tisk-hlavicka

Dítě? Dříve jen majetek, dnes rovnoprávná bytost!

O tom, že se v průběhu času mění pohled na mnohé věci a události kolem nás, asi nikdo nepochybuje. I vztah dospělých k dětem prošel během času velkou proměnou.

Na sklonku 18. a 19. století byla rodina silnou ekonomickou jednotkou a citová složka výchovy dětí byla spíše v pozadí. I mezi manželi nehrály emoce tak silnou roli jako dnes. Aby rodina fungovala, nebylo třeba budovat silné citové pouto. Rodiče dětem zpívali, vyprávěli jim pohádky, ale stále se tradovalo úsloví, že „vychování tvrdé dělá děti zdravé“. Karolína Světlá o tom napsala: „Jak přišla návštěva, již děti musely couvnouti do pokoje jim určeného, aniž se směly bez dovolení jinak hnouti. Bylať běžná zásada, že rodiče nemají dětem svým svou lásku k nim ukázati…“ Středem, cílem výchovných zájmů byli především chlapci, kteří měli být vychováváni přísně a důsledně. Neznamenalo to, že by dívky měly zůstat „ladem“, i ony neměly být „zkaženy přílišnou dobrotou“. V kontrastu s protežováním mužských potomků pak jsou dobové obrázky, na kterých vidíme malé chlapečky oblečené do dívčích šatů a s dlouhými načesanými vlásky.

Rodiče tehdy věřili, že „metla vyhání děti z pekla“, a tak děti často bili – pohlavkovali je, tloukli je vařečkou, proutkem, řemenem nebo skutečnou metlou. Děti také často stávaly v koutě, klekávaly na hrachu či trávily čas trestu zavřené ve tmavé místnosti. Rodiče své děti vedli ke strachu; děti se bály Boha a jeho trestu, bubáka a svého otce, který v rodině často plnil funkci exekutora. Po návratu z pole nebo ze chléva si vyslechl, čím se děti provinily, a přísně je potrestal. V té době děti také svým rodičům vykaly.

Děti často žily v bídě a ve špíně. Pravidelné sobotní koupání, kdy matka ohřála velký kotel vody, který pak musel stačit celé rodině, korespondovalo s tím, že tehdejší literatura dávala rodičům „za příklad“ výchovu založenou na hmotném nedostatku a bídě. V knize Ze života děvčátka autorky Magdy Bílé se dočteme: „…tenkráte, když u nás v rodině mřelo jedno hezounké vyhýčkané děťátko, sotva druhé se narodilo, takže jsme bývaly vždycky jen tři – vyrůstala nepěstovaná robátka dělnických maminek u nás v horách v roubených dřevěných chaloupkách, na zimu obložených klestím. Opuštěna matkami často na plných šestnáct hodin denně, hlídána starými babičkami, které jim bezzubými dásněmi žvýkaly kůrčičky chleba do ‚cumle‘.“ Nevím, jestli se z té doby traduje rčení, že „chudoba cti netratí“, ale z dobových lékařských knih je patrno, že děti, které vyrůstaly v podobných podmínkách, měly často plicní tuberkulózu a umíraly již v raném věku.

Sirotci a „parchanti“

Děti předminulého století, které žily v rodinách, na tom z našeho dnešního pohledu nebyly nejlépe, ale děti nemanželské, osiřelé a odložené čekal opravdu tvrdý osud.

V letech 1831–1840 se v Čechách z 1 000 porodů narodilo 140 nemanželských dětí. Často šlo o děti, které otce měly, jen se jejich rodiče nemohli vzít, protože snoubenci nedostali souhlas od vrchnosti. Aby byl sňatek vůbec povolen, musel mít ženich osvědčení o schopnosti vydělávat s udáním výše výdělku, potvrzení o bydlišti, farář mu musel potvrdit, že prošel náboženskou výukou. Proto se některé děti narodily dříve, než se jejich rodiče mohli nechat oddat; takové děti pak bývaly legitimovány. Nemanželské děti, které vyrůstaly s „puncem“ plodu hříšného svazku, měly často doslova zkažený život. Nedostaly se na studia či do učení; tolerantnější přístup k nemanželským dětem mívali lidé z dělnického prostředí, kde se tyto „nehody“ udály poměrně často.

Děti také často umíraly již v raném věku; důvodem nebyla jen špatná hygiena, ale nedostatečná lékařská péče. Zejména nakažlivé nemoci byly velkým postrachem, mezi lety 1796 a 1802 zemřelo v Čechách 106 400 lidí na černé neštovice. Dětská úmrtnost se snižovala jen pomalu; napomohl pokrok v péči o těhotné ženy a rodičky i o kojence.

Sirotci a nalezenci, zejména ti bezprizorní, ke kterým se nikdo „nepřihlásil“, končili v sirotčincích. Často se tam dostávali „šupem“, odvedl je četník. Neputovali sami, od malinka byli ve společnosti tuláků a poběhlic, a tento život na ně někdy čekal i po opuštění sirotčince. V sirotčinci se mohli vyučit, sice tam neměli lehký život, ale aspoň jakési zázemí. Někteří sirotci a nalezenci ale časem skončili na ulici. Asi není náhoda, že s postupným rozvojem školství a se zájmem pedagogů o opravdu malé děti se časem proměnil i postoj společnosti k dětem. Dnes by nás již nenapadlo nechat děti po dlouhé hodiny zavřené doma, ale pro naše předky to byla běžná praxe.

Literatura: Milena Lenderová, Karel Rýdl: Radostné dětství? (Dítě v Čechách 19. století), Paseka 2006.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (176 názorů)
Dnes Michaela Pecharová 25.11.2008 9:29
*Re: Dnes Insula 25.11.2008 10:57
**Jiny cumel Šarmi, 3 deti narozene v Kanade 25.11.2008 22:46
*Re: Dnes bono 25.11.2008 13:8
*Re: Dnes Hadha 25.11.2008 23:56
jen mně napadlo.... holkamodrooká 25.11.2008 9:33
*Re: jen mně napadlo.... zuni 25.11.2008 9:38
**Re: jen mně napadlo.... Lizzie 25.11.2008 10:42
***Re: jen mně napadlo.... .Žaba 25.11.2008 11:1
****Re: jen mně napadlo.... Lizzie 25.11.2008 11:6
*Zlepšení ve všech směrech helena 6 25.11.2008 9:45
**Re: Zlepšení ve všech směrech & 25.11.2008 10:51
***Re: Zlepšení ve všech směrech Lizzie 25.11.2008 10:51
****Re: Zlepšení ve všech směrech Patsy + holky 25.11.2008 11:29
*****Re: Zlepšení ve všech směrech Patsy + holky 25.11.2008 11:43
******Babička drsňačka Babsi+2 25.11.2008 11:51
******Re: Zlepšení ve všech směrec... Lída,3 kluci a holka 25.11.2008 12:23
*****Re: Zlepšení ve všech směrech MarkétaP + 4 dcerky 25.11.2008 13:5
******Re: Zlepšení ve všech směrec... Winky 25.11.2008 13:23
*******Re: Zlepšení ve všech směr... LaraKroft 25.11.2008 19:45
****Re: Zlepšení ve všech směrech helena 6 25.11.2008 13:39
a co současnost? není to taky extrém? pajda 25.11.2008 14:10
*Re: a co současnost? není to taky extr... jana 25.11.2008 14:39
**Re: a co současnost? není to taky ex... Pippilotta 25.11.2008 15:10
***Re: a co současnost? není to taky ... Lucka 345 25.11.2008 15:25
***Re: a co současnost? není to taky ... Dobra1 25.11.2008 15:48
****Re: a co současnost? není to tak... Pippilotta 25.11.2008 16:2
*****Re: a co současnost? není to t... Lucka 345 25.11.2008 16:11
******Re: a co současnost? není to... Xantipa. 26.11.2008 13:44
*******Re: a co současnost? není ... Lucka 345 26.11.2008 14:28
********Re: a co současnost? nen... Xantipa. 27.11.2008 11:16
*****Re: a co současnost? není to t... jana 25.11.2008 17:3
******Re: a co současnost? není to... Petra Neomi 25.11.2008 18:19
*******Re: a co současnost? není ... ...neviditelná... 25.11.2008 18:26
******Re: a co současnost? není to... Pippilotta 25.11.2008 19:15
*******Re: a co současnost? není ... Pippilotta 25.11.2008 19:19
********Re: a co současnost? nen... Dobra1 25.11.2008 22:13
*********Re: a co současnost? n... Xantipa. 26.11.2008 13:47
**********Re: a co současnost?... Petra Neomi 26.11.2008 22:14
**********Re: a co současnost?... Petra Neomi 26.11.2008 22:14
*******Re: a co současnost? není ... jana 25.11.2008 21:9
********Re: a co současnost? nen... zuzini 25.11.2008 22:23
********Re: a co současnost? nen... Pippilotta 26.11.2008 21:0
*******Re: a co současnost? není ... Juldafulda 26.11.2008 10:11
*******Re: a co současnost? není ... Cita 26.11.2008 10:20
********Re: a co současnost? nen... Xantipa. 26.11.2008 13:51
*********Re: a co současnost? n... Cita 26.11.2008 14:9
*********Já si taky myslím, že.... MM, 2 kluci 26.11.2008 21:43
**********Oprava - má to být: ... MM, 2 kluci 26.11.2008 21:45
***********Diky Pippilotta 26.11.2008 21:51
**********Re: Já si taky myslí... Cita 26.11.2008 22:15
***********Re: Já si taky mys... Petra Neomi 26.11.2008 22:22
************Re: Já si taky m... Cita 26.11.2008 22:46
*************Re: Já si taky... 10.5Libik12 26.11.2008 23:16
**************Re: Já si ta... Cita 27.11.2008 0:44
***************Re: Já si ... 10.5Libik12 27.11.2008 0:56
****************Re: Já s... Cita 27.11.2008 7:55
***************Re: Já si ... Stáňa a dva kluci 27.11.2008 9:26
****************Re: Já s... Cita 27.11.2008 11:55
*************Re: Já si taky... Petra Neomi 26.11.2008 23:17
**************Petro N., to... MM, 2 kluci 27.11.2008 13:16
***************Re: Petro ... Cita 27.11.2008 13:52
****************Saliku, ... MM, 2 kluci 27.11.2008 15:2
*****************Re: Sa... Cita 27.11.2008 16:29
*****************Re: Sa... Cita 27.11.2008 16:40
******************Re: S... MarkétaP + 4 dcerky 27.11.2008 17:29
*******************Re: S... Cita 27.11.2008 17:51
*******************Já se... MM, 2 kluci 27.11.2008 18:52
********************Re: J... Cita 27.11.2008 19:16
***************Re: Petro ... zuzini 27.11.2008 14:28
*************Re: Já si taky... Petra Neomi 26.11.2008 23:17
************Re: Já si taky m... Stáňa a dva kluci 26.11.2008 23:5
*************Re: Já si taky... Petra Neomi 26.11.2008 23:10
***********Re: Já si taky mys... 10.5Libik12 26.11.2008 22:53
************Re: Já si taky m... zuzini 27.11.2008 1:2
********Re: a co současnost? nen... Petra Neomi 26.11.2008 19:39
*********Re: a co současnost? n... Cita 26.11.2008 20:40
*********Re: a co současnost? n... Cicvar 26.11.2008 21:28
*******Re: a co současnost? není ... Cicvar 26.11.2008 21:6
********Re: a co současnost? nen... 10.5Libik12 26.11.2008 21:21
*********Re: a co současnost? n... Cicvar 26.11.2008 21:24
*******Re: a co současnost? není ... Cicvar 26.11.2008 21:6
*******Re: a co současnost? není ... Cicvar 26.11.2008 21:6
********Re: a co současnost? nen... Stáňa a dva kluci 26.11.2008 21:48
*********Re: a co současnost? n... Stáňa a dva kluci 26.11.2008 21:49
**********Re: a co současnost?... Cita 26.11.2008 22:21
***********Re: a co současnos... Stáňa a dva kluci 26.11.2008 23:21
************Re: a co současn... Cita 27.11.2008 0:49
*************Re: a co souča... Xantipa. 27.11.2008 11:30
**************Re: a co sou... Cita 27.11.2008 11:58
**************Re: a co sou... Cita 27.11.2008 12:32
***************Re: a co s... Xantipa. 27.11.2008 12:58
****************Re: a co... Cita 27.11.2008 13:56
*****************Re: a ... Xantipa. 27.11.2008 14:2
***************Re: a co s... Xantipa. 27.11.2008 13:0
****************Re: a co... Cita 27.11.2008 13:57
***************Re: a co s... kreditka 27.11.2008 20:42
************Re: a co současn... tam 27.11.2008 11:35
*************Re: a co souča... 10.5Libik12 27.11.2008 11:39
*************Re: a co souča... Xantipa. 27.11.2008 11:48
**************Re: a co sou... Kudla2 27.11.2008 11:52
**************Re: a co sou... Cita 27.11.2008 12:0
***************Re: a co s... Xantipa. 27.11.2008 13:14
****************Re: a co... Cita 27.11.2008 16:46
**************Souhlas Veronika, školák a předškolačka 27.11.2008 20:29
************Re: a co současn... kreditka 27.11.2008 20:35
*******Re: a co současnost? není ... Cicvar 26.11.2008 21:6
*****Re: a co současnost? není to t... Cita 25.11.2008 18:57
******Re: a co současnost? není to... Pippilotta 25.11.2008 19:6
*******Re: a co současnost? není ... Cita 25.11.2008 20:3
********Re: a co současnost? nen... Stáňa a dva kluci 25.11.2008 21:6
*********Re: a co současnost? n... Petrášek 25.11.2008 23:19
**********Re: a co současnost?... Cita 26.11.2008 10:0
***********Re: a co současnos... Petrášek 26.11.2008 16:1
************Re: a co současn... Cita 26.11.2008 18:59
*************Re: a co souča... Petrášek 26.11.2008 19:30
********hele Katla 26.11.2008 11:0
*******Re: a co současnost? není ... Iveta, 2 děti 25.11.2008 21:18
********Re: a co současnost? nen... Cicvar 26.11.2008 21:12
*********Re: a co současnost? n... Petra Neomi 26.11.2008 22:17
*********Re: a co současnost? n... Petra Neomi 26.11.2008 22:17
*****Re: a co současnost? není to t... Placatá kočka 25.11.2008 19:36
******Re: a co současnost? není to... ...neviditelná... 25.11.2008 19:46
*******Re: a co současnost? není ... Markéta, syn 6 l. a miminko 26.11.2008 9:42
****Re: a co současnost? není to tak... Markéta, syn 6 l. a miminko 26.11.2008 9:40
****Re: a co současnost? není to tak... zuzini 27.11.2008 11:7
****Re: a co současnost? není to tak... Simmy 29.11.2008 17:26
*Re: a co současnost? není to taky extr... Maci6 25.11.2008 16:6
něco navíc MUDr Jiří Kilian 25.11.2008 18:33
*Re: něco navíc Veronika, školák a předškolačka 25.11.2008 19:23
**Re: něco navíc Petra+Mišák 27.11.2008 13:31
*Re: něco navíc Cicvar 26.11.2008 21:16
Mění se kulisy, ale láska k dětem není v... 10.5Libik12 25.11.2008 23:25
*Re: Mění se kulisy, ale láska k dětem ... Petra Neomi 25.11.2008 23:48
**Re: Mění se kulisy, ale láska k děte... 10.5Libik12 26.11.2008 0:5
***Re: Mění se kulisy, ale láska k dě... Petra Neomi 26.11.2008 0:24
****Re: Mění se kulisy, ale láska k ... 10.5Libik12 26.11.2008 0:34
*****Re: Mění se kulisy, ale láska ... Petra Neomi 26.11.2008 1:16
******Stále ještě žijeme v barbars... passer-by 26.11.2008 10:36
*******Re: Stále ještě žijeme v b... Linda 26.11.2008 23:20
****můžeme pochybovat, Katla 26.11.2008 10:40
*****Re: můžeme pochybovat, Petra Neomi 26.11.2008 19:21
*****Re: můžeme pochybovat, Petra Neomi 26.11.2008 19:21
***hladomor. Adéla 1.12.2008 14:16
Dítě JE majetek Katla 26.11.2008 10:43
Kniha stojí za přečtení Tvoje horší já 26.11.2008 11:32
*Re: Kniha stojí za přečtení aknos 2 děti 26.11.2008 13:15
dnešním dětem vůbec nezávidím Helena, tři dospělé děti 26.11.2008 15:58
*Re: dnešním dětem vůbec nezávidím Cicvar 26.11.2008 21:21
*Re: dnešním dětem vůbec nezávidím Linda 26.11.2008 23:12
**Re: dnešním dětem vůbec nezávidím MirkaEyrová 26.11.2008 23:36
***Re: dnešním dětem vůbec nezávidím Linda 26.11.2008 23:42
*Re: dnešním dětem vůbec nezávidím Lusika, Lucinka+32tt 5.12.2008 14:52
K článku Lizzie 26.11.2008 21:16
Výchova Tamarkaa 27.11.2008 13:0
*Re: Výchova Xantipa. 27.11.2008 13:9
**Re: Výchova kreditka 27.11.2008 13:51
***Re: Výchova Xantipa. 27.11.2008 13:54
****Re: Výchova kreditka 27.11.2008 14:13
*****Re: Výchova Xantipa. 27.11.2008 14:18
******Re: Výchova kreditka 27.11.2008 14:31
*******Re: Výchova Xantipa. 27.11.2008 14:37
********Re: Výchova kreditka 27.11.2008 14:46
*********Re: Výchova Tamarkaa 27.11.2008 15:34
**********Re: Výchova Xantipa. 27.11.2008 15:40
***********Re: Výchova Tamarkaa 27.11.2008 15:45
************Re: Výchova kreditka 27.11.2008 19:4
*************Re: Výchova Tamarkaa 27.11.2008 21:6
*******Re: Výchova 10.5Libik12 27.11.2008 14:41
********Re: Výchova 10.5Libik12 27.11.2008 14:44
*********Re: Výchova kreditka 27.11.2008 15:2
*Re: Výchova Lusika, Lucinka+32tt 5.12.2008 14:55
*Škrobená zdrženlivost kontra nechutná ... Brusinka14 27.12.2008 10:28
učitelé a neučitelé Helena 27.11.2008 19:49
*Re: učitelé a neučitelé štěpánka 27.11.2008 22:57
**Re: učitelé a neučitelé Helena 28.11.2008 17:36
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.