| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Hlavní : Dění kolem nás

2.3.2019 19:11:35 hora

Zákaz nošení burek a nikábů

Představuje zákaz nošení burek a nikábů zásah do náboženské svobody?
Je česká společnost natolik tolerantní, že zvládne kontakt s osobami, které skrývají svou identitu?

Po druhé světové válce začala nabývat na důležitosti otázka náboženské svobody. Důvodem byla imigrace z nekřesťanských společností. V současné době s novou migrační vlnou tato otázka zasluhuje další pozornosti. Rozdílnost mezi kulturním prostředím, hodnotami a životním stylem muslimských imigrantů a evropským kulturním prostředím zapříčinila nejednoznačnost v pohledu na projevy tohoto náboženství. Některé země Evropy v návaznosti na tento střet kultur přistoupily ke schválení zákona, který zakazuje zakrývání obličeje ve veřejném prostoru. Toto opatření postihuje především nositelky burek a nikábů. Burka je kus oblečení, který zahaluje celé tělo a nechává volný průzor pro oči. Nikáb je šátek, který zakrývá celou tvář kromě očí. Tyto oděvy vzbuzují u společnosti pocit ohrožení křesťanských a evropských hodnot.
První zemí, kde zákon na zákaz zahalování obličeje vstoupil v platnost, byla Francie. Za porušení zákona hrozí pokuta 150 eur nebo alternativní trest – kurz občanské převýchovy. V první den účinnosti zákona ho napadla mladá praktikující muslimka, původem z Pákistánu. Zákon podle ní znamenal velký zásah do jejího práva na soukromí a její náboženské svobody a stavil ji před rozhodnutí, zda se má chovat v souladu se zákonem či v souladu s jejím postojem k náboženství a tím se vystavit postihu při nedodržení zákona. Stížnost muslimky projednával Velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soud pro lidská práva neshledal porušení Evropské úmluvy o lidských právech. Nicméně soudci nebyly v tomto vyjádření jednotní a rozhodli v poměru 15:2. Francie uspěla s argumentací pro zákaz nošení burek a nikábů z důvodů podřízení se „minimálním požadavkům života ve společnosti“ a „vzájemného soužití“. Neuspěla s důvody: veřejná bezpečnost, rovnost pohlaví, respektování lidské důstojnosti. Soudkyně, které nesdílely názor většiny, měly námitku, že převážily spíše abstraktní pojmy než individuální práva zaručená Ústavou.
Šátek je pro Evropany nezvyklý, je to výraz kulturní identity. Nicméně přispívá k pluralismu, který je součástí demokracie. Šátek ženy většinou nenosí z donucení, ale pro vyjádření nějakého vlastního postoje, vyjádření víry, pro nalezení jejich vnitřního klidu.
Evropané se obecně cítí nepříjemně, pokud mají komunikovat s osobou, u které nemohou vyčíst žádné emoce z její tváře a jsou ochuzeni o nonverbální komunikaci, z které jsou schopni vyčíst mnohé i beze slov. Vyváží toto nepohodlí jedné strany nepohodlí druhé strany, pokud bude muset nositelka burku odložit?
Většina práv v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavního pořádku lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Je důvod „vzájemné soužití“ právem a svobodou druhých?
Je skutečně nutné a „NEZBYTNÉ“ omezení nošení burek a nikábů v demokratické společnosti? Nositelek těchto oděvů je zanedbatelný počet. Nicméně k Francii se přidaly další evropské země, které v různém rozsahu přistoupily k omezení zahalování obličeje na veřejnosti. Jsou to například Belgie, Bulharsko, Nizozemsko, Dánsko a Rakousko. Připojí se k nim i Česká republika? Předmětný návrh zákona je již zpracován.
Odpovědět
Průběh diskuze (138 názorů)
Téma: Zákaz nošení burek a nikábů hora 2.3.2019 19:11
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Kat 2.3.2019 19:31
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Koliha velká 2.3.2019 20:7
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... DaVinci 2.3.2019 21:24
**Re: Půjde Česká republika ve šlépějí... Kat 2.3.2019 21:35
***Re: Půjde Česká republika ve šlépě... Petarka 2.3.2019 22:30
****Re: Půjde Česká republika ve šlé... Kat 2.3.2019 22:43
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Petarka 3.3.2019 13:45
******Re: Půjde Česká republika ve... Renka + 3 3.3.2019 14:18
****Re: Půjde Česká republika ve šlé... Grainne 2.3.2019 23:4
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Kat 3.3.2019 9:15
******Re: Půjde Česká republika ve... Karkulína 3.3.2019 10:35
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Slečna Marplová 3.3.2019 12:6
******Re: Půjde Česká republika ve... Renka + 3 3.3.2019 12:22
****Re: Půjde Česká republika ve šlé... Mirek_ 3.3.2019 7:3
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Petarka 3.3.2019 14:7
******Re: Půjde Česká republika ve... Mirek_ 3.3.2019 15:30
******Re: Půjde Česká republika ve... . . 3.3.2019 16:22
****Re: Půjde Česká republika ve šlé... Marta. 3.3.2019 10:56
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Marta. 3.3.2019 10:58
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Marka 2.3.2019 21:46
**Re: Půjde Česká republika ve šlépějí... Kat 2.3.2019 21:50
***Re: Půjde Česká republika ve šlépě... Marka 2.3.2019 22:53
****Re: Půjde Česká republika ve šlé... Kat 2.3.2019 22:56
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Marka 2.3.2019 23:7
******Re: Půjde Česká republika ve... Kat 3.3.2019 9:23
******Re: Půjde Česká republika ve... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 11:4
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Yanull & 2 2.3.2019 22:24
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Mirek_ 3.3.2019 7:22
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Taodvedle 3.3.2019 7:52
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Persepolis 3.3.2019 10:33
**Re: Půjde Česká republika ve šlépějí... 1kulička 3.3.2019 16:55
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 11:12
**Re: Půjde Česká republika ve šlépějí... Kat 3.3.2019 11:34
***Re: Půjde Česká republika ve šlépě... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 11:55
****Re: Půjde Česká republika ve šlé... Kat 3.3.2019 12:11
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Malea 3.3.2019 12:19
*****Re: Půjde Česká republika ve š... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 12:22
******Re: Půjde Česká republika ve... Renka + 3 3.3.2019 12:25
*******Re: Půjde Česká republika ... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 12:34
********Re: Půjde Česká republik... Renka + 3 3.3.2019 12:39
*********Re: Půjde Česká republ... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 12:46
**********Re: Půjde Česká repu... Renka + 3 3.3.2019 12:50
***********Re: Půjde Česká re... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 12:59
************Re: Půjde Česká ... Renka + 3 3.3.2019 13:4
***********Re: Půjde Česká re... petluše 3.3.2019 13:16
************Re: Půjde Česká ... Renka + 3 3.3.2019 13:18
*************Re: Půjde Česk... * Liv 3.3.2019 13:20
**************Re: Půjde Če... Kat 3.3.2019 13:23
**************Re: Půjde Če... vlad. 3.3.2019 14:33
**************Re: Půjde Če... 1kulička 3.3.2019 17:9
***************Re: Půjde ... * Liv 3.3.2019 17:52
***************Re: Půjde ... petluše 3.3.2019 19:32
************Re: Půjde Česká ... Marka 3.3.2019 13:18
************Re: Půjde Česká ... Len 3.3.2019 13:33
********Re: Půjde Česká republik... * Liv 3.3.2019 12:45
*********Re: Půjde Česká republ... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 12:49
**********Re: Půjde Česká repu... Eudo 6.3.2019 14:31
*********Re: Půjde Česká republ... * Liv 3.3.2019 12:50
*********Re: Půjde Česká republ... Marka 3.3.2019 13:10
**********Re: Půjde Česká repu... * Liv 3.3.2019 13:15
***********Re: Půjde Česká re... Marka 3.3.2019 13:18
**********Re: Půjde Česká repu... Len 3.3.2019 13:37
********Re: Půjde Česká republik... Kat 3.3.2019 12:52
******Re: Půjde Česká republika ve... Kat 3.3.2019 12:48
*******Re: Půjde Česká republika ... Ropucha + 2 ropušata 3.3.2019 12:53
*Re: Půjde Česká repub hulika ve šlépěj... Půlka psa 3.3.2019 17:22
**Re: Půjde Česká repub hulika ve šlép... Renka + 3 3.3.2019 17:43
***Re: Půjde Česká repub hulika ve šl... Půlka psa 3.3.2019 17:46
****Re: Půjde Česká repub hulika ve ... Mirek_ 3.3.2019 21:51
***Re: Půjde Česká repub hulika ve šl... Půlka psa 3.3.2019 17:50
****Re: Půjde Česká repub hulika ve ... * Liv 3.3.2019 17:57
*****Re: Půjde Česká repub hulika v... Půlka psa 3.3.2019 18:6
******Re: Půjde Česká repub hulika... * Liv 3.3.2019 18:13
*******Re: Půjde Česká repub huli... Půlka psa 3.3.2019 18:18
********Re: Půjde Česká repub hu... * Liv 3.3.2019 18:22
*********Re: Půjde Česká repub ... Půlka psa 3.3.2019 18:25
********Re: Půjde Česká repub hu... Rigel 3.3.2019 18:39
*********Re: Půjde Česká repub ... Simeona+3 4.3.2019 15:11
******Re: Půjde Česká repub hulika... Kat 3.3.2019 18:40
*******Re: Půjde Česká repub huli... Půlka psa 3.3.2019 18:49
********Re: Půjde Česká repub hu... *Hany 3.3.2019 19:42
********Re: Půjde Česká repub hu... Marka 3.3.2019 19:46
*********Re: Půjde Česká repub ... Půlka psa 3.3.2019 21:2
**********Re: Půjde Česká repu... Grainne 3.3.2019 21:39
***********Re: Půjde Česká re... Půlka psa 3.3.2019 22:15
************Re: Půjde Česká ... Renka + 3 3.3.2019 22:21
*************Re: Půjde Česk... Mirek_ 3.3.2019 22:29
**************Re: Půjde Če... Renka + 3 3.3.2019 22:31
*************Re: Půjde Česk... Půlka psa 3.3.2019 22:35
**************Re: Půjde Če... Renka + 3 3.3.2019 22:37
***************Re: Půjde ... Grainne 3.3.2019 22:47
****************Re: Půjd... Renka + 3 3.3.2019 22:49
****************Re: Půjd... *Hany 3.3.2019 22:51
****************Re: Půjd... Slečna Marplová 4.3.2019 8:42
**************Re: Půjde Če... Grainne 3.3.2019 22:41
***************Re: Půjde ... Půlka psa 3.3.2019 22:46
****************Re: Půjd... Kat 3.3.2019 22:50
*****************Re: Pů... Půlka psa 3.3.2019 22:54
******************Re: P... Renka + 3 3.3.2019 22:55
******************Re: P... Kat 3.3.2019 22:56
************Re: Půjde Česká ... Grainne 3.3.2019 22:37
*************Re: Půjde Česk... Půlka psa 3.3.2019 22:41
**************Re: Půjde Če... Grainne 3.3.2019 22:55
***************Re: Půjde ... *Hany 3.3.2019 22:59
***************Re: Půjde ... Půlka psa 3.3.2019 23:1
****************Re: Půjd... Kat 3.3.2019 23:5
*****************Re: Pů... Půlka psa 3.3.2019 23:8
*****************Re: Pů... Renka + 3 3.3.2019 23:11
************Re: Půjde Česká ... Kat 3.3.2019 22:44
*************Re: Půjde Česk... Půlka psa 3.3.2019 22:49
**************Re: Půjde Če... Kat 3.3.2019 22:51
**************Re: Půjde Če... Renka + 3 3.3.2019 22:53
************Re: Půjde Česká ... * Liv 3.3.2019 22:58
*************Re: Půjde Česk... Půlka psa 3.3.2019 23:5
**************Re: Půjde Če... * Liv 3.3.2019 23:7
***************Re: Půjde ... Půlka psa 3.3.2019 23:11
****************Re: Půjd... Renka + 3 3.3.2019 23:15
*****************Re: Pů... Půlka psa 3.3.2019 23:27
****************Re: Půjd... * Liv 3.3.2019 23:16
*****************Re: Pů... * Liv 3.3.2019 23:18
*****************Re: Pů... Půlka psa 3.3.2019 23:20
****************Re: Půjd... Grainne 4.3.2019 9:40
*****************Re: Pů... Filip T. 4.3.2019 12:58
********Re: Půjde Česká repub hu... Kat 3.3.2019 21:19
**Re: Půjde Česká repub hulika ve šlép... Kat 3.3.2019 17:48
***Re: Půjde Česká repub hulika ve šl... Půlka psa 3.3.2019 17:57
****Re: Půjde Česká repub hulika ve ... Renka + 3 3.3.2019 19:45
*****Re: Půjde Česká repub hulika v... Marka 3.3.2019 19:49
**Re: Půjde Česká repub hulika ve šlép... Vítr z hor 3.3.2019 18:1
***Re: Půjde Česká repub hulika ve šl... Malea 3.3.2019 18:28
**Re: Půjde Česká repub hulika ve šlép... Persepolis 3.3.2019 19:10
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... ...neviditelná... 4.3.2019 1:1
*Re: Půjde Česká republika ve šlépějích... Gladya, bývalá dasa, 4.3.2019 9:5
**Re: Půjde Česká republika ve šlépějí... Grainne 4.3.2019 9:47
***Re: Půjde Česká republika ve šlépě... Gladya, bývalá dasa, 4.3.2019 9:56
*Re: Zákaz nošení burek a nikábů Eudo 5.3.2019 13:6
**Re: Zákaz nošení burek a nikábů ...neviditelná... 6.3.2019 0:44

Komerční sdělení

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2020 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.