tisk-hlavicka

Pojď mi trošku pomoct!

17.9.2008 Mgr. Lipinská Kateřina Děti a my 43 názorů

Už předškolní dítě může doma vykonávat některé práce.

Od kolika let bychom měli po svých dětech požadovat pomoc při domácích pracích? A můžeme to vůbec po dětech chtít? Dítě jako právoplatný člen rodiny by mělo mít svá práva i povinnosti, v závislosti na věku a schopnostech.

Vykonávání drobných domácích prací jej učí zodpovědnosti a dodává mu pocit důležitosti.

Přečtěte si několik tipů, jak minimalizovat konflikty v této oblasti.

V rodině má každý člen své místo a svou roli. Ta se s věkem a vyspělostí mění a vyvíjí. Ke každému místu patří určitá privilegia, ale i povinnosti. Jejich rozdělení je v každé rodině jiné, ale domnívám se, že by mělo být spravedlivé podle schopností a časových možností členů. Domácnost patří všem a je tedy zcela v pořádku, že se na jejím chodu podílejí všichni přiměřeně svému věku a času. Čím dříve dítě pochopí toto uspořádání, tím samozřejmě ji jej přijme. Rodina je malý model dalších skupin, s nimiž se náš potomek během života setká. Naučí-li se začlenit a přijímat daná pravidla v rodině, nebude s tím mít problémy ani později v jiných skupinách.

Předškolní věk je příjemné období, kdy jsou děti ochotné a motivované k činnosti, zvídavé a učenlivé. Zároveň jsou již dostatečně šikovné, chápavé a přístupné vysvětlení a domluvě. Moc rády se zapojují do aktivit dospělých a lichotí jim, svěříme-li jim zodpovědnost.

Jak motivovat?

Zapojení do domácích prací by nemělo být prostředkem k utužení poslušnosti potomka, a proto by nemělo být založeno na příkazech. Nevedeme jej přece ke slepé poslušnosti, ale spíše ke zodpovědnosti a přijetí své role v rodině. Vyložme mu tedy důležitost jeho zapojení a objasněme, že každý má své úkoly. Protože on je už velký, také nějaké dostane. Dítě velmi motivuje, pokud se v rodině dělí úkoly společně, třeba se sepíše seznam věcí, které je potřeba udělat, a jednotliví členové rodiny si je rozebírají. I ono se může přihlásit.

I když potřebujeme o něco konkrétního požádat, je vhodnější vyhnout se přímému příkazu. Žádné dítě, koneckonců ani dospělého, nepotěší věta „Ukliď nádobí!“. Je lépe zkonstatovat, že „už zase nemáme žádné příbory, co s tím budeme dělat?“ Případně se přímo zeptat, zda „se nenajde šikula, který by uklidil příbory z myčky?“ Další možnou formou je použít obecné tvrzení místo přímého příkazu. Lépe než „odnes si prázdný talíř ze stolu“ zní „lidé po jídle odnášejí prázdné talíře...“. Neměli bychom ani v případě dítěte zapomínat poprosit a poděkovat.

Boty se zase rozutíkaly

Co zvládne vaše dítě
V předškolním věku může dítě například:
 • třídit prádlo k vyprání a dávat do pračky, podávat vyprané při věšení
 • skládat suché prádlo a vyhledávat stejné ponožky
 • pomáhat při vaření - podávat a přidávat ingredience, míchat apod.
 • pečení - šikovné dětské ručky si s těstem vyhrají a výsledky nejsou vůbec špatné
 • utírat a uklízet nádobí
 • umývat umyvadlo, vanu, boty - jakákoli činnost s vodou je velmi populární
 • natřásat polštáře, aby se všem dobře spalo
 • zametat menší prostory malým smetáčkem
 • skládat boty do botníku, oblečení do skříně
 • uklízet si své hračky
Svěřme předškolákovi starost o malou část práce v domácnosti. Mělo by mít svou malou povinnost, na kterou stačí, nezabere mu příliš času a není mu proti mysli. Může to být třeba pravidelný dohled nad botami a jejich srovnání do botníku nebo natřesené polštáře. Očekávat, že dítě bude tyto činnosti vykonávat samo, je přehnané, ale postupně se naučí převzít za ně zodpovědnost. A opět raději než vyhubování, že jsou boty rozházené po celé předsíni si posteskněte, že „boty se zase rozutíkaly a pletou se nám pod nohy“. Načasujete-li podobnou poznámku na vhodnou dobu, pravděpodobně se za chvíli dočkáte hrdého oznámení, že boty jsou v botníku, a nezbývá, než malého šikulu velmi pochválit.

Úkoly připomínejte

Jak se vyhnout odmlouvání a jak řešit konflikty? Dříve sice děti v hospodářství představovaly už odmala levnou pracovní sílu, dnes už ale nikdo nepochybuje o tom, že zapojení potomka do domácích povinností je věc v první řadě výchovná a až mnohem později praktická. Není tedy nutné ani správné brát dětem entuziasmus tím, že po nich budeme vyžadovat něco, co je zrovna nepřekonatelně nebaví, nebo domácí práci v době, kdy jsou zaujaté hrou.

Odmlouvání a konfliktům nejlépe předejdeme, pokud požadavek na práci v domácnosti vyslovíme v době, kdy se dítě nudí nebo rozmýšlí, co bude dělat. Nemusíme ani trvat na tom, aby byl úkol provedený hned, je třeba se ale připravit na to, že předškoláci rádi a rychle zapomínají a možná budeme muset připomínat. Dítěti ale zalichotí, bude-li mít pocit, že jej necháme, aby si svůj čas organizovalo samo.

Pokud dítě něco vykonat nechce a vymlouvá se, může být požadavek příliš těžký. Mnoho dětí má velký problém uklidit si hračky jen proto, že jsou bezradné, odkud se do té spouště pustit a kam všechny ty hračky dát. Nedokážou si ještě práci rozplánovat a příliš velký úkol je vyleká. Na vině může být i jiná příčina, která nám může připadat nepochopitelná. Vždy je lépe primárně hledat důvody jinde než ve špatných vlastnostech dítěte a vždy je lépe nejprve se zamyslet nad důvody a až poté případně kárat, nebo dokonce trestat.

Uděláme to spolu

Možná ale máte, podobně jako já, malého diskutéra, který o věcech rád polemizuje. Jsou jistě věci, o kterých se debatovat může, ale jsou jiné (například zmíněné odnášení talíře po jídle), o kterých by se v určitém věku už diskutovat nemělo a je na místě to vykukovi připomenout. A je-li debatování příliš, ráda se uchyluji k úniku otázkou „proč myslíš?“ Dítě si zpravidla dokáže najít argumenty, proč se něco musí udělat, i samo.

Cítíme-li, že se schyluje ke konfliktu, zamysleme se, zda je nutný. Nejedná-li se o situaci, kdy bychom měli být důslední, můžeme použít únik v podobně kompromisu nebo náhradního řešení. Nechce-li dítě vykonat, co by mělo, můžeme buďto nastavit lepší podmínky („uděláme to spolu“) nebo vymyslet náhradní činnost („když ti tolik vadí utírání nádobí, zameť v předsíni“). Řešení typu „tak já to udělám sama, běž si hrát“ by ale rozhodně nemělo být běžné.

Pochvalami nešetřete

Nikdy bychom neměli šetřit pochvalami, zejména pokud se dítě chopí iniciativy, a dokonce nás překvapí a něco vykoná samostatně. Radostné překvapení maminky je pak tou největší pochvalou. Je na místě dítě za práci i odměňovat, ale raději ne formou sladkostí nebo peněz. Spíše by si měl předškolák uvědomit logické spojení své práce s následnou odměnou. Pomůže-li mamince s úklidem, má ona potom čas mu přečíst pohádku. Natrhá-li si do misky maliny, dostane je k svačině se šlehačkou.

Odměnou může být i práce samotná, zejména pokud se vykonává společně s rodičem. Pomoc při vaření a pečení, podávání a přisypávání ingrediencí je vzrušující aktivita, která baví nejen holčičky, ale i kluky. Omývání prakticky čehokoli není nudná práce, máchání se ve vodě je totiž snad nejoblíbenější činnost všech předškoláků. A jakákoli práce přestává být nudnou, pokud při ní maminka nebo babička vyprávějí pohádky.

UKLIĎ SI HRAČKY! Několik tipů, jak přimět malého nepořádníka uklidit hračky:

 • Závody - je možné závodit se sourozencem, s maminkou, uklízející sousední pokoj, ale i se stopkami.
 • U nás doma bydlí skřítek...“ - ve spoustě domácností, kde si děti nerady uklízely hračky, se zabydlel skřítek, který je trochu zlomyslný a neuklizené hračky schovává (případně odnáší).
 • Výměna rolí - děti si rády hrají na maminku a tatínka a v rámci rodičovské role si mohou vyzkoušet i jejich povinnosti včetně úklidu.
 • Neuklizené hračky pláčou - jsou také po celém dni unavené, chtějí spinkat ve své postýlce.
 • Nabídněte pomoc - je-li hraček k úklidu příliš mnoho, dítě je bezradné, odkud začít, a je potřeba mu poradit nebo pomoci.
 • Maňásek pomocníček - výše uvedená pomoc je zajímavější, pokud napovídá a dohlíží plyšáček nebo maňásek
.

Autorka je psycholožka

Názory k článku (43 názorů)
Uklízíme všichni 3 katka+katka 17.9.2008 9:19
*Re: Uklízíme všichni 3 Winky 17.9.2008 10:3
**Re: Uklízíme všichni 3 Kudla2 17.9.2008 10:10
***Re: Uklízíme všichni 3 Z + 2 17.9.2008 11:11
**Re: Uklízíme všichni 3 katka+katka 17.9.2008 10:11
*Re: Uklízíme všichni 3 Dalila 17.9.2008 13:10
**Re: Uklízíme všichni 3 zuzkasim 17.9.2008 21:9
***Re: Uklízíme všichni 3 Osminka 17.9.2008 21:20
**Re: Uklízíme všichni 3 Jája  18.9.2008 13:31
*Re: Uklízíme všichni 3 kaczaba_m 21.9.2008 13:4
Souhlas s článkem, ale... Hana 17.9.2008 12:35
slůvko prosím tam není? Xantipa. 17.9.2008 13:18
*Re: slůvko prosím tam není? gajka 17.9.2008 15:43
*Re: slůvko prosím tam není? petishee 17.9.2008 16:28
**Re: slůvko prosím tam není? ...neviditelná... 17.9.2008 18:11
***Re: slůvko prosím tam není? Simeona a 3 17.9.2008 20:29
****Re: slůvko prosím tam není? jana+dani 17.9.2008 20:57
***Re: slůvko prosím tam není? ...neviditelná... 17.9.2008 20:55
****Re: slůvko prosím tam není? Xantipa. 18.9.2008 10:16
*****Puberťák... Jíťa 18.9.2008 13:31
*****Re: slůvko prosím tam není? ...neviditelná... 18.9.2008 13:50
******Re: slůvko prosím tam není? Xantipa. 19.9.2008 9:18
*******Re: slůvko prosím tam není... Jíťa 19.9.2008 9:26
********Re: slůvko prosím tam ne... Xantipa. 19.9.2008 12:12
*********Re: slůvko prosím tam ... Jíťa 19.9.2008 12:28
*********Re: slůvko prosím tam ... ...neviditelná... 19.9.2008 17:25
*******Re: slůvko prosím tam není... ...neviditelná... 19.9.2008 17:18
********Re: slůvko prosím tam ne... Jíťa 19.9.2008 17:53
*******Re: slůvko prosím tam není... ...neviditelná... 19.9.2008 17:35
****Re: slůvko prosím tam není? Ufonka 21.9.2008 22:43
*****Re: slůvko prosím tam není? ...neviditelná... 22.9.2008 19:30
**Re: slůvko prosím tam není? Piru 17.9.2008 21:13
*Re: slůvko prosím tam není? Piru 17.9.2008 21:8
**Re: slůvko prosím tam není? ...neviditelná... 17.9.2008 21:42
Vás to baví? Jíťa 18.9.2008 7:59
*Re: Vás to baví? Xantipa. 18.9.2008 11:16
*Re: Vás to baví? Kido12 22.9.2008 11:22
*Re: Vás to baví? Kido12 22.9.2008 11:22
ze života cycus 18.9.2008 15:46
*Re: ze života Eliška 2 kluci 10 a 5 let 19.9.2008 10:18
**Re: ze života Frogies 20.9.2008 23:59
Pojď mi trochu pomoct Mates-4děti¨18,15,5,2roky 23.9.2008 9:40
*Kniha jak hlavně na puberťáky. Tessi & dvojčata kluci 1/2003 27.9.2008 18:43
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.