************************Re: O... Bára + 4 29.9.2020 0:8
******************************Re: O... Ropucha + 2 ropušata 29.9.2020 0:30
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 0:36
******************************Re: O... Ropucha + 2 ropušata 29.9.2020 0:44
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 7:49
******************************Re: O... Bára + 4 29.9.2020 0:48
******************************Re: O... Ropucha + 2 ropušata 29.9.2020 1:28
******************************Re: O... Okolík 29.9.2020 0:31
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 0:3
******************************Re: O... pevalo 29.9.2020 7:56
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 8:14
******************************Re: O... daba+holčička 29.9.2020 8:16
******************************Re: O... .libik 29.9.2020 8:18
******************************Re: O... Greta nakukujici 29.9.2020 8:31
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:51
******************************Re: O... Marka 29.9.2020 8:20
******************************Re: O... Renka + 3 29.9.2020 8:23
******************************Re: O... daba+holčička 29.9.2020 8:27
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:36
******************************Re: O... Okolík 28.9.2020 23:53
******************************Re: O... Kristiána. 28.9.2020 23:39
******************************Re: O... Balbína 28.9.2020 23:46
******************************Re: O... Monika 28.9.2020 23:31
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 23:42
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 22:34
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 22:48
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 22:55
******************************Re: O... .libik 28.9.2020 22:57
******************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 22:57
******************************Re: O... Kristiána. 28.9.2020 23:19
******************************Re: O... Zufi. 28.9.2020 17:52
******************************Re: O... Taodvedle 28.9.2020 17:55
******************************Re: O... Lída+2 28.9.2020 18:1
******************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 18:49
******************************Re: O... Knihomol2020 28.9.2020 18:57
******************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 18:59
******************************Re: O... Bouřka 28.9.2020 16:31
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:33
******************************Re: O... Bouřka 28.9.2020 16:54
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:56
******************************Re: O... Alca 28.9.2020 16:28
*****************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 16:25
*****************************Re: O... Juillet 28.9.2020 16:44
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 17:2
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 17:10
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 17:14
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 17:44
****************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:23
*****************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:25
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:30
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:34
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 16:35
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:37
******************************Re: O... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.9.2020 16:43
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 16:48
******************************Re: O... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.9.2020 16:55
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:59
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 16:45
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 16:41
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:38
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:39
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 16:42
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:45
********************Re: O... Rodinová 28.9.2020 15:35
***************Re: Otevře... Greta nakukujici 28.9.2020 13:3
****************Re: Otev... Vítr z hor 28.9.2020 13:7
****************Re: Otev... Kat 28.9.2020 13:7
****************Re: Otev... Mediana 28.9.2020 13:9
****************Re: Otev... ...neviditelná... 28.9.2020 13:21
****************Re: Otev... TiNiWiNi 28.9.2020 14:40
*****************Re: Ot... Modrý kvítko 28.9.2020 14:44
******************Re: O... TiNiWiNi 28.9.2020 16:37
*******************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:42
********************Re: O... Monty 28.9.2020 16:49
*********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:51
*********************Re: O... Aninabe 28.9.2020 16:52
**********************Re: O... Monty 28.9.2020 16:58
***********************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:0
************************Re: O... Juillet 28.9.2020 17:5
*************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:7
**************************Re: O... TiNiWiNi 28.9.2020 17:22
***************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 17:25
****************************Re: O... TiNiWiNi 29.9.2020 8:15
*****************************Re: O... Marka 29.9.2020 8:24
***************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:33
*********************Re: O... .libik 28.9.2020 17:1
**********************Re: O... Monty 28.9.2020 17:4
***********************Re: O... .libik 28.9.2020 17:12
************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:17
*************************Re: O... .libik 28.9.2020 17:22
**************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:28
***************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:36
****************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:39
*****************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:43
******************************Re: O... Taodvedle 28.9.2020 17:56
***************************Re: O... .libik 28.9.2020 17:39
***************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 17:42
****************************Re: O... Taodvedle 28.9.2020 17:55
**************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:30
***************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 17:38
****************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 17:41
***************************Re: O... - - 28.9.2020 17:38
**************************Re: O... Alena 28.9.2020 18:8
***************************Re: O... McGruber 28.9.2020 18:12
***************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 18:15
****************************Re: O... Lída+2 28.9.2020 18:21
*****************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 18:37
****************************Re: O... Lída+2 28.9.2020 18:23
***************************Re: O... Kat 28.9.2020 18:27
*************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 17:23
**************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 18:44
***************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 18:47
****************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 18:54
*****************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 18:56
******************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 18:58
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 18:59
*****************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 19:2
******************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 19:6
******************************Re: O... Renka + 3 28.9.2020 19:9
******************************Re: O... Evelyn1968,2děti 28.9.2020 22:55
******************************Re: O... Kristiána. 28.9.2020 23:11
******************************Re: O... Evelyn1968,2děti 28.9.2020 23:39
*************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 17:28
**************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:29
********************Re: O... TiNiWiNi 28.9.2020 16:51
*********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 16:53
**********************Re: O... TiNiWiNi 28.9.2020 17:1
***********************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 17:3
************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 17:8
*************************Re: O... Liaa 28.9.2020 17:10
**************************Re: O... Juillet 28.9.2020 17:12
**************************Re: O... Monty 28.9.2020 17:13
*************************Re: O... .libik 28.9.2020 17:18
**************************Re: O... troposfera36 28.9.2020 17:27
***********************Re: O... Greta nakukujici 28.9.2020 17:5
************************Re: O... TiNiWiNi 29.9.2020 8:31
*************************Re: O... Renka + 3 29.9.2020 8:37
**************************Re: O... TiNiWiNi 29.9.2020 9:32
***************************Re: O... Greta nakukujici 29.9.2020 9:34
****************************Re: O... TiNiWiNi 29.9.2020 9:43
****************************Re: O... Yuki 00,03,07 29.9.2020 9:51
*************************Re: O... adelaide k. 29.9.2020 8:40
**************************Re: O... Greta nakukujici 29.9.2020 9:2
***************************Re: O... Burt 29.9.2020 9:14
****************************Re: O... Greta nakukujici 29.9.2020 9:20
*******************Re: O... troposfera36 28.9.2020 16:52
********************Re: O... TiNiWiNi 28.9.2020 17:10
**************Re: Otevřený... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:40
***************Re: Otevře... Monty 28.9.2020 12:41
****************Re: Otev... daba+holčička 28.9.2020 12:43
*****************Re: Ot... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:45
******************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 12:50
*******************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:53
********************Re: O... Lada2 28.9.2020 12:55
*********************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:57
**********************Re: O... Federika 28.9.2020 13:1
**********************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:18
***********************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:20
*******************Re: O... Kat 28.9.2020 12:57
****************Re: Otev... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:44
*****************Re: Ot... Monty 28.9.2020 12:46
******************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:48
*****************Re: Ot... Juillet 28.9.2020 12:49
******************Re: O... Kat 28.9.2020 12:52
*******************Re: O... Juillet 28.9.2020 12:54
******************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 12:58
*******************Re: O... Kat 28.9.2020 13:1
****************Re: Otev... daba+holčička 28.9.2020 12:45
***************Re: Otevře... Juillet 28.9.2020 12:46
****************Re: Otev... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:51
*****************Re: Ot... Juillet 28.9.2020 12:52
******************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:54
*******************Re: O... Juillet 28.9.2020 12:55
*******************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:56
********************Re: O... Juillet 28.9.2020 12:57
*********************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 13:0
**********************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:5
***********************Re: O... Monty 28.9.2020 13:9
************************Re: O... Monty 28.9.2020 13:13
*************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:17
**************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:22
***************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:27
***************************Re: O... Marta. 28.9.2020 13:29
****************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:32
****************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:33
*****************************Re: O... Bouřka 28.9.2020 13:42
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:44
******************************Re: O... Bouřka 28.9.2020 13:47
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:54
**************************Re: O... Lada2 28.9.2020 13:28
***************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:31
***************************Re: O... Inka. 28.9.2020 13:32
***************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 13:46
************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:14
************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 13:15
*************************Re: O... Monty 28.9.2020 13:21
**************************Re: O... Kat 28.9.2020 13:25
***************************Re: O... Monty 28.9.2020 13:28
****************************Re: O... McGruber 28.9.2020 13:29
*****************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 13:34
****************************Re: O... Kat 28.9.2020 13:31
*****************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:33
*****************************Re: O... Alena 28.9.2020 13:39
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:45
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 13:49
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:51
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 13:57
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:1
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 14:2
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:53
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 13:56
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:59
******************************Re: O... Kat 28.9.2020 14:11
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:14
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 14:21
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:24
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 14:25
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:27
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 14:30
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 14:36
******************************Re: O... Monty 28.9.2020 14:43
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 14:46
******************************Re: O... Inka. 28.9.2020 14:54
******************************Re: O... Inka. 28.9.2020 14:49
******************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 14:55
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 14:27
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 14:44
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 14:48
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 14:51
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 14:53
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 14:55
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 14:57
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 14:56
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 14:48
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:49
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 14:53
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:56
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 15:9
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:13
******************************Re: O... babi_ 28.9.2020 15:20
******************************Re: O... Kaipa 28.9.2020 15:32
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 15:35
******************************Re: O... babi_ 28.9.2020 15:1
******************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 13:55
******************************Re: O... Kat 28.9.2020 14:11
******************************Re: O... Alena 28.9.2020 14:18
******************************Re: O... Kat 28.9.2020 14:10
******************************Re: O... Alena 28.9.2020 14:20
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 14:22
****************************Re: O... Alena 28.9.2020 13:31
*****************************Re: O... Monty 28.9.2020 13:34
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:36
******************************Re: O... Vítr z hor 28.9.2020 13:39
******************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 13:45
******************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:47
******************************Re: O... daba+holčička 28.9.2020 13:50
******************************Re: O... Aninabe 28.9.2020 13:52
*****************************Re: O... Yuki 00,03,07 28.9.2020 13:41
**************************Re: O... Juillet 28.9.2020 13:25
**************************Re: O... Gladya, bývalá dasa, 28.9.2020 14:19
*******************Re: O... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.9.2020 14:54
*****************Re: Ot... TiNiWiNi 29.9.2020 8:34
******************Re: Marka 29.9.2020 9:14
******************Re: O... Vítr z hor 29.9.2020 11:8
*******************Re: O... TiNiWiNi 29.9.2020 12:39
************Re: Otevřený dop... Kat 28.9.2020 12:49
************Re: Otevřený dop... *Hany 28.9.2020 13:18
*************Re: Otevřený d... Kat 28.9.2020 13:23
**************Re: Otevřený... ...neviditelná... 28.9.2020 13:25
***************Re: Otevře... Marta. 28.9.2020 13:32
****************Re: Otev... ...neviditelná... 28.9.2020 13:34
*****************Re: Ot... Modrý kvítko 28.9.2020 13:41
******************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 14:50
*******************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 14:57
********************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:0
*********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:2
**********************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:4
***********************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:7
************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:8
*************************Re: O... Modrý kvítko 28.9.2020 15:9
**************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:13
*********************Re: O... Kat 28.9.2020 15:13
**********************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:15
***********************Re: O... Okolík 28.9.2020 15:22
************************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 15:58
*****************Re: Ot... Marta. 28.9.2020 14:53
******************Re: O... ...neviditelná... 28.9.2020 14:59
*******************Re: O... Marta. 28.9.2020 15:6
*****************Re: Ot... Okolík 28.9.2020 15:12
**************Re: Otevřený... Vítr z hor 28.9.2020 13:27
**************Re: Otevřený... daba+holčička 28.9.2020 13:28
***************Re: Otevře... Monty 28.9.2020 13:32
****************Re: Otev... Monty 28.9.2020 13:38
*****************Re: Ot... Vítr z hor 28.9.2020 13:41
****************Re: Otev... Taodvedle 28.9.2020 17:42
*************Re: Otevřený d... daba+holčička 28.9.2020 13:25
**************Re: Otevřený... *Hany 28.9.2020 13:30
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Monty 28.9.2020 11:53
*******Re: Otevřený dopis belgick... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:1
********Re: Otevřený dopis belgi... Monty 28.9.2020 12:4
******Re: Otevřený dopis belgickýc... troposfera36 28.9.2020 14:3
***Re: Otevřený dopis belgických léka... ...neviditelná... 28.9.2020 11:36
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Brumbambula 28.9.2020 14:23
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Juillet 28.9.2020 11:23
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Mediana 28.9.2020 11:27
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů TiNiWiNi 28.9.2020 11:30
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Inka. 28.9.2020 11:38
****Re: Otevřený dopis belgických lé... TiNiWiNi 28.9.2020 11:52
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Kat 28.9.2020 12:3
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Vítr z hor 28.9.2020 12:13
*******Re: Otevřený dopis belgick... TiNiWiNi 28.9.2020 12:15
********Re: Otevřený dopis belgi... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:20
*********Re: Otevřený dopis bel... Taodvedle 28.9.2020 17:43
*****Re: Otevřený dopis belgických ... TiNiWiNi 28.9.2020 12:4
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:6
*******Re: Otevřený dopis belgick... TiNiWiNi 28.9.2020 12:13
********Re: Otevřený dopis belgi... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:17
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Alca 28.9.2020 14:54
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Dana 28.9.2020 12:4
***Re: Otevřený dopis belgických léka... ...neviditelná... 28.9.2020 11:39
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Vítr z hor 28.9.2020 11:39
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Monty 28.9.2020 11:46
*****Re: Otevřený dopis belgických ... .libik 28.9.2020 11:49
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Monty 28.9.2020 11:51
*******Re: Otevřený dopis belgick... .libik 28.9.2020 12:30
********Re: Otevřený dopis belgi... Yuki 00,03,07 28.9.2020 12:35
********Re: Otevřený dopis belgi... Monty 28.9.2020 12:37
*********Re: Otevřený dopis bel... .libik 28.9.2020 12:45
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Mediana 28.9.2020 11:51
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů ...neviditelná... 28.9.2020 11:40
***Re: Otevřený dopis belgických léka... ...neviditelná... 28.9.2020 12:50
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Fern 28.9.2020 11:37
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů .libik 28.9.2020 11:43
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů TiNiWiNi 28.9.2020 12:1
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Liaa 28.9.2020 12:20
***Re: Otevřený dopis belgických léka... .libik 28.9.2020 12:23
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Liaa 28.9.2020 12:33
*****Re: Otevřený dopis belgických ... .libik 28.9.2020 12:41
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Liaa 28.9.2020 12:58
*******Re: Otevřený dopis belgick... .libik 28.9.2020 13:1
********Re: Otevřený dopis belgi... Aninabe 28.9.2020 13:6
*********Tak pry dochazi Remdes... Vítr z hor 28.9.2020 13:22
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Modrý kvítko 28.9.2020 13:40
***Re: Otevřený dopis belgických léka... TiNiWiNi 28.9.2020 15:38
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Aninabe 28.9.2020 15:43
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Alca 28.9.2020 15:46
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Aninabe 28.9.2020 15:48
*******Re: Otevřený dopis belgick... Alca 28.9.2020 15:50
********Re: Otevřený dopis belgi... TiNiWiNi 29.9.2020 9:25
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Vítr z hor 28.9.2020 16:3
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Modrý kvítko 28.9.2020 16:15
*****Re: Otevřený dopis belgických ... TiNiWiNi 29.9.2020 9:42
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Alca 28.9.2020 16:1
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů *Owls* 28.9.2020 12:20
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů troposfera36 28.9.2020 14:5
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Gladya, bývalá dasa, 28.9.2020 14:34
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Koliha velká 28.9.2020 15:40
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Greta nakukujici 28.9.2020 15:49
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Mr. Miçkey 28.9.2020 16:42
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Modrý kvítko 28.9.2020 16:44
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Cimbur 28.9.2020 16:45
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Modrý kvítko 28.9.2020 16:47
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Aninabe 28.9.2020 16:49
****Re: Otevřený dopis belgických lé... .libik 28.9.2020 16:51
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Marka 28.9.2020 18:18
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů Mr. Miçkey 28.9.2020 18:25
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Kat 28.9.2020 18:28
**Re: Otevřený dopis belgických lékařů TaJ 28.9.2020 18:56
***Re: Otevřený dopis belgických léka... Bouřka 28.9.2020 19:17
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Vítr z hor 28.9.2020 19:29
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Bouřka 28.9.2020 19:42
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Vítr z hor 28.9.2020 19:49
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Inka. 28.9.2020 19:51
*******Re: Otevřený dopis belgick... Aninabe 28.9.2020 21:1
******Re: Otevřený dopis belgickýc... Jitusch* 28.9.2020 21:19
****Re: Otevřený dopis belgických lé... Marka 28.9.2020 20:29
*****Re: Otevřený dopis belgických ... Bouřka 28.9.2020 21:24
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Knihomol2020 28.9.2020 18:54
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů TiNiWiNi 28.9.2020 20:54
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů *Hany 29.9.2020 17:12
*Re: Otevřený dopis belgických lékařů Anadar 1.10.2020 10:56

Komerční sdělení

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.