tisk-hlavicka

Proč je v ČR nízká informovanost o očkování?

20.1.2011 Kyttka 228 názorů

U nás je stav, kdy je prosazováno jako jediné možné správné řešení očkování.

Kdo je přenašečem černého kašle?

V ČR máme již delší dobu problém kvůli zvýšenému výskytu onemocnění černého kašle - např. v r. 2009 už bylo hlášeno 955 případů (viz. SZÚ - www.szu.cz). Je tomu tak proto, že imunita po očkování proti černému kašli není dlouhodobá, již po 3 letech od dokončeného očkování se objevuje zvýšená nemocnost.

(viz. http://www.szu.cz/tema/prevence/vyvoj-onemocneni-pertusi-v-cr-v-letech-1982-2009) Přeočkování je doporučováno po 5 letech. Po prodělaném onemocnění bývala přitom imunita dlouhodobá. Lidé, co nemoc prodělali, nebyli následně přenašeči této nemoci a tedy „hrozbou pro společnost“( cituji z internetové diskuze). Ze statistik vyplývá, že přes 75 % lidí, kteří nyní prodělají černý kašel, mělo řádně provedené kompletní očkování. Nikde jsem nezjistila, kolik procent lidí má dnes v ČR dostatečnou hladinu protilátek proti černému kašli (pertusi).

V ČR už je velké množství lidí bez protilátek a byla zaznamenána postupně už 3 úmrtí na pertusi. Šlo o dosud neočkované děti ve věku 1- 4 měsíce, nakazily se od členů rodiny. Zemřely by tyto děti, kdyby rodiče měli relevantní informace a věděli by, že kašel, který nyní v rodině mají, může být ono nebezpečné onemocnění? Podstatnou informaci, kterou musí rodiče mít, je, že ačkoliv očkujeme děti, dospělý i starší sourozenci malých dětí již dostatek protilátek mít nemusí.

Víte jaké informace dostávají v ČR také rodiče od pediatrů?

Naše pediatrička působila jako hodná, pečlivá, která nechce nic zanedbat. Ale očkování chce provádět rutinně. Upozornila jsem ji na konkrétní úmrtí dítěte v souvislosti s pertusí, tázala jsem se, proč se ona a zdravotní sestra nedávají proti pertusi přeočkovávat- řekla mi, že dospělý pertusi nikdy dostat nemůže. (Dnes už by se to nestalo, protože byl pro zdravotníky vytisknut letáček nebádající k očkování dospělých, kteří přijdou do kontaktu s novorozenci).

Tím, že pediatři v ČR nutnost očkování zdůvodňovali řadu let hlavně tak, že je to povinné, nic je nenutilo zdůvodňovat přínos a rizika, nic je nenutilo se dále vzdělávat. Při diskuzi - obrazně řečeno -zjistím, že lékařka neovládá integrály, chci jí je vysvětlit, ale zjistím, že neovládá násobení, což k tomu potřebuje. Jdu tedy vysvětlovat násobení, ale zjistím, že ona ovládá jen sčítání, lékařka neví,že existuje násobení a tak dospívá k názoru, že já nerozumím sčítání ... Vysvětlování integrování musím tedy vzdát, ale vím, že by byla lékařka schopná se základní vzorce naučit a naučit se i násobilku - ale potřebuje k tomu někoho s jiným titulem nebo ještě lépe mít tyto informace na letáčku od výrobce léků a injekcí. Bohužel na pediatry se hrne od různých zájmových skupin velké množství informací a oni někdy nejsou schopni dedukce, ověřovat informace, ani sami nevědí, na co mají právo.

Někteří pediatři tak dokonce porušovali povinnou mlčenlivost. (Nahlašovali neočkované děti a jejich rodiče na hygienu). Zákon jim ukládá povinnost dodržovat lékařské tajemství. Žádné zákonné ustanovení, které by opravňovalo lékaře informovat hygienu, v případě neočkování neexistuje.

Pochybení lékařů při očkování zatím vůbec není řešeno. Mé dítě bohužel lékařka očkovala naprosto chybně, nenapadlo mne ji kontrolovat a ona bezdůvodně zkrátila intervaly mezi očkováním i na 21 dní a aplikovala o jednu injekci víc. Rodiče mohou totiž volit očkovací schéma 3+1, nebo 2+1 –pokud s očkováním dítěte začnou po 6 měsících věku, ušetří mu jednu injekci.( ale předtím je zřejmě čeká samostudium). Kromě pediatrů, kteří nevědí, že nevědí, existují pediatři, kteří vědí, ale ti zas vědí, že by mohli mít problémy. (Mohou se ptát, jestli s nimi VZP nerozváže smlouvu, jestli nebudou kriminalizováni při sebemenším pochybení). Nesvoboda vždy brání šíření informací.

Informace tedy vyhledávám jen na internetu (viz. statistiky SZÚ): Záškrt se od konce 70 let vyskytuje pouze sporadicky, jeden případ tohoto onemocnění byl u nás naposled v roce 1995, zřejmě infikován imigrantem v době epidemie záškrtu v bývalých zemích SSSR.

Dětská obrna byla v Evropě vymýcena, v ČR se nikdo nenakazil již 50 let. (Je uváděno, že by již asi byla celosvětově vymýcena, kdyby v určitých exotických oblastech nezakázali děti ohrožovat očkováním).

Momentálně už od r. 2002 nebyl v ČR hlášen jediný případ tetanu. Ne všichni se dávají přeočkovávat, nízký výskyt oproti minulosti je zřejmě i důsledkem komplexu společenských a ekonomických faktorů.

Tragédie v Japonsku ?

Pokud pediatři už argumentují, tak často pomocí článku z časopisu MEDICÍNA 4 ze dne 14.4.1998 Co způsobily kampaně proti očkování?. Na případě z Japonska se článek se snaží vysvětlit jaký omyl je přestat očkovat. „Proočkovanost kojenců, která byla v r. 1974 (v Japonsku – pozn. autora) téměř 80%, během dvou let klesla na 10%. Epidemie pertuse nastoupila v r. 1979: onemocnělo přes 13 tisíc dětí, 41 zemřelo.“ V novějších článcích ze současnosti je uvedeno, že po obnovení očkování pertuse rychle ustoupila a od r.1985 na ni v Japonsku žádné dítě nezemřelo.

V Japonsku onemocnělo tedy 13 000 dětí , z toho 41 zemřelo, tj. zemřelo 3,15 promile.

V Japonsku bylo v roce 1979 z celkového počtu 115,87 mil. obyvatel cca 17,072 mil dětí a 13 tis dětí onemocnělo - je to 0,00076147 tedy 0,76 promile (onemocnělo průměrně 13 dětí ze 17000).

Pokud počet zemřelých dětí vzhledem k počtu obyvatel v ČR přepočtu na počet obyvatel v Japonsku v r. 1979 - vyjde mi, že v Japonsku by při počtu obyvatel 115,87 mil. obyvatel zemřelo 33 lidí.

Ačkoliv očkujeme v ČR již děti od 9 týdne věku, lze nyní dětskou úmrtnost na pertusi srovnávat s Japonskem v době epidemie vypuklé po neočkování.

U nás je velmi vysoká proočkovanost a úmrtí hlášená jsou. V Japonsku už při proočkovanosti téměř 80%, byla pertuse účinně kontrolována. Přemýšlím - možná je lepší 80% proočkovanost - imunita naočkovaných se posílí při styku s jedinci, kteří nemoc skutečně dostanou.

Proč vlastně u nás existuje skupina pediatrů, který náš současný systém očkováni chtějí dokonce uzákonit? Aby se systém navíc stal uzákoněním značně rigidní a pokud lékař udělá chybu a naočkuje třeba jedince, kterého evidentně vůbec po předchozí reakci na očkování neměl rutinně očkovat, tak by byl z obliga?

Lékař musí mít především povinnost pravdivě o očkování informovat.

S právem rodičů na informaci poté souvisí právo na rozhodnutí. Nejde primárně o ty, co na základě svých špatných zkušeností, anamnéze v rodině aj. učinili rozhodnutí, že dítě ani sebe očkovat nikdy nebudou, ti již další informace nepotřebují.

Nám ostatním chybí informace. Bez relevantních vstupních informací, ale nemůžeme učinit optimální rozhodnutí.

Pokud si kupuji mikrovlnku, dozvím se v návodu i to, že tam nesmím sušit kočku, dozvím se jakou má záruku a když zjistím, že výrobek má jiné parametry, jdu ho reklamovat, klamavé informace se o produktu podávat nesmí.

U nás je stav, kdy je prosazováno jako jediné možné správné řešení očkování. Jsme vlastně nabádáni, že o nemocech, proti kterým se očkuje se nemáme vůbec blíže informovat, jen se máme spolehnout na vzdělané lidi v oboru a podle jejich příkazů si nechávat děti naočkovat. Těmi, kteří prosazují povinné očkování, je vytvářen navíc ve společnosti názor, že lidé kteří chtějí dobrovolné očkování, tomu vůbec nerozumí a jsou sobečtí. Na internetu v diskusi se pak tatínek zlobí, že neočkované dítě je hrozbou pro společnost a může nakazit černým kašlem jeho očkovaného syna, tatínek vůbec neřeší, zda že protilátky proti pertusi má on sám. Lékařům mnohdy nevadí, že postupují nezákonně, někdy rodičům, kteří děti nechtějí očkovat sdělují jednoduše lhůtu, do kdy od něj musí odejít.

Navrhuji tedy vést především diskuzi o povinnosti lékaře pravdivě informovat.

Názory k článku (228 názorů)
Souhlas Pawlla 20.1.2011 9:15
*Re: Souhlas Pawlla 20.1.2011 9:19
**Re: Souhlas helis78 20.1.2011 10:1
***Re: Souhlas pěkný článek JankaP 20.1.2011 12:22
**Re: Souhlas kytka 3 21.1.2011 8:21
**Re: Souhlas kytka 3 21.1.2011 8:32
"Vymícené nemoci" Rapiti 20.1.2011 9:37
*Re: "Vymýcené nemoci" Lupus 20.1.2011 9:50
**Re: "Vymýcené nemoci" Rapiti 20.1.2011 9:55
***Re: "Vymýcené nemoci" Lupus 20.1.2011 10:5
****Re: "Vymýcené nemoci" pearl 20.1.2011 10:40
*****Re: "Vymýcené nemoci"... metty, 3 kluci 20.1.2011 11:10
*****Re: "Vymýcené nemoci"... kytka 3 21.1.2011 8:41
******Re: "Vymýcené nemoci&qu... kili 21.1.2011 9:8
****Re: "Vymýcené nemoci" Marketa [3 deti] 21.1.2011 10:0
****Re: "Vymýcené nemoci" Lída,3 kluci a holka 21.1.2011 12:56
*Re: "Vymícené nemoci" Lída+2 20.1.2011 10:1
**Re: "Vymícené nemoci" Ronja 21.1.2011 14:30
*Re: "Vymícené nemoci" Markéta s párkem 20.1.2011 10:40
*Re: "Vymícené nemoci". . . P... Edit. 20.1.2011 10:47
**Re: "Vymícené nemoci". . .... Rapiti 20.1.2011 10:50
**Re: "Vymícené nemoci". . .... Pawlla 20.1.2011 12:1
*Re: Obrna po očkování kytka 3 21.1.2011 8:55
*jsem jednou z postižených Helena, tři dospělé děti 22.1.2011 22:14
**Re: jsem jednou z postižených kili 22.1.2011 22:36
Díky Roya 20.1.2011 9:39
Setkávám se spíš kreditka 20.1.2011 9:41
*Re: Setkávám se spíš Pawlla 20.1.2011 9:43
**Re: Setkávám se spíš Lupus 20.1.2011 9:58
***Re: Odborník musí informaci nabídn... kytka 3 21.1.2011 9:18
**Re: Setkávám se spíš kreditka 20.1.2011 10:13
***Re: Setkávám se spíš Pawlla 20.1.2011 10:17
*Re: Setkávám se spíš Lída+2 20.1.2011 10:7
**Re: Setkávám se spíš kreditka 20.1.2011 10:16
***Re: Setkávám se spíš Lída+2 20.1.2011 10:33
****Očkování proti klíšťovce metty, 3 kluci 20.1.2011 10:59
*****Re: Očkování proti klíšťovce Hilly. 20.1.2011 11:7
******Re: Očkování proti klíšťovce metty, 3 kluci 20.1.2011 11:24
*******Re: Očkování proti klíšťov... Luciee 20.1.2011 15:18
*****Re: Očkování proti klíšťovce Binturongg 20.1.2011 12:42
******Re: Očkování proti klíšťovce kytka 3 21.1.2011 9:36
*******Re: Očkování proti klíšťov... kili 21.1.2011 9:44
********Re: Očkování proti klíšť... Hanka 75 9.2.2011 22:50
*********Re: Očkování proti klí... kili 10.2.2011 11:50
**********Re: Očkování proti k... ZuziP 13.2.2011 0:38
****Re: Setkávám se spíš kreditka 20.1.2011 13:20
Další souhlas řimbaba 20.1.2011 10:18
Jsem pro povinné očkování Liška s banem :) 20.1.2011 11:22
*Re: Jsem pro povinné očkování metty, 3 kluci 20.1.2011 11:53
**Re: Jsem pro povinné očkování Tante Ema 20.1.2011 13:55
**Re: Jsem pro povinné očkování Liška s banem :) 20.1.2011 14:7
***Re: Jsem pro povinné očkování x x 20.1.2011 15:19
***Re: Jsem pro povinné očkování metty, 3 kluci 20.1.2011 15:25
****Re: Jsem pro povinné očkování Tante Ema 20.1.2011 15:33
***Re: Jsem pro povinné očkování řimbaba 21.1.2011 1:3
****Re: Jsem pro povinné očkování kili 21.1.2011 9:1
*****Re: Jsem pro povinné očkování řimbaba 21.1.2011 9:33
******Re: Jsem pro povinné očkován... kili 21.1.2011 9:41
*******Re: Jsem pro povinné očkov... řimbaba 21.1.2011 9:55
********Re: Jsem pro povinné očk... kili 21.1.2011 10:35
*********Re: Jsem pro povinné o... řimbaba 21.1.2011 13:47
**********Re: Jsem pro povinné... kili 21.1.2011 13:55
***********Re: Jsem pro povin... řimbaba 21.1.2011 13:57
************Re: Jsem pro pov... kili 21.1.2011 14:25
*************Re: Jsem pro p... řimbaba 21.1.2011 14:29
**************Re: Jsem pro... kili 21.1.2011 14:39
***************Re: Jsem p... řimbaba 21.1.2011 16:35
****Re: Jsem pro povinné očkování Liška s banem :) 21.1.2011 13:2
*****Re: Jsem pro povinné očkování řimbaba 21.1.2011 13:49
******Re: Jsem pro povinné očkován... Liška s banem :) 22.1.2011 10:8
*******Re: Jsem pro povinné očkov... řimbaba 22.1.2011 14:16
****Re: Jsem pro povinné očkování Veveruše 23.1.2011 0:50
*****Re: Jsem pro povinné očkování Veveruše 23.1.2011 0:56
*****Re: Jsem pro povinné očkování kili 23.1.2011 7:40
*Re: Jsem pro povinné očkování x x 20.1.2011 15:18
*Re: Jsem pro povinné očkování elfinka 23.1.2011 13:0
**Re: Jsem pro povinné očkování Markéta s párkem 24.1.2011 10:37
***Re: Jsem pro povinné očkování x x 25.1.2011 8:56
***Re: Jsem pro povinné očkování řimbaba 25.1.2011 15:33
****Re: Jsem pro povinné očkování kili 25.1.2011 16:1
jsem pro povinné agnes+2 20.1.2011 11:42
*Re: jsem pro povinné MarkétaP + 4 dcerky 20.1.2011 12:21
**Re: jsem pro povinné myš 20.1.2011 12:53
***Re: jsem pro povinné Tante Ema 20.1.2011 14:3
*Re: jsem pro povinné Taodvedle 20.1.2011 13:57
**Re: jsem pro povinné agnes+2 20.1.2011 14:18
***Re: jsem pro povinné Pawlla 20.1.2011 15:18
***Re: jsem pro povinné malostranska 20.1.2011 19:44
***Re: jsem pro povinné řimbaba 21.1.2011 10:23
****Řimbaba Epepe 21.1.2011 11:30
***Re: jsem pro povinné Barča 2 kluci 21.1.2011 14:0
***Re: jsem pro povinné elfinka 23.1.2011 13:13
****Re: jsem pro povinné kili 23.1.2011 13:25
*****Re: jsem pro povinné Hanka 75 9.2.2011 22:34
******Re: jsem pro povinné Hanka 75 9.2.2011 22:52
**Re: jsem pro povinné x x 20.1.2011 15:20
*Re: jsem pro povinné malostranska 20.1.2011 19:42
**Re: jsem pro povinné agnes+2 21.1.2011 7:21
***Re: jsem pro povinné Pawlla 21.1.2011 7:54
****Re: jsem pro povinné agnes+2 21.1.2011 8:50
*****Re: jsem pro povinné kytka 3 21.1.2011 9:7
******Re: jsem pro povinné agnes+2 21.1.2011 9:25
*******Re: jsem pro povinné řimbaba 21.1.2011 10:2
********Re: jsem pro povinné agnes+2 21.1.2011 10:27
*********Re: jsem pro povinné řimbaba 21.1.2011 10:31
*********Re: jsem pro povinné řimbaba 21.1.2011 10:34
**********Re: jsem pro povinné kili 21.1.2011 10:48
***********Re: jsem pro povin... řimbaba 21.1.2011 14:1
************Re: jsem pro pov... kili 21.1.2011 14:27
*************Re: jsem pro p... řimbaba 21.1.2011 14:33
**************Re: jsem pro... kili 21.1.2011 14:39
***************Re: jsem p... řimbaba 21.1.2011 16:36
****************Re: jsem... kili 21.1.2011 16:37
*****************Re: js... Bumbi&05,08,10 22.1.2011 17:55
******************Re: j... kili 22.1.2011 21:39
*******************Re: j... Bumbi&05,08,10 23.1.2011 17:43
********************Re: j... kili 23.1.2011 18:26
**************Re: jsem pro... Popelka,2 deti 11.2.2011 12:16
*************Re: jsem pro p... kili 21.1.2011 14:35
**************Re: jsem pro... řimbaba 21.1.2011 16:39
***************Re: jsem p... kili 21.1.2011 16:41
**********Re: jsem pro povinné agnes+2 21.1.2011 12:41
***********Re: jsem pro povin... řimbaba 21.1.2011 13:55
************Re: jsem pro pov... maja 22.1.2011 17:3
*************Re: soc. skupi... kytka 3 22.1.2011 18:19
*************Re: jsem pro p... Markéta s párkem 24.1.2011 10:24
****Re: jsem pro povinné kili 21.1.2011 9:3
*Re: jsem pro povinné Lenka + 2 27.1.2011 7:11
**Re: jsem pro povinné kili 27.1.2011 8:30
Poslední věta kili 20.1.2011 12:0
*Re: Poslední věta gabinas - 2 23.3.2011 20:27
Díky Tante Ema 20.1.2011 13:49
*Re: Díky mira 20.1.2011 16:13
**Re: Díky Tante Ema 20.1.2011 16:13
***Re: Díky mira 20.1.2011 16:16
****Re: Díky mira 20.1.2011 16:17
*****Re: Díky Tante Ema 20.1.2011 16:19
******Re: Díky mira 20.1.2011 16:26
*******Re: Díky Tante Ema 20.1.2011 16:29
*******Re: Díky Tante Ema 20.1.2011 16:31
********Re: Díky Tante Ema 20.1.2011 16:32
*********Re: Díky mira 20.1.2011 16:33
**********Re: Díky Tante Ema 20.1.2011 20:22
Povinnost očkovat = přesně podle kalendá... Zabusa 20.1.2011 14:40
*Re: Povinnost očkovat = přesně podle k... Lupus 20.1.2011 14:59
**Re: Povinnost očkovat = přesně podle... Tante Ema 20.1.2011 15:12
***Re: Povinnost očkovat = přesně pod... Zabusa 20.1.2011 16:11
****Re: Povinnost očkovat = přesně p... Tante Ema 20.1.2011 16:18
****Re: Povinnost očkovat = přesně p... mira 20.1.2011 16:39
*****Re: Povinnost očkovat = přesně... Taodvedle 20.1.2011 16:53
*****Re: Povinnost očkovat = přesně... Tante Ema 20.1.2011 22:25
******Re: Povinnost očkovat = přes... kili 20.1.2011 22:36
*******Re: Povinnost očkovat = př... Bumbi&05,08,10 22.1.2011 18:14
*Existují i osvícení a vstřícní lékaři Veveruše 23.1.2011 0:47
Tetanus x x 20.1.2011 15:25
*Re: Tetanus metty, 3 kluci 20.1.2011 16:0
**Re: Tetanus ...neviditelná... 20.1.2011 18:55
ockovani malostranska 20.1.2011 19:36
*Re: ockovani kili 20.1.2011 19:46
**Re: ockovani malostranska 20.1.2011 19:49
***Re: ockovani kili 20.1.2011 19:53
****Re: ockovani malostranska 20.1.2011 20:4
*****Re: ockovani kili 20.1.2011 20:9
******Re: ockovani malostranska 20.1.2011 20:18
*******Re: ockovani kili 20.1.2011 20:32
********Re: ockovani malostranska 20.1.2011 21:12
*********Re: ockovani kili 20.1.2011 21:51
*********Re: ockovani Gabina 21.1.2011 23:21
****Re: ockovani Lenka, 3 děti 20.1.2011 20:11
Nechápu odpor k očkování Dana, dvě děti 20.1.2011 20:8
*Re: Nechápu odpor k očkování kili 20.1.2011 20:29
**Re: Nechápu odpor k očkování IvaJon 20.1.2011 21:0
***Re: Nechápu odpor k očkování Dana, dvě děti 20.1.2011 21:4
****Re: Nechápu odpor k očkování IvaJon 20.1.2011 21:11
*****Re: Nechápu odpor k očkování x x 21.1.2011 12:17
******Re: Copak se ještě očkuje pr... Veveruše 23.1.2011 0:38
*******Re: Copak se ještě očkuje ... kili 23.1.2011 7:41
**Re: Nechápu odpor k očkování Dana, dvě děti 20.1.2011 21:1
***Re: Nechápu odpor k očkování IvaJon 20.1.2011 21:8
****Re: Nechápu odpor k očkování kili 20.1.2011 21:47
*****Re: Nechápu odpor k očkování Epepe 21.1.2011 11:27
******Re: Nechápu odpor k očkování kili 21.1.2011 13:53
****Re: Nechápu odpor k očkování Markéta s párkem 21.1.2011 10:23
***Re: Nechápu odpor k očkování řimbaba 21.1.2011 0:52
***Re: Nechápu odpor k očkování Kajusika 24.1.2011 14:40
**Re: Nechápu odpor k očkování tehule77 20.1.2011 21:38
***Re: Nechápu odpor k očkování kili 20.1.2011 22:2
****Re: Nechápu odpor k očkování tehule77 20.1.2011 22:9
****Re: Nechápu odpor k očkování tehule77 20.1.2011 22:14
*****Re: Nechápu odpor k očkování tehule77 20.1.2011 22:19
******Re: Nechápu odpor k očkování kili 20.1.2011 22:29
*****Re: Nechápu odpor k očkování kili 20.1.2011 22:26
Diskuze o povinnosti lékaře pravdivě inf... kytka 3 21.1.2011 19:41
*Re: Diskuze o povinnosti lékaře pravdi... kili 21.1.2011 20:2
**Re: v ČR ještě nikdy očkovací pov... kytka 3 21.1.2011 22:40
***Re: v ČR ještě nikdy očkovací p... kili 22.1.2011 9:22
****Re: povinnost očkování není v zá... kytka 3 22.1.2011 14:37
*****Re: povinnost očkování není v ... kili 22.1.2011 14:58
******očkování je dobrovolné (a m... kytka 3 22.1.2011 17:54
*******Re: očkování je dobrovoln... kili 22.1.2011 21:37
********Re: očkování je dobrovo... Renata 23.1.2011 10:38
*********Re: očkování je dobro... kili 23.1.2011 12:42
********** A/H1N1 Renata 23.1.2011 16:12
***********Re: A/H1N1 kili 23.1.2011 18:22
************Re: A/H1N1 Renata 23.1.2011 22:27
*************Re: A/H1N1 kili 24.1.2011 0:4
**Re: Diskuze o povinnosti lékaře prav... Samička 21.1.2011 22:42
***Re: Diskuze o povinnosti lékaře pr... kili 22.1.2011 9:40
****Re: Diskuze o povinnosti lékaře ... kytka 3 22.1.2011 21:25
*****Re: Diskuze o povinnosti lékař... kili 22.1.2011 21:53
****Re: Diskuze o povinnosti lékaře ... Samička 22.1.2011 21:55
*****Re: Diskuze o povinnosti lékař... kili 22.1.2011 22:22
***Re: Diskuze o povinnosti lékaře pr... kili 22.1.2011 9:50
****Re: Re:Skutečně to nechápete? kytka 3 22.1.2011 14:55
*****Re: Re:Skutečně to nechápete? kili 22.1.2011 15:1
******Re: Re:Skutečně to nechápete... kytka 3 22.1.2011 21:45
*******Re: Re:Skutečně to nechápe... kili 22.1.2011 22:10
**Re: Diskuze o povinnosti lékaře prav... ZuziP 13.2.2011 0:43
***Re: Diskuze o povinnosti lékaře pr... ZuziP 13.2.2011 0:46
Hooodně zajimavé řimbaba 22.1.2011 1:18
Očkování, nebo raději onemocnět černým k... BáraB 24.1.2011 14:37
*Re: Očkování, nebo raději onemocnět če... šárka 26.1.2011 9:36
**Re: Očkování, nebo raději onemocnět ... šárka 26.1.2011 9:55
Hexa vakcina 3+1 nebo 2+1 Eva Dolakova, 2 deti 9.2.2011 19:42
*Taktéž dotaz Hanka 75 9.2.2011 22:23
**Re: Taktéž dotaz Hanka 75 9.2.2011 22:24
*Re: Hexa vakcina 3+1 nebo 2+1 kytka 3 10.2.2011 11:55
**Re: Hexa vakcina 3+1 nebo 2+1 Eva Dolakova, 2 děti 11.2.2011 21:39

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.