tisk-hlavicka

Nebojte se o děti na síti!

10.4.2013 Jindřich Urban Psychologie Dnes 1 názor

Nad výsledky jedné studie.

Po dlouhou dobu psychologické literatuře dominovala myšlenka, že mladí lidé, kteří denně tráví hodiny u internetu, se stávají osamělými a plýtvají drahocenným časem, který by mohli využít pro učení a navazování osobních kontaktů. V poslední době vědci přicházejí s výsledky výzkumů, které spektrum názorů obohacují o nové paradigma. Ve své studii Patti Valkenburg a Jochen Peter z univerzity v Amsterdamu objasňují změnu, která nastala v posledních patnácti letech.

Zatímco mnohé studie z devadesátých let dvacátého století ukazovaly, že užívání internetu se negativně odráží v sociálních vztazích mladých lidí, novější studie vyznívají opačně: internet zlepšuje sociální vztahy a skrze něj se také zlepšuje prosociálnost a životní naladění teenagerů. Kybersvět dneška není srovnatelný se situací v 90. letech. Dříve uživatelé internetu patřili k izolované skupině a komunikovali s neznámými lidmi na síti. Dnes si prostřednictvím sociálních sítí většina mladých lidí vyměňuje informace především s přáteli. Jelikož se jim lépe daří prostřednictvím elektronické komunikace vyjadřovat pocity a přání, pomáhá jim internet při vytváření a prohlubování přátelských vztahů.

K podobně pozitivnímu výsledku došla doposud nejrozsáhlejší studie k danému tématu, kterou realizovala MacArthur Foundation. Po dobu tří let zkoumalo 28 vědců, jak osm stovek mladých lidí užívá internet. Prováděli rozhovory s účastníky a jejich rodiči, pozorovali, co mladí lidé dělají na Facebooku, MySpace a dalších sociálních sítích a nechali je vést deníčky užívání internetu. Výsledek? Mladí lidé si ve virtuálním světě osvojují důležité sociální, technické a intelektuální schopnosti. Jsou vysoce motivováni, aby se prostřednictvím on-line kontaktů naučili mnohé od svých vrstevníků. Váží si toho, že si sami mohou řídit výběr informací, což je model zacházení s daty zcela odlišný od školního modelu. Mnozí díky internetu vstoupili do světa oborů, jako je astronomie, kreativní psaní či exotické jazyky. Valkenburg a Peter však varují před tím, že psychologicky odbrzďující prostředí internetu má také negativní stránky v podobě elektronického obtěžování a kyberšikany.

Studie realizovaná MacArthur Foundation odkazuje na problémy spojené s kontrolou tvorby vlastních identit ve formě osobních profilů, fotografi í a filmů a že informační a výukové možnosti sítě zdaleka všichni mladí nevyužívají.

(Zpracování podle Psychologie Heute)

Názory k článku (1 názorů)
ZBYTEČNÝ STRACH Z POČÍTAČE Miles 14.4.2013 8:53
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Wellness Víkend   |   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.