tisk-hlavicka

O osamělých matkách sociologicky

6.3.2009 Radka Dudová, Ph.D.; SOÚ AV ČR 224 názorů

Neúplné rodiny jsou vnímány veřejností, politiky i odborníky jako problém. V čele osmdesáti osmi procent těchto rodin stojí ženy a jednoduchým posunem začínají být jako problém často vnímány právě tyto ženy (nikoli již ekonomická situace jejich rodin či psychologické blaho jejich dětí).

Příčiny vzniku těchto rodin „mimo normu“ jsou totiž mnohdy přesouvány na stranu žen, případně jsou osamělé matky přímo obviňovány ze situace, v níž se nacházejí. Přitom ale často dochází k zaměňování příčin a následků a ke zkreslování skutečnosti.

Obviňování žen z rostoucího podílu neúplných rodin v populaci a zároveň ze zneužívání sociálního státu vůbec není novým fenoménem a ani není omezené jen na české reálie. Již v 50. letech minulého století, kdy v ČR začala po právních reformách prudce růst rozvodovost a zároveň začalo stoupat procento žádostí o rozvod podávaných ženou, byla za jednu z příčin označována zaměstnanost žen a z ní vyplývající jejich ekonomická nezávislost. Jen někteří odborníci poukazovali na to, že ekonomická zajištěnost žen sice umožnila nárůst počtu rozvodů, nezpůsobila ale nárůst samotných partnerských rozvratů. V 80. letech se k této kritice ženské nezávislosti přidala kritika příliš štědrého sociálního státu, který ženám s dětmi umožňuje přežít i mimo manželství a tak vede ke zvyšování počtu neúplných rodin. V současné době se k těmto obviňujícím hlasům přidává kritika příliš „feministického“ smýšlení některých žen, které se samy rozhodnou vychovávat své děti a být nezávislé na muži.

Tyto názory ale zastírají skutečné jádro problému. Nebo je skutečně pravda, že osamělé matky vychovávají své děti samy proto, že si to mohou ekonomicky dovolit, že je v tom stát podporuje a že chtějí žít bez mužů?

Podívejme se na to, co o těchto kritických argumentech říkají sociologické výzkumy:

1) Není pravda, že by dnešní ženy odmítaly partnerství či manželství. Většina mladých žen stále pevně věří v manželství a svůj budoucí život si představují v úplné rodině. Podle výzkumu Proměny 2005 provedeného v SOÚ AV ČR převažují mezi 25-34letými ženy, které jednoznačně pozitivně hodnotí úplnou nukleární rodinu (mají ovšem pozitivní postoj nejen k manželství, ale i k nesezdanému soužití), zatímco muži jsou k úplné nukleární rodině častěji poměrně kritičtí a naopak tolerantní k jakémukoli jinému myslitelnému uspořádání soukromého života. Mladé ženy hodnotí partnerství a rodinu výše než mladí muži, a jsou jim také více nakloněny než starší generace žen. Větší část mladých žen je tak stále dychtivá žít v manželství i když dnes se může jednat jen o manželství faktické a může být uzavřeno významně později, než bylo zvykem v předchozích generacích.

2) Není pravda, že by si dnešní vzdělané emancipované a ekonomicky zajištěné ženy hromadně pořizovaly děti za svobodna a „užívaly si života bez mužů“. Podle socioložky Dany Hamplové je „typickou českou neprovdanou matkou naopak žena se základním vzděláním ze severních Čech“. Děti mimo manželství se rodí většinou ženám se základním vzděláním, přičemž polovina rodiček se základním vzděláním v roce 2006 nežila s otcem dítěte. Mezi vysokoškolačkami se jedná jen o jednotlivé případy. Nejčastějším důvodem, proč matka s otcem dítěte nežije, bylo podle výsledků výzkumu to, že si nebyly jisté budoucností vztahu s ním nebo protože otec dítěte sňatek odmítal či byl ženatý. Většina neprovdaných matek přitom stále považuje za ideální uspořádání rodinného života život v manželství.

3) Výhody českého sociálního systému skutečně nejsou tak vysoké, aby se ženě žilo dobře bez partnera (případně se jí dokonce vyplatilo žít bez partnera). Navzdory značně pomýlenému veřejnému přesvědčení, že svobodné matky spokojeně existují ze sociálních dávek, nejsou osamělé matky v současnosti v sociálním systému skoro nijak zvýhodněné (mají pouze nárok na o 5 procent vyšší sociální příplatek, což znamená o několik desetikorun měsíčně více a mohou o 7 dní déle pobírat podporu při ošetřování nemocného dítěte). Sociální politika matkám pomáhá, jen pokud se jejich příjmy pohybují okolo životního minima. Nikoli tedy například v prvních letech věku dítěte, kdy matka pobírá rodičovský příspěvek. Ekonomická situace osamělých matek přes pomoc státu není rozhodně nijak povzbudivá, natož výhodná. O ekonomické výhodnosti osamělého mateřství jsou podle výzkumu přesvědčeny v naprosté většině pouze matky vdané či žijící v partnerství, tedy ty, které nemají s touto situací osobní zkušenost.

4) Je pravda, že ženy žádají o rozvod častěji než muži – zhruba 70 % žádostí je podáváno ženou. To, že dvě třetiny manželství končí podáním žádosti o rozvod ze strany ženy, ještě ale nutně neznamená, že žena je ve všech těchto případech skutečnou iniciátorkou rozchodu. Spíše se ukazuje, že ženy mají dříve než muži potřebu nastalou situaci formálně řešit. V kvalitativním výzkumu, který jsem prováděla v letech 2006-2007, se například ukázalo, že sice žádost o rozvod častěji podávaly ženy, mnoho z nich ale až poté, co se stal pro ně společný život s manželem neúnosný (buďto se prakticky odstěhoval ke své nové partnerce, nebo se nová partnerka dokonce přistěhovala do bytu rodiny).

5) Na samotném rozvodu ženy rozhodně nevydělají. Zjištění z našich i zahraničních výzkumů potvrzují, že matky po rozvodu čelí mnohdy krizové ekonomické situaci, která je doprovázena a zčásti i způsobena jejich výhradní zodpovědností za péči o děti, znevýhodněním na pracovním trhu a nízkými pracovními zkušenostmi způsobenými přerušením pracovní aktivity z důvodu narození dítěte či dětí. Matky tuto situaci řeší přibíráním dalším nekvalifikovaných či málo kvalifikovaných brigád či částečných pracovních úvazků, případně se obrací o pomoc na své rodiče. Výživné, které dostávají od otce dětí, zpravidla nepokryje ani polovinu nákladů na výchovu dětí, v mnoha případech ještě mnohem méně.

6) Není pravda, že osamělé matky žijí vesměs na úkor státu. Pracovat je stále a tradičně nejčastější strategií přežití, kterou ženy v čele neúplných rodin volí. Matky závislých dětí v čele neúplných rodin jsou stále častěji ekonomicky aktivní než matky závislých dětí z úplných rodin. Mezi ekonomicky aktivními rozvedenými matkami je ale významný podíl nezaměstnaných žen: zatímco v úplných rodinách jich je 7,7 %, v neúplných rodinách 13,6 %. Pracovní aktivita osamělých matek malých dětí je navíc doprovázena kritickým pohledem zastánců středostavovských norem „dobrého mateřství“, podle kterých by se matka měla v prvních několika letech celodenně věnovat pouze dítěti a nikoli práci. Ve výsledku pak není možné být „dobrou“ osamělou matkou: pokud taková žena nepracuje, je kritizována za závislost na sociálním státu, pokud pracuje, pak se dostatečně nevěnuje dítěti.

Přesto každé čtvrté dítě v České republice žije v rodině jen s jedním rodičem, zpravidla s matkou. Životní úroveň těchto rodin se přitom stále snižuje v poměru k životní úrovni zbytku populace. 40 procent neúplných rodin s dětmi je ohroženou chudobou. Při navrhování a reformování sociálních politik by se politici a jejich poradci měli zamýšlet nad tím, jakou pro nás mají tyto děti hodnotu a jak si představujeme, že by měly žít. Stigmatizace jejich rodin a kritizování jejich matek jim pravděpodobně nepomůže. Spíše by bylo třeba pátrat po tom, co se vlastně děje s chybějící částí rovnice: s muži – jejich otci.

Názory k článku (201 názorů)
Díky Natascha 6.3.2009 8:59
*Re: Díky Kačík+klučík 6.3.2009 11:43
Je třeba Jája 6.3.2009 9:58
Hezký článek Cimbur 6.3.2009 10:13
*Překvapení Michaela Pecharová 6.3.2009 10:33
**Re: Překvapení andrea a štěpán 7.3.2009 19:54
***Re: Překvapení andrea a štěpán 7.3.2009 19:56
****Re: Překvapení Kačík+klučík 16.7.2009 11:10
***Re: Překvapení Vlasta 8.3.2009 15:31
****Re: Překvapení Petula 2 dospívající a mimi 9.3.2009 15:27
****Re: Překvapení Sid (2 deti ve stridave peci) 16.3.2009 17:44
*****Re: Překvapení Růžik 21.9.2009 23:43
Změna rolí ve vztahu Tamarkaa 6.3.2009 10:15
*Re: Změna rolí ve vztahu Ina 6.3.2009 10:28
**Re: Změna rolí ve vztahu Bosorka2 6.3.2009 10:51
*Re: Změna rolí ve vztahu MartinaNov (dva rošťáci 6.3.2009 11:21
**Re: Změna rolí ve vztahu Jája 6.3.2009 11:31
*Re: Změna rolí ve vztahu janna001 6.3.2009 13:24
*Re: Změna rolí ve vztahu Myška 6.3.2009 15:51
**Re: Změna rolí ve vztahu Tamarkaa 6.3.2009 18:15
***Re: Změna rolí ve vztahu Jája 9.3.2009 10:15
***Re: Změna rolí ve vztahu Epepe 9.3.2009 15:43
****Re: Změna rolí ve vztahu janna001 9.3.2009 20:19
Nárůst ? Spíše jen jako Pavla  6.3.2009 11:30
*jaké výhody??? mamča 6.3.2009 11:44
**Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 11:50
***Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 11:53
****Re: jaké výhody??? zuzini 6.3.2009 13:5
*****Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 13:48
******Re: jaké výhody??? Sylvie 6.3.2009 14:47
*******Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 16:13
********Re: jaké výhody??? Sylvie 6.3.2009 18:48
*********Re: jaké výhody??? madlenka07 7.3.2009 7:46
**********Re: jaké výhody??? hrncirka 8.3.2009 0:22
***Re: jaké výhody??? Sylvie 6.3.2009 12:5
****Re: jaké výhody??? Sylvie 6.3.2009 12:6
****Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 12:12
*****Re: jaké výhody??? Sylvie 6.3.2009 12:21
******Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 12:37
*******Re: jaké výhody??? Babsi+2 6.3.2009 13:1
*****Re: jaké výhody??? Gertruda 6.3.2009 13:16
******Re: jaké výhody??? lock 6.3.2009 13:35
******Gertrudo MirkaM 7.3.2009 22:30
***Re: jaké výhody??? Zuzana, Filip 04+Mandy 06 6.3.2009 14:27
****Re: jaké výhody??? Nana*81 6.3.2009 19:59
***Re: jaké výhody??? Lizzie 7.3.2009 21:22
*Re: Nárůst ? Spíše jen jako ALianan 6.3.2009 11:48
**Re: Nárůst ? Spíše jen jako zuzini 6.3.2009 13:9
***Re: Nárůst ? Spíše jen jako Levandulka+3 16.3.2009 8:54
*kdy jsi byla na MD? Jíťa 6.3.2009 11:57
Co byste navrhovala? Kimmy, 2 deti 6.3.2009 12:33
*Re: Co byste navrhovala? Hebe 6.3.2009 20:3
**Re: Co byste navrhovala? madlenka07 7.3.2009 7:53
***Re: Co byste navrhovala? cyann 7.3.2009 10:16
****Re: Co byste navrhovala? cyann 7.3.2009 10:18
****Re: Co byste navrhovala? Hebe 9.3.2009 10:3
****Re: Co byste navrhovala? Jája 9.3.2009 11:8
****Re: Co byste navrhovala? Kimmy, 2 deti 10.3.2009 6:23
*****Re: Co byste navrhovala? Hanka 75 13.3.2009 20:46
****proč zkracovat rodičovsou ? Hanka 75 13.3.2009 20:39
***Re: Co byste navrhovala? Hebe 9.3.2009 9:17
****Re: Co byste navrhovala? Hanka 75 13.3.2009 20:43
*****Re: Co byste navrhovala? Hebe 15.3.2009 20:54
A chyba je vždycky na straně líných a ne... Vladan 6.3.2009 12:52
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... Rapiti 6.3.2009 13:8
**Ale mně nešlo o to, obhajovat líné m... Vladan 6.3.2009 14:22
***Re: Ale mně nešlo o to, obhajovat ... Cita 6.3.2009 15:27
****Re: Ale mně nešlo o to, obhajova... Vladan 6.3.2009 15:51
*****Re: Ale mně nešlo o to, obhajo... singera 6.3.2009 22:28
******Re: Ale mně nešlo o to, obha... JirkaF 12.3.2009 19:11
*******Re: Ale mně nešlo o to, ob... janna001 12.3.2009 20:44
********Re: Ale mně nešlo o to, ... janna001 12.3.2009 20:51
*********Re: Ale mně nešlo o to... JirkaF 12.3.2009 22:6
**********Re: Ale mně nešlo o ... cyann 14.3.2009 12:27
***********Re: Ale mně nešlo ... JirkaF 14.3.2009 19:43
***********Re: Ale mně nešlo ... JirkaF 15.3.2009 17:25
*****Re: Ale mně nešlo o to, obhajo... Cita 8.3.2009 19:44
*Je to tak Iris 6.3.2009 13:9
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... Natascha 6.3.2009 13:10
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... janna001 6.3.2009 13:17
**Re: A chyba je vždycky na straně lín... Rapiti 6.3.2009 13:29
***Re: A chyba je vždycky na straně l... janna001 6.3.2009 13:36
****Re: A chyba je vždycky na straně... Rapiti 6.3.2009 13:42
*****Re: A chyba je vždycky na stra... janna001 6.3.2009 14:20
******Re: A chyba je vždycky na st... Babsi+2 6.3.2009 14:23
******Re: A chyba je vždycky na st... TerezieK 6.3.2009 19:52
*******děkuji autorce Nana*81 6.3.2009 20:7
*******Re: A chyba je vždycky na ... singera 6.3.2009 22:37
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... kosatka2 6.3.2009 13:19
**Re: A chyba je vždycky na straně lín... Tvoje horší já 6.3.2009 13:24
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... Angretka 6.3.2009 13:41
**Re: A chyba je vždycky na straně lín... Cita 8.3.2009 19:36
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... Tamarkaa 6.3.2009 15:29
**:-))) Vladan 6.3.2009 15:56
***Re: :-))) Natascha 6.3.2009 16:17
***Re: :-))) Tamarkaa 6.3.2009 18:8
***Re: :-))) Rapiti 6.3.2009 20:16
***Re: :-))) janna001 6.3.2009 20:26
****Re: :-))) Nana*81 6.3.2009 20:49
*****Re: :-))) janna001 6.3.2009 20:54
**Re: A chyba je vždycky na straně lín... Natascha 6.3.2009 16:9
***Re: A chyba je vždycky na straně l... janna001 6.3.2009 20:12
***Re: A chyba je vždycky na straně l... JirkaF 12.3.2009 19:49
****Re: A chyba je vždycky na straně... janna001 12.3.2009 20:53
*****Re: A chyba je vždycky na stra... JirkaF 12.3.2009 22:20
*Vladane, souhlasím Jíťa 6.3.2009 18:23
*Re: A chyba je vždycky na straně línýc... Lizzie 7.3.2009 10:5
**Re: A chyba je vždycky na straně lín... Zawgat_Mohammed 8.3.2009 21:13
*Vladane, ale tady... MM, 2 kluci 9.3.2009 18:1
**Re: Vladane, ale tady... JirkaF 12.3.2009 20:30
To je fajn, Kohnova 6.3.2009 13:4
Osobní názor Jíťa 6.3.2009 13:18
*Re: Osobní názor Jája 6.3.2009 20:16
*Re: Osobní názor Lizzie 7.3.2009 9:50
**Re: Osobní názor Jíťa 7.3.2009 19:26
**Re: Osobní názor 10.5Libik12 7.3.2009 23:1
***Re: Osobní názor Lizzie 8.3.2009 10:37
*Re: Osobní názor Rapiti 7.3.2009 21:54
Článek mě neoslovil Zuzana, Filip 04+Mandy 06 6.3.2009 15:4
*Re: Článek mě neoslovil Winky 6.3.2009 16:25
**Re: Článek mě neoslovil Hebe 6.3.2009 21:11
*Re: Článek mě neoslovil Hanka 6.3.2009 16:31
**Re: Článek mě neoslovil Zuzana, Filip 04+Mandy 06 6.3.2009 16:45
***Re: Článek mě neoslovil Hanka 6.3.2009 18:45
****Re: Článek mě neoslovil cyann 7.3.2009 10:35
*Re: Článek mě neoslovil Tvoje horší já 6.3.2009 16:35
**Re: Článek mě neoslovil Jíťa 6.3.2009 18:28
Konečně fakta Jindřiška,2 dcery 6.3.2009 20:19
*Re: Konečně fakta Nana*81 6.3.2009 20:34
*Re: Konečně fakta singera 6.3.2009 23:16
**Re: Konečně fakta madlenka07 7.3.2009 7:57
*Re: Konečně fakta Krucipísek 9.3.2009 0:0
Všem osamoceným maminkám singera 6.3.2009 23:22
Pravda o mužích bleděmodrý vamp 7.3.2009 16:5
*Re: Pravda o mužích Lenka 7.3.2009 16:25
**Re: Pravda o mužích janna001 7.3.2009 20:26
**Re: Pravda o mužích Grainne 7.3.2009 22:4
**Lenko, souhlasím! MM, 2 kluci 9.3.2009 18:19
**Re: Pravda o mužích singera 9.3.2009 22:45
*Re: Pravda o mužích malaa 7.3.2009 20:26
osamělá mamina medami 7.3.2009 16:32
*Re: osamělá mamina Rapiti 7.3.2009 18:12
**Re: osamělá mamina madlenka07 7.3.2009 19:49
***Re: osamělá mamina Taky jedna... 7.3.2009 22:52
****Re: osamělá mamina singera 7.3.2009 23:13
*****Re: osamělá mamina Taky jedna.... 8.3.2009 13:48
*****Re: osamělá mamina Jíťa 8.3.2009 18:46
******Re: osamělá mamina Taky jedna... 8.3.2009 19:1
*******Re: osamělá mamina Jíťa 9.3.2009 0:47
***Re: osamělá mamina Kačík+klučík 8.3.2009 22:3
*Re: osamělá mamina Jana Hinková 8.3.2009 16:12
**Re: osamělá mamina medami 8.3.2009 18:47
*Re: osamělá mamina Vypet 8.3.2009 20:4
*Re: osamělá mamina Ralesa 9.3.2009 11:15
*Re: osamělá mamina klarisa 9.3.2009 11:41
**Re: osamělá mamina JirkaF 12.3.2009 21:41
Pro medami Zázvorka 8.3.2009 0:37
rozrůstá skupina žen, jež si muži Rena, 2 děti 8.3.2009 17:56
*Re: rozrůstá skupina žen, jež si muži... JirkaF 16.3.2009 20:39
No Sláva!!!! Krucipísek 8.3.2009 22:41
*Re: No Sláva!!!! káča, Marťa 11měs 9.3.2009 20:57
**Re: No Sláva!!!! Karolína 9.3.2009 21:20
**Re: No Sláva!!!! Karolína 9.3.2009 21:34
***Problém ŽM a jeho milenky singera 9.3.2009 22:1
****Re: Problém ŽM a jeho milenky singera 9.3.2009 22:2
**Re: No Sláva!!!! Daniela 10.3.2009 9:57
**Re: No Sláva!!!! Lassie66 10.3.2009 10:13
**Re: No Sláva!!!! janna001 10.3.2009 10:59
***Re: No Sláva!!!! singera 10.3.2009 11:16
***Re: No Sláva!!!! JirkaF 16.3.2009 20:51
**Co je fér na tom, rozbít rodinu? Helena 10.3.2009 12:47
**Re: No Sláva!!!! Jíťa 10.3.2009 22:1
**Re: No Sláva!!!! Tvoje horší já 13.3.2009 10:42
**Re: No Sláva!!!! Krucipísek 19.3.2009 1:21
***Re: No Sláva!!!! Lassie66 19.3.2009 8:19
Žádost o rozvod Nela 15.3.2009 10:19
*Re: Žádost o rozvod káča, Marťa 11měs 17.3.2009 12:18
**Dítě z jeho strany nechtěné?! Karolína 17.3.2009 13:30
**Re: Žádost o rozvod Lassie66 17.3.2009 13:49
**Myslím, že ho neoškubala... Karolína 17.3.2009 14:1
**Re: Žádost o rozvod Sylvie 17.3.2009 14:26
***Re: Žádost o rozvod Vaal 17.3.2009 15:20
***Re: Žádost o rozvod Lassie66 17.3.2009 15:37
**Re: Žádost o rozvod Mirek 17.3.2009 14:33
***Re: Žádost o rozvod JirkaF 18.3.2009 8:54
To je holt život... Karolína 17.3.2009 14:58
kdo za to může cyann 18.3.2009 20:8
*Re: kdo za to může JirkaF 18.3.2009 21:43
**Re: kdo za to může karolína 19.3.2009 8:50
*Re: kdo za to může Karolína 19.3.2009 8:47
**Re: kdo za to může JirkaF 19.3.2009 12:38
***Re: kdo za to může Lassie66 19.3.2009 13:16
****Re: kdo za to může JirkaF 19.3.2009 14:33
*****Re: kdo za to může Lassie66 19.3.2009 14:41
******Re: kdo za to může JirkaF 19.3.2009 15:13
***Re: Pro Jiříka rejpala... Karolína 19.3.2009 13:27
****Re: Pro Jiříka rejpala... Karolína 19.3.2009 13:39
*****Pro Jiříka rejpala... (Myslíte... JirkaF 19.3.2009 15:1
******Re: Pro Jiříka rejpala... (M... Karolína 20.3.2009 8:29
******Re: Pro Jiříka rejpala... (M... Karolína 20.3.2009 8:39
*******Re: Pro Jiříka rejpala... ... JirkaF 20.3.2009 9:29
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.