tisk-hlavicka

Nevěry nejsou pověry

25.8.2008 PhDr. Petr Šmolka Máma a já 454 názorů

Pokud bychom měli vycházet z často citovaných výzkumů, jakož i z bolestné zkušenosti "postižených", pak by se mohlo zdát, že skutečně věrný muž byl na našem území spatřen ve volné přírodě naposledy někdy na konci XVIII. století.

A ještě by se slušelo dodat, že se jeho existenci zatím nepodařilo spolehlivě prokázat alespoň ze dvou nezávislých zdrojů. Ne dost na tom! Nejen výzkumy, ale též osobní zkušenosti naznačují, že ani ženy nezůstávají příliš pozadu a jsou partnersky též poněkud nadměrně neposedné. Aniž bych si dělal přehnané iluze o našich předcích, jejich situace byla v mnohém podstatně jednodušší. Ačkoli také oni byli zřejmě vztahově poměrně čiperní, tak se alespoň navenek snažili zachovávat jisté dekorum. Jen bloud se veřejně chlubil svými milostnými skalpy, jen trouba se nechal přistihnout. Uvážíme-li, že nejméně 80 % odhalených nevěr mají na svědomí mobilní telefony a elektronická pošta, pak nám asi bude zřejmější, proč jsou dnešní údaje o počtu nevěr natolik alarmující. Pouze dementní nebo extrémně zlomyslný poštovní holub donesl totiž psaníčko určené milence omylem manželce, stejně tak poštovní doručovatel. O zoufalství mužů a žen, kteří se na svém mobilu "jen" přehmátli, by se ale daly psát romány, možná spíše antické tragédie.

Navíc nelze ignorovat ani úzkou propojenost pojmů "nevěra" a "důvěra". Mají totiž nejen společný slovní základ, navíc jsou mršky provázány i jinak. Jen těžko si lze představit větší zranění důvěry než ta, která napáchá odhalená nevěra. Pravda, vzájemná souvislost je v něčem ještě složitější. Není pochyb, že nevěra ničí důvěru. Zároveň ale také platí, že bezdůvodná nedůvěra může nakonec nevěru vyprovokovat.

Jen na okraj - možná bychom se při hledání věrných mužů a žen nemuseli vracet až kamsi na konec XVIII. století. Spousta jich chodí kolem nás, jen o nich nevíme. Nikde se nehlásí, nikdo nevede jejich registr (škoda!), někteří se uchylují dokonce do zvláštní ilegality, jako by se za svou věrnost styděli. Třeba už ale chystají svou poklidnou revoluci.

Proboha, proč!?

Na zdánlivě prostou otázku, proč si jsou partneři vlastně tak často nevěrní, existuje spousta odpovědí. Někdy nám při jejich hledání nezbývá nic jiného než bezmocně pokrčit rameny a říci si: "Proboha, proč?" Někdy i s dodatkem: "Kam to oči dal/a." Pouze zlomku nevěr lze porozumět v kontextu manželského či partnerského vztahu. Pak hovoříme o nevěrách "kompenzačních", jimiž jako bychom si doplňovali cosi, čeho se nám v legálním vztahu nedostává. U mužů jde nejčastěji o obdiv nebo alespoň uznání, u žen pak o ochotu naslouchat. Převážná většina nevěr mívá však zdroje spíše v "nevěrníkově" osobnosti. Na vině bývá nezralost, případně vnitřní pochyby o vlastní ceně a potřeba potvrzovat si ji prostřednictvím schopnosti vyvolat erotický zájem opačného pohlaví. Známá je souvislost s hysterickými rysy, pro něž je typická takřka neukojitelná potřeba obdivu. Stejně tak bychom sem mohli zařadit i bytosti s příliš nízkým prahem sexuální vzrušivosti. V kombinaci s absencí patřičných zábran, často ještě zvýrazněnou klesajícím množstvím krve v alkoholovém oběhu, dostáváme pak nebezpečně výbušnou směs. Život s takto postiženým partnerem vyžaduje opravdu hodně pevné nervy a stejně se časem pro citlivější duši mění v muka pekelná.

Muži, jimž jsou jejich partnerky nevěrné

Na prvním místě je třeba zmínit muže neimponující. Ženy bývají nevěrné i mužům malicherným, z nich pak především kárajícím mentorům. O moc lépe na tom nebudou ani muži despotičtí, případně žárlivci, kteří by nejraději zamykali partnerky do klášterních cel, zatímco oni sami by si užívali volnosti co hrdlo (i jiné orgány) ráčí. O partnerčinu nevěru si bezděky říkají také muži, kteří systematicky ignorují její partnerská očekávání. Stejně tak sexuální barbaři, loudilové a neobratní erotičtí kutilové.

Ženy, jimž jsou jejich partneři nevěrní

Prvním typem jsou ke své škodě ženy kráčející životem pod heslem "vše pro rodinu". Spolehlivé, vždy dychtivé vyhovět, dokonce včetně sexu. Kdykoli se partner vrací domů, může si být jist, že ji tam najde. Hle - tu lednička, zde sporák, tamhle manželka, tuhle televizor… Tedy ženy, které nedávají partnerovi ani špetku příležitosti, aby se o ně mohl obávat nebo je alespoň postrádat. Muži jsou nevěrní i ženám velice výkonným a kompetentním. Těm, co jsou vše s to zařídit, o vše se postarat. Pak ovšem stačí málo! Kapka obdivu, troška třeba i hrané bezmoci, a panáček má náhle pocit, že je tu někdo, kdo jej opravdu, ale opravdu potřebuje. Do pomyslného herbáře partnerovou nevěrou ohrožených žen bychom měli vetknout i "včelí královny", případně ženy, které své muže permanentní postelovou kritičností postupně "kastrují" ("Pokud tohle mělo být vše, tak to ses tedy moc nepředvedl!").

Prevence

Jak se vyhnout riziku partnerovy nevěry? Nebo jak alespoň snížit její pravděpodobnost? Pokud se po přečtení předchozích dvou odstavců stále ještě ptáte, pak vám asi není pomoci - smiřte se s tím, že vaše paroží už někde pomalu raší! Možná ani ne tak pomalu…

První pomoc, nebo poslední pomazání?

Reakce na odhalenou nevěru lze považovat za jednu z nejtěžších zkoušek, jimž můžeme být v manželství vůbec vystaveni. I pak je lépe, pokud zůstane téma nevěry alespoň v první fázi tabu. Čím méně podrobností se dozvíme, tím méně se nám bude tohle nepříjemné období připomínat. Není opravdu sebemenší důvod, proč vědět, že dotyčné je 27, je blondýnka a bydlí v Italské ulici. I kdyby se vše časem spravilo, tak už navěky pro vás bude sedmadvacítka choulostivým číslem, všechny blondýnky v partnerově okolí vás budou zneklidňovat a Italskou ulici budete obcházet uctivým obloukem. Nelze dokonce vyloučit, že vás přejde veškerá chuť na špagety a pizzu, jakož i na dříve tak oblíbené uzenářské "taliány". Partnerovou nevěrou by měl být co nejméně zasažen běžný chod domácnosti a péče o děti. Většinou je dobré poněkud pootevřít soužití - abychom doma nesedávali jak tichá či hlasitá výčitka. Pokud si dokážete udělat sami nějakou drobnou radost (něco si koupíte, někam vyjedete…), tím lépe. Není také šťastné podlehnout pokušení a vše "roztroubit" v rodině i v okolí. Nejenže tím padne dost podstatná bariéra - strach nevěrníka z toho, jak by okolí na jeho počínání reagovalo; ale zároveň se komplikuje i jeho případný návrat.

Cítíte-li, že už situaci sami nezvládáte, nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Už proto, že nevěry patří mezi problémy, které bývají poradensky dost úspěšně zvládnutelné.

Uvážlivě lze použít, zvláště u úpornějších vztahů, "ultimátum s perspektivou" ("chápu, že nedokážeš skončit hned, pokusím se ještě chvíli vydržet, ale moc bych si přála, abys měl do … týdnů jasno"). Krajní a přitom velice účinnou možností bývá též tzv. "strukturovaná separace". Přichází v úvahu tam, kde vše ostatní selže. Pak je dobré na dobu zhruba čtyř až šesti měsíců navodit situaci jakéhosi "rozvodu na zkoušku". Nežít ve společné domácnosti, upravit si vztahy s dětmi - především frekvenci kontaktů a výši výživného. Zároveň přijmout, že někdejší společné teritorium už společným není, a respektovat partnerovo soukromí. Drastické, ale hodně účinné. Při vhodné indikaci se vrací zhruba osm partnerů z deseti.

Zvládnutá nevěra může být někdy i novou šancí pro oživení emočně vyprahlejších vztahů. Může být ale i posledním hřebíčkem do jejich rakviček!

Článek je ze srpnového čísla časopisu Máma a já. Obsah čísla najdete zde.

Získejte předplatné i dárek z MÁMA a já! Objednejte si v období od 25. července do 24. srpna 2008 na jeden rok předplatné časopisu MÁMA a já a získejte automaticky dáreček - kousátko jablko od The first years. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.

Názory k článku (453 názorů)
Muzi jsou neverni vic Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 7:13
*Nejsou :-) Kopřiva Dvoudomá 25.8.2008 7:40
**Re: Nejsou :-) Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 7:52
***Re: Nejsou :-) Grainne 25.8.2008 8:3
***Re: Nejsou :-) Kopřiva Dvoudomá 25.8.2008 8:13
****Re: Nejsou :-) Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 8:34
*****Re: Nejsou :-) Insula 25.8.2008 8:56
******Re: Nejsou :-) Petra K.,1 dcera 2.9.2008 8:4
*****Není to spíš o strachu z neúsp... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 9:10
******Re: Není to spíš o strachu z... Mona, 1 dcera 25.8.2008 9:19
*******Re: Není to spíš o strachu... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 10:40
********Re: Není to spíš o strac... Mona, 1 dcera 25.8.2008 10:49
********Re: Není to spíš o strac... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:46
*********Re: Není to spíš o str... Jíťa 25.8.2008 15:26
*********Re: Není to spíš o str... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 14:38
**********Re: Není to spíš o s... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 14:46
***********Nebylo to složité! Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 14:53
************Re: Nebylo to sl... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 15:0
*************Re: Nebylo to ... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 15:8
**************Re: Nebylo t... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 15:20
***************Re: Nebylo... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 15:25
****************Re: Neby... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 15:34
*****************Re: Ne... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 15:39
******************Re: N... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 15:47
*******************Re: N... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 15:50
********************Re: N... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 15:57
*********************Re: N... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 15:58
**********************Re: N... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 16:10
***********************Re: N... Jana + 3 rošťáci 26.8.2008 16:13
**************Re: Nebylo t... michal 15.11.2009 23:32
***********Re: Není to spíš o... +++zuzee 26.8.2008 20:2
******Re: Není to spíš o strachu z... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:27
*******Re: Není to spíš o strachu... Klaki 25.8.2008 9:29
********Re: Není to spíš o strac... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:33
*********Re: Není to spíš o str... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:35
**********Re: Není to spíš o s... Klaki 25.8.2008 9:36
***********Re: Není to spíš o... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:45
************Re: Není to spíš... Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 10:40
*************Re: Není to sp... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:49
**************Re: Není to ... Jíťa 25.8.2008 16:28
***************Re: Není t... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 17:3
****************Musím ..... Saraqua 25.8.2008 22:23
*****************Re: Mu... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 8:6
******************Re: M... Jíťa 26.8.2008 10:9
*******************Re: M... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:18
********************Re: M... Jíťa 26.8.2008 14:1
*********************Re: M... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 14:45
**********************myslí... Jíťa 26.8.2008 16:18
******************Re: M... zuzini 26.8.2008 10:48
******************Re: M... +++zuzee 26.8.2008 20:7
************Re: Není to spíš... Aja, 2 děti 25.8.2008 15:47
*************Re: Není to sp... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 15:49
*********Re: Není to spíš o str... Ilona a její holčičky 25.8.2008 11:16
**********Re: Není to spíš o s... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:28
*********Re: Není to spíš o str... Jíťa 25.8.2008 16:24
**********Re: Není to spíš o s... Grainne 25.8.2008 16:30
***********Re: Není to spíš o... Jíťa 25.8.2008 20:29
**********Re: Není to spíš o s... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 16:59
***********Re: Není to spíš o... Saraqua 25.8.2008 22:26
************Re: Není to spíš... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 8:7
********Re: Není to spíš o strac... Kacka+2 25.8.2008 10:37
*********chlapum se neda verit!... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:46
**********Re: chlapum se neda ... Ilona a její holčičky 25.8.2008 11:20
***********Re: chlapum se ned... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 12:1
************Re: chlapum se n... Jíťa 25.8.2008 20:55
**********Re: chlapum se neda ... Kacka+2 25.8.2008 13:38
***********Re: chlapum se ned... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 13:41
************Re: chlapum se n... Grainne 25.8.2008 13:58
*************Re: chlapum se... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 14:9
**************Ančo, Cindule 37 + 1 ještěrka (20 m) 25.8.2008 15:19
***************Re: Ančo, Grainne 25.8.2008 15:24
**************Re: chlapum ... +++zuzee 26.8.2008 20:9
************Re: chlapum se n... Sylvie 25.8.2008 14:10
*************Re: chlapum se... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 14:12
**************Re: chlapum ... Sylvie 25.8.2008 14:33
***************Re: chlapu... z 25.8.2008 14:56
****************Re: chla... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 15:8
*****************Re: ch... Ondra, 3 děti 30.8.2008 18:7
**************Re: chlapum ... Ondra, 3 děti 30.8.2008 18:9
************Re: chlapum se n... Jíťa 25.8.2008 21:4
**********Re: chlapum se neda ... Ajinka 25.8.2008 14:46
***********Re: chlapum se ned... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 15:7
************Re: chlapum se n... Ajinka 25.8.2008 15:29
*************Re: chlapum se... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 15:43
**************Re: chlapum ... Ajinka 25.8.2008 16:24
**********Re: chlapum se neda ... balveda 3.9.2008 13:56
*******Re: Není to spíš o strachu... Lizzie 25.8.2008 9:33
*******Re: Není to spíš o strachu... Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 9:38
********Re: Není to spíš o strac... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:42
*********Re: Není to spíš o str... Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 9:49
**********Re: Není to spíš o s... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:56
***********Re: Není to spíš o... Líza 25.8.2008 9:58
*********Re: Není to spíš o str... Lenelka 25.8.2008 10:34
**********Re: Není to spíš o s... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:14
***********Re: Není to spíš o... Saraqua 25.8.2008 22:33
*******Re: Není to spíš o strachu... Líza 25.8.2008 10:0
*******Re: Není to spíš o strachu... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 10:53
********Re: Není to spíš o strac... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:55
*********Re: Není to spíš o str... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 11:39
*********Re: Není to spíš o str... Adélka 25.8.2008 14:35
*********Re: Není to spíš o str... Saraqua 25.8.2008 22:38
********Re: Není to spíš o strac... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:34
*********Re: Není to spíš o str... Ilona a její holčičky 25.8.2008 12:3
**********Re: Není to spíš o s... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 12:9
******Re: Není to spíš o strachu z... Ilona a její holčičky 25.8.2008 10:28
******Re: Není to spíš o strachu z... rosali 25.8.2008 13:10
*****Re: Nejsou :-) Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 25.8.2008 11:8
******Re: Nejsou :-) Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:15
*******Re: Nejsou :-) Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 25.8.2008 11:17
*****Re: Nejsou :-) zuzini 26.8.2008 10:33
*****Re luca 27.8.2008 23:2
*****Re: Nejsou :-) Jana 55 16.9.2008 8:11
***Re: Nejsou :-) Jíťa 25.8.2008 10:7
***Re: Nejsou :-) Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 25.8.2008 11:6
****Re: Nejsou :-) zipík 26.8.2008 12:17
*****Re: Nejsou :-) Grainne 26.8.2008 12:53
***Naposledy jsem o ženě, matce dvou ... Vladan 25.8.2008 11:38
****Re: Naposledy jsem o ženě, matce... Ajtakrajta 25.8.2008 11:47
*****Re: Naposledy jsem o ženě, mat... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:51
******Re: Naposledy jsem o ženě, m... Ajtakrajta 25.8.2008 11:54
*******Re: Naposledy jsem o ženě,... Ajtakrajta 25.8.2008 11:58
********Re: Naposledy jsem o žen... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 12:0
*******Re: Naposledy jsem o ženě,... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 11:59
********Re: Naposledy jsem o žen... Ajtakrajta 25.8.2008 12:1
*********Re: Naposledy jsem o ž... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 12:3
******Re: Naposledy jsem o ženě, m... Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 25.8.2008 12:0
*******Re: Naposledy jsem o ženě,... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 12:6
*****Re: Naposledy jsem o ženě, mat... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 12:26
******Re: Naposledy jsem o ženě, m... Ajtakrajta 25.8.2008 12:51
*******Re: Naposledy jsem o ženě,... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 13:6
********Re: Naposledy jsem o žen... Ajtakrajta 25.8.2008 13:29
*********Re: Naposledy jsem o ž... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 13:48
***Re: Nejsou :-) Aja, 2 děti 25.8.2008 15:14
***Re: Nejsou :-) j 25.8.2008 18:35
***Re: Nejsou :-) * Heidi * 25.8.2008 22:29
***Re: Nejsou :-) mariana158 26.8.2008 8:22
*Re: Muzi jsou neverni vic Mona, 1 dcera 25.8.2008 8:44
**Re: Muzi jsou neverni vic Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 8:51
***Re: Muzi jsou neverni vic Mona, 1 dcera 25.8.2008 9:0
****Re: Muzi jsou neverni vic Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 9:10
*****Ančo, Kačislava 25.8.2008 10:7
****Re: Muzi jsou neverni vic Gabča, dcera 6/06 25.8.2008 13:14
*****Re: Muzi jsou neverni vic Mona, 1 dcera 25.8.2008 14:0
******Re: Muzi jsou neverni vic Gabča, dcera 6/06 25.8.2008 19:1
*Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 9:11
**Re: Muzi jsou neverni vic 10.5Libik12 25.8.2008 9:33
***Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 10:15
****Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 10:33
*****Re: Muzi jsou neverni vic Ajtakrajta 25.8.2008 10:44
******Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 11:15
*******Re: Muzi jsou neverni vic Ajtakrajta 25.8.2008 11:29
********Re: Muzi jsou neverni vi... fisperanda 25.8.2008 11:31
********Re: Muzi jsou neverni vi... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 11:34
*****Re: Muzi jsou neverni vic 10.5Libik12 25.8.2008 20:8
******Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 22:11
*******Re: Muzi jsou neverni vic 10.5Libik12 25.8.2008 22:20
********Re: Muzi jsou neverni vi... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 22:33
*********Re: Muzi jsou neverni ... Zasjaj. 26.8.2008 0:9
*******Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 22:29
********Re: Muzi jsou neverni vi... 10.5Libik12 25.8.2008 22:40
*********Re: Muzi jsou neverni ... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 22:48
*********Re: Muzi jsou neverni ... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 22:51
**********Re: Muzi jsou nevern... Emilka. 25.8.2008 23:16
***********Re: Muzi jsou neve... 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 23:19
**********Re: Muzi jsou nevern... 10.5Libik12 25.8.2008 23:32
****Vztah a sex Samarlu 25.8.2008 10:54
*****Re: Vztah a sex Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:57
*****Re: Vztah a sex 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 11:3
******Re: Vztah a sex Ajtakrajta 25.8.2008 11:9
*******Re: Vztah a sex Stáňa a dva kluci 25.8.2008 11:15
******Re: Vztah a sex Samarlu 25.8.2008 11:10
*******Re: Vztah a sex Ajtakrajta 25.8.2008 11:14
******Re: Vztah a sex .Žaba 25.8.2008 11:13
*******Re: Vztah a sex 16.5Salám&Lajka14 25.8.2008 11:19
********Re: Vztah a sex .Žaba 25.8.2008 11:32
******Re: Vztah a sex Grainne 25.8.2008 11:17
**Re: Muzi jsou neverni vic Stáňa a dva kluci 25.8.2008 10:59
**Re: Muzi jsou neverni vic Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 11:24
***Re: Muzi jsou neverni vic Grainne 25.8.2008 11:31
*Ančo Jíťa 25.8.2008 10:14
**Re: Ančo Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:15
***Re: Ančo Líza 25.8.2008 10:17
****Re: Ančo Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:21
*****Re: Ančo Grainne 25.8.2008 10:27
******Re: Ančo Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:51
*******Re: Ančo .Žaba 25.8.2008 11:19
***Re: Ančo Lizzie 25.8.2008 10:28
****Re: Ančo Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 10:38
*****Re: Ančo Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 25.8.2008 11:16
*****Re: Ančo Lizzie 25.8.2008 11:40
*****Re: Ančo Ilona a její holčičky 25.8.2008 11:55
*Re: Muzi jsou neverni vic Lusika 25.8.2008 15:37
*Re: Muzi jsou neverni vic Helena 25.8.2008 21:4
*Re: Muzi jsou neverni vic Hana, Honzík 4 26.8.2008 7:8
**Re: Muzi jsou neverni vic myš 26.8.2008 9:24
*Re: Muzi jsou neverni vic +++zuzee 26.8.2008 19:52
**Re: Muzi jsou neverni vic Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 20:18
**Re: Muzi jsou neverni vic Teraza Horáková 26.8.2008 20:21
***Re: Muzi jsou neverni vic Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 20:31
****Re: Muzi jsou neverni vic Teraza Horáková 26.8.2008 20:40
****Re: Muzi jsou neverni vic Grainne 26.8.2008 20:54
*****Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 20:56
******Re: Muzi jsou neverni vic Grainne 26.8.2008 21:24
*******Re: Muzi jsou neverni vic 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 21:32
********Re: Muzi jsou neverni vi... Emilka. 26.8.2008 21:47
*********Re: Muzi jsou neverni ... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 22:0
**********Re: Muzi jsou nevern... Emilka. 26.8.2008 22:22
***********Re: Muzi jsou neve... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 22:34
************Re: Muzi jsou ne... Emilka. 26.8.2008 22:35
*************Re: Muzi jsou ... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 22:42
**************Re: Muzi jso... Emilka. 26.8.2008 22:46
***************Re: Muzi j... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 22:49
****************Re: Muzi... Emilka. 26.8.2008 22:57
*****************Re: Mu... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 23:2
******************Re: M... Emilka. 26.8.2008 23:14
******************Re: M... Emilka. 26.8.2008 23:15
*******************Re: M... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 23:19
********************Re: M... Emilka. 26.8.2008 23:30
********Re: Muzi jsou neverni vi... Teraza Horáková 26.8.2008 22:48
*********Re: Muzi jsou neverni ... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 22:52
**********Re: Muzi jsou nevern... Teraza Horáková 26.8.2008 23:37
***********Re: Muzi jsou neve... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 23:43
************Re: Muzi jsou ne... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 23:51
*************Re: Muzi jsou ... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 23:58
**************Re: Muzi jso... Teraza Horáková 27.8.2008 0:52
***************Re: Muzi j... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 8:7
****************Re: Muzi... Teraza Horáková 27.8.2008 10:24
********Re: Muzi jsou neverni vi... Grainne 27.8.2008 9:1
*********Re: Muzi jsou neverni ... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 9:13
**Re: Muzi jsou neverni vic Teraza Horáková 26.8.2008 20:34
článek se mi líbí Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 8:55
Kde se stala chyba? fisperanda 25.8.2008 10:8
*Re: Kde se stala chyba? Mona, 1 dcera 25.8.2008 10:31
*Re: Kde se stala chyba? .Žaba 25.8.2008 10:57
Křesťanské manželství. Natanela 25.8.2008 11:20
*Re: Křesťanské manželství. fisperanda 25.8.2008 11:30
*Re: Křesťanské manželství. Lizzie 25.8.2008 11:38
**Re: Křesťanské manželství. Natanela 25.8.2008 12:17
***Re: Křesťanské manželství. Lizzie 25.8.2008 12:32
****Re: Křesťanské manželství. Natanela 25.8.2008 12:53
*****Re: Křesťanské manželství. Lizzie 25.8.2008 19:47
*Re: Křesťanské manželství. Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 25.8.2008 11:55
*Re: Křesťanské manželství. Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 12:2
**Klidně jdi hlavou proti zdi. Natanela 25.8.2008 12:46
***Re: Klidně jdi hlavou proti zdi. Ajtakrajta 25.8.2008 12:54
****Re: Klidně jdi hlavou proti zdi. Natanela 25.8.2008 13:16
*****Re: Klidně jdi hlavou proti zd... Sylvie 25.8.2008 13:37
******Bůh nenávidí hřích, ale milu... Natanela 25.8.2008 14:7
*******Re: Bůh nenávidí hřích, al... Lída,3 kluci a holka 25.8.2008 14:8
*******Re: Bůh nenávidí hřích, al... Sylvie 25.8.2008 14:30
*****Re: Klidně jdi hlavou proti zd... Ajtakrajta 25.8.2008 13:37
******Re: Klidně jdi hlavou proti ... Natanela 25.8.2008 14:18
*******Re: Klidně jdi hlavou prot... Ajtakrajta 25.8.2008 14:25
********Re: Klidně jdi hlavou pr... Natanela 25.8.2008 14:41
*********Re: Klidně jdi hlavou ... zzz 25.8.2008 15:5
**********Re: Klidně jdi hlavo... Natanela 25.8.2008 15:11
*********Re: Klidně jdi hlavou ... zzz 25.8.2008 15:5
*****Re: Klidně jdi hlavou proti zd... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 25.8.2008 15:16
***Re: Klidně jdi hlavou proti zdi. Petra Neomi 27.8.2008 2:37
****Re: Klidně jdi hlavou proti zdi. Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 8:16
****Duchovní mocnosti Natanela 27.8.2008 9:22
*Re: Křesťanské manželství. Barča, 2kluci 25.8.2008 13:48
**Re: Křesťanské manželství. Natanela 25.8.2008 14:27
**Re: Křesťanské manželství. Natanela 25.8.2008 14:27
*Re: Křesťanské manželství. Kohnova 25.8.2008 17:4
*Re: Křesťanské manželství. Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 26.8.2008 15:29
**Re: Křesťanské manželství. Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 26.8.2008 15:35
***Pro Hanku Natanela 27.8.2008 8:47
****Re: Pro Hanku ALianan 27.8.2008 9:0
*****Re: Pro Hanku ALianan 27.8.2008 9:5
*****Re: Pro Hanku Natanela 27.8.2008 9:30
******Re: Pro Hanku 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 9:33
*******Ach, jo. Natanela 27.8.2008 9:56
********Re: Ach, jo. Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 9:59
******Re: Pro Hanku Grainne 27.8.2008 9:50
*******Re: Pro Hanku Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 9:54
*****Re: Pro Hanku Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 9:35
**Re: Křesťanské manželství. Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 26.8.2008 15:39
Já zkusím být věrná 2Andy 25.8.2008 11:45
Tak a dost! Ilona a její holčičky 25.8.2008 12:9
*Re: Tak a dost! Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 12:11
*Re: Tak a dost! Lenelka 25.8.2008 12:13
*Re: Tak a dost! Zuzka M. 25.8.2008 12:59
**Re: Tak a dost! Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 13:3
***Re: Tak a dost! Ajtakrajta 25.8.2008 13:8
****Re: Tak a dost! Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 13:23
*****Re: Tak a dost! Ilona a její holčičky 25.8.2008 13:30
******Re: Tak a dost! Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 13:35
*******Re: Tak a dost! rosali 25.8.2008 13:44
********Re: Tak a dost! Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 13:48
*********Re: Tak a dost! rosali 25.8.2008 14:0
**********Re: Tak a dost! Grainne 25.8.2008 14:19
*********Re: Tak a dost! pet, věk 22, dětí 0 25.8.2008 14:7
*********tak to zkusíme jinak.. Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 14:10
**********Re: tak to zkusíme j... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 14:14
**********Re: tak to zkusíme j... Grainne 25.8.2008 14:23
***********Re: tak to zkusíme... Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 14:24
************Re: tak to zkusí... Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 14:41
*************Pre Katku a Gr... rosali 25.8.2008 15:2
**************Re: Pre Katk... Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 15:12
**************Re: Pre Katk... Grainne 25.8.2008 15:16
***************Re: Pre Ka... rosali 25.8.2008 15:31
****************Re: Pre ... Grainne 25.8.2008 16:28
*****************Re: Bo... Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 14:26
******************Re: B... Grainne 27.8.2008 14:54
*****************Re: Bo... Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 14:44
***************Re: Pre Ka... Sylvie 26.8.2008 11:43
*******Re: Tak a dost! Ilona a její holčičky 25.8.2008 14:0
*Re: Tak a dost! Jíťa 25.8.2008 20:44
A co jiný typ nevěry? Lejla 25.8.2008 15:4
*Re: A co jiný typ nevěry? rosali 25.8.2008 15:12
*Re: A co jiný typ nevěry? Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 15:19
**Re: A co jiný typ nevěry? rosali 25.8.2008 15:38
***Nevidím to tak jednoznačně Pavlína, 2 malí kluci 25.8.2008 16:23
*Re: A co jiný typ nevěry? Jíťa 25.8.2008 21:45
hranice nevery? Anca-Filipek4.12.2006 25.8.2008 17:5
*Re: hranice nevery? Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 25.8.2008 18:46
*Re: hranice nevery? Grainne 25.8.2008 19:40
*Re: hranice nevery? Jíťa 25.8.2008 21:9
**Re: hranice nevery? Katka,kluci 5 a 9 26.8.2008 10:8
***Re: hranice nevery? Grainne 26.8.2008 10:10
****Re: hranice nevery? Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:35
*****Re: hranice nevery? Grainne 26.8.2008 10:47
******Re: hranice nevery? Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:52
*******Re: hranice nevery? Emilka. 26.8.2008 11:23
*******Re: hranice nevery? Katka,kluci 5 a 9 26.8.2008 12:24
****Co nestrpíš? Jíťa 26.8.2008 16:24
*****Re: Co nestrpíš? Grainne 26.8.2008 17:38
******Re: Co nestrpíš? Jíťa 26.8.2008 23:8
*******Re: Co nestrpíš? Grainne 27.8.2008 9:11
********Tak teď už tě nechápu vů... Jíťa 27.8.2008 10:6
*********Re: Tak teď už tě nech... Grainne 27.8.2008 10:24
**********Re: Tak teď už tě ne... Jíťa 27.8.2008 10:55
***********Re: Tak teď už tě ... Grainne 27.8.2008 11:8
************Re: Tak teď už t... Jíťa 27.8.2008 11:22
*************Re: Tak teď už... Grainne 27.8.2008 11:53
**************Re: Tak teď ... Jíťa 27.8.2008 12:24
*Re: hranice nevery? 10.5Libik12 25.8.2008 22:8
**Re: hranice nevery? Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 8:9
***Re: hranice nevery? Lizzie 26.8.2008 8:55
***Re: hranice nevery? Lizzie 26.8.2008 8:55
****Re: hranice nevery? Grainne 26.8.2008 9:6
*****Re: hranice nevery? Lizzie 26.8.2008 9:28
******Re: hranice nevery? Grainne 26.8.2008 10:3
*****Re: hranice nevery? Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 9:41
******Re: Ančo zlob se jak chceš,a... skleněnka 26.8.2008 10:12
******Re: Ančo zlob se jak chceš,a... skleněnka 26.8.2008 10:16
*******Re: Ančo zlob se jak chceš... Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:23
********Re: Ančo ano, skleněnka 26.8.2008 10:34
*********Re: Ančo ano, Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:37
**********Re: Ančo ano, MarkétaP + 4 dcerky 26.8.2008 10:44
***********Re: Ančo ano, Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:46
************Re: Ančo ano, MarkétaP + 4 dcerky 26.8.2008 10:51
***********Re: Ančo ano, Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 10:54
************Re: Ančo ano, MarkétaP + 4 dcerky 26.8.2008 11:14
***********Re: Ančo ano, Grainne 26.8.2008 10:56
************Re: Ančo ano, MarkétaP + 4 dcerky 26.8.2008 11:13
*************Re: Ančo ano, Anca-Filipek4.12.2006 26.8.2008 11:19
**************Re: Ančo ano... MarkétaP + 4 dcerky 26.8.2008 11:25
*********Re: Ančo ano, Grainne 26.8.2008 10:40
**********Re: Graine, skleněnka 26.8.2008 11:17
***********Re: Graine, Líza 26.8.2008 11:23
************Re: Lízo, skleněnka 26.8.2008 11:32
*************Re: Lízo, Grainne 26.8.2008 11:43
*************Re: Lízo, Líza 26.8.2008 11:44
*************Re: Lízo, Emilka. 26.8.2008 11:48
**************Re: Lízo, Líza 26.8.2008 11:52
***************Re: Lízo, Emilka. 26.8.2008 12:0
***********Re: Graine, Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 26.8.2008 16:18
************Re: Jasně Hanko, skleněnka 26.8.2008 22:14
*************Re: Jasně Hank... Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 8:6
**************Re: Jasně Ha... Jíťa 27.8.2008 12:52
***************Re: Jasně ... Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 27.8.2008 14:12
****************Re: Jasn... Jíťa 27.8.2008 14:50
*****************Re: Ja... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 14:53
******************Monty Jíťa 27.8.2008 15:17
*******************Re: M... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 15:31
********************Re: M... Jíťa 27.8.2008 15:52
***********Re: Graine, helena 26.8.2008 16:39
************Re: Heleno,a dáš... skleněnka 26.8.2008 22:19
*************Re: Heleno,a d... helena 26.8.2008 23:10
**************Re: Heleno,a... Jíťa 26.8.2008 23:36
*************Re: Heleno,a d... helena 26.8.2008 23:11
*********Re: Ančo ano, Líza 26.8.2008 10:41
**********Re: Lízo, skleněnka 26.8.2008 11:28
***********Re: Lízo, MarkétaP + 4 dcerky 26.8.2008 11:32
************Re: Markéto v to... skleněnka 26.8.2008 11:39
**********Re: Lízo, skleněnka 26.8.2008 11:28
*****Re: hranice nevery? Jíťa 26.8.2008 16:44
*??? Lizzie 25.8.2008 22:10
Tak nevím Gabča, dcera 6/06 25.8.2008 19:9
:-D :-D Ledule 26.8.2008 9:42
Proč je problém být věrný??? Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 26.8.2008 11:52
*Re: Proč je problém být věrný??? Sylvie 26.8.2008 12:3
*Re: Proč je problém být věrný??? janna001 26.8.2008 12:23
*Re: Proč je problém být věrný??? Grainne 26.8.2008 12:46
*Re: Proč je problém být věrný??? 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 14:37
**Re: Proč je problém být věrný??? Stáňa a dva kluci 26.8.2008 15:9
***Re: Proč je problém být věrný??? Sylvie 26.8.2008 15:13
**Re: Proč je problém být věrný??? Lizzie 26.8.2008 17:41
**Nečiním jiným to, co nechci aby čini... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 27.8.2008 10:9
***Re: Nečiním jiným to, co nechci ab... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 10:20
****Re: Nečiním jiným to, co nechci ... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 27.8.2008 10:41
*****Re: Nečiním jiným to, co nechc... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 10:42
***Re: Nečiním jiným to, co nechci ab... Tatchud 29 let, syn 2roky+5měsíců 27.8.2008 10:24
****Re: Nečiním jiným to, co nechci ... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 10:37
*****Re: Nečiním jiným to, co nechc... Grainne 27.8.2008 11:13
******Re: Nečiním jiným to, co nec... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 14:59
*******Re: Nečiním jiným to, co n... Grainne 27.8.2008 15:9
********Re: Nečiním jiným to, co... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 15:23
*********Re: Nečiním jiným to, ... Grainne 27.8.2008 16:18
**********Re: Nečiním jiným to... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 17:37
***********Re: Nečiním jiným ... 10.5Libik12 27.8.2008 17:48
************Re: Nečiním jiný... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 17:52
************Re: Nečiním jiný... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 17:54
*************Re: Nečiním ji... 10.5Libik12 27.8.2008 18:6
**************Re: Nečiním ... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 18:8
***************Re: Nečiní... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 18:18
****************Re: Neči... 10.5Libik12 27.8.2008 18:20
*****************Re: Ne... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 18:24
******************Re: N... 10.5Libik12 27.8.2008 18:28
*****************Re: Ne... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 18:30
******************Re: N... 10.5Libik12 27.8.2008 18:39
******************Re: N... 10.5Libik12 27.8.2008 18:44
*******************Re: N... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 18:52
********************Re: N... 10.5Libik12 27.8.2008 18:53
******************Re: N... Grainne 27.8.2008 18:54
*******************Re: N... 16.5Salám&Lajka14 27.8.2008 19:11
********************Re: N... Grainne 27.8.2008 19:47
*Být věrný obvykle není problém Jíťa 26.8.2008 16:40
**Re: Být věrný obvykle není problém Katka,kluci 5 a 9 26.8.2008 16:46
***Re: Být věrný obvykle není problém Lizzie 26.8.2008 17:54
**Re: Být věrný obvykle není problém ajka 26.8.2008 18:4
***Re: Být věrný obvykle není problém Grainne 26.8.2008 18:9
***Re: Být věrný obvykle není problém Grainne 26.8.2008 18:10
****Re: Být věrný obvykle není probl... Grainne 26.8.2008 18:15
*****Re: Být věrný obvykle není pro... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 18:44
******Re: Být věrný obvykle není p... Teraza Horáková 26.8.2008 18:46
******Re: Být věrný obvykle není p... Grainne 26.8.2008 18:50
*******Re: Být věrný obvykle není... Teraza Horáková 26.8.2008 19:0
*******Re: Být věrný obvykle není... Teraza Horáková 26.8.2008 19:3
*******Re: Být věrný obvykle není... Teraza Horáková 26.8.2008 19:3
*******Re: Být věrný obvykle není... 16.5Salám&Lajka14 26.8.2008 20:28
***Re: Být věrný obvykle není problém Jíťa 26.8.2008 22:48
****Re: Být věrný obvykle není probl... Jíťa 26.8.2008 23:0
*****Re: Být věrný obvykle není pro... +++zuzee 27.8.2008 10:59
****Re: Být věrný obvykle není probl... Barča, 2kluci 27.8.2008 7:52
*****Re: Být věrný obvykle není pro... Jíťa 27.8.2008 8:18
******Re: Být věrný obvykle není p... Barča, 2kluci 27.8.2008 12:55
******Re: Být věrný obvykle není p... Barča, 2kluci 27.8.2008 12:56
*Ještě zpět k "modelu" aut Ajka 27.8.2008 9:52
*Re: Proč je problém být věrný??? Kata 2 syny 4.9.2008 16:28
Pozdrav Vinnetou 26.8.2008 13:39
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.