tisk-hlavicka

Novorozenecká úmrtnost v Holandsku

10.2.2009 Juicy 554 názorů

Kdykoli přijde řeč na porod v domácím prostředí, argumentují jeho propagátoři běžnou a nikdy nepřerušenou praxí domácích porodů v Holandsku.

Jejich odpůrci se vzápětí vytasí s novorozeneckou úmrtností, která v České republice patří k nejnižší na světě, zatímco v Nizozemí je několikanásobně vyšší. Jak to tedy s tou úmrtností vlastně je a jsou její vyšší hodnoty v Holandsku skutečně způsobeny nedostatečnou péčí v domácím prostředí?

Nedalo mi to a trochu jsem zapátrala. Statistiky jsou věc velice ošidná, pokud bereme v úvahu pouze koncová čísla bez ohledu na možné okolnosti, které je ovlivňují – takže můžeme se jejími údaji řídit? (Mimochodem – v posledních letech došlo v Holandsku nejen k nárůstu perinatální úmrtnosti, ale také ke zvýšení počtu porodů v nemocnici. Z toho by se dalo lehce vyvodit, že jedno souvisí s druhým – samozřejmě tomu tak není.)

V ČR se novorozenecká úmrtnost pohybuje kolem čtyř promile, v Nizozemí je to něco kolem deseti. Co je tedy příčinou úmrtí oněch šesti dětí z tisíce navíc? Sami Holanďané jsou tímto číslem znepokojeni, protože má rostoucí tendenci, a hledají odpověď. Faktorů, které se na tomto jevu podílejí, je mnoho – tady jsou ty nejmarkantnější.

1. V Holandsku, bohužel, přibývá těhotných kuřaček. Můžete namítnout, že i u nás existují ženy, pro které pozitivní těhotenský test neznamená automaticky típnutí poslední cigarety. V Holandsku se však na této smutné statistice z velké většiny podílejí imigranti z Turecka, tvořící výraznou národnostní menšinu. Tito lidé žijí ve velmi špatných sociálních podmínkách, rozvětvená rodina často obývá pouze omezený prostor. Ačkoli ženy mohou být samy nekuřačkami, jsou nuceny nejen trávit v těhotenství většinu času v zakouřených místnostech (turečtí muži kouří snad všichni), ale navíc musí v takovém prostředí pobývat také se svými novorozenými dětmi, protože prostě není úniku. Riziko SIDS není třeba připomínat.

Navíc se mezi tímto etnikem (a přistěhovalci z jiných rozvojových zemí) nezřídka vyskytují neléčená infekční onemocnění, HIV, sňatky mezi příbuznými – i tyto jevy mají podíl na extrémně vysoké novorozenecké úmrtnosti v této národnostní skupině.

2. Holandsko je jednou ze zemí, kde ženy velmi často odkládají těhotenství na pozdější věk a mnohdy přivádějí prvního potomka na svět až hluboko po třicítce. Poněkud vyšší riziko komplikací spojené se starším věkem rodičky je známá věc. S tím souvisí také častější nemožnost otěhotnění přirozenou cestou a nutnost asistované reprodukce, při které dochází k častějšímu vícečetnému těhotenství. Až deset procent všech úmrtí novorozenců připadá na dvojčata.

3. Nizozemí je zemí s protestantskou tradicí. Etické principy s tím spojené se odrážejí na vysokém počtu žen, které nepodstupují prenatální vyšetření plodu na genetické vady a volí cestu donošení dítěte a jeho přirozeného odchodu v případě vady neslučitelné se životem. Tato praxe je u nás spíše výjimkou, ženy mnohem častěji obdobnou situaci řeší přerušením těhotenství už v jeho raném stádiu. Na rozdíl od ČR se nizozemští neonatologové také v mnohem menší míře pokoušejí o záchranu dětí s velmi nízkou nadějí na přežití. Je veřejným tajemstvím, že čeští lékaři se naopak kasají schopností udržet při životě i děti narozené ve velmi raném stádiu vývoje – bez ohledu na diskutabilní kvalitu jejich budoucího života.

4. Kritéria pro posouzení, jedná- li se ještě o „perinatální“ úmrtí: Tato se u našich dvou zemí liší – v ČR je to hodnota uvádějící úmrtí v prvních sedmi dnech života (t.j. 0.-6. den), v Holandsku se den narození nezapočítává, tudíž se prakticky jedná o prvních osm dní života. Vzhledem k tomu, že mnoho dětí se rodí mimo nemocnici, holandské úřady nevylučují ani drobné machinace se dnem narození – dítě, které zemře až na počátku druhého týdne svého života, musí být náležitě pohřbeno, což pro sociálně slabé rodiny znamená nemalý výdaj – takže se dá předpokládat, že porodní asistentka nebo lékař občas přimhouří oko. V českém prostředí se takové jednání dá téměř stoprocentně vyloučit. Je ovšem třeba zdůraznit, že takové případy se na celkové statistice podílejí menší měrou.

5. Pro účely srovnání bezpečnosti porodů domácích a nemocničních mají všechny tyto údaje pouze orientační výpovědní hodnotu – žádný ze sledovaných údajů totiž nevypovídá o počtu dětí, které zemřou PŘÍMO při porodu – jak bylo uvedeno výše, „perinatální“ úmrtnost zahrnuje všechny smrti, které nastaly během porodu a v prvních sedmi dnech života, další sledovaný údaj, takzvaná „mrtvorozenost“ zase děti, které se již mrtvé narodily (t.j. mohly být mrtvé mnoho hodin před samotným počátkem porodu). Žádný z těchto údajů nepostihuje případnou míru zavinění ze strany ošetřujícího personálu, ať už jím je porodní asistentka v domácím prostředí rodičky nebo lékař ve zdravotnickém zařízení.

Jak je vidět, sami Holanďané se poněkud vyšší novorozeneckou mortalitou vážně zabývají a hodnotí i sebenepatrnější okolnosti, které by mohly mít na situaci vliv. Přesto nikdo nespojuje vyšší hodnoty s faktem, že téměř sedmdesát procent porodů se odehrává mimo zdravotnická zařízení – pravděpodobně proto, že žádná taková spojitost neexistuje.

Zdroje:
http://www.demographic-research.org/volumes/vol11/13/11-13.pdf
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2004/2004-1555-wm.htm
www.porodnici.cz/dokumenty/sos_perinatalni_mortalita_v_cr_2007.ppt
www.bmj.com/cgi/content/extract/337/dec23_1/a3118

Názory k článku (470 názorů)
Další statistická specifika ČR e-Liška 10.2.2009 9:0
*Re: Další statistická specifika ČR zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 9:19
**Re: Další statistická specifika ČR Jan 10.2.2009 12:27
***Re: Další statistická specifika ČR zuni 10.2.2009 12:35
***Re: Další statistická specifika ČR zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 12:44
****Re: Další statistická specifika ... Klára 10.2.2009 12:59
*****Re: Další statistická specifik... *Niki* 10.2.2009 13:7
*****Re: Kláro, co se stalo na Bulo... Vaal 10.2.2009 13:12
******Re: Kláro, co se stalo na Bu... adelaide k. 10.2.2009 13:16
*****Re: Další statistická specifik... Jan 10.2.2009 14:2
******Re: Další statistická specif... ...neviditelná... 10.2.2009 14:4
*******Re: Další statistická spec... Dobra1 10.2.2009 19:42
******Re: Další statistická specif... kopidlno 10.2.2009 14:6
******Re: Další statistická specif... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 14:6
*******Re: Další statistická spec... ...neviditelná... 10.2.2009 14:8
*******Re: Další statistická spec... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 14:9
******Re: Další statistická specif... adelaide k. 10.2.2009 14:6
*******Re: Další statistická spec... MarkétaP + 4 dcerky 10.2.2009 14:9
******Re: Další statistická specif... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 14:18
*******Re: Další statistická spec... adelaide k. 10.2.2009 14:24
********Re: Další statistická sp... zuni 10.2.2009 14:26
*******otázky pro Jana zuni 10.2.2009 14:25
********Re: otázky pro Jana adelaide k. 10.2.2009 14:26
********Re: otázky pro Jana Samarlu 10.2.2009 14:29
******Re: Další statistická specif... Babyna,Patricie07,Michael10 10.2.2009 14:21
******Re: Další statistická specif... Samarlu 10.2.2009 14:26
******Re: Další statistická specif... Tvoje horší já 10.2.2009 14:45
*******Re: Další statistická spec... Cimbur 10.2.2009 15:6
********Re: Další statistická sp... Tvoje horší já 10.2.2009 15:13
*********Re: Další statistická ... Cimbur 10.2.2009 15:16
**********Re: Další statistick... Tvoje horší já 10.2.2009 15:20
**********Re: Další statistick... Tvoje horší já 10.2.2009 15:21
********Re: Další statistická sp... kopidlno 10.2.2009 15:16
*********Re: Další statistická ... Cimbur 10.2.2009 15:46
******Re: Další statistická specif... Katka,1 syn 10.2.2009 19:13
******Re: Další statistická specif... gabriela 11.2.2009 13:29
***Re: Další statistická specifika ČR cizinka1 10.2.2009 12:48
****Re: Další statistická specifika ... zuni 10.2.2009 12:51
***Re: Další statistická specifika ČR e-Liška 10.2.2009 12:58
****Re: Další statistická specifika ... zuni 10.2.2009 13:0
*****Re: Další statistická specifik... kreditka 10.2.2009 13:6
******Re: Další statistická specif... zuni 10.2.2009 13:9
*******Re: Další statistická spec... kreditka 10.2.2009 13:23
********Re: Další statistická sp... cizinka1 10.2.2009 13:27
*********Re: Další statistická ... kreditka 10.2.2009 13:32
**********Re: Další statistick... cizinka1 10.2.2009 13:39
***********Re: Další statisti... kreditka 10.2.2009 13:43
************Re: Další statis... zuni 10.2.2009 13:46
*************Re: Další stat... kreditka 10.2.2009 13:56
************Re: Další statis... cizinka1 10.2.2009 13:50
*************Re: Další stat... kreditka 10.2.2009 13:53
**************Re: Další st... cizinka1 10.2.2009 15:19
************Porod KP Dobra1 11.2.2009 19:29
********Re: Další statistická sp... zuni 10.2.2009 13:28
*********Re: Další statistická ... kreditka 10.2.2009 13:34
********Re: Další statistická sp... MarkétaP + 4 dcerky 10.2.2009 13:32
*********Re: Další statistická ... zuni 10.2.2009 13:34
*********Re: Další statistická ... kreditka 10.2.2009 13:41
******Re: Další statistická specif... Amazonka 4D 10.2.2009 13:21
*******Re: Další statistická spec... kreditka 10.2.2009 13:28
********Re: Další statistická sp... cizinka1 10.2.2009 13:35
********Re: Další statistická sp... Amazonka 4D 10.2.2009 13:37
*********Re: Další statistická ... kreditka 10.2.2009 13:50
**********Re: Další statistick... zuni 10.2.2009 13:56
***********Re: Další statisti... kreditka 10.2.2009 13:59
************Re: Další statis... zuni 10.2.2009 14:0
**********Re: Další statistick... cizinka1 10.2.2009 14:9
***********Re: Další statisti... kreditka 10.2.2009 14:11
************Re: Další statis... cizinka1 10.2.2009 14:17
************Re: Další statis... Amazonka 4D 10.2.2009 14:18
**********Re: Další statistick... Amazonka 4D 10.2.2009 14:15
******Re: Další statistická specif... zuzini 10.2.2009 13:31
***Re: Další statistická specifika ČR miuška 10.2.2009 13:6
***Otázky pro odborníka Samarlu 10.2.2009 13:10
****Re: Otázky pro odborníka zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 13:23
*****Re: Otázky pro odborníka kreditka 10.2.2009 14:1
***Re: Další statistická specifika ČR Cimbur 10.2.2009 14:49
****Re: Další statistická specifika ... zuni 10.2.2009 14:51
****Re: Další statistická specifika ... zuni 10.2.2009 14:52
****Re: Další statistická specifika ... adelaide k. 10.2.2009 14:57
****Re: Další statistická specifika ... Grainne 10.2.2009 14:57
****Re: Další statistická specifika ... amálkaZ 10.2.2009 15:2
****Re: Další statistická specifika ... Cimbur 10.2.2009 15:20
*****Re: Další statistická specifik... Tvoje horší já 10.2.2009 15:23
*****Re: Další statistická specifik... adelaide k. 10.2.2009 15:23
*****Re: Další statistická specifik... Grainne 10.2.2009 15:26
******Re: Další statistická specif... Grainne 10.2.2009 15:30
*****Re: Další statistická specifik... kopidlno 10.2.2009 15:27
*****Re: Další statistická specifik... Tvoje horší já 10.2.2009 15:29
******Re: Další statistická specif... Cimbur 10.2.2009 15:34
*******Re: Další statistická spec... Tvoje horší já 10.2.2009 15:36
********Re: Další statistická sp... Cimbur 10.2.2009 15:37
*****Re: Další statistická specifik... ...neviditelná... 10.2.2009 15:38
******Re: Další statistická specif... Tvoje horší já 10.2.2009 15:42
*******Re: Další statistická spec... kopidlno 10.2.2009 15:48
********Re: Další statistická sp... Cimbur 10.2.2009 15:50
*********Re: Další statistická ... Tvoje horší já 10.2.2009 15:53
**********Re: Další statistick... Tvoje horší já 10.2.2009 15:55
*********Re: Další statistická ... cizinka1 10.2.2009 15:56
**********Re: Další statistick... Cimbur 10.2.2009 16:4
*********Re: Další statistická ... kopidlno 10.2.2009 16:2
**********Re: Další statistick... kopidlno 10.2.2009 16:7
***********Re: Další statisti... ...neviditelná... 10.2.2009 16:8
************Re: Další statis... ...neviditelná... 10.2.2009 16:10
*************Re: Další stat... kopidlno 10.2.2009 16:12
**********Re: Další statistick... Cimbur 10.2.2009 16:9
***********Re: Další statisti... Grainne 10.2.2009 16:17
***********Re: Další statisti... kopidlno 10.2.2009 16:17
************Re: Další statis... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 16:21
***********Re: Další statisti... cizinka1 10.2.2009 16:19
***********Re: Další statisti... Cimbur 10.2.2009 16:26
************Re: Další statis... Grainne 10.2.2009 16:29
************Re: Další statis... Amazonka 4D 10.2.2009 16:30
**********Re: Další statistick... Cimbur 10.2.2009 16:18
***********Re: Další statisti... kopidlno 10.2.2009 16:21
************Re: Další statis... Tvoje horší já 10.2.2009 16:24
*************Re: Další stat... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 16:31
*************Re: Další stat... kopidlno 10.2.2009 16:34
*************Re: Další stat... kili 10.2.2009 16:36
**************Re: Další st... kopidlno 10.2.2009 16:42
***************Re: Další ... kili 10.2.2009 16:52
****************Re: Dalš... Grainne 10.2.2009 16:56
*****************Re: Da... kili 10.2.2009 17:3
****************Re: Dalš... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 16:57
****************Re: Dalš... Mlada 10.2.2009 16:59
*****************Re: Da... kili 10.2.2009 17:8
******************Re: D... Mlada 10.2.2009 17:12
*******************Re: D... kili 10.2.2009 17:18
********************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:21
********************Re: D... Mlada 10.2.2009 17:25
*********************Re: D... kili 10.2.2009 17:32
********************Re: D... Grainne 10.2.2009 17:27
*********************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:33
**********************Re: D... Grainne 10.2.2009 17:41
***********************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:44
*********************Re: D... kili 10.2.2009 17:34
**********************Re: D... kopidlno 10.2.2009 17:38
***********************Re: D... kili 10.2.2009 17:47
************************Re: D... Grainne 10.2.2009 18:2
*************************Re: D... kili 10.2.2009 18:14
**************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:17
***************************Re: D... kili 10.2.2009 18:19
****************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:20
*****************************Re: D... kili 10.2.2009 18:27
**************************Re: D... Grainne 10.2.2009 18:23
***************************Re: D... kili 10.2.2009 18:32
****************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:34
****************************Re: D... MarkétaP + 4 dcerky 10.2.2009 18:34
*****************************Re: D... kili 10.2.2009 18:37
*****************************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 18:37
****************************Re: D... Petr 12.2.2009 19:33
*****************************Re: D... kili 13.2.2009 1:31
**************************Re: D... & 10.2.2009 18:48
***************************Re: D... kili 10.2.2009 19:0
**************************Re: D... adelaide k. 10.2.2009 21:48
******************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:13
*******************Re: D... kili 10.2.2009 17:30
********************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:36
*********************Re: D... kili 10.2.2009 17:45
********************Re: D... Lassie66 10.2.2009 17:48
*********************Re: D... kili 10.2.2009 17:54
**************Re: Další st... Grainne 10.2.2009 16:51
***************Re: Další ... kili 10.2.2009 16:56
****************Re: Dalš... Grainne 10.2.2009 17:2
*****************Re: Da... kili 10.2.2009 17:4
******************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:7
*******************Re: D... kopidlno 10.2.2009 17:10
********************Re: D... kili 10.2.2009 17:13
*********************Re: D... Grainne 10.2.2009 17:15
*********************Re: D... Tvoje horší já 10.2.2009 17:17
**********************Re: D... Grainne 10.2.2009 17:21
**********************Re: D... kopidlno 10.2.2009 17:29
***********************Re: D... Tvoje horší já 10.2.2009 19:54
************************Re: D... kopidlno 10.2.2009 20:2
********************Re: D... kreditka 10.2.2009 22:14
*******************Re: D... kreditka 10.2.2009 22:8
********************Re: D... Grainne 10.2.2009 22:22
*********************Re: D... kreditka 10.2.2009 22:36
******************Re: D... Grainne 10.2.2009 17:13
*******************Re: D... kili 10.2.2009 17:23
********************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 17:26
*********************Re: D... kili 10.2.2009 17:59
**********************Re: D... zuni 10.2.2009 18:10
***********************Re: D... kili 10.2.2009 18:27
************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:28
*************************Re: D... kili 10.2.2009 18:35
**************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:37
***************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:39
****************************Re: D... kopidlno 10.2.2009 18:46
*****************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:48
************************Re: D... zuni 10.2.2009 18:31
**************Re: Další st... Mlada 10.2.2009 16:55
*************Re: Další stat... Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 10.2.2009 17:38
**************Re: Další st... kili 10.2.2009 17:48
***********Re: Další statisti... Grainne 10.2.2009 16:28
******Re: Další statistická specif... Cimbur 10.2.2009 15:45
*******Re: Další statistická spec... ...neviditelná... 10.2.2009 16:5
********Re: Další statistická sp... Tvoje horší já 10.2.2009 16:9
********Re: Další statistická sp... Cimbur 10.2.2009 16:15
*********Re: Další statistická ... ...neviditelná... 10.2.2009 16:27
**********Re: Další statistick... Tvoje horší já 10.2.2009 16:30
***********Re: Další statisti... ...neviditelná... 10.2.2009 16:34
************Re: Další statis... Tvoje horší já 10.2.2009 16:37
*************Re: Další stat... kili 10.2.2009 16:43
**************Re: Další st... kili 10.2.2009 16:47
***************Re: Další ... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 16:55
****************Re: Dalš... kili 10.2.2009 16:58
*************Re: Další stat... ...neviditelná... 10.2.2009 16:44
**************Re: Další st... Cimbur 10.2.2009 17:7
***************Re: Další ... Tvoje horší já 10.2.2009 17:18
***************Re: Další ... ...neviditelná... 10.2.2009 17:51
****************Re: Dalš... Tvoje horší já 10.2.2009 19:49
*****************Re: Da... Cimbur 10.2.2009 20:1
******************Re: D... ...neviditelná... 10.2.2009 20:12
*******************Re: D... Cimbur 10.2.2009 20:19
********************Re: D... Tvoje horší já 10.2.2009 20:24
*******************Re: D... Tvoje horší já 10.2.2009 20:27
********************Re: D... km 11.2.2009 1:3
*********************Re: D... Tvoje horší já 11.2.2009 8:35
**********************Re: D... ...neviditelná... 11.2.2009 10:38
*********************Re: D... Cimbur 11.2.2009 9:25
*********************Re: D... Cimbur 11.2.2009 9:28
***Re: Další statistická specifika ČR Lenka 10.2.2009 16:22
****Re: Další statistická specifika ... Tvoje horší já 10.2.2009 16:26
*****Re: Další statistická specifik... Tvoje horší já 10.2.2009 16:27
******Re: Další statistická specif... Tvoje horší já 10.2.2009 16:28
***nekritický obdivovatel českého por... Kořanská 12.2.2009 15:46
**Re: Další statistická specifika ČR..... Sidhártha 10.2.2009 13:43
***Re: Další statistická specifika ČR... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 13:49
***Re: Další statistická specifika ČR... adelaide k. 10.2.2009 14:2
**Re: Další statistická specifika ČR zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 16:17
***Re: Další statistická specifika ČR kili 10.2.2009 16:21
*Re: Další statistická specifika ČR aaachje 10.2.2009 18:24
**Re: Další statistická specifika ČR kili 10.2.2009 18:28
**Re: Další statistická specifika ČR zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 18:28
***Re: Další statistická specifika ČR aaachje 10.2.2009 18:50
****Re: Další statistická specifika ... & 10.2.2009 18:58
*****Re: Další statistická specifik... aaachje 10.2.2009 19:3
******Re: Další statistická specif... & 10.2.2009 19:30
*******Re: Další statistická spec... aaachje 10.2.2009 19:44
pohrbeno? Lea 10.2.2009 10:13
*Re: pohrbeno? 10.5Libik12 10.2.2009 10:36
**Re: pohrbeno? Grainne 10.2.2009 10:44
**Re: pohrbeno? Lea 10.2.2009 10:46
***Re: pohrbeno? Babsi+2 10.2.2009 11:36
****Re: pohrbeno? kreditka 10.2.2009 12:57
***Pohrbeno? - Odpověď juicy 10.2.2009 19:12
*Re: pohrbeno? alžbjeta 10.2.2009 12:24
Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 11:16
*Re: Porovnávání??? *Niki* 10.2.2009 11:25
*Re: Porovnávání??? Grainne 10.2.2009 11:29
**Re: Porovnávání??? Grainne 10.2.2009 11:30
**Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 12:45
***Re: Porovnávání??? Lenka 10.2.2009 16:40
**Re: Porovnávání??? kili 10.2.2009 15:1
***Re: Porovnávání??? kili 10.2.2009 15:2
*Re: Porovnávání??? adelaide k. 10.2.2009 11:36
**Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 12:55
***Re: Porovnávání??? zuni 10.2.2009 12:58
****Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 13:4
*****Re: Porovnávání??? zuni 10.2.2009 13:6
******Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 13:18
*******Re: Porovnávání??? zuni 10.2.2009 13:19
*******Re: Porovnávání??? *Niki* 10.2.2009 13:25
*****Re: Porovnávání??? cizinka1 10.2.2009 13:7
******Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 14:3
*******Re: Porovnávání??? cizinka1 10.2.2009 14:15
********Re: Porovnávání??? Tulka 10.2.2009 14:45
*********Re: Porovnávání??? zuni 10.2.2009 14:47
**********Re: Porovnávání??? zuni 10.2.2009 14:50
*********Re: Porovnávání??? & 10.2.2009 16:50
********Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 16:34
*Re: Porovnávání??? juicy 10.2.2009 19:18
**Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 21:10
***Re: Porovnávání??? juicy 10.2.2009 22:12
****Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 22:17
*****Re: Porovnávání??? juicy 10.2.2009 22:28
******Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 22:37
******Re: Porovnávání??? kreditka 10.2.2009 22:44
Co znamená??? Insula 10.2.2009 11:58
*Re: Co znamená??? Insula 10.2.2009 11:58
*Re: Co znamená??? katka+katka 10.2.2009 12:1
**Re: Co znamená??? Insula 10.2.2009 12:5
**Re: Co znamená??? boží žena 10.2.2009 12:6
***Re: Co znamená??? adelaide k. 10.2.2009 12:11
***Re: Co znamená??? kili 10.2.2009 15:6
****Re: Co znamená??? zuni 10.2.2009 15:7
****Re: Co znamená??? adelaide k. 10.2.2009 15:13
*Insulo, cizinka1 10.2.2009 12:39
**Re: Insulo, Insula 10.2.2009 12:49
*Re: Co znamená??? Kahlan+4 10.2.2009 13:25
**Re: Co znamená??? kreditka 10.2.2009 14:9
***Re: Co znamená??? adelaide k. 10.2.2009 14:19
****Re: Co znamená??? kreditka 10.2.2009 16:43
*****Re: Co znamená??? adelaide k. 10.2.2009 21:27
******Re: Co znamená??? kreditka 10.2.2009 21:42
*******Re: Co znamená??? adelaide k. 10.2.2009 21:46
********Re: Co znamená??? kreditka 10.2.2009 21:51
*********Re: Co znamená??? adelaide k. 10.2.2009 21:54
**********Re: Co znamená??? kreditka 10.2.2009 22:9
**Re: Co znamená??? Róza - 05,08 10.2.2009 16:6
**Re: Co znamená??? Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 10.2.2009 17:33
Statistická ročenka Nizozemí zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 12:11
*Re: Statistická ročenka Nizozemí Bára 10.2.2009 12:53
Domporody u nás čičinka 10.2.2009 13:33
*Čičinko, au, holandská sanitka je urba... zdravotnice porodnicodomorodka 10.2.2009 13:45
**Re: Čičinko, au, holandská sanitka j... Tizi 10.2.2009 15:13
***Re: Čičinko, au, holandská sanitka... adelaide k. 10.2.2009 15:15
***Re: Čičinko, au, holandská sanitka... Vrtulka* 10.2.2009 15:16
***Re: Čičinko, au, holandská sanitka... Denyna 10.2.2009 15:31
****Re: Čičinko, au, holandská sanit... Grainne 10.2.2009 15:38
***vy jste proti porodům doma Kočanská 16.2.2009 16:20
**o parkujících sanitkách jsem nepsala... čičinka 10.2.2009 19:41
*Re: Domporody u nás Jana 10.2.2009 16:0
**Re: Domporody u nás kopidlno 10.2.2009 16:4
***Re: Domporody u nás Jana 10.2.2009 16:8
****Re: Domporody u nás Ivona,Klára 6,Tereza 2.5 10.2.2009 16:23
*****Re: Domporody u nás čičinka 10.2.2009 19:37
******Re: Domporody u nás Ivona,Klára 6,Tereza 2.5 10.2.2009 21:39
******Re: Domporody u nás Veveruše 10.2.2009 23:35
*******Re: Domporody u nás petruše 11.2.2009 10:37
********Re: Domporody u nás Lenelka 11.2.2009 10:40
********Re: Domporody u nás *Niki* 11.2.2009 10:42
*********Re: Domporody u nás petruše 11.2.2009 10:49
**********Re: Domporody u nás Sylvie 11.2.2009 10:53
**********Re: Domporody u nás zuzini 11.2.2009 11:13
*********Re: Domporody u nás petruše 11.2.2009 21:25
**********Re: Domporody u nás Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 11.2.2009 21:35
***********Re: Domporody u n... petruše 11.2.2009 21:49
************Re: Domporody u... zdravotnice porodnicodomorodka 11.2.2009 21:55
*************Re: Domporody ... petruše 11.2.2009 22:19
**************Re: Domporod... zdravotnice porodnicodomorodka 11.2.2009 22:26
***************Re: Dompor... Tulka 11.2.2009 23:5
***************Re: Dompor... Petruše 12.2.2009 11:27
**************Re: Domporod... Tulka 11.2.2009 22:40
***************Re: Dompor... & 12.2.2009 0:14
****************Re: Domp... Tulka 12.2.2009 10:12
*****************Re: Do... Amazonka 4D 12.2.2009 10:37
******************Re: D... Tulka 12.2.2009 12:9
*******************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 12:37
********************Re: D... Tulka 12.2.2009 12:48
*********************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 13:1
**********************Re: D... Tulka 12.2.2009 13:10
***********************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 13:23
************************Re: D... Tulka 12.2.2009 13:42
*************************Re: D... kili 12.2.2009 15:17
**************************Re: D... Tulka 12.2.2009 15:35
***************************Re: D... kili 12.2.2009 17:3
****************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 17:11
*****************************Re: D... kili 12.2.2009 17:13
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 17:19
******************************Re: D... kili 12.2.2009 17:23
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 17:31
******************************Re: D... kili 12.2.2009 17:42
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 17:57
******************************Re: D... kili 12.2.2009 18:12
******************************Re: D... Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 12.2.2009 18:17
******************************Re: D... kili 13.2.2009 1:16
******************************Re: D... Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 13.2.2009 7:54
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 18:25
**************************Re: D... Grainne 12.2.2009 15:45
**************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 16:34
***************************Re: D... kili 12.2.2009 17:9
****************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 17:18
*****************************Re: D... Tulka 12.2.2009 18:10
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 18:27
******************************Re: D... Tulka 12.2.2009 18:33
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 18:48
******************************Re: D... Tulka 12.2.2009 18:53
******************************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 12.2.2009 18:55
******************************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 12.2.2009 18:53
******************************Re: D... Amazonka 4D 12.2.2009 19:13
******************************Re: D... kili 13.2.2009 1:26
******************************Re: D... Amazonka 4D 13.2.2009 8:47
******************************Re: D... zdravotnice porodnicodomorodka 12.2.2009 18:51
******************************Re: D... kili 13.2.2009 1:24
**************Re: Domporod... adelaide k. 12.2.2009 9:52
***************Re: Dompor... Petruše 12.2.2009 11:36
**********Re: Domporody u nás Tulka 11.2.2009 21:52
***********Re: Domporody u n... petruše 11.2.2009 22:8
************Re: Domporody u... zdravotnice porodnicodomorodka 11.2.2009 22:12
*************Re: Domporody ... petruše 11.2.2009 22:25
**************Re: Domporod... zdravotnice porodnicodomorodka 11.2.2009 22:29
********Re: Domporody u nás adelaide k. 11.2.2009 10:45
*********Re: Domporody u nás Tulka 11.2.2009 10:47
********Re: Domporody u nás kopidlno 11.2.2009 10:46
*********Re: Domporody u nás petruše 11.2.2009 10:53
**********Re: Domporody u nás adelaide k. 11.2.2009 11:4
**********Re: Domporody u nás kopidlno 11.2.2009 11:5
**********Re: Domporody u nás Grainne 11.2.2009 11:5
**********Re: Domporody u nás *Niki* 11.2.2009 11:21
********Re: Domporody u nás Grainne 11.2.2009 10:49
*********Re: Domporody u nás Ivona,Klára 6,Tereza 2.5 11.2.2009 13:24
**********Re: Domporody u nás MarkétaP + 4 dcerky 11.2.2009 13:30
***********Re: Domporody u n... Ivona,Klára 6,Tereza 2.5 11.2.2009 13:37
*Re: Domporody u nás Linda 11.2.2009 5:35
**Re: Domporody u nás zuni 11.2.2009 7:26
***Re: Domporody u nás Tulka 11.2.2009 8:13
****Re: Domporody u nás zuni 11.2.2009 8:18
**Re: Domporody u nás Grainne 11.2.2009 9:55
***Re: Domporody u nás Tulka 11.2.2009 10:29
Turci Zawgat_Mohammed 10.2.2009 20:41
*Re: Turci kreditka 10.2.2009 21:12
**Re: Turci MirkaM 10.2.2009 22:40
***Re: Turci kopidlno 10.2.2009 22:43
****Re: Turci kreditka 10.2.2009 22:45
****Re: Turci MirkaM 10.2.2009 22:45
*****Re: Turci kopidlno 10.2.2009 22:52
***Extrémní nedonošenci juicy 10.2.2009 23:58
***Re: Turci Belatrix+A(10/09)+J(09/11) 11.2.2009 8:15
****Rozhodnutí MirkaM 11.2.2009 9:17
*****Re: Rozhodnutí Peta@Naty@Katy 11.2.2009 22:9
Rodila jsem v Holandsku doma... Petra 13.2.2009 8:38
*Re: Rodila jsem v Holandsku doma... Kočanská 13.2.2009 13:19
**Re: Rodila jsem v Holandsku doma... Tulka 13.2.2009 14:6
*Re: Rodila jsem v Holandsku doma... juicy 14.2.2009 22:17
**Re: Rodila jsem v Holandsku doma... Tvoje horší já 14.2.2009 22:22
***Re: Rodila jsem v Holandsku doma..... juicy 15.2.2009 22:57
***Re: Rodila jsem v Holandsku doma..... cizinka1 16.2.2009 16:38
****Re: Rodila jsem v Holandsku doma... kili 16.2.2009 17:20
*****Re: Rodila jsem v Holandsku do... cizinka1 16.2.2009 17:26
******Re: Rodila jsem v Holandsku ... kili 16.2.2009 17:39
*******Re: Rodila jsem v Holandsk... cizinka1 16.2.2009 17:45
********Re: Rodila jsem v Holand... kili 16.2.2009 17:54
*********Re: Rodila jsem v Hola... cizinka1 16.2.2009 18:5
**********Re: Rodila jsem v Ho... kili 16.2.2009 23:58
***********Re: Rodila jsem v ... Tulka 17.2.2009 7:50
************Re: Rodila jsem ... kili 17.2.2009 12:35
***********Re: Rodila jsem v ... cizinka1 17.2.2009 9:1
************Re: Rodila jsem ... kili 17.2.2009 12:43
*************Re: Rodila jse... cizinka1 17.2.2009 12:50
*************Re: Rodila jse... cizinka1 17.2.2009 12:53
**************Re: Rodila j... kili 17.2.2009 15:8
***************Re: Rodila... cizinka1 17.2.2009 15:25
****************Re: Rodi... kili 17.2.2009 17:37
*****************Re: Ro... cizinka1 17.2.2009 17:45
******************Re: R... cizinka1 17.2.2009 17:48
*******************Re: R... cizinka1 17.2.2009 17:56
*******************Re: R... kili 17.2.2009 18:22
********************Re: R... Tulka 17.2.2009 18:27
********************Re: R... cizinka1 17.2.2009 18:38
*********************Re: R... kili 17.2.2009 18:45
**********************Re: R... cizinka1 17.2.2009 18:55
***********************Re: R... kili 17.2.2009 19:3
******************Re: R... kili 17.2.2009 18:7
*******************Re: R... cizinka1 17.2.2009 18:20
********************Re: R... kili 17.2.2009 18:31
*********************Re: R... cizinka1 17.2.2009 18:40
**********************Re: R... ...neviditelná... 17.2.2009 18:58
***********************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:0
************************Re: R... ...neviditelná... 17.2.2009 19:5
*************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:15
**************************Re: R... kili 17.2.2009 19:18
***************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:21
****************************Re: R... kili 17.2.2009 19:25
*****************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:27
******************************Re: R... kili 17.2.2009 19:35
******************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:39
**************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:19
***************************Re: R... kili 17.2.2009 19:28
****************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:33
***************************Re: R... ...neviditelná... 17.2.2009 19:31
****************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:37
*****************************Re: R... ...neviditelná... 17.2.2009 19:46
******************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:48
*************************Re: R... Tulka 17.2.2009 19:18
**************************Re: R... Tulka 17.2.2009 19:22
**************************Re: R... kili 17.2.2009 19:23
***************************Re: R... cizinka1 17.2.2009 19:25
**********************Re: R... kili 17.2.2009 19:0
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.