tisk-hlavicka

Jsme rodiče na směny

27.1.2009 Mgr. Těthalová Marie Děti a my 115 názorů

Střídavá péče po rozvodu je šance, aby mělo dítě mámu i tátu.

Porozvodová péče je u nás stále zatížena spoustou předsudků, klišé a mýtů. Třeba že dítěti bude lépe jen u jednoho rodiče, nejlépe u matky. S tím, že by si rozvedení rodiče mohli péči o děti rozdělit, se zatím příliš nesetkáváme.

Střídavá péče přitom dětem umožní, aby si zachovaly vazby k oběma rodičům a je svým způsobem úlevou i pro rozvedené partnery - oba mají jistotu, že na děti nezůstali sami a že oba mají stejné šance na jejich výchovu. Ve střídavé péči není velký prostor na vzájemné očerňování. Navíc se manželé, kteří jsou leckdy vysíleni dlouhými manželskými spory a rozvod pro ně mohl být do jisté míry vysvobozením, spolu musejí umět domluvit a spolupracovat. O tom, jak vypadá střídavá péče v praxi, mi vyprávěl Radan, který se s bývalou manželkou „dělí“ o sedmiletou a patnáctiletou dceru, a Lenka, matka patnáctileté Hanky (jména jsme na jejich přání změnili - pozn. red.).

Dětem nebereme jistoty

Střídavé péči se někdy vytýká, že bere dětem zažité jistoty. Že se děti každý týden či dva stěhují, musí se stále něčemu přizpůsobovat, nemají čas „zapustit kořeny“. Zajímalo mě, jestli je to opravdu takové drama, a Lenka mi vysvětlila svůj pohled na věc. „Absolutně nesouhlasím s výrazy jako dítě bez kořenů nebo dítě bez domova. Hanka má dva domovy, u táty a u mě. Jediné, co si stěhuje od jednoho k druhému, je školní taška, u každého z nás má to, co potřebuje. Neříkám, že občas mezi námi v domluvě něco nezaskřípe, ale zatím se nikdy nestalo, že bychom po vychladnutí hlav nedošli k nějakému kompromisu. Soudně máme určenou střídavou péči po týdnu, v praxi by to na nás všechny bylo dlouhé, střídáme se po třech čtyřech dnech. A to už devět let. Střídáme si svátky, narozeniny, prázdniny, střídáme si ob rok i daňové úlevy. Dcera je spokojená, dá se říci, že jí střídavá péče jde opravdu k duhu.“

Dítě potřebuje oba rodiče
psycholožka PhDr. Simona Hoskovcová, Ph. D.
Dítě potřebuje oba rodiče. Každý mu dává něco důležitého. Je třeba uspořádat porozvodovou situaci tak, aby to pro dítě bylo co nejméně špatné. Hodně záleží na rozumnosti rozvedených partnerů. Střídavá péče má smysl při určitých konstelacích. Jednak spolu rodiče musejí umět komunikovat a také je výhodou, když bydlí blízko, aby dítě nemuselo střídat školu. Střídavá péče se využívá i v případě, kdy jeden rodič žije dlouhodobě v zahraničí. Pak jsou ale i jiné intervaly, dítě žije třeba půl roku s otcem a další půlrok s matkou. Důležité je respektovat přání a potřeby dítěte. Na to se v porozvodové situaci často zapomíná. I velmi rozumní lidé se nechají unést mocenskými šarvátkami a chovají se způsobem, který dítě poškozuje. Zvlášť malé děti se mohu v situaci po rozvodu rodičů ztratit. Myslím si, že je dobře, že existuje možnost střídavé péče o děti, ale uspořádání porozvodové situace musí vždy vycházet z potřeb a možností konkrétních jedinců. Stejně jako domácí škola nebo porody doma nejsou pro každého. K tomu, aby dítě střídavou péči dobře snášelo, pomáhá, že dítě necháme, aby se aktivně účastnilo věci. To platí obecně - pokud jsme vydáni zátěžové situaci napospas a nemáme možnost nic kontrolovat nebo ovlivňovat, snášíme to hůř, než když se můžeme aktivně podílet na řešení. Musíme s dítětem mluvit o tom, co si přeje, když má obavy, povzbuzovat ho, vysvětlit mu, že oba rodiče stojí o to, aby byli s ním a že by se jim po něm stýskalo. Menším dětem pomáhá, když mají své „talismany“, třeba plyšáky, které nosí z jednoho domova do druhého.

Pokojíček na dvakrát

Lenčina slova potvrdila i její dcera Hanka: „Neberu to jako stěhování. S mámou bydlím na vesnici a s tátou ve městě a jsem za to ráda, protože jenom na vesnici bych žít nechtěla a jenom ve městě taky ne. Mám to pestré a líbí se mi to. Do školy chodím ve městě, mám tam spoustu přátel, zatímco na vesnici mám svůj klid, který ve městě nenajdu. To, že se musím přizpůsobovat, mi nevadí. Jsem ráda, že se rodiče takhle dohodli. Nechtěla bych být jenom u jednoho z nich.“

Radan doplnil názor na případné vykořenění o další podstatné myšlenky. „Zažité jistoty bere dětem rozpad rodiny. Možnost častého a pravidelného kontaktu s oběma rodiči dětem naopak pomáhá ty jistoty znovu najít. U dětí nejsou kořeny ani tak spjaty s místem jako s rodičem, alespoň u mých dětí tomu tak je. Tvrzení, že dítě potřebuje pokojíček a postýlku, je sice pravdivé, ale proč by ta postýlka a ten pokojíček měly být pouze jedny? Pro mé děti je nejdůležitější, aby byly u obou rodičů srovnatelnou dobu. Zvláště ta mladší to neustále zdůrazňuje, a když z nějakých důvodů nemůže být delší dobu u jednoho z nás, začne hovořit o tom, že chce být s oběma rodiči,spravedlivě‘, což znamená stejnou dobu. I proto máme poměrně netradiční formu střídání, každé pondělí a úterý u maminky, středa a čtvrtek u tatínka a víkendy si střídáme. Střídáme se tak často, protože si to tak přeje mladší dcera.“

Když jsem přemýšlela o tom, co mi Radan a Lenka řekli, uvědomila jsem si, jak je úvaha o tom, že střídavá péče bere dětem zažité jistoty, pomýlená. Nebere totiž v potaz jeden důležitý aspekt, a to potřebu jistoty, kterou v sobě mají i rozvedení rodiče. I pro ně je důležité, aby neztratili kontakt se svým dítětem, proto často setrvávají v nefunkčním svazku jen proto, že nechtějí přijít o vztah k vlastním dětem, který je pro ně životně důležitý.

Spálíme mosty? Raději ne

Pro některé lidi z mého okolí byl rozchod spojen s něčím jako „pálení mostů“, nemohli si představit, že by se svým bývalým partnerem vůbec dokázali promluvit, natož pak se na něčem domlouvat. Střídavá péče je z tohoto hlediska asi hodně náročná. Lenka vypráví o době, kdy se její manželství rozpadalo. „Když jsme se rozvedli, už jsme spolu dva roky nežili, ale během těch dvou let jsme se s bývalým manželem o dceru,dělili‘, začali jsme s tím hned po našem rozchodu. Bývalý manžel mi hodně pomáhal, zůstali jsme přátelé, jestli to tak můžu říct. Musím říct, že si za to, jakým způsobem jsme se rozešli, svého exmanžela vážím. I když jsme se hádali, často jsme si nerozuměli a já jsem byla hodně nešťastná, hlavní pro nás byla dcera, a je to tak i dnes. Jsem moc ráda, že se dokážeme domluvit na věcech, které se jí týkají, v pohodě.“

Pro Radana byla tahle otázka „bolavější“ než pro Lenku. Není divu, od rozchodu s jeho ženou uplynula kratší doba. „Komunikace s bývalou partnerkou je pro mě nejtěžší stránkou střídavé péče. V momentech, kdy bych byl od ní nejraději tisíce kilometrů, kdy rozhodně nemám vůli, sílu, chuť s ní cokoliv řešit, s ní stejně musím být v kontaktu. Pokud vím, že by určitá věc mohla vyvolat větší kontroverzi, snažím se vše řešit pomocí textových zpráv a e-mailů, a tak omezit emocionální napětí.“ I přes různé komunikační nesnáze, které musí překonávat, ale z jeho vyprávění vnímám fakt, že mu pravidelný kontakt s dětmi stojí za případné nesnáze a problémy.

Dcery jsou nejdůležitější

Možná bylo zbytečné ptát se Radana na to, zda by se mu nežilo lépe, kdyby všechny starosti o děti naložil na svou bývalou partnerku a děti si prostě jen tu a tam „půjčil“ na víkend nebo na prázdniny, ale nedalo mi to. „To je ovšem hloupá otázka,“ odpověděl mi, a pokračoval: „Když řeknu, že se nemohu odstěhovat za prací, nebo že je střídavá péče jistým znevýhodněním při hledání nové partnerky, občas se mě někdo zeptá podobně, jako se ptáte vy. Pokaždé odpovídám:,Zeptali byste se takto matky dětí?‘ Pro mě osobně jsou mé dcery těmi nejdůležitějšími lidmi v životě. Chci s nimi být, chci je vychovávat, sdílet s nimi nejen radosti, ale i starosti života. To by při nějakém,půjčování‘ nepřicházelo v úvahu. Nechat veškerou zodpovědnost a starost na druhém rodiči, znamená vzdát se plnohodnotného vztahu k dětem. Takový vztah by pro mne nebyl naplňující, a tedy ani radostný. U nás ale stále platí, jako by otcové nebyli podstatnými rodiči, jako by otcové své děti vlastně ani moc nepotřebovali a naopak.“

Střídavá péče asi není pro každého. Kromě toho, že je třeba komunikovat s bývalým partnerem, se asi příliš nehodí pro případy, kdy by se dítě stěhovalo třeba z Aše do Zlína. Rozumná vzdálenost, která umožní, aby děti chodily do jedné školy, ale nevadí. Radan i Lenka se dokázali se svými bývalými partnery domluvit na tom, jak se uspořádá volný čas, zájmová činnost i další důležité věci ze života jejich dětí. I když v nich stále může zůstávat zlomek bolesti z toho, že se jejich manželství nevyvedlo, neztratili možnost žít se svými dětmi.

Autorka je šéfredaktorkou časopisu Informatorium 3-8

Názory k článku (107 názorů)
rodiče na směny lksv 27.1.2009 11:21
*Re: rodiče na směny Lea 27.1.2009 11:41
**Re: rodiče na směny Barča, 2kluci 27.1.2009 12:46
***Re: rodiče na směny andie77 27.1.2009 13:17
****Re: rodiče na směny Barča, 2kluci 27.1.2009 13:25
*****Je to těžké Šarbar 27.1.2009 16:58
******Re: Je to těžké 10.5Libik12 27.1.2009 17:7
*******Re: Je to těžké Šarbar 27.1.2009 19:22
********Re: Je to těžké rybushka 28.1.2009 8:43
******Re: Je to těžké MishuI 27.1.2009 17:47
******Re: Je to těžké Barča, 2kluci 28.1.2009 8:18
******Re: Je to těžké Dáša, Hanka, 3 13.3.2009 11:41
*****Střídavá péče dětí Elisa1 30.1.2009 22:23
******Re: Střídavá péče dětí Katka, 2 děti 11.12.2009 23:49
*v příbuzenstvu Insula 27.1.2009 11:51
*Re: rodiče na směny andie77 27.1.2009 11:55
**Re: rodiče na směny Blanka+Adámek 27.1.2009 13:3
***Re: rodiče na směny andie77 27.1.2009 13:15
****Re: rodiče na směny MishuI 27.1.2009 13:22
****Re: rodiče na směny Barča, 2kluci 27.1.2009 13:32
*****Re: rodiče na směny lklasinka 27.1.2009 14:14
******Re: rodiče na směny Barča, 2kluci 28.1.2009 8:39
*Re: rodiče na směny Ina 27.1.2009 15:19
záležní na mnoha faktorech MishuI 27.1.2009 11:51
*Re: záležní na mnoha faktorech Veronika 27.1.2009 11:54
**Re: záležní na mnoha faktorech Lea 27.1.2009 11:59
**Re: záležní na mnoha faktorech andie77 27.1.2009 12:2
***Re: záležní na mnoha faktorech Pavla ... 27.1.2009 15:18
**Re: záleží na mnoha faktorech Jája 28.1.2009 10:34
Jsem pro katka+katka 27.1.2009 12:3
*Re: Jsem pro Petra+Ríša 27.1.2009 12:12
*Re: Jsem pro *Niki* 27.1.2009 13:3
**Re: Jsem pro katka+katka 27.1.2009 13:8
***Re: Jsem pro *Niki* 27.1.2009 13:18
****Re: Jsem pro katka+katka 27.1.2009 13:23
**Re: Jsem pro & 27.1.2009 13:15
***Re: Jsem pro katka+katka 27.1.2009 13:19
****Re: Jsem pro katka+katka 27.1.2009 13:20
*****Re: Jsem pro MishuI 27.1.2009 13:31
***Re: Jsem pro *Niki* 27.1.2009 13:20
*Re: Jsem pro bara, vasik 07,22tt 27.1.2009 13:19
deleni na pul Darina 27.1.2009 12:37
*Re: deleni na pul katka+katka 27.1.2009 12:59
**Re: deleni na pul Magda & 2 27.1.2009 13:27
***Re: deleni na pul katka+katka 27.1.2009 13:31
***Re: deleni na pul Theend 27.1.2009 20:30
****nařízení střídavé péče. Martina, dcera 4 28.1.2009 12:46
*****Re: nařízení střídavé péče. Theend 28.1.2009 21:16
******Re: nařízení střídavé péče. Martina, dcera 4 28.1.2009 21:34
***Re: deleni na pul Dáša, Hanka, 3 13.3.2009 11:49
*Re: deleni na pul Jíťa 27.1.2009 20:29
*Re: deleni na pul gááába 3.2.2009 13:58
Nojo, ale Kačislava 27.1.2009 12:54
Ne Kristýna 27.1.2009 13:22
*Re: Ne Róza - 05,08 27.1.2009 13:35
**Re: Ne *Niki* 27.1.2009 13:56
***Re: Ne katka+katka 27.1.2009 14:7
**Re: Ne nussie 2.2.2009 18:40
*Re: Ne Lea 27.1.2009 14:6
*Re: Ne zuzkasim 27.1.2009 21:9
**Re: Ne Kja 28.1.2009 10:16
Nevím,nevím Simona 27.1.2009 13:39
*Re: Nevím,nevím Winky 27.1.2009 13:57
*Re: Nevím,nevím Jaana2 27.1.2009 14:54
**A co "nerozumní" prarodiče... andie77 27.1.2009 15:22
***Re: A co "nerozumní" pra... 16.5Salám&Lajka14 27.1.2009 15:26
****pro Monty vlad. 27.1.2009 18:32
*Re: Nevím,nevím Bosorka2 27.1.2009 16:13
*Re: Nevím,nevím pavla 2 deti 27.1.2009 17:10
**Re: Nevím,nevím mamca 27.1.2009 23:15
*Otázka nejen pro Simonu Jíťa 27.1.2009 21:56
**Re: Otázka nejen pro Simonu Simona 28.1.2009 9:31
pár připomínek Helena, tři dospělé děti 27.1.2009 19:0
*Re: pár připomínek 10.5Libik12 27.1.2009 19:11
**Re: pár připomínek Šarbar 27.1.2009 19:36
***Re: Re:Šarbar a Heleno,a zamysleli... Limai 29.1.2009 13:20
****Re: Re:Šarbar a Heleno,a zamysle... Šarbar 29.1.2009 14:1
*****Re: Re:Šarbar a Heleno,a zamys... Šarbar 29.1.2009 14:46
*****Re: Re:Šarbar,máš v některých ... Limai 29.1.2009 16:56
**Re: pár připomínek Theend 27.1.2009 20:53
*Re: pár připomínek Šarbar 27.1.2009 19:26
*Re: pár připomínek Eržika. 28.1.2009 8:58
To by se mi líbilo... Karolína 28.1.2009 9:20
mám děti ve střídavé péči Srdííčko 28.1.2009 11:53
*Dvojí zkušenost koalka68 28.1.2009 13:9
**Re: Dvojí zkušenost koalka68 28.1.2009 13:29
*Re: mám děti ve střídavé péči Karolína 28.1.2009 14:44
*Re: mám děti ve střídavé péči Srdííčko 28.1.2009 15:10
*Re: mám děti ve střídavé péči katka+katka 28.1.2009 15:17
*Re: mám děti ve střídavé péči Marie, syn 3 28.1.2009 20:42
Já bych to brala, Karolína 28.1.2009 14:54
Moje zkušenost se střídavkou - možná ješ... Petra, Kryštof 8 let 28.1.2009 18:32
Osobní zkušenost Ledersonka 28.1.2009 19:17
*Re: Osobní zkušenost sovice 29.1.2009 0:38
Taky máme střídavku janna001 29.1.2009 13:10
*Re: Taky máme střídavku sovice 29.1.2009 17:10
*Re: Taky máme střídavku evcaz 30.1.2009 10:2
**Re: Taky máme střídavku janna001 31.1.2009 11:13
***Re: Taky máme střídavku evcaz 31.1.2009 19:12
*Re: Taky máme střídavku gááááába 3.2.2009 14:1
Jsem ta Lenka Diny a čtyřlístek 6.2.2009 9:46
*Re: Jsem ta Lenka euka2 6.2.2009 10:31
**Re: Jsem ta Lenka euka2 6.2.2009 10:35
*Re: Jsem ta Lenka Racek 6.2.2009 10:37
**Re: Jsem ta Lenka Diny a čtyřlístek 6.2.2009 10:44
co dal? Oscar a Rebecca 9.10.2009 0:35
střídava péče ano či ne laň 1.8.2010 16:0
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.