tisk-hlavicka

Kdo pomůže učitelům a rodičům

27.2.2009 Jana Hrubá 225 názorů

Asociace pedagogů základních škol a odboráři požadují, aby byli učitelé před narůstající agresí svých žáků chráněni zákonem a statusem veřejného činitele. Problém je pochopitelně složitější.

Učitelé, kteří byli (a jsou) vzděláváni, aby především vyučovali, dostávají dnes docela jinou zakázku. Rámec, ve kterém se vzdělávání odehrává, se výrazně změnil. Změnila se společnost, změnily se hodnoty a životní styl, diferencovalo se sociální postavení rodin. Situace vyžaduje, aby škola vychovávala mnohem více, než tomu bylo dříve. Roste počet neúplných a dysfunkčních rodin, narůstá domácí násilí, týrání a zneužívání dětí, agresivita dětí (ale i rodičů), kriminalita mladistvých. Modely, jež si některé děti osvojují v rodinách a bohužel někdy také ve veřejném životě a v médiích, působí velmi silně na jejich chování. To všechno jsou problémy, na jejichž řešení v konkrétním případě ve třídě nebyli učitelé (a hlavně učitelky) připravováni. Cítí se jimi ohroženi a hledají záštitu.

Děti jsou jiné

K tomu přistupuje rostoucí počet dětí se specifickými poruchami učení a chování, občas se objeví mimořádně nadané dítě, častěji děti všelijak problematické, na většině škol i šikana v nejrůznějších podobách. Všechny tyto děti či studenty musí učitel učit, a dokonce něco naučit. Každý z nich potřebuje něco jiného, má jiné vzdělávací potřeby, učí se nejlépe jiným způsobem. V tom učitelům žádný zákon nepomůže.

Jak praví známý bonmot, nejlepší pomocnou ruku nalezneš na konci vlastního ramene. Učitelé si musí pomoci především sami, i když se neobejdou bez pomoci odborníků či legislativy. Připustit si, že před nimi nesedí jednolitá masa, ale příslušný počet individuálních bytostí, které se liší svým domácím zázemím, sociální situací, různými schopnostmi a bolístkami či bolestmi těla i duše. Všechny chtějí a zaslouží si stejnou pozornost. Vím, že to není nic jednoduchého, ale není možné je učit stejným způsobem.

Učitel - všeuměl?

Především je učitel musí poznat, zjistit, co potřebují, co je trápí nebo proč se případně chovají nestandardním způsobem. Při současných počtech žáků v některých třídách to není snadné. K tomu musí učitel vědět něco o diagnostice, o komunikaci a o tom, jak reagovat na jejich rozličné vzdělávací potřeby či vyhrocené kázeňské situace. Mluvit s dětmi, dát jim aspoň někdy zažít úspěch, umět předcházet konfliktům nebo je řešit, znát nejrůznější formy a metody učení pro různé typy žáků. To předpokládá mnoho znalostí, ale také výcvik v nových dovednostech. Pokud se toho učiteli v jeho přípravném vzdělání nedostalo, je třeba, aby hledal možnosti sebevzdělávání v této problematice. Pomoc je možné najít i v odborné literatuře. Když žáci (a jejich rodiče) pocítí, že o ně mají učitelé opravdový zájem a chtějí jim kvalifikovaně pomoci, projeví se to i na autoritě a spokojenosti pedagogů. To by mohli jistě potvrdit četní kolegové, kteří umí ve třídě vytvořit vstřícné klima a dobré vzájemné vztahy. Vědí, že se na tom musí pracovat s celou třídou, že na vytváření a přijetí pravidel se musí podílet všichni žáci a že naprosto podstatná je také dobrá spolupráce s rodiči.

Kdo jim pomůže?

Objeví se ovšem i případy patologické a tehdy se škola neobejde bez spolupráce s odborníky - psychology, psychoterapeuty, speciálními pedagogy, etopedy, sociálními pracovníky, případně policií. Důležité je takové případy co nejdříve rozpoznat a řešit. Psychologové upozorňují, že by to mělo být už na 1. stupni základní školy a ne až v době, kdy s pubertou problémy neúnosně narostou.

Pracovníci fakult připravujících budoucí učitele a pracovníci dalšího vzdělávání by měli potřebám učitelů vycházet vstříc svou nabídkou a umožňovat jim také setkávání s odborníky, kteří pracují v poradenských zařízeních, v sociálních službách, v soudnictví, v zařízeních s ústavní nebo ochrannou výchovou, jako kriminalisté či kurátoři. Tvůrci systému a různých projektů dalšího vzdělávání by na tyto oblasti měli také přednostně myslet. Aby učitelé byli na problémové situace vybaveni a získali větší pocit jistoty, že si v nich budou vědět rady.

Obdobná témata by měla být nabízena také rodičům, na které zatím málokdo myslí. Velký dluh v tom mají vzdělávací programy v televizi nebo rozhlase. S touto tematikou jich je jako šafránu. Přitom většina výchovných problémů má kořeny v rodině a konkrétní příběhy některých dětí jsou mnohem dramatičtější než vykonstruované epizody seriálů, jak dokazuje úspěšný film Heleny Třeštíkové René.

Názory k článku (213 názorů)
Autorita učiteľov .Žaba 27.2.2009 7:49
*dětem je fuk, jestli budou učitelé veř... pajda 27.2.2009 14:38
**Re: dětem je fuk, jestli budou učite... sponda 27.2.2009 14:57
***Re: dětem je fuk, jestli budou uči... .Žaba 27.2.2009 15:41
***Re: dětem je fuk, jestli budou uči... Petra Neomi 27.2.2009 19:1
****Re: dětem je fuk, jestli budou u... dodod 28.2.2009 10:7
*****Re: dětem je fuk, jestli budou... Mrňus 3.3.2009 9:33
*Re: Autorita učiteľov JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 10:14
Chybí kontinuita Rapiti 27.2.2009 8:16
*Re: Chybí kontinuita singera 27.2.2009 11:31
**Re: Chybí kontinuita ...neviditelná... 27.2.2009 11:44
***Re: Chybí kontinuita singera 27.2.2009 11:58
**Re: Chybí kontinuita Pavla 3.3.2009 1:31
***Re: Chybí kontinuita annie66 22.5.2009 10:47
*Re: Chybí kontinuita sarmi 27.2.2009 13:32
*Re: Chybí kontinuita Litevská krychle 1.3.2009 13:42
Jiná doba Marie - pět dětí 27.2.2009 8:22
*Re: Jiná doba Alena 27.2.2009 8:37
**Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 8:51
***Re: Jiná doba bendis 27.2.2009 9:5
****Re: Jiná doba Dobra1 27.2.2009 12:19
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:23
******Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 13:20
*******Re: Jiná doba singera 27.2.2009 13:32
********Re: Jiná doba Pavla 3.3.2009 1:55
*******Re: Jiná doba Dobra1 27.2.2009 21:1
***Re: Jiná doba Gudrun 27.2.2009 9:42
****Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 10:16
****Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 10:21
*****Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 10:23
******Re: Jiná doba Gudrun 27.2.2009 10:55
*******Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 11:49
*****Re: Jiná doba Gudrun 27.2.2009 10:44
******Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 11:1
*******Re: Jiná doba marky 27.2.2009 15:34
********Re: Jiná doba Gudrun 27.2.2009 16:6
*********Re: Jiná doba kili 27.2.2009 16:12
*********Re: Jiná doba JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 10:27
**********Re: Jiná doba olsche 1.3.2009 11:16
**********Re: Jiná doba Pavla, 2 děti 5.3.2009 21:41
***********Re: Jiná doba Pavla 7.3.2009 0:3
*******Re: Jiná doba marky 27.2.2009 15:35
*****Re: Jiná doba Dana, dvě děti 27.2.2009 14:26
******Re: Jiná doba Jája 27.2.2009 16:49
*******Re: Jiná doba JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 10:38
********Re: Jiná doba Delete 1.3.2009 13:30
*********Re: Jiná doba JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 15:26
**********Re: Jiná doba Delete 1.3.2009 16:56
***********Re: Jiná doba JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 21:31
************Re: Jiná doba Delete 1.3.2009 21:42
*************Re: Jiná doba JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 21:59
***Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 10:9
****Re: Jiná doba Misa + 2 27.2.2009 11:21
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:33
******Re: Jiná doba Misa + 2 27.2.2009 17:54
*******Re: Jiná doba singera 27.2.2009 17:59
********Re: Jiná doba Misa + 2 27.2.2009 18:5
*********Re: Jiná doba singera 27.2.2009 18:9
*******Re: Jiná doba Majda pajda 27.2.2009 18:3
********Re: Jiná doba Misa + 2 27.2.2009 18:18
*********Re: Jiná doba singera 27.2.2009 18:34
*****Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 12:44
******Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:49
*******Re: Jiná doba Ledersonka 28.2.2009 23:31
***Re: Jiná doba sarmi 27.2.2009 13:45
****Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 13:55
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 14:8
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 14:8
******Re: Jiná doba sarmi 27.2.2009 16:26
*****Re: Jiná doba sarmi 27.2.2009 16:23
***Re: Jiná doba Blanka 2.3.2009 9:38
****Re: Jiná doba singera 2.3.2009 9:47
*****Re: Jiná doba Blanka 2.3.2009 10:3
**Re: Jiná doba singera 27.2.2009 11:40
***Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 11:42
****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 11:44
**Re: Jiná doba majdik21 2.3.2009 14:3
*Re: Jiná doba singera 27.2.2009 11:37
**Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 11:40
***Re: Jiná doba singera 27.2.2009 11:43
****Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 11:48
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 11:54
******Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 11:59
*******Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:6
********Re: Jiná doba Xantipa. 27.2.2009 12:9
*********Re: Jiná doba Singera 27.2.2009 12:14
*******Re: Jiná doba Pole levandulové 27.2.2009 12:8
********Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:20
*********Re: Jiná doba Pole levandulové 27.2.2009 12:39
**********Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:52
*********Re: Jiná doba Angretka 27.2.2009 14:0
**********Re: Jiná doba Singera 27.2.2009 14:14
********Re: Jiná doba marky 27.2.2009 15:51
*********Re: Jiná doba Martina, 2 kluci 27.2.2009 16:41
*********Re: Jiná doba majda pajda 27.2.2009 16:41
*****Re: Jiná doba Jana (Kačka 11/03+Matýsek8/05) 27.2.2009 12:16
******Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:26
**Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 12:2
***Re: Jiná doba singera 27.2.2009 12:7
****Re: Jiná doba .Žaba 27.2.2009 12:17
**Re: Jiná doba Michelina 27.2.2009 13:48
***Re: Jiná doba Singera 27.2.2009 14:30
****Re: Jiná doba Michelina 27.2.2009 14:38
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 14:50
*****Re: Jiná doba singera 27.2.2009 15:0
*Re: Jiná doba Michaela 3.3.2009 1:42
poslani vs. penize Dobra1 27.2.2009 8:52
*Re: poslani vs. penize Babsi+2 27.2.2009 9:14
*dítě je dítě 1.3Magráta13 27.2.2009 9:18
**Re: dítě je dítě majda pajda 27.2.2009 12:37
***Re: dítě je dítě Rapiti 27.2.2009 12:39
****Re: dítě je dítě majda pajda 27.2.2009 12:56
*****Re: dítě je dítě Rapiti 27.2.2009 13:7
******Re: dítě je dítě majda pajda 27.2.2009 13:19
******Re: dítě je dítě Lea 27.2.2009 13:31
*******Re: dítě je dítě Majda pajda 27.2.2009 13:40
*******Re: dítě je dítě Rapiti 27.2.2009 13:50
ucitele a profesori Eecta 27.2.2009 10:49
*Re: ucitele a profesori Rapiti 27.2.2009 11:2
**Re: ucitele a profesori .Žaba 27.2.2009 12:11
***Re: ucitele a profesori Rapiti 27.2.2009 12:24
*Re: ucitele a profesori Zawgat_Mohammed 27.2.2009 11:28
**Re: ucitele a profesori Eecta 27.2.2009 12:46
Respekt Miladka 27.2.2009 11:11
*jo jo jiná doba žák vyhazuje učitele :... singera 27.2.2009 11:27
*Re: Respekt Jana, 2 děti 27.2.2009 12:9
*Re: Respekt .Žaba 27.2.2009 12:22
Nutná potřeba autority lenka 6/05 27.2.2009 11:45
K tomu veřejnému činiteli Lenka** 27.2.2009 12:26
*Re: K tomu veřejnému činiteli Lenka** 27.2.2009 12:27
*Re: K tomu veřejnému činiteli Xantipa. 27.2.2009 12:39
**Re: K tomu veřejnému činiteli singera 27.2.2009 12:45
***Re: K tomu veřejnému činiteli Xantipa. 27.2.2009 13:3
****Re: K tomu veřejnému činiteli singera 27.2.2009 13:10
*****Re: K tomu veřejnému činiteli Xantipa. 27.2.2009 13:19
******Re: K tomu veřejnému činitel... singera 27.2.2009 13:27
*******Re: K tomu veřejnému činit... Xantipa. 27.2.2009 13:33
********Re: K tomu veřejnému čin... singera 27.2.2009 13:42
*********Re: K tomu veřejnému č... Xantipa. 27.2.2009 13:51
**********Re: K tomu veřejnému... singera 27.2.2009 14:6
***********Re: K tomu veřejné... Xantipa. 27.2.2009 14:13
************Re: K tomu veřej... singera 27.2.2009 14:19
*************Re: K tomu veř... Xantipa. 27.2.2009 14:28
**************Re: K tomu v... singera 27.2.2009 14:35
********Re: K tomu veřejnému čin... alžbjeta 28.2.2009 16:2
**Re: K tomu veřejnému činiteli Lenka** 27.2.2009 12:45
***Re: K tomu veřejnému činiteli Xantipa. 27.2.2009 12:57
**Re: K tomu veřejnému činiteli olsche 27.2.2009 16:28
VÝCHOVA Singery 27.2.2009 14:48
VŠ mě nepřipravila do praxe Ifka... 27.2.2009 17:37
*Re: VŠ mě nepřipravila do praxe majda pajda 27.2.2009 17:49
*Re: VŠ mě nepřipravila do praxe Babsi+2 27.2.2009 19:48
fyzika na druhém stupni Delete 27.2.2009 18:2
*Re: fyzika na druhém stupni singera 27.2.2009 18:14
**Re: fyzika na druhém stupni Delete 27.2.2009 18:40
*Re: fyzika na druhém stupni Hana 27.2.2009 18:55
**Re: fyzika na druhém stupni Delete 27.2.2009 19:6
***Re: fyzika na druhém stupni sarmi 27.2.2009 20:6
***Re: fyzika na druhém stupni Lenka** 27.2.2009 22:34
***Re: fyzika na druhém stupni Hana 1.3.2009 20:25
****Re: fyzika na druhém stupni Delete 1.3.2009 21:28
*****Re: fyzika na druhém stupni Hana 2.3.2009 11:48
*Re: fyzika na druhém stupni Hana 27.2.2009 18:55
*Př,Rv,Ov,Tv Dana 28.2.2009 21:24
Přístup žáků Dadulka,02/06,06/07 27.2.2009 21:2
penize a osnovy Jana 27.2.2009 21:40
*Re: penize a osnovy Misa + 2 27.2.2009 23:16
**Re: penize a osnovy Delete 27.2.2009 23:56
*Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 0:33
**Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 0:42
***Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 1:1
****Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 1:24
*****Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 1:41
******Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 1:52
*******Re: penize a osnovy kopidlno 28.2.2009 2:9
********Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 11:0
******Re: penize a osnovy Misa + 2 28.2.2009 10:46
*******Re: penize a osnovy JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.3.2009 21:45
***Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 1:25
****Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 1:28
****Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 1:31
*****Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 1:51
******Re: penize a osnovy Lenka** 28.2.2009 12:7
*******Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 12:39
********Re: penize a osnovy Lenka** 28.2.2009 12:46
********Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 13:39
*********Re: penize a osnovy Delete 28.2.2009 16:12
**********Re: penize a osnovy Martina, 2 kluci 28.2.2009 16:54
***********Re: penize a osnov... Delete 28.2.2009 17:16
************Re: penize a osn... Martina, 2 kluci 28.2.2009 17:27
**********Re: penize a osnovy ...neviditelná... 28.2.2009 17:27
***********Re: penize a osnov... Martina, 2 kluci 28.2.2009 17:34
************Re: penize a osn... ...neviditelná... 28.2.2009 17:43
*************Re: penize a o... Martina, 2 kluci 28.2.2009 17:46
**************Re: penize a... Líza 28.2.2009 17:50
***************Re: penize... Martina, 2 kluci 28.2.2009 17:53
**************Re: penize a... ...neviditelná... 28.2.2009 17:56
***************Re: penize... Líza 28.2.2009 17:58
****************Re: peni... Líza 28.2.2009 17:59
*****************Re: pe... Zufi. 28.2.2009 18:33
******************Re: p... Martina, 2 kluci 28.2.2009 18:56
******************Re: p... Delete 28.2.2009 19:47
*******************Re: p... ...neviditelná... 28.2.2009 22:39
********************Re: p... Delete 1.3.2009 2:55
*********************Re: p... ...neviditelná... 1.3.2009 12:11
****************Re: peni... ...neviditelná... 28.2.2009 19:4
***********Re: penize a osnov... Martina, 2 kluci 28.2.2009 17:40
***********Re: penize a osnov... Misa + 2 1.3.2009 11:11
************Re: penize a osn... ...neviditelná... 1.3.2009 12:8
Máte po ruce babičku? Ifka... 1.3.2009 19:18
*Re: Máte po ruce babičku? Majda pajda 1.3.2009 20:34
*Re: Máte po ruce babičku? Levandulka+3 1.3.2009 20:42
*omyl-do jiné diskuse Ifka... 2.3.2009 9:21
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.