tisk-hlavicka

Učíme se učit

25.6.2008 Mgr. Lipinská Kateřina Děti a my 43 názorů

Špatné známky neznamenají, že dítě na školu nemá.

Důvodem školních neúspěchů může být, že se dítě jednoduše neumí učit. Dobré poznání typu dítěte, důraz na pochopení látky a několik obecných zásad vám možná ukáže, jak dítě nejlépe podpořit.

Schopnost učit se, dobře si vštípit nové poznatky a umět je využít v praxi je klíčová nejen pro úspěch dítěte ve škole, ale také v celém jeho dalším životě. Některé děti si nejefektivnější způsob učení najdou samy, jiným musíme z učením trochu pomoct. Je především na nás, rodičích, abychom věděli, jak proces učení funguje, a mohli tak svým dětem dobře poradit.

Jak se vlastně učíme

Učení není tak jednoduchý proces, jak se na první pohled zdá. Prosté našprtání faktů a jejich zopakování u tabule dítě příliš neobohatí. Cesta vedoucí ke skutečnému osvojení tématu a obohacení dítěte je o něco delší. Prvním krokem je seznámení se s látkou. K tomu je nutné již mít předchozí znalosti, na které lze navázat, a znát klíčové pojmy. Následuje pochopení. Jen dobře pochopená látka se snadno zapamatuje. Při zapamatování i následném opakování je potřeba nad látkou přemýšlet, ne pouze mechanicky číst a opakovat. Známkou dobrého osvojení látky není jen její reprodukce před tabulí, ale zejména pochopení principů, pojmů a vztahů a schopnost použít je v jiné souvislosti, případně v praxi.

Nikdo si nepamatuje všechno, co kde slyší, pozornost i paměť jsou vysoce selektivní. V hlavě nám utkví pouze věci, které vyhodnotíme jako důležité, nebo nás zajímají. Proto se dítěti bude učit lépe, podaří-li se nám v něm vzbudit zájem a pocit, že jsou tyto poznatky důležité.

Zvažte doučování

Základní seznámení s látkou by mělo proběhnout ve škole. Výklad učitele ale nemusí být pro všechny děti stejně pochopitelný. Některé jsou na stejné vlně, jiné mají pocit, že na ně kantor chvílemi mluví svahilsky, i když samotná látka nemusí být obtížná. Má-li váš školák problémy již v této fázi, zkontrolujte, zda rozumí látce předchozí a zda mezery nejsou hlubší, než se zpočátku zdálo. Někdy je potřeba vrátit se až k základům a pomoci dítěti doučováním. Proces učení komplikuje i dílčí neporozumění. Dítě může chápat smysl, ale mohou ho mást a zarážet pojmy, kterým nerozumí.

Je-li dítě s textem seznámeno a nemá problémy, nic nebrání pochopení. Může se ale stát, že sice nemá problémy s porozuměním textu, ale přesto nechápe. Pak je nejlepší celou látku uspořádat podle svého, přeložit ji do srozumitelného jazyka a rozdělit na menší části. Tyto části by na sebe měly navazovat a měly by dávat smysl. Je to možná pracné, ale velmi mu to usnadní pochopení i následné zapamatování. Je-li to možné, použijme i praktické příklady, náčrtky nebo názorné pomůcky.

Dojde-li k pochopení, máme napůl vyhráno. Bohužel jen napůl. Velkou chybou mnoha žáků i rodičů je právě ukončení učení v této fázi. K tomu, aby pochopené v paměti i zůstalo, je nyní potřebná aktivita. Nestačí si látku poslechnout nebo pročíst a spokojit se s tím, že jí rozumím. Takto ji můžeme číst několikrát, a přesto si ji nezapamatujeme. Velmi pomůže, pokud si text nahlas přeříkáme, nejlépe svými vlastními slovy. Prospěšné je i téma shrnout a vyjádřit hlavní myšlenku.

Snadné zapamatování

Už to víš?

Praktické tipy na několik mnemotechnických pomůcek, které pomáhají lepšímu zapamatování (viz text):

Vyjmenovaná slova po B: Být je pěkné, když je kde bydlet, jsem obyvatel, když mám byt, nebo aspoň příbytek, ve kterém je nábytek, nejsem přece dobytek. Obyčej je umýt si obličej, abych byl bystrý. Bylina není kobyla a už vůbec ne býk se jménem Přibyslav. Další pomůcky na češtinu: Že-ne je bída. - -e, -ne, -je, -í, -á (slovesné třídy) počůrává - pád, číslo, rod a vzor (mluvnické kategorie podstatných jmen)

Matematika: Vzkřikl syn (sin) na svého koně - protilehlá ku přeponě (goniometrické funkce)

Chemie: Zde existuje celá řada říkanek na všechny skupiny periodické tabulky prvků, např.: Běžela Magda Caňonem Srazila Banán Ramenem (skupina II.a periodické tabulky prvků)

Přírodověda: Mžikem Všichni Zjistit Mohou Jak Stanovit Uspořádání Našich Planet (počáteční písmena planet, jak jdou za sebou od slunce)

Hudební výchova: Když byli Braniboři v Čechách, dal Dalibor Libuši Hubičku pod Čertovou stěnou. Viděly to Dvě vdovy, řekly to Prodané nevěstě a už to nebylo žádné Tajemství. (Smetanovy opery vyjma poslední nedokončené Violy)

Mnoho rodičů zjistí, že jejich potomek si velmi dobře pamatuje různé dialogy, úryvky z filmů, nebo je schopen perfektně napodobit jakoukoli činnost, kterou jednou viděl, ale má problém si zapamatovat mnohem kratší úsek školního materiálu. Kromě nedostatečné motivace může být důvodem i jiný typ paměti dítěte. Každý jedinec je jiný a to se odráží i ve způsobu, jak se učí. V zásadě lze rozlišit typy paměti podle smyslů.

Je-li někdo vizuální typ, zapamatuje si nejlépe to, co uvidí. Takový žák se bude nejlépe učit z knih, případně za pomoci obrázků a grafů. Ke zopakování mu potom více než hlasité reprodukování pomůže si naučené znovu zapsat nebo si vypsat důležité body, sestavit osnovu a zformulovat hlavní myšlenky na papír.

Auditivní typ si nejlépe zapamatuje slyšené. Pouhé čtení mu nic nedá, je potřeba látku slyšet a nahlas reprodukovat. Tyto děti mívají často v učení potíže, protože ve škole se sice látka vykládá, ale ne vždy jsou tam podmínky vhodné pro soustředění. A z knih si toho pak už příliš nezapamatuje. Je-li váš školák tohoto typu, pravděpodobně bude vyžadovat zkoušení a opakování látky nahlas.

Typ kinetický je spíše zručný manuálně a pohybově. Exceluje v pohybových dovednostech, teoretické věci si musí „osahat“ a alespoň si představit v praxi. Některým dětem tohoto typu pomáhá učení při pohybu, tedy přecházení po místnosti, houpání na gymnastickém míči nebo opakování látky na procházce klidným prostředím. Jen málokdy se najdou jedinci, kteří jsou pouze jednoho uvedeného typu, většinou je v každém určitý podíl od každého, ale jeden převažující.

Kromě toho existují i další odlišnosti. Asi většina lidí si nejlépe pamatuje poznatky, sdělené vyprávěcí, příběhovou formou (typ narativní, epizodický). Jsou ale i tací, kteří preferují pouze informace v logickém celku s jasnou osnovou a logickými vazbami (typ logický). Část dětí má dobrou paměť slovní, tedy pamatuje si nejlépe jasné a dobře formulované defi nice a přesné znění učeného (typ lingvistický).

Podaří-li se nám odhalit, jakým způsobem nejlépe pracuje paměť našeho dítěte, můžeme mu velmi pomoci najít jeho individuální styl, který mu umožní se učit rychleji, efektivněji a s menší námahou.

Jeden fígl na závěr

Oprašte své znalosti a zkuste si vzpomenout, jaký je rovníkový poloměr naší planety v kilometrech. Nevíte? Opravdu ne? Nevzpomínáte si na známé „šetři se, osle“, aneb 6378 km? Tyto takzvané mnemotechnické pomůcky pomáhají lépe si pamatovat a jsou báječné pro všechny školáky bez ohledu na nadání a typ paměti. Spousta jich je již vymyšlených, ale nejlépe se pamatují právě ty vlastní, které si člověk sám vynalezne. Možná nebudou tak elegantní jako „Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města“ (seznam římských číslic), ale čím více pobaví třeba i svou nesmyslností, tím lépe si je zapamatujete.

Autorka je dětská psycholožka

Názory k článku (43 názorů)
mnemotechnicka pomucka Zdislava a kluci 25.6.2008 14:43
*Re: mnemotechnicka pomucka Reňa, tři holky 25.6.2008 15:52
**Re: mnemotechnicka pomucka Jana 25.6.2008 16:16
***Re: mnemotechnicka pomucka Klauri 25.6.2008 16:26
***Re: mnemotechnicka pomucka Tvoje horší já 25.6.2008 18:9
****Re: mnemotechnicka pomucka Lucie (+3 zlatíčka) 25.6.2008 18:11
****Re: mnemotechnicka pomucka Lucie (+3 zlatíčka) 25.6.2008 18:12
***oprava Jíta 26.6.2008 20:36
*Re: mnemotechnicka pomucka Mickey16 25.6.2008 17:41
**Re: mnemotechnicka pomucka Tvoje horší já 25.6.2008 18:5
***Re: mnemotechnicka pomucka Tvoje horší já 25.6.2008 18:7
****Re: mnemotechnicka pomucka Lucie (+3 zlatíčka) 25.6.2008 18:19
****Re: mnemotechnicka pomucka Jíťa 26.6.2008 20:42
*Re: mnemotechnicka pomucka Hankie+3 25.6.2008 18:7
*cívka :-) Zdenka 25.6.2008 22:54
**Re: cívka :-) Ledule 27.6.2008 10:55
ať žijí prázdniny!!! Ráchel, 3 děti 25.6.2008 17:27
(Z)ADEK Lucie (+3 zlatíčka) 25.6.2008 18:2
*Re: (Z)ADEK Delete 25.6.2008 19:26
*Re: (Z)ADEK Markéta, syn 6 l. 25.6.2008 20:47
**Re: (Z)ADEK Líza 25.6.2008 20:55
***Re: (Z)ADEK Markéta, syn 6 l. 26.6.2008 9:58
**Re: (Z)ADEK Dana, Kubik 4/05 25.6.2008 23:35
***Re: (Z)ADEK Sabi + 2 26.6.2008 8:26
****Re: (Z)ADEK Lída,3 kluci a holka 26.6.2008 9:52
*****Re: (Z)ADEK Sabi + 2 26.6.2008 10:40
******Re: (Z)ADEK Lída,3 kluci a holka 26.6.2008 10:47
pár dalších Jíťa 25.6.2008 20:28
*Re: pár dalších Míša a Anička 26.6.2008 12:34
**Re: pár dalších luthienka 30.6.2008 23:34
Měkká i Simča, dcery *1988 a 1997 25.6.2008 22:42
*Y Jíťa 26.6.2008 13:44
**Re: Y mraveneček +2 26.6.2008 14:53
**Re: Y Delete 26.6.2008 19:34
***Re: Y Jíťa 26.6.2008 20:28
*Re: Měkká i Simča, dcery *1988 a 1997 26.6.2008 20:18
Smenana Jíťa 26.6.2008 21:6
Smetana Jíťa 26.6.2008 21:6
Zeměpis Simča, dcery *1988 a 1997 26.6.2008 21:53
*Čeština Simča, dcery *1988 a 1997 26.6.2008 22:13
**A matika / fyzika Simča, dcery *1988 a 1997 26.6.2008 22:20
***Re: A matika / fyzika nakea 30.6.2008 10:9
***Re: A matika / fyzika petishee 1.7.2008 12:47
Článek se vztahuje k období asi

Podobné články


Další od autora Mgr. Lipinská Kateřina >>


Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.