tisk-hlavicka

Máme doma prvňáka

20.8.2008 Mgr. Lipinská Kateřina Děti a my 107 názorů

Předučovat školní látku, nebo dokonce drilovat dítě ještě před nástupem do školy se nedoporučuje. Není nutné, aby budoucí prvňáček uměl číst, psát nebo počítat. Rozvoj řeči, motoriky, myšlení a soustředění ale dítěti může přechod usnadnit a na školu jej naladit. Zvolte hravou a nenásilnou formu.

Lucka a Žofka jsou kamarádky ze školky a bydlí nedaleko. Dříve spolu trávily odpoledne na procházkách a dětských hřištích. Nyní obě čeká nástup do školy a na společné aktivity najednou není čas. Lucčina maminka se totiž rozhodla usnadnit dcerce nástup do školy a dokonale ji připravit. Proto se spolu nyní každé odpoledne učí a hry byly trochu odsunuty do pozadí. Žofčina maminka je zastáncem opačného přístupu. Spoléhá na přirozenou inteligenci své dcery a argumentuje tím, že naučí-li dívku všechno dopředu, bude se ve škole nudit. K jaké skupině matek patříte vy?

Rozvoj znalostí a dovedností, na které škola naváže, dítěti prospěje. Komunikativní žáci s dobrou výslovností, bohatou slovní zásobou a rozvinutým vyjadřováním bývají učiteli oblíbené. Šikovné děti, které umějí dobře zacházet s tužkou, se snáze učí psát. Děti, které jsou zvyklé delší dobu věnovat pozornost vyprávění nebo nějaké aktivitě, nemívají problém se soustředěním, neutečou jim důležité informace a více si pamatují. Děti s dobrým obecným přehledem, zvyklé řešit úkoly a zpracovávat získané informace, se v učební látce lépe orientují a snáze se učí.

Cíleným rozvojem řeči, motoriky, soustředění a myšlení proto potomkovi můžeme pomoci. Nemělo by se to ale dít formou systematické výuky nebo dokonce drilu, ale formou hravou, kdy podporujeme snahu a vše se snažíme podat tak, aby to dítě zaujalo a bavilo. Mnoho dětí se do školy velmi těší a doslova po rodičích podobné aktivity vyžadují. Jiné jsou pro změnu neposedné, papír s tužkou ani knížka je nezajímá a rodiče cítí potřebu je na tyto důležité činnosti navyknout.

Povídej pohádku

Čtení pohádek, vyprávění příběhů a učení jednoduchých básniček není pro předškoláky zbytečné. Učí se sledovat vypravěče, přemýšlet nad dějem a procvičují soustředění. Chcete-li, aby pohádka nebyla jen relaxací a příjemně stráveným časem, ale aby si z ní dítě něco odneslo, dbejte na to, aby se dítě soustředilo, neodbíhalo a věnovalo pozornost příběhu. Každý předškolák je jiný a různá je i doba, po níž se dokáže soustředit. Záleží samozřejmě i na druhu a zábavnosti činnosti, ale spokojte se zpočátku s několika minutami nepřetržité pozornosti. Monotónní čtení unavuje, proto měňte hlas, oživujte jej grimasami a přerušujte dotazy. Náročnější pasáže zjednodušte a případně dítěti vysvětlete. Včas čtení přerušte, když vidíte, že pozornost dítěte ochabuje. Nebojte se klást dítěti dotazy, rekapitulující vyprávěný příběh (například Proč neměla královna ráda Sněhurku?). Jsou-li takové dotazy příliš snadné, můžete trochu odbočit a požadovat, aby se dítě nad příběhem hlouběji zamyslelo (například k větě Když Růženka oslavila sedmnáct let, král i královna měli vlasy celé bílé, se můžete zeptat proč). Otázky vždy přizpůsobujte úrovni dítěte tak, aby nemělo problém je zodpovědět a mohli jste jej pochválit.

VHODNÉ PUBLIKACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ:
  • Edice Než začne večerníček: Obrázkové hádanky, Hravé omalovánky, Co nevíme, vyluštíme (Albatros)
  • Velká kniha prvňáka a předškoláka (Svojtka)
  • M. Málková, M. Chleboun: Hrátky s písmenky, čísly a obrázky (Portál)
  • Grafomotorická cvičení od J. Bednářové: Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly, Na návštěvě u malíře, Rozvoj grafomotoriky (Computer Press)
  • I. Fialová: Rozumíš mi? Logopedická cvičení a hry k odstraňování špatné výslovnosti (Blug)

Co má zvládnout předškolák

Předškolák před nástupem do školy by měl již zvládnout samostatně zrekapitulovat vyslechnutou krátkou pasáž. Je lépe začít s krátkými, jednoduchými povídkami. Po jejich dokončení požádejte dítě, aby vám řeklo, o čem to bylo. Je-li příběh delší, můžete mu pomáhat otázkami, případně jej vyprávět spolu (metodou nedokončených vět). Všechny tyto aktivity dítě učí orientaci v mluveném projevu a procvičují soustředění, paměť a vyjadřování.

Předškolák by již neměl dělat chyby ve slovosledu, měl by umět správně časovat slovesa a skloňovat podstatná jména, neměl by mít vážnější problém s výslovností ani s plynulým vyjádřením svých myšlenek. Případné chyby vysvětlujte. Má-li obtíže s vyslovením některých hlásek (problémy s R a Ř jsou v tomto věku ještě celkem běžné), procvičujte je pomocí říkanek a jazykových cvičení a zvažte návštěvu logopeda.

Tužka je kamarád

Většina předškoláků kreslí často a ráda. Dítě by mělo mít doma svůj kreslicí koutek, nejlépe stůl a židličku přiměřené velikosti, kde má stále k dispozici pastelky, omalovánky a dostatek papírů. Pokud vaše dítě nekreslí rádo, snažte se jej o to více povzbuzovat a najít takové kreslicí aktivity, které jej zaujmou. Důvodem nechuti je pravděpodobně menší obratnost v zacházení s tužkou, díky které jejich výkon byl opakovaně negativně hodnocený. Není pak divu, že se vyhýbají činnosti, která jim nejde. Grafomotorické dovednosti jsou ale klíčové pro pozdější nácvik psaní, proto je nikdy neobcházejte.

Některé děti nejraději kreslí samy, co je napadne. Jiné dávají přednost spoluúčasti rodičů, vedení a vyžadují úkoly, které mají plnit. Většina dětí ráda vymalovává. Spojte proto vymalovávání s hádankami a úkoly a uvidíte, že děti budou nadšené. Dnes jsou k dispozici pracovní listy nebo knížky, do nichž se dá kreslit a obsahují kreslicí hádanky, bludiště a jednoduché úkoly, motivující ke kreslení. Pro budoucí nácvik psaní je prospěšné zejména obkreslování geometrických tvarů.

Při kreslení dbejte na správný úchop tužky, správnou pozici těla a uvolněnost ruky. Některé děti drží tužku hodně křečovitě a příliš tlačí na podložku. Je pak potřeba věnovat pozornost uvolňovacím cvikům, kroužení celou paží, předloktím a zápěstím a nakonec rozcvičit prsty. K uvolnění ruky prospívá kreslení na velký arch papíru, a to především kroužení, vlnovkování, ale i obyčejné uvolněné čmárání. Před nástupem do školy by dítě již mělo ke kreslení používat pouze jednu ruku podle toho, je-li pravák nebo levák. Není-li stále ještě rozhodnuté a zkouší to oběma, pravděpodobně je čas na konzultaci s psychologem.

Kromě kreslení tužkou a pastelkami nabídněte dítěti i vodovky, nůžky a lepidlo. Stříhání, skládání papíru a lepení je také zajímavá činnost a rozvíjí jemnou motoriku. Pokud mu nabídnete ke stříhání a lepení i barevný papír, zbytky látek nebo lístky rostlin, utržené na procházce, pravděpodobně ho nadchnete.

Zamysli se!

Ve škole budou na dítě čekat nejrůznější záludné otázky, k jejich vyřešení bude potřebovat logicky myslet. Určitě mu prospěje, budeme-li s ním podobné „hry“ hrát i doma a nebude zaskočeno novými požadavky. Stavebnice a puzzle jej naučí skládat dílky ve smysluplné celky a hledat podobnosti. Společná hra s kostkami ho seznámí s geometrickými tvary a můžeme je využít i pro základní seznámení s čísly. Nechejme dítě třídit kostky podle různých kritérií, nejen podle barvy, ale i tvarů nebo velikosti. Požádejte jej, ať najde kostku, která je zároveň hranatá a červená nebo kostky rozdělte na hromádky a nechejte dítě porovnávat množství. Vaše nápaditost při vymýšlení úkolů potomka jistě potěší.

Aby se dítě ve škole dobře uplatnilo, mělo by mít i určité obecné znalosti, se kterými se při výuce „počítá“. Mělo by znát barvy a pohádkové postavičky a chápat základní nadřazené pojmy. Tedy například že jablíčko i hruška je ovoce, židle a skříň nábytek. Mělo by umět zdůvodnit nejzákladnější lidské činnosti, třeba proč si před spaním čistí zoubky nebo proč tatínek a maminka chodí do práce. Mělo by se orientovat v čase, alespoň v tom nejbližším, znát denní režim a aktivity s ním spojené. Nic nezkazíte, ani když si s ním budete povídat o střídání ročních období a změnách, které s sebou přinášejí, a když jej naučíte poznávat některé stromy, rostliny a zvířata.

Autorka je psycholožka

Názory k článku (104 názorů)
snažím se neučit, ale Insula 20.8.2008 10:4
*Re: snažím se neučit, ale Blanka 20.8.2008 10:13
**Re: snažím se neučit, ale petra 20.8.2008 10:29
***Re: snažím se neučit, ale Molly Weasley 20.8.2008 10:43
****Re: snažím se neučit, ale petra 20.8.2008 11:23
***Re: snažím se neučit, ale Blanka 20.8.2008 11:5
***Re: snažím se neučit, ale Blanka 20.8.2008 11:6
***Re: snažím se neučit, ale +++zuzee 20.8.2008 11:41
***Re: snažím se neučit, ale Marketa  29.8.2008 23:41
**Re: snažím se neučit, ale Yuki 00,03,07 20.8.2008 10:38
***Re: snažím se neučit, ale katka+katka 20.8.2008 10:43
****Re: snažím se neučit, ale Yuki 00,03,07 20.8.2008 10:47
***encyklopedie Insula 20.8.2008 13:24
*Re: snažím se neučit, ale katka+katka 20.8.2008 10:35
**Re: snažím se neučit, ale olsche 20.8.2008 12:39
***Re: snažím se neučit, ale Yuki 00,03,07 20.8.2008 12:42
****Re: snažím se neučit, ale Lída,3 kluci a holka 20.8.2008 12:44
**Re: snažím se neučit, ale Insula 20.8.2008 13:27
*Re: snažím se neučit, ale Sylvie 20.8.2008 10:49
**Re: snažím se neučit, ale Yuki 00,03,07 20.8.2008 10:54
***Re: snažím se neučit, ale Sylvie 20.8.2008 11:2
****Re: snažím se neučit, ale Yuki 00,03,07 20.8.2008 11:6
****Re: snažím se neučit, ale marketa 20.8.2008 17:31
****Re: snažím se neučit, ale Lucie (+3 zlatíčka) 20.8.2008 21:15
***Re: snažím se neučit, ale Barča, 2kluci 20.8.2008 12:56
****Re: snažím se neučit, ale Yuki 00,03,07 20.8.2008 12:58
*****Re: snažím se neučit, ale Barča, 2kluci 20.8.2008 13:4
***Re: snažím se neučit, ale Barča, 2kluci 20.8.2008 13:2
*Re: snažím se neučit, ale Kristýna, Marky (6), Aňa (1,5) 20.8.2008 20:27
*Re: snažím se neučit, ale Veveruše 3.2.2010 21:52
**Re: snažím se neučit, ale Veveruše 3.2.2010 22:2
Co jste dělali o víkendu? Molly Weasley 20.8.2008 10:55
*Re: Co jste dělali o víkendu? Yuki 00,03,07 20.8.2008 11:1
*Re: Co jste dělali o víkendu? Sylvie 20.8.2008 11:7
**Re: Co jste dělali o víkendu? Sylvie 20.8.2008 11:8
**Re: Co jste dělali o víkendu? Yuki 00,03,07 20.8.2008 11:10
**Re: Co jste dělali o víkendu? Teraza Horáková 20.8.2008 11:13
***Re: Co jste dělali o víkendu? Teraza Horáková 20.8.2008 11:15
****Re: Co jste dělali o víkendu? Yuki 00,03,07 20.8.2008 11:18
****Re: Co jste dělali o víkendu? Sylvie 20.8.2008 11:22
*****Re: Co jste dělali o víkendu? Teraza Horáková 20.8.2008 11:40
******Re: Co jste dělali o víkendu... Sylvie 20.8.2008 11:45
*******Re: Co jste dělali o víken... Teraza Horáková 20.8.2008 11:47
**Re: Co jste dělali o víkendu? Molly Weasley 20.8.2008 11:14
***Re: Co jste dělali o víkendu? Teraza Horáková 20.8.2008 11:17
****Re: Co jste dělali o víkendu? Yuki 00,03,07 20.8.2008 11:20
*****Re: Co jste dělali o víkendu? Barča, 2kluci 20.8.2008 12:1
****Re: Co jste dělali o víkendu? néni 20.8.2008 12:32
*****Re: Co jste dělali o víkendu? Teraza Horáková 20.8.2008 16:32
*****Re: Co jste dělali o víkendu? Teraza Horáková 20.8.2008 16:33
******Re: Co jste dělali o víkendu... néni 24.8.2008 18:42
***Re: Co jste dělali o víkendu? Barča, 2kluci 20.8.2008 11:35
****Re: Co jste dělali o víkendu? Molly Weasley 20.8.2008 11:43
*****Re: Co jste dělali o víkendu? Barča, 2kluci 20.8.2008 12:49
***Re: Co jste dělali o víkendu? pala2 20.8.2008 15:8
***Re: Co jste dělali o víkendu? Líza 23.8.2008 7:31
***Re: Co jste dělali o víkendu? Marketa  29.8.2008 23:49
**Re: Co jste dělali o víkendu? katka+katka 21.8.2008 7:38
*Re: Co jste dělali o víkendu? Markéta, syn 6 l. 20.8.2008 11:22
**Re: Co jste dělali o víkendu? Molly Weasley 20.8.2008 11:29
***Re: Co jste dělali o víkendu? Markéta, syn 6 l. 20.8.2008 11:51
***Re: Co jste dělali o víkendu? Lída,3 kluci a holka 20.8.2008 12:13
****Re: Co jste dělali o víkendu? Molly Weasley 20.8.2008 12:15
****Re: Co jste dělali o víkendu? Yuki 00,03,07 20.8.2008 12:16
*****Re: Co jste dělali o víkendu? Lída,3 kluci a holka 20.8.2008 12:30
******Re: Co jste dělali o víkendu... Yuki 00,03,07 20.8.2008 12:37
***Re: Co jste dělali o víkendu? Mili+2 20.8.2008 15:32
***Re: Co jste dělali o víkendu? Ivana Procházková 20.8.2008 21:44
***Re: Co jste dělali o víkendu? Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.8.2008 0:47
*Re: Co jste dělali o víkendu? Líza 23.8.2008 7:27
Nedrilovat a dite, ktere umi ve 2,5 lete... Holzinka 20.8.2008 13:44
*Re: Nedrilovat a dite, ktere umi ve 2,... Yuki 00,03,07 20.8.2008 13:50
*Re: Nedrilovat a dite, ktere umi ve 2,... Lída,3 kluci a holka 20.8.2008 14:10
*Re: Nedrilovat a dite, ktere umi ve 2,... liatris 21.8.2008 14:9
**Re: Nedrilovat a dite, ktere umi ve ... Simča, dcery *1988 a 1997 21.8.2008 19:20
***Re: Nedrilovat a dite, ktere umi v... Lída,3 kluci a holka 21.8.2008 20:48
****Re: Nedrilovat a dite, ktere umi... Simča, dcery *1988 a 1997 21.8.2008 23:33
*****Re: Nedrilovat a dite, ktere u... Lída,3 kluci a holka 21.8.2008 23:50
******Re: Nedrilovat a dite, ktere... Simča, dcery *1988 a 1997 22.8.2008 13:45
*******Re: Nedrilovat a dite, kte... Lída,3 kluci a holka 22.8.2008 13:54
*******Re: Nedrilovat a dite, kte... liatris 23.8.2008 11:4
****Narodil se na osmém měsíci Markéta, syn 6 l. 22.8.2008 10:55
***Re: Nedrilovat a dite, ktere umi v... liatris 22.8.2008 14:1
***Re: Nedrilovat a dite, ktere umi v... Marcela a 3 23.8.2008 21:27
*Re: Nedrilovat a dite, ktere umi ve 2,... Lída+2 21.8.2008 17:2
Podporovat přirozenou inteligenci Danča a Viki ( 01/04) + 16týd. 20.8.2008 16:19
*znevýhodnění ve škole u "normální... luca 20.8.2008 23:41
**Re: znevýhodnění ve škole u "no... Taodvedle 21.8.2008 8:42
***Re: znevýhodnění ve škole u "... Barča, 2kluci 21.8.2008 9:51
****Nebojte se Danča a Viki ( 01/04) + 16týd. 21.8.2008 13:11
***Re: znevýhodnění ve škole u "... Taodvedle 21.8.2008 20:59
*Re: Podporovat přirozenou inteligenci Saraqua 21.8.2008 22:18
**Re: Podporovat přirozenou inteligenc... luca 22.8.2008 0:16
**Re: Podporovat přirozenou inteligenc... Ilona a její holčičky 22.8.2008 9:16
Gratuluji Katka,kluci 5 a 9 21.8.2008 16:19
*Škola není jen o písmenkách Ivka (kluci 8 a 3roky) 23.8.2008 13:30
*??? liatris 23.8.2008 15:11
**Re: ??? Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 10:12
***Re: ??? Líza 25.8.2008 10:17
****Re: ??? Katka,kluci 5 a 9 25.8.2008 10:36
*****Re: ??? Ivka (kluci 8 a 3roky) 26.8.2008 12:42
***Re: ??? Lída,3 kluci a holka 25.8.2008 10:19
****Re: ??? naďa 3 děti 26.8.2008 1:4
máme doma prvňáka Renata (Nelča 5 let) 26.8.2008 9:55
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.