tisk-hlavicka

Česká škola bez hranic

22.11.2010 PR

V německém Frankfurtu nad Mohanem zahájí v roce 2011 činnost Česká škola. Záštitu nad projektem převzalo České centrum Berlín spolu s centrální organizací Českých škol bez hranic, patronem projektu je český velvyslanec JUDr. Rudolf Jindrák. Zřizovatelem školy ve Frankfurtu je neziskové občanské sdružení Vita Bohemica e.V.

Česká škola bez hranic je vlastně taková škola neškola. Jejím úkolem je pro děti ve věku 18 měsíců až 15 let, které vyrůstají v zahraničí ve vícejazyčném prostředí, zajistit výuku českého jazyka a představit jim českou kulturu a dějiny. Velkou předností sítě těchto škol je navíc i to, že česky mluvícím rodinám v cizích zemích zprostředkovávají navázání vzájemného kontaktu. Smyslem školy je, aby si děti zachovaly českou identitu v zahraničí a přispěly ke vzájemnému porozumění mezi národy. Úspěšnost programu Českých škol bez hranic je ověřena několikaletými zkušenostmi působení řady poboček ve světových metropolích jako například v Berlíně, Paříži, Curychu, Londýně, Washingtonu nebo Sydney. Více podrobností o unikátním projektu Českých škol bez hranic najdete na adrese www.csbh.cz, krátkou reportáž k tématu můžete shlédnout na http://www.ct24.cz/domaci/105210-jak-vyresit-status-skol-bez-hranic/video/1/.

V centru Frankfurtu nad Mohanem zahájí nejdříve činnost Česká škola, která o zařazení do systému Českých škol bez hranic aktivně usiluje. Budoucnost této školy silně ovlivní počet přihlášených žáků a samozřejmě také zájem rodičů účastnit se pravidelných setkání a plnit nastavené standardy výukového programu Českých škol bez hranic. Ve Frankfurtu se budou od února 2011 nejprve konat pravidelná setkání rodičů s dětmi předškolního věku, od září 2011 se počítá s výukou dětí 1. a 2. stupně ZŠ. Výuku budou zajišťovat vysokoškolsky vzdělaní pedagogové. V případě zájmu je možné pořádat také kurzy českého jazyka pro dospělé. Do pobočky Frankfurt probíhá právě nábor dětí (kapacita je 15 dětí), stejně tak jako výběrová řízení odborného personálu. Pro všechny zájemce se uskuteční informační schůzka v úterý 7.prosince 2010 v 18:30 hod. v Haus der Volksarbeit, v budově B, místnosti B.113 na ulici Eschersheimer Anlage 21 ve Frankfurtu. Této schůzky se vedle zřizovatele školy, neziskového sdružení Vita Bohemica e.V., zúčastní také ředitel Českého centra Berlín Ing. Martin Krafl a zakladatelka projektu Českých škol bez hranic MUDr. Lucie Slavíková Boucher.

Pro více informací kontaktujte prosím koordinátorku projektu Kateřinu Spiess na e-mailové adrese: katerina.spiess@web.de nebo na mobilním čísle 0049/173 3 170 562.
Vyhledávání článků podle věku