tisk-hlavicka

V pěti letech do školy? Málokomu pomůže, leckomu ublíží.

24.6.2008 Jan-Michal Mleziva Rodina a škola 126 názorů

Již podle současné podoby školského zákona mohou mimořádně nadané děti zahájit povinnou školní docházku v pěti letech, a to za podmínky, že nejpozději do 31. prosince po nástupu do školy dosáhnou věku šesti let.

Ministerstvo školství zamýšlí v návrhu novely školského zákona posunout tuto hranici o půl roku, tedy až do 30. června. Nejmladším školákům by tak mohlo být pět let a dva měsíce.

Zdánlivě nepatrná změna v zákoně by měla pomoci dětem s mimořádným nadáním ve včasném rozvoji jejich vzdělání. Ozývají se však též hlasy proti tomuto ministerskému záměru, poukazující na to, že předčasný nástup do školy připraví děti o část dětství.

Může to ublížit

Nástup do školy představuje v životě každého dítěte, i mimořádně nadaného, významný předěl, kdy fázi volného, bezstarostného dětství náhle ukončí tíha povinností, které s sebou nová sociální role přináší. Zákon přímo dítěti-žákovi nařizuje: docházet do školy a řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád atd. Pro mimořádně nadaného žáka může škola sice vypracovat individuální vzdělávací program, který zohlední vzdělávací potřeby, ale i jeho plnění je sledováno a hodnoceno. Navíc nelze opomenout „mimořádnou“ zátěž, kterou mimořádně nadanému dítěti způsobuje socializace v novém prostředí, jež vyplývá z výjimečnosti vlastní osobnosti. Rozumové nadání, vyznačující se na první pohled předčasným vývojem, nezaručuje totiž náskok v sociální a emocionální oblasti. Ba naopak, mnohdy vysoce akcelerované intelektové schopnosti na jedné straně bývají disharmonicky doprovázeny sociální a emocionální nedostatečností.

Při představě umožnění nástupu do školy pětiletému dítěti, jak navrhuje ministerstvo, se proti sobě objevují dvojí obavy; jedny z nezajištění patřičné stimulace pro rozvoj nadání v rámci předškolního vzdělávání, druhé z předčasného zatížení, které podle některých pedagogů může dokonce zapříčinit psychickou nestabilitu v dospělém věku. Vezmeme-li v potaz, že první rok školní docházky se zásadní měrou podílí na vytvoření vztahu ke škole a potažmo i k následnému vzdělávání, dále že u řady případů podání žádosti o předčasný nástup do školy hrají hlavní roli v motivaci ambice rodičů, a přiznámeli si, že většina základních škol není na péči o mimořádně nadané žáky připravena, pak zahájení povinné školní docházky v pěti letech může dítěti spíše ublížit.

Nejdůležitější je výběr školy

Péče o nadání dítěte je prvořadou úlohou rodičů, a to již v jeho předškolním věku. S tím souvisí volba možností předškolního vzdělávání (i mateřské školy mohou mít ve svých vzdělávacích programech zapracovánu péči o rozvoj mimořádně nadaných dětí). Neuspokojení potřeb mimořádně nadaného dítěte v této sféře vede ve vkládání nadějí do školy, která však nemusí zaručit úspěch. Všechny školy a školská zařízení mají sice ze zákona povinnost vytvářet podmínky pro rozvoj nadání, ale jak denně potvrzují mé zkušenosti, základní škola, především její první stupeň, dokáže žáka z hlediska vzdělávání poškodit, nehledě při tom na stupeň nadání. Výběr vhodné školy proto představuje úkol zcela nesnadný.

Na převážné většině našich škol nepanují ještě takové způsoby komunikace i celkové práce, které by vyhovovaly mimořádně nadaným jedincům. Ale jsou to právě oni, kteří díky svému založení rázně „volají“ po změně ve školách - pro sebe a současně pro všechny ostatní.

Jelikož u řady případů podání žádosti o předčasný nástup do školy hrají hlavní roli ambice rodičů, zahájení povinné školní docházky v pěti letech může dítěti spíše ublížit.

Názory k článku (126 názorů)
Nadané dieťa Lucia 24.6.2008 9:13
*Re: Nadané dieťa Gladya, bývalá dasa, 24.6.2008 9:27
**Re: Nadané dieťa Gladya, bývalá dasa, 24.6.2008 9:28
*Re: Nadané dieťa Lenka 1 dcerka 24.6.2008 10:5
*Re: Nadané dieťa 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 10:20
**Re: Nadané dieťa Jaana2 24.6.2008 16:42
***Re: Nadané dieťa Jaana2 24.6.2008 16:43
****Re: Nadané dieťa 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 16:44
****Jak se taková škola hledá? Iris 24.6.2008 23:45
*****Re: Jak se taková škola hledá? Jaana2 25.6.2008 6:52
*Re: Nadané dieťa Ledule 24.6.2008 10:38
**Re: Nadané dieťa Insula 24.6.2008 10:44
***Re: Nadané dieťa Ledule 24.6.2008 11:0
*Re: Nadané dieťa Edu 3 7.7.2008 22:22
potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 9:30
*Re: potřebovala jsem ujistit zuzini 24.6.2008 9:55
*Re: potřebovala jsem ujistit Katka,kluci 5 a 9 24.6.2008 9:58
**Re: potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 10:34
**Re: potřebovala jsem ujistit Jana (synové 5 a 7) 24.6.2008 11:29
***Re: potřebovala jsem ujistit ivaxx 24.6.2008 13:38
****Re: potřebovala jsem ujistit Betina 24.6.2008 14:21
*Re: potřebovala jsem ujistit Lenka 1 dcerka 24.6.2008 9:58
*Re: potřebovala jsem ujistit Lenelka 24.6.2008 10:10
**Re: potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 10:32
***Re: potřebovala jsem ujistit Dita 24.6.2008 10:35
****Re: potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 10:38
*****Re: potřebovala jsem ujistit zuzkasim 24.6.2008 13:53
******Re: potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 14:2
*******Re: potřebovala jsem ujist... Líza 24.6.2008 14:20
********Re: potřebovala jsem uji... Insula 24.6.2008 14:38
*******Re: potřebovala jsem ujist... Martina, 2 kluci 24.6.2008 14:29
******Re: potřebovala jsem ujistit jana+3 svišti 25.6.2008 0:13
******* U nás taky.... Katka,kluci 5 a 9 25.6.2008 9:14
****Re: potřebovala jsem ujistit Lenelka 24.6.2008 10:40
***Re: potřebovala jsem ujistit Lenelka 24.6.2008 10:49
****Re: potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 10:58
*****Re: potřebovala jsem ujistit Lenelka 24.6.2008 11:2
******Re: potřebovala jsem ujistit Insula 24.6.2008 11:7
**Re: potřebovala jsem ujistit Kahlan+4 24.6.2008 13:51
**Re: potřebovala jsem ujistit Sarka  27.6.2008 10:18
*Re: potřebovala jsem ujistit Petra, Cina 24.6.2008 14:16
*Re: potřebovala jsem ujistit Alicee 24.6.2008 18:14
*Re: potřebovala jsem ujistit Anusi 24.6.2008 19:32
*Re: potřebovala jsem ujistit Milu 26.6.2008 0:15
**Re: potřebovala jsem ujistit Hana36 29.6.2008 9:25
***Re: potřebovala jsem ujistit lenca1010 9.7.2008 23:53
Náš syn Marta 24.6.2008 10:41
*Re: Náš syn 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 10:51
**Re: Náš syn Marta 24.6.2008 12:7
**Re: Náš syn Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.6.2008 14:12
***Re: Náš syn Martina, 2 kluci 24.6.2008 14:23
***Re: Náš syn 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 14:24
****Re: Náš syn Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.6.2008 14:42
*****Re: Náš syn 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 14:49
******Re: Náš syn Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.6.2008 15:52
*******Re: Náš syn 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 15:59
********Re: Náš syn Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.6.2008 16:36
********Re: Náš syn Teraza Horáková 24.6.2008 16:48
***Re: Náš syn Markéta, syn 6 l. 24.6.2008 14:35
***Re: Náš syn Ivana Procházková 24.6.2008 21:9
****Re: Náš syn Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.6.2008 22:24
*****Re: Náš syn Ivana Procházková 25.6.2008 19:13
***soutěživost Míla, kluci 99, 00 26.6.2008 22:12
**Re: Náš syn Anusi 24.6.2008 19:51
*Re: Náš syn Ráchel, 3 děti 24.6.2008 15:1
**Re: Náš syn Ivana Procházková 24.6.2008 21:4
***Re: Náš syn Zuzana, Filip 04+Mandy 06 24.6.2008 22:45
***Re: Náš syn Ráchel, 3 děti 25.6.2008 17:32
***Re: Náš syn Ráchel, 3 děti 25.6.2008 17:33
***Re: Náš syn Ráchel, 3 děti 25.6.2008 17:51
**Re: Náš syn Jana, 2 deti 24.6.2008 23:12
***Re: Náš syn Marta 25.6.2008 13:0
**Re: Náš syn Míla, dva kluci 26.6.2008 22:28
***Re: Náš syn aha 27.6.2008 0:48
školní věk nordica 24.6.2008 11:15
Je napřed nebo nadprůměrně nadaný? Hana 24.6.2008 11:36
Aha, školy to nezvládnu, .Žaba 24.6.2008 12:16
Byla jsem druhá nejmladší ve třídě Yitta 24.6.2008 12:34
*Re: Byla jsem druhá nejmladší ve třídě Jaana2 24.6.2008 14:19
na druhém stupni ZŠ... Martina, 2 kluci 24.6.2008 14:14
*Re: na druhém stupni ZŠ... Jaana2 24.6.2008 14:24
**Re: na druhém stupni ZŠ... Martina, 2 kluci 24.6.2008 14:34
***Re: na druhém stupni ZŠ... Martina, 2 kluci 24.6.2008 14:34
*Re: na druhém stupni ZŠ... Lída,3 kluci a holka 24.6.2008 15:42
**Re: na druhém stupni ZŠ... Martina, 2 kluci 24.6.2008 15:52
***Re: na druhém stupni ZŠ... Lída,3 kluci a holka 24.6.2008 15:58
****Re: na druhém stupni ZŠ... 16.5Salám&Lajka14 24.6.2008 16:5
****Re: na druhém stupni ZŠ... Martina, 2 kluci 24.6.2008 16:20
*Re: na druhém stupni ZŠ... pavla12345 24.6.2008 19:50
Kuriozita Margot+1 24.6.2008 15:34
Tanec okolo "mimořádnosti" ?! Janina, tři děti 24.6.2008 15:54
*Re: Tanec okolo "mimořádnosti&quo... Delete 24.6.2008 20:54
**Re: Tanec okolo "mimořádnosti&q... Moncaka 24.6.2008 22:10
Nevidim v tom zadny problem... Michaela.uk 24.6.2008 22:20
*Re: Nevidim v tom zadny problem... sally 24.6.2008 23:15
**Re: Nevidim v tom zadny problem... Lenelka 24.6.2008 23:19
***Re: Nevidim v tom zadny problem... Delete 24.6.2008 23:45
**Re: Nevidim v tom zadny problem... Sylva, dva kluci 26.6.2008 17:36
*Re: Nevidim v tom zadny problem... Lenelka 24.6.2008 23:24
**Problém je velké věkové rozpětí ve t... Ivka (kluci 8 a 3) 25.6.2008 0:30
***Re: Problém je velké věkové rozpět... Zdenka 25.6.2008 13:42
Opravdu ambice rodičů? Ifka 25.6.2008 17:21
*To nejsou ambice rodičů Lucie + 2 25.6.2008 20:49
**Re: To nejsou ambice rodičů Míla, dva kluci 26.6.2008 21:47
**Re: To nejsou ambice rodičů slovenka3 2.7.2008 15:8
**Re: To nejsou ambice rodičů Tea, Mates10/02, Anika11/04 7.7.2008 13:35
Vrátí se to později ja29 26.6.2008 10:55
*Re: Vrátí se to později Delete 26.6.2008 12:49
**Re: Vrátí se to později Jana, 2 dcery 26.6.2008 13:3
**Re: Vrátí se to později Katka,kluci 5 a 9 26.6.2008 15:11
***Re: Vrátí se to později Delete 26.6.2008 18:38
*Re: Vrátí se to později 10.5Libik12 26.6.2008 15:31
Kluci jsou třídě nejmladší Sylva, kluci 7 a 8 26.6.2008 13:45
*Re: Kluci jsou třídě nejmladší slovenka3 2.7.2008 15:19
Raději odklad?? Kristýna, Marky 6r., Aňa 1,3r. 26.6.2008 14:14
*Re: Raději odklad?? Delete 26.6.2008 18:42
*syn šel v pěti letech Atka 27.6.2008 10:11
*Re: Raději odklad?? Hiram+Mates(10/02)+Nýs(15.11.) 7.7.2008 22:48
v thajsku chodi od peti vsichni dorothy 26.6.2008 20:43
*Re: v Irsku se chodi do skoly od 4 let JPRV 29.6.2008 16:29
**Re: v Irsku se chodi do skoly od 4 l... Delete 30.6.2008 1:10
***Výběr školy Katka,kluci 5 a 9 30.6.2008 9:0
****Re: Výběr školy Delete 30.6.2008 12:13
*****Re: Výběr školy Katka,kluci 5 a 9 30.6.2008 12:22
******Re: Výběr školy Delete 30.6.2008 14:16
****Re: Výběr školy slovenka3 2.7.2008 15:24
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.