| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Hlavní : Povídání o škole

12.6.2020 16:48:27 Monty

Velmi výstižný komentář k současné výuce českého jazyka

Převzato z FB, autor Jan Jícha.

Vždycky kolem přijímaček a maturit řeší celá veřejnost, co by se mělo učit v češtině a co je zbytečné. Můj střípek poznání z hlediska životní praxe je následující:
Učit češtinu nebyl dvakrát efektní byznysplán, neplnil jsem si tím ani dětský sen, ba jsem to ani nevystudoval, prostě náhoda. Nicméně po těch asi pětadvaceti letech, co s češtinou a nadprůměrným počtem cizích jazyků soustavně pracuju (výuka, redakce, korektury, spisovatelství, překlad, scénáristika, textařství, přednášky, moderování, průvodcování aj.) si už troufám rekapitulovat, co ze školní látky ČJ se mi hodilo, co méně a co nikdy. Předem upozorňuju, že všechna níže zmíněná témata jsou v současnosti standardním učivem ZŠ:

1) Každodenně praktické nebo aspoň využitelné při učení cizím jazykům, tj. nechat jako učivo ZŠ:
Čtení, psaní (+ pravopis), pád (vč. latinských názvů), číslo, rod, vzor p.jm., osoba, číslo, čas, rod sloves. Podmět, přísudek. Měkká a tvrdá př. jm. Skloňování číslovek. Slovní druhy. Věta hlavní a vedlejší ve vztahu k interpunkci.
Slovotvorba, obohacování slovní zásoby. Slovní rozbor. Cizí slova.
Smysluplná stylistika, aktuální členění větné.
Porozumění textu, odhalení manipulace. Hledání pravdy z více zdrojů. Žádost, stížnost, zpráva. Jednoznačnost a dvojsmysl.
Prožitek literárního textu a divadla, tvorba a reprodukce příběhu. Vyprávění. Spisovný a nespisovný jazyk, vnímání stylového různohlasí.
Prezentace myšlenky, výklad. Výpisek, práce se zdroji informací.

2) Sporné či pouze půvabné, tj. přesunout na SŠ:
Slovesný způsob, vid. Další větné členy. Přechodník. Druhy číslovek. Věta jednočlenná a dvojčlenná. Skloňování tentýž a jenž. Nářečí a slang.
Argumentace, diskuse, přednáška.
Prožitek poezie, literární tvorba.
Literární žánry, figury. Interpretace nejednoznačného textu.
Přidat: Etymologie, korektura textu.

3) Zhola zbytečné, tj. omezit důsledně na VŠ:
Slovesné třídy a vzory. Pitva slova. Druhy podmětu a přísudku. Pitva věty. Druhy vedlejších vět. Souvětí souřadné a podřadné. Pitva souvětí. Vztahy mezi hlavními a vedlejšími větami.
Pitva básně a jakákoli jiná pitva.

Pravidlo je, že to, co je nejzbytečnější, taky žákům nejvíc nejde, a tudíž se s tím stráví nejvíc zmařeného času a všestranně nepříjemné práce. Nic z toho, co jsem zařadil pod bod 3), jsem za celý život nevyužil ani jednou, a kdykoli to jdu učit (sedmáky aj. nebožáky), musím se to pokaždé znovu naučit.
Kdyby každý dospělý Čech měl perfektně zvládnuté učivo ČJ prvního stupně, prožije plnohodnotný život, aniž by svým jazykovým projevem zanechával podezření z intelektuální nedostačivosti. Dokonalé zvládnutí současného učiva druhého stupně znamená, že je z občana expert a k jeho filologickým dovednostem už není mnoho co přidat. Takových absolventů ZŠ je samozřejmě minimum, zato všichni mají vzpomínky, jak je čeština štvala - namísto proživatelů mateřštiny z nich nadělala jazykové patology, kteří v mrtvole věty nebo textu hledají nicneříkající součástky, jako třeba aposiopesi nebo příslovečné určení zřetele (vždycky když učím PU, nechávám děti vymýšlet si vlastní, a mají dobré nápady, třeba PUZÁ je prý příslovečné určení závěti: "Zdědil jsem cirkulárku PO DĚDEČKOVI").

A proč že je výuka češtiny tak přecpaná ptákovinami?
Protože před sto lety byla naše školská věda ve vleku německé. Protože bylo potřeba naučit školáky jazykovědnou analýzu potřebnou pro pozdější výuku latiny a řečtiny. Protože tehdá ještě frčelo archaizující řečňování a jiný hovadismus (termín V+W). Protože nezpochybňovaný vědecký pohled na svět velel rozebrat tělo a vytlouct z něj duši.
A tak se dneska učí čeština podle osnov z první republiky, akorát učebnice jsou na to barevnější.
Je to asi jako kdyby se v autoškole učila rozborka motoru a převodovky, druhy čalounění a dějiny asfaltu - pro vyšinutou menšinu by to byla prča, ostatní by nechápali, co jim tím kdo chce říct, normálně řídit by se naučili jinde a kurz odtrpěli jenom kvůli těm papírům.
A nejhorší (nebo nejlepší?) je, že ten balast žádná vrchnost nevyžaduje - ani RVP, ani ministr osobně nikde neuvádí "žák rozebere souvětí a určí v něm přísudek jmenný se sponou". Na vině jsou jen autoři učebnic, jejich poslušní uživatelé a zejména postrach jednotných přijímaček, k nimž se všichni ti ostatní odvolávají. Ergo státní přijímačky jeví se jako největší brzda radostného a smysluplného vyučování národnímu jazyku.
Od září nám odchází češtinářka na mateřskou, takže je to zase na mně. Ať ale nikdo nečeká, že je budu celý druhý stupeň pérovat ve vedlejší větě doplňkové. Řeknu jim: koho to baví, naučte se to doma, případně přijďte o přestávce. Deváťákům jsem ochoten udělat rychlokurz kvůli přijímačkám, jinak ode mě tenhle jarmark marnosti nečekejte. Když někdo miluje jazyk(y) tak jako já, nesnese pomyšlení, že by je měl ostatním znechucovat.
Aj, kantore český, postůj a zamysliž se, zdali většina tvého pachtění není venkoncem na
Odpovědět
Průběh diskuze (237 názorů)
Téma: Velmi výstižný komentář k současné výuce... Monty 12.6.2020 16:48
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Kaipa 12.6.2020 17:13
**Re: Velmi výstižný komentář k součas... Monty 12.6.2020 17:16
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... Kaipa 12.6.2020 17:19
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Monty 12.6.2020 17:31
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... .libik 12.6.2020 17:37
******Re: Velmi výstižný komentář ... Modrý kvítko 12.6.2020 17:38
******Re: Velmi výstižný komentář ... Monty 12.6.2020 17:39
*******Re: Velmi výstižný komentá... .libik 12.6.2020 17:48
********Re: Velmi výstižný komen... Půlka psa 12.6.2020 17:50
*********Re: Velmi výstižný kom... Modrý kvítko 12.6.2020 17:54
**********Re: Velmi výstižný k... Modrý kvítko 12.6.2020 17:55
*********Re: Velmi výstižný kom... Dana 12.6.2020 18:25
**********Re: Velmi výstižný k... Monty 12.6.2020 18:27
**********Re: Velmi výstižný k... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:6
**********Re: Velmi výstižný k... .libik 13.6.2020 13:34
***********Re: Velmi výstižný... Monty 13.6.2020 13:46
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... Vítr z hor 12.6.2020 18:49
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Půlka psa 12.6.2020 17:36
**Re: Velmi výstižný komentář k součas... Modrý kvítko 12.6.2020 17:22
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... Monty 12.6.2020 17:36
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Půlka psa 12.6.2020 17:43
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Modrý kvítko 12.6.2020 17:15
**Re: Velmi výstižný komentář k součas... Monty 12.6.2020 17:17
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... Modrý kvítko 12.6.2020 17:23
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:7
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Půlka psa 12.6.2020 17:25
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Monika 12.6.2020 17:27
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... ...neviditelná... 12.6.2020 17:41
**Re: Velmi výstižný komentář k součas... ...neviditelná... 12.6.2020 17:46
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... Půlka psa 12.6.2020 17:49
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Monty 12.6.2020 17:50
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... Kaipa 12.6.2020 18:4
******Re: Velmi výstižný komentář ... Monty 12.6.2020 18:6
******Re: Velmi výstižný komentář ... Kat 12.6.2020 18:13
*******Re: Velmi výstižný komentá... Kaipa 12.6.2020 18:29
********Re: Velmi výstižný komen... Kat 12.6.2020 18:31
*********Re: Velmi výstižný kom... Kaipa 12.6.2020 18:34
**********Re: Velmi výstižný k... 77kraska 12.6.2020 18:37
***********Re: Velmi výstižný... 77kraska 12.6.2020 18:40
************Re: Velmi výstiž... 77kraska 12.6.2020 18:41
*************Re: Velmi výst... Kat 12.6.2020 18:43
**************Re: Velmi vý... 77kraska 12.6.2020 18:44
***********Re: Velmi výstižný... Kaipa 12.6.2020 19:20
************Re: Velmi výstiž... Kat 12.6.2020 19:23
*************Re: Velmi výst... Kaipa 12.6.2020 19:27
**************Re: Velmi vý... Kat 12.6.2020 19:30
***************Re: Velmi ... Kaipa 12.6.2020 19:35
****************Re: Velm... Kat 12.6.2020 19:38
*****************Re: Ve... Kaipa 12.6.2020 19:41
******************Re: V... Kat 12.6.2020 19:43
*******************Re: V... Kaipa 12.6.2020 19:48
********************Re: V... kdoto 12.6.2020 19:58
*********************Re: V... Kat 12.6.2020 20:2
**********************Re: V... kdoto 12.6.2020 20:11
***********************Re: V... Kat 12.6.2020 20:14
************************Re: V... kdoto 12.6.2020 20:29
*************************Re: V... Kat 12.6.2020 20:31
************************Re: V... Půlka psa 12.6.2020 20:31
*************************Re: V... kdoto 12.6.2020 20:44
***********************Re: V... Federika 12.6.2020 20:20
************************Re: V... kdoto 12.6.2020 20:41
*************************Re: V... Federika 12.6.2020 20:45
**************************Re: V... kdoto 12.6.2020 21:0
*************************Re: V... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:12
**************************Re: V... kdoto 12.6.2020 23:52
*********************Re: V... Kaipa 12.6.2020 20:19
**********************Re: V... Kat 12.6.2020 20:21
**********************Re: V... kdoto 12.6.2020 20:23
**********************Re: V... Senedra 12.6.2020 20:24
***********************Re: V... Kaipa 12.6.2020 20:27
************************Re: V... kdoto 12.6.2020 20:37
*************************Re: V... Kaipa 12.6.2020 20:44
**************************Re: V... kdoto 12.6.2020 21:0
***************************Re: V... Kaipa 12.6.2020 21:19
*************************Re: V... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:13
**************************Re: V... kachna_ 13.6.2020 12:7
*******************Re: V... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:10
********************Re: V... Kat 13.6.2020 7:30
*********************Re: V... Půlka psa 13.6.2020 7:39
**********************Re: V... Ráchel, 3 děti 13.6.2020 18:41
****************Re: Velm... kdoto 12.6.2020 19:53
***********Re: Velmi výstižný... Tante Bante 12.6.2020 19:41
************Re: Velmi výstiž... Modrý kvítko 12.6.2020 19:45
************Re: Velmi výstiž... Kaipa 12.6.2020 19:47
*************Re: Velmi výst... Kat 12.6.2020 19:51
**************Re: Velmi vý... Monty 12.6.2020 20:1
***************Re: Velmi ... Kat 12.6.2020 20:3
***************Re: Velmi ... Federika 12.6.2020 20:4
****************Re: Velm... Kat 12.6.2020 20:7
****************Re: Velm... Monty 12.6.2020 20:10
*****************Re: Ve... Federika 12.6.2020 20:11
****************Re: Velm... kdoto 12.6.2020 20:13
*****************Re: Ve... Federika 12.6.2020 20:17
***************Re: Velmi ... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:14
*************Re: Velmi výst... 77kraska 12.6.2020 19:57
******Re: Velmi výstižný komentář ... kdoto 12.6.2020 18:32
*******Re: Velmi výstižný komentá... .libik 12.6.2020 18:36
******Re: Velmi výstižný komentář ... Dana 12.6.2020 18:36
*******Re: Velmi výstižný komentá... Monty 12.6.2020 18:39
********Re: Velmi výstižný komen... Dana 12.6.2020 18:45
*********Re: Velmi výstižný kom... kdoto 12.6.2020 18:52
**********Re: Velmi výstižný k... kdoto 12.6.2020 18:55
***********Re: Velmi výstižný... 77kraska 12.6.2020 18:58
***********Re: Velmi výstižný... Půlka psa 12.6.2020 19:5
************Re: Velmi výstiž... kdoto 12.6.2020 19:29
*************Re: Velmi výst... Půlka psa 12.6.2020 19:34
**************Re: Velmi vý... kdoto 12.6.2020 19:36
**************Re: Velmi vý... Federika 12.6.2020 19:38
***************Re: Velmi ... Půlka psa 12.6.2020 19:43
****************Re: Velm... Kat 12.6.2020 19:45
*****************Re: Ve... kdoto 12.6.2020 19:54
*******Re: Velmi výstižný komentá... Kaipa 12.6.2020 18:41
********Re: Velmi výstižný komen... Dana 12.6.2020 18:53
*********Re: Velmi výstižný kom... Kaipa 12.6.2020 19:22
**********Re: Velmi výstižný k... Okolík 12.6.2020 19:27
***********Re: Velmi výstižný... Kaipa 12.6.2020 19:28
***********Re: Velmi výstižný... Kat 12.6.2020 19:28
*******Re: Velmi výstižný komentá... Kaipa 12.6.2020 18:42
********Re: Velmi výstižný komen... Půlka psa 12.6.2020 18:45
*********Re: Velmi výstižný kom... Kat 12.6.2020 18:47
*********Re: Velmi výstižný kom... Dana 12.6.2020 19:3
**********Re: Velmi výstižný k... Vítr z hor 12.6.2020 19:6
***********Re: Velmi výstižný... Půlka psa 12.6.2020 19:8
*******Re: Velmi výstižný komentá... kdoto 12.6.2020 18:46
********Re: Velmi výstižný komen... Monty 12.6.2020 18:53
*********Re: Velmi výstižný kom... 77kraska 12.6.2020 18:57
*********Re: Velmi výstižný kom... kdoto 12.6.2020 18:58
**********Re: Velmi výstižný k... Kaipa 12.6.2020 19:26
***********Re: Velmi výstižný... kdoto 12.6.2020 19:35
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... .libik 12.6.2020 17:52
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Monty 12.6.2020 17:55
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... .libik 12.6.2020 18:2
******Re: Velmi výstižný komentář ... Půlka psa 12.6.2020 18:7
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Půlka psa 12.6.2020 17:59
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... .libik 12.6.2020 18:6
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... Modrý kvítko 12.6.2020 18:9
******Re: Velmi výstižný komentář ... Monty 12.6.2020 18:11
*******Re: Velmi výstižný komentá... Modrý kvítko 12.6.2020 18:14
*******Re: Velmi výstižný komentá... .libik 12.6.2020 18:16
********Re: Velmi výstižný komen... Monty 12.6.2020 18:18
********Re: Velmi výstižný komen... 77kraska 12.6.2020 18:20
*********Re: Velmi výstižný kom... Půlka psa 12.6.2020 18:22
**********Re: Velmi výstižný k... 77kraska 12.6.2020 18:25
***********Re: Velmi výstižný... Liaa 12.6.2020 18:27
************Re: Velmi výstiž... 77kraska 12.6.2020 18:32
***********Re: Velmi výstižný... Půlka psa 12.6.2020 18:28
***********Re: Velmi výstižný... Kat 12.6.2020 18:32
********Re: Velmi výstižný komen... Půlka psa 12.6.2020 18:20
******Re: Velmi výstižný komentář ... Půlka psa 12.6.2020 18:13
*******Re: Velmi výstižný komentá... Modrý kvítko 12.6.2020 18:15
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... 77kraska 12.6.2020 17:55
**Re: Velmi výstižný komentář k součas... 77kraska 12.6.2020 17:57
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... Modrý kvítko 12.6.2020 18:12
****Re: Velmi výstižný komentář k so... 77kraska 12.6.2020 18:13
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... Modrý kvítko 12.6.2020 18:14
******Re: Velmi výstižný komentář ... 77kraska 12.6.2020 18:16
*******Re: Velmi výstižný komentá... Modrý kvítko 12.6.2020 18:17
********Re: Velmi výstižný komen... .libik 12.6.2020 18:19
*********Re: Velmi výstižný kom... Monty 12.6.2020 18:22
**********Re: Velmi výstižný k... Kat 12.6.2020 18:25
**********Re: Velmi výstižný k... .libik 12.6.2020 18:25
***********Re: Velmi výstižný... Monty 12.6.2020 18:28
************Re: Velmi výstiž... Kaipa 12.6.2020 18:31
*************Re: Velmi výst... Monty 12.6.2020 18:33
**************Re: Velmi vý... Dana 12.6.2020 18:39
**************Re: Velmi vý... Kaipa 12.6.2020 18:39
***************Re: Velmi ... Liaa 12.6.2020 18:41
****************Re: Velm... Kaipa 12.6.2020 19:33
*****************Re: Ve... Kat 12.6.2020 19:36
******************Re: V... Kaipa 12.6.2020 19:39
*******************Re: V... Kat 12.6.2020 19:40
********************Re: V... Kaipa 12.6.2020 19:42
**************Re: Velmi vý... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 23:21
************Re: Velmi výstiž... .libik 12.6.2020 18:32
*************Re: Velmi výst... Půlka psa 12.6.2020 18:39
**************Re: Velmi vý... Vítr z hor 12.6.2020 18:51
*************Re: Velmi výst... ...neviditelná... 12.6.2020 19:0
**************Re: Velmi vý... Dana 12.6.2020 19:5
*************Re: Velmi výst... Vítr z hor 12.6.2020 19:5
***********Re: Velmi výstižný... Půlka psa 12.6.2020 18:35
*******Re: Velmi výstižný komentá... Liaa 12.6.2020 18:21
********Re: Velmi výstižný komen... 77kraska 12.6.2020 18:22
*********Re: Velmi výstižný kom... Liaa 12.6.2020 18:23
**********Re: Velmi výstižný k... 77kraska 12.6.2020 18:30
***********Re: Velmi výstižný... Liaa 12.6.2020 18:33
********Re: Velmi výstižný komen... Půlka psa 12.6.2020 18:25
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... 77kraska 12.6.2020 18:15
******Re: Velmi výstižný komentář ... Modrý kvítko 12.6.2020 18:16
******Re: Velmi výstižný komentář ... Federika 12.6.2020 18:18
*******Re: Velmi výstižný komentá... 77kraska 12.6.2020 18:21
****Re: Velmi výstižný komentář k so... Cimbur 12.6.2020 20:42
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... 77kraska 13.6.2020 9:22
******Re: Velmi výstižný komentář ... 77kraska 13.6.2020 9:23
******Re: Velmi výstižný komentář ... ...neviditelná... 13.6.2020 10:1
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Kat 12.6.2020 18:12
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Termix 12.6.2020 19:28
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Gladya, bývalá dasa, 12.6.2020 22:15
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... Ráchel, 3 děti 12.6.2020 22:33
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... ...neviditelná... 12.6.2020 23:35
*Re: Velmi výstižný komentář k současné... ...neviditelná... 13.6.2020 10:33
**Re: Velmi výstižný komentář k součas... 77kraska 13.6.2020 12:54
***Re: Velmi výstižný komentář k souč... ...neviditelná... 13.6.2020 14:6
****Re: Velmi výstižný komentář k so... 77kraska 13.6.2020 14:10
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... Federika 13.6.2020 14:13
******Re: Velmi výstižný komentář ... Monty 13.6.2020 14:14
*******Re: Velmi výstižný komentá... Federika 13.6.2020 14:17
********Re: Velmi výstižný komen... 77kraska 13.6.2020 14:21
********Re: Velmi výstižný komen... Monty 13.6.2020 14:54
******Re: Velmi výstižný komentář ... ...neviditelná... 13.6.2020 14:17
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... ...neviditelná... 13.6.2020 14:14
*****Re: Velmi výstižný komentář k ... 77kraska 13.6.2020 14:16
******Re: Velmi výstižný komentář ... 77kraska 13.6.2020 14:18
*******Re: Velmi výstižný komentá... ...neviditelná... 13.6.2020 14:23
********Re: Velmi výstižný komen... 77kraska 13.6.2020 14:26
*********Re: Velmi výstižný kom... 77kraska 13.6.2020 14:29
**********Re: Velmi výstižný k... Federika 13.6.2020 14:50
***********Re: Velmi výstižný... ...neviditelná... 13.6.2020 14:52
*********Re: Velmi výstižný kom... ...neviditelná... 13.6.2020 14:29
**********Re: Velmi výstižný k... 77kraska 13.6.2020 14:34
***********Re: Velmi výstižný... Jahala. 13.6.2020 14:37
***********Re: Velmi výstižný... ...neviditelná... 13.6.2020 14:41
************Re: Velmi výstiž... 77kraska 13.6.2020 14:46
*************Re: Velmi výst... ...neviditelná... 13.6.2020 14:51
**************Re: Velmi vý... 77kraska 13.6.2020 14:55
***************Re: Velmi ... 77kraska 13.6.2020 14:57
**************Re: Velmi vý... Aninabe 13.6.2020 15:30
***************Re: Velmi ... ...neviditelná... 13.6.2020 16:14
****************Re: Velm... ...neviditelná... 13.6.2020 16:31
****************Re: Velm... Aninabe 13.6.2020 16:34
*****************Re: Ve... ...neviditelná... 13.6.2020 16:37
******************Re: V... Aninabe 13.6.2020 16:40
*************Re: Velmi výst... Okolík 13.6.2020 16:29
******Re: Velmi výstižný komentář ... Jahala. 13.6.2020 14:25
*******Re: Velmi výstižný komentá... 77kraska 13.6.2020 14:27
********Re: Velmi výstižný komen... Jahala. 13.6.2020 14:29
******Re: Velmi výstižný komentář ... Okolík 13.6.2020 16:33

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.