tisk-hlavicka

Nemám vůbec žádné kamarády!

5.12.2008 Mgr. Lipinská Kateřina Děti a my 86 názorů

Schopnost uzavírat přátelství je pro školní děti velmi důležitá. Čím je školák starší, tím větší roli v jeho životě hrají kamarádi. Pokud je nemá a kolektiv dítě odmítá, je to velké trauma. O to větší, že rodiče většinou nemohou pomoci.

V prvních letech školní docházky je pro většinu dětí důležitější učitel než spolužáci. Jeho názor zpočátku ovlivňuje i vztahy mezi dětmi. Spíše než osobnostní vlastnosti rozhoduje při výběru kamarádů blízkost a snadnost kontaktu. Nejlepší kamarádi jsou ti, se kterými dítě sedí v lavici, bydlí ve stejném domě nebo navštěvuje stejné kroužky. Částečně jsou vztahy mladších školáků motivovány i obdivem a ziskem. Dítě, které do školy nosí zajímavé hračky, bižuterii nebo moderní věci, vyvolává obdiv ostatních a má vyšší „sociální prestiž“. Dětská přátelství nebývají stálá.

Věk kamarádství

Zhruba od devíti let věku začínají být kamarádi skutečně důležití. Do pozadí před nimi ustupuje i osoba učitele. Dítě už je dostatečně zralé, aby se ve volbě kamarádů nenechalo tolik ovlivnit dospělými a začíná mít svou hlavu. Akceptace skupiny a přátel je někdy tak důležitá, že odsouvá do pozadí i školní úspěch.

Ve třídě se vytvářejí dvojice, trojice nebo skupinky kamarádů a kolektiv má svou hierarchii. Pozice ve skupině a hodnocení vrstevníků jsou v tomto věku velmi důležité pro sebevědomí a sebehodnocení dítěte. Pevné postavení v kolektivu poskytuje dítěti pocit jistoty a sounáležitosti s ostatními. Dítě bývá na svou pozici i pyšné a se svou skupinou se ztotožňuje.

V rámci skupiny se rozvíjejí dovednosti, zejména sociální. Děti se učí vycházet s ostatními, přizpůsobovat se jim, ale i prosadit se. Učí se spolupracovat, ale i soupeřit. Pokud dítě nemá možnost být součástí vrstevnické skupiny a trénovat sociální dovednosti (třeba proto, že je kvůli svému nepřiměřenému chování soustavně odmítáno), má to podle psychologa Zdeňka Matějčka vliv na jeho pozdější uplatnění v partnerské a rodičovské roli.

Oblíbenost dětí ve skupině a schopnost uzavírat přátelství je podmíněna několika důležitými faktory. Stejně jako v dospělosti, důležité jsou již společné zájmy a aktivity. Také společně sdílené prožitky umocňují přátelské vztahy. Děti v tomto věku mají svá malá, ale velmi důležitá tajemství a rády je se svými nejbližšími kamarády sdílejí. Ochota vyslechnout kamarádova tajemství a schopnost neprozradit je dál, je jednou z důležitých vlastností správného kamaráda.

AGRESIVITA BRÁNÍ KAMARÁDSTVÍ

Agresivita u dětí může mít mnoho příčin. Agresivní a ubližující děti bývají zpravidla kolektivem odmítány, někdy ale dítě začne být agresivní až vlivem odmítání skupiny. Pak může být agrese projevem frustrace, snahy upoutat pozornost a neschopnosti dítěte se se situací vyrovnat jinak. Má-li váš potomek potíže s agresivitou, ať již z jakéhokoli důvodu, je vždy vhodná návštěva psychologa. Ten se pokusí zjistit a odstranit příčiny nežádoucího chování. Podaří-li se to, je vhodné dítě přeřadit do jiného kolektivu, kde může začít znovu s „čistým štítem“.

Kamarád mě nesmí podrazit!

V tomto věku mají děti sklon brát vše velmi opravdově a nesmlouvavě. Kladou velký důraz na spravedlnost, férovost, mlčenlivost a ochotu pomoci. Často ale nejsou schopny zohlednit všechny okolnosti, a proto vnímají svět trochu černobíle. Nejvíce odsuzují „podrážení“, lhaní kamarádům a žalování. Držet při sobě, být solidární a pomáhat si, to jsou nepsaná pravidla kamarádství i členství v kolektivu.

Důležité jsou i sociální dovednosti a příjemné chování. Dítě, které intuitivně ví, jak se chovat, jak reagovat a jak udělat dojem na ostatní, bývá postaveno v hierarchii výše. Výhodou je, pokud dítě rozpozná nepsané normy skupiny a dokáže se chovat v souladu s nimi.

Naopak, děti, které se nedokážou přizpůsobit ostatním, reagují neadekvátně a egocentricky, bývají odmítané. Týká se to i dětí, které jsou ostatním nepříjemné, ruší je, jsou agresivní nebo hyperaktivní. Jiným důvodem neoblíbenosti může být, pokud dítě nestačí ostatním ve skupinových aktivitách a hře. Většinou se nejedná o poruchu. Tyto problémy způsobuje nezralost dítěte, nižší sociální inteligence i nedostatek zkušeností v sociální sféře. Problémy mívají i děti nadprůměrně inteligentní, které se od ostatních často liší zájmy a způsobem komunikace.

Mohou rodiče pomoci?

Rodiče často vnímají úspěchy a neúspěchy svých ratolestí v sociální sféře velmi silně, a je-li dítě neoblíbené, cítí bolest a bezmoc. Vměšovat se do vztahů a určovat, kdo s kým se má bavit a trávit volný čas v tomto věku již není možné. Co tedy mohou udělat?

V první řadě by již při zařazování do kolektivu měli zvážit, zda je dítě dostatečně vyspělé. Jedná se především o nástup do školy. Dnes mnoho dětí začíná školní docházku až v sedmi letech a důvodem nemusí být jen nezvládnutí nároků. Důležitá je i sociální zralost. V každém případě dítěti nesmírně prospěje strávit minimálně poslední rok v kolektivu mateřské školy. Před nástupem do školy je dobré si ověřit, jak si zde vede. Dítě zraje i po sociální stránce, a má-li potíže, může mu odklad pomoci.

Má-li problémy školák, měl by od rodičů cítit podporu a porozumění. Zároveň je možné s ním situaci rozebrat. Je možné, že se trápí jen proto, že není tak populární jako jeho soused v lavici. Popularita ale není tak důležitá jako přátelství. Je třeba vědět, že ne každý, s kým se setkáme, nás bude mít rád. Důležité je mít několik dobrých kamarádů, ne být nejobdivovanější ve třídě.

Má-li dítě málo nebo žádné kamarády, mohou se rodiče pokusit odhalit příčiny neobliby. Ne každá příčina je odstranitelná, ale zejména u starších dětí již je možné upozornit na nevhodné chování, které jim situaci ztěžuje. Někdy je dítě schopné své projevy (například vyrušování ostatních) alespoň částečně ovládnout. Možná je i spolupráce s třídním učitelem, zejména v případě, že je dítě handicapované. Hlavně u mladších dětí je názor učitele důležitý. Lze také s dítětem navštívit psychologa.

Oblékat se jako oni

Postavení dětí v kolektivu někdy závisí i na drobnostech, tedy alespoň tak to připadá dospělým. Sounáležitost ke kolektivu vyjadřuje i podobný styl oblékání a podobné aktivity. Pokud se dítě například z finančních důvodů nebo přehnané úzkosti rodičů nemůže účastnit společných akcí, chodí výrazně jinak oblékáno a tráví volný čas jinak, bude muset vyvinout mnohem větší úsilí, aby se v kolektivu prosadilo. Záleží ale samozřejmě i na normách, které kolektiv uznává, a ty se v každé skupině trochu liší.

Až na výjimky je dítě obrazem svých rodičů. Má-li možnost odmala vyrůstat v atmosféře kooperace, tolerance a porozumění a sledovat převážně nekonfliktní soužití rodičů, je vysoká šance, že se tyto vzorce chování naučí a nebude mít v kolektivu výraznější problémy. Poskytneme-li mu vzor sociálního chování a možnost toto chování praktikovat mezi ostatními dětmi, dáváme mu dobrý základ pro bezproblémové vztahy později.

Role v dětském kolektivu

Hvězdy – nejoblíbenější jedinci, kteří určují, co se bude dělat, udávají normy skupiny. Mají řadu obdivovatelů a kamarádů. Jsou sebevědomí, zábavní a sociálně zdatní. V kolektivu je jich do pěti.

Řadoví členové – jsou skupinou dobře přijímáni, účastní se společných aktivit. Ztotožňují se se skupinovými normami a zpravidla obdivují „hvězdy“. Patří sem asi polovina dětí ve třídě.

Outsideři – děti stojící mimo kolektiv. Jsou to jednak děti, kterých si ostatní nevšímají, nebo děti, které kolektiv odmítá. Některé nevšímané děti ostatní nepostrádají a situace jim vyhovuje, jiné se tím trápí. Děti, které kolektiv odmítá, trpí nejvíce. Mohou být i terčem posměchu, zlomyslností nebo dokonce šikany.

Třídní šaškové – tato role je specifická pro školní kolektiv. Jedná se o děti, které se snaží zvýšit svou sociální prestiž legráckami a „zlobením“. Ostatní je přijímají kontroverzně, bývají přijímáni i odmítáni. Bývají to maximálně dvě děti ve třídě.

Zmínila jsem pouze nejzákladnější sociální role, někteří autoři jich uvádějí více. Děti mohou zaujímat různé role v různých skupinách a mohou vstupovat z jedné role do jiné. Často také vykazují znaky typické pro více rolí.

Autorka je psycholožka

Názory k článku (84 názorů)
Být outsider mi pomohlo Lizzie 5.12.2008 8:19
*Re: Být outsider mi pomohlo fisperanda 5.12.2008 10:29
**Re: Být outsider mi pomohlo Lizzie 5.12.2008 11:38
**Lizzie a Fisperando 8.5Yettynkaa12 6.12.2008 7:2
***Re: Lizzie a Fisperando Lizzie 6.12.2008 11:14
**Re: Být outsider mi pomohlo Iveta 8.12.2008 0:21
***Re: Být outsider mi pomohlo Teraza Horáková 8.12.2008 0:38
*Re: Být outsider mi pomohlo XYZ 16.8.2013 19:25
Jak pravdivé Michaela Pecharová 5.12.2008 8:25
Co s tím? Moncaka 5.12.2008 9:12
*Re: Co s tím? Lizzie 5.12.2008 9:19
*Re: Co s tím? Ninivé, kluci 06 a 08 5.12.2008 9:36
**Re: Co s tím? Moncaka 5.12.2008 9:58
***Re: Co s tím? Ráchel, 3 děti 5.12.2008 10:16
*Re: Co s tím? Bumbi&05,08,10 5.12.2008 12:55
*Re: Co s tím? vendyna (Janinka + Alenka) 6.12.2008 13:33
**Re: Co s tím? Moncaka 7.12.2008 16:12
***Re: Co s tím? vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 16:22
Tiež to teraz riešim Mirka 2 deti 5.12.2008 9:31
Taky jsem nezapadla bromelie 5.12.2008 10:49
*Re: Taky jsem nezapadla *Niki* 5.12.2008 11:4
**Re: Taky jsem nezapadla *Niki* 5.12.2008 11:6
***Re: Taky jsem nezapadla Cita 5.12.2008 11:52
taky mimo helena 6 5.12.2008 12:15
konečně xLenka 5.12.2008 12:39
*Re: konečně Simona 5.12.2008 21:54
Dítě matky,která nemá moc kamarádek Dana 5.12.2008 22:19
*Re: Dítě matky,která nemá moc kamaráde... Nathana 5.12.2008 23:41
*Re: Dítě matky,která nemá moc kamaráde... Verka 6.12.2008 19:24
**Re: Dítě matky,která nemá moc kamará... vendyna (Janinka + Alenka) 6.12.2008 19:46
***Děkuji za odpovědi Dana 6.12.2008 21:27
****Re: Děkuji za odpovědi vendyna (Janinka + Alenka) 6.12.2008 21:53
*****Re: Děkuji za odpovědi Dana 7.12.2008 9:54
***Re: Dítě matky,která nemá moc kama... Verka 6.12.2008 23:7
*Re: Dítě matky,která nemá moc kamaráde... Myss 9.12.2008 7:50
jaká škola Annet 6.12.2008 0:50
*Re: jaká škola Jaana2 6.12.2008 8:20
*Re: jaká škola Veronika 6.12.2008 14:3
*Re: jaká škola Lizzie 6.12.2008 18:53
*Re: jaká škola vendyna (Janinka + Alenka) 6.12.2008 19:17
Je zázrak, že jsem teď normální člověk vendyna (4měsíční Janička) 6.12.2008 13:19
*Re: Je zázrak, že jsem teď normální čl... Lenka** 6.12.2008 16:43
**Re: Je zázrak, že jsem teď normální ... vendyna (Janinka + Alenka) 6.12.2008 16:58
*Re: Je zázrak, že jsem teď normální čl... Lizzie 6.12.2008 18:49
*Re: Je zázrak, že jsem teď normální čl... tendrese 16.12.2008 0:48
*Re: Je zázrak, že jsem teď normální čl... tendrese 16.12.2008 0:48
Nevim co delat wendulka 6.12.2008 22:37
Nevim co delat wendulka 6.12.2008 23:24
*Re: Nevim co delat vendyna (Janinka + Alenka) 6.12.2008 23:36
*Re: Nevim co delat Omega 7.12.2008 0:4
*Re: Nevim co delat lklasinka 7.12.2008 9:42
*Re: Nevim co delat vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 10:2
*Re: Nevim co delat Zuzana, Filip 04+Mandy 06 7.12.2008 10:31
**Re: Nevim co delat MarkétaP + 4 dcerky 7.12.2008 11:35
**Re: Nevim co delat Katka,kluci 6 a 10 8.12.2008 16:13
*Re: Nevim co delat RENATA + SYN 11 LET 7.12.2008 16:2
**Re: Nevim co delat vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 16:7
*Re: Nevim co delat Lenka** 7.12.2008 16:6
*Re: Nevim co delat wendulka 7.12.2008 17:43
taky jsem si to zazila.. Barry 7.12.2008 13:34
*Re: taky jsem si to zazila.. vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 13:55
**Re: taky jsem si to zazila.. Barry 7.12.2008 15:19
***Re: taky jsem si to zazila.. vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 15:22
Tak se taky přidám Beruška 7.12.2008 14:26
*Re: Tak se taky přidám RENATA + SYN 11 LET 7.12.2008 15:0
MÉHO SYNA PŘIVEDLA ŠIKANA VE 3. TŘÍDĚ AŽ... RENATA + SYN 11 LET 7.12.2008 14:42
*Re: MÉHO SYNA PŘIVEDLA ŠIKANA VE 3. TŘ... RENATA + SYN 11 LET 7.12.2008 15:1
*Re: MÉHO SYNA PŘIVEDLA ŠIKANA VE 3. TŘ... vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 15:5
**Re: MÉHO SYNA PŘIVEDLA ŠIKANA VE 3. ... RENATA + SYN 11 LET 7.12.2008 15:12
***Re: MÉHO SYNA PŘIVEDLA ŠIKANA VE 3... Taodvedle 7.12.2008 20:8
Z filmu "Sněženky a machři" mi... Vaal 7.12.2008 22:48
*Re: Z filmu "Sněženky a machři&qu... Sylva2 7.12.2008 23:3
**Re: Z filmu "Sněženky a machři&... vendyna (Janinka + Alenka) 7.12.2008 23:49
***Re: Z filmu "Sněženky a machř... Teraza Horáková 8.12.2008 0:0
****Re: Z filmu "Sněženky a mac... vendyna (Janinka + Alenka) 8.12.2008 0:11
*Re: Z filmu "Sněženky a machři&qu... Teraza Horáková 8.12.2008 0:11
Šikana v triede- poradte mi . janula 8.12.2008 9:28
*Re: Šikana v triede- poradte mi . Mirka 2 deti 8.12.2008 13:28
*Re: Šikana v triede- poradte mi . Mirka 2 deti 8.12.2008 13:31
*Re: Šikana v triede- poradte mi . kreditka 9.12.2008 23:6
Zvláštní, 16.5Salám&Lajka14 8.12.2008 11:28
Článek. Tom. 28.6.2009 13:46
Nežiji ale přežívám Helena 20.4.2017 18:13
Nežiji ale přežívám Helena 20.4.2017 18:19
Článek se vztahuje k období asi

Podobné články


Další od autora Mgr. Lipinská Kateřina >>


Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.