tisk-hlavicka

Kam to dítě dáme?

4.6.2008 Lucie Groverová 269 názorů

Je rozšiřování počtu školek a podpora vzniku jeslí skutečně řešením stávající společenské situace?

V dubnovém čísle časopisu Respekt vyšel článek „Kam to dítě dáme?“ pojednávající o problému nedostatku školek a z toho vyplývajícím znevýhodnění žen a jejich diskriminaci na trhu práce.

Co se školek a jeslí týká, můj vztah k nim je jistě ovlivněn velice silnou a zároveň první vzpomínkou na období mého dětství. Vybavuje se mi i po mnoha letech živý obraz mne, coby asi dvouletého dítěte posazeného na nočník, sledující mámu jak mi mizí kdesi za zavírajícími se dveřmi. Dnes a denně v tuto chvíli začínám kopat nohama do nočníku a čekají mne nekonečné hodiny čekání…..Můj nočník je v přízemí, z prvního patra je slyšet neustávající pláč malých miminek. Ještě dnes mi při té vzpomínce běhá mráz po zádech. “Proč mě tedy chtěli, když jsem teď spolu s dalšími odložená?“byla pro mne hodně dlouho dosti nepochopitelná otázka.

Dnes jsem dospělá a tak si mohu odpovědět. Ale……

Mluvíme-li o rovných příležitostech žen a mužů v naší společnosti, nezapomínejme na rovné příležitosti našich dětí. Přirozeným právem všech svéprávných dospělých by mělo být právo být finančně nezávislý, neizolovaný od společnosti. Právem dítěte je být se svými nejbližšími a to tak dlouho, dokud je to jeho potřeba - fyzická i psychická. Jenom v dítěti, které ví, že je přijímáno a není nedobrovolně „odstaveno“, může vzniknout hluboký pocit jistoty – což s sebou nese toleranci, přijetí a pochopení všech ostatních se všemi jejich odlišnostmi. Každá lidská bytost se rodí s potřebou ničím nepodmíněné lásky a dětem se může dobře dařit jedině v takové rodině, kde nejsou nuceny neustále obhajovat samy sebe, neustále bojovat o právo být tím kým jsou a s tím, s kým chtějí být. Spolehlivé zázemí ve vlastní rodině je pro jedince důležité jak z hlediska zdravotního, tak i schopnosti navazování kvalitních sociálních vazeb v období dospělosti.

Stejně tak důležitý je i společné soužití partnerů. Namísto toho je však zaznamenán rostoucí počet rozvodů. Současný běžný model – kdy žena zůstává s dítětem a muž se vrací domů večer, neumožňuje sladění rodinných vazeb, ale ani vazeb mezi partnery. Začleněno do vědeckého kontextu jde o tzv.párové vazby. Jsou-li si partneři většinu dne fyzicky blízcí, vytváří jejich těla látky podobné morfinu – přírodní opiáty. To způsobuje, že mezi nimi vzniká určitá forma závislosti, jež volně navazuje na obdobný model zdravého vztahu mezi matkou a dítětem. Neurohypofýzou jsou vylučovány hormony: mužský vazopresin a ženský oxytocin – které hrají důležitou roli v různých aspektech monogamního chování, preferujícího jednoho konkrétního partnera, ochraňování partnera, s nímž žiji a sdílení rodičovských úkolů.

Je tedy rozšiřování počtu školek a podpora vzniku jeslí skutečně řešením stávající společenské situace?

Naše západní společnost zaměřená především na výkon a hmotný blahobyt vyděluje staré lidi a zároveň „uvězňuje“ a diskriminuje ženy. Jak by vlastně měla vypadat a fungovat společnost s rovnými příležitostmi pro všechny zúčastněné? Více prostoru a flexibility vytváří menší tlak na každého jednotlivce a zároveň umožňuje zpomalit životní tempo, s čímž bychom měli počítat již při plánování narození dítěte. Může a chce si tato společnost dovolit zpomalit životní tempo? Jestliže chceme z tohoto začarovaného kruhu ven, musíme pravděpodobně začít každý sám u sebe. Aktivně prosazovat celistvost a nečekat, že někdo (třeba stát) vyřeší věci za nás.

Potom třeba odpadne otázka typu: Kam to dítě dáme? a ani mi nebudeme muset žít s obavou kam to dítě, až jednou dospěje a my zestárneme, dá nás…….

Tento příspěvek chce nastínit i jiný úhel pohledu na danou problematiku rovných příležitostí a rozšiřování stavu školek a jeslí.

Literatura:
Odent, Michel – The Scientification of Love. London, 1999
Norberg – Hodge, Helena – Dávné budoucnosti. Brno, 1996
www.sweb.cz/luciegroverova

Názory k článku (234 názorů)
Kam s ním :-) Topinamburi 4.6.2008 8:54
*Re: Kam s ním :-) . 4.6.2008 17:5
**Re: Kam s ním :-) 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 17:14
***Re: Kam s ním :-) Zufi. 4.6.2008 17:27
***Re: Kam s ním :-) Luca 4.6.2008 23:16
*Re: Kam s ním :-) Sonja, holky 11 a 6L, kluk 28M 8.6.2008 11:22
**Re: Kam s ním :-) tendrese 9.6.2008 23:48
**Re: Kam s ním :-) tendrese 9.6.2008 23:49
Zpomalení životního tempa Anadar 4.6.2008 9:20
*Re: Zpomalení životního tempa 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 9:42
**Re: Zpomalení životního tempa Anadar 4.6.2008 10:3
***Re: Zpomalení životního tempa 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 10:5
**Re: Zpomalení životního tempa .. 4.6.2008 12:4
***Re: Zpomalení životního tempa 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 12:14
****Re: Zpomalení životního tempa .. 4.6.2008 12:24
*Re: Zpomalení životního tempa Katka 4.6.2008 13:10
**Re: Zpomalení životního tempa 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 13:22
***Re: Zpomalení životního tempa jana38 4.6.2008 16:13
***Re: Zpomalení životního tempa Liduška 7.6.2008 22:1
*Re: Zpomalení životního tempa Betina 4.6.2008 14:21
**Re: Zpomalení životního tempa Teraza Horáková 4.6.2008 15:9
*Re: Zpomalení životního tempa a jak to... Romana, 2 děti 6.6.2008 13:18
**Re: Zpomalení životního tempa a jak ... 16.5Salám&Lajka14 6.6.2008 15:45
***Re: Zpomalení životního tempa a ja... Romana, 2 děti 6.6.2008 20:53
****Re: Zpomalení životního tempa a ... Novicka 7.6.2008 22:11
**Re: Zpomalení životního tempa a jak ... 10.5Libik12 6.6.2008 16:2
***Re: Zpomalení životního tempa a ja... 16.5Salám&Lajka14 6.6.2008 16:28
****Re: Zpomalení životního tempa a ... 16.5Salám&Lajka14 6.6.2008 16:38
****Re: Zpomalení životního tempa a ... 10.5Libik12 7.6.2008 16:56
***Re: Zpomalení životního tempa a ja... ...neviditelná... 7.6.2008 16:31
****Re: Zpomalení životního tempa a ... 10.5Libik12 7.6.2008 16:45
*****Re: Zpomalení životního tempa ... ...neviditelná... 7.6.2008 17:3
******Re: Zpomalení životního temp... 10.5Libik12 7.6.2008 19:31
*******Re: Zpomalení životního te... Teraza Horáková 7.6.2008 19:47
********Re: Zpomalení životního ... 10.5Libik12 7.6.2008 22:43
*******Re: Zpomalení životního te... Líza 7.6.2008 19:47
********Re: Zpomalení životního ... 10.5Libik12 7.6.2008 23:18
*********Re: Zpomalení životníh... 10.5Libik12 7.6.2008 23:23
*********Re: Zpomalení životníh... Líza 8.6.2008 6:24
**********Re: Zpomalení životn... 10.5Libik12 8.6.2008 11:44
***********Re: Zpomalení živo... Líza 8.6.2008 11:52
************Re: Zpomalení ži... 10.5Libik12 8.6.2008 15:34
*************Re: Zpomalení ... ...neviditelná... 8.6.2008 16:50
**************Re: Zpomalen... 10.5Libik12 8.6.2008 18:37
***************Re: Zpomal... ...neviditelná... 9.6.2008 18:18
**************Re: Zpomalen... Romana 9.6.2008 9:1
******Re: Zpomalení životního temp... Romana 8.6.2008 21:30
*******Re: Zpomalení životního te... 16.5Salám&Lajka14 9.6.2008 7:37
********Re: Zpomalení životního ... Teraza Horáková 9.6.2008 8:15
*********Re: Zpomalení životníh... 16.5Salám&Lajka14 9.6.2008 13:9
********Re: Zpomalení životního ... Romana 9.6.2008 8:48
********Re: Zpomalení životního ... Jana Z. 9.6.2008 10:49
*********Re: Zpomalení životníh... Jana Z. 9.6.2008 11:12
*******Re: Zpomalení životního te... ...neviditelná... 9.6.2008 11:37
*****Re: Zpomalení životního tempa ... Teraza Horáková 7.6.2008 17:5
****Re: Zpomalení životního tempa a ... 10.5Libik12 7.6.2008 16:57
*****Re: Zpomalení životního tempa ... Teraza Horáková 7.6.2008 17:15
**Re: Zpomalení životního tempa a jak ... ...neviditelná... 6.6.2008 17:0
***Re: Zpomalení životního tempa a ja... Romana, 2 děti 6.6.2008 22:8
****Re: Zpomalení životního tempa a ... ...neviditelná... 7.6.2008 16:1
Bravo! a co navrhuješ konkrétně bravad 4.6.2008 9:56
*Re: Bravo! a co navrhuješ konkrétně Teraza Horáková 4.6.2008 10:6
*Re: Bravo! a co navrhuješ konkrétně janna 4.6.2008 13:14
**Re: Bravo! a co navrhuješ konkrétně Jaana2 4.6.2008 14:17
Vzpomínky na jesle/školku Pavlína, 2 malí kluci 4.6.2008 10:19
*Re: Vzpomínky na jesle/školku Aji 4.6.2008 10:28
**Re: Vzpomínky na jesle/školku Janna 4.6.2008 13:37
***Re: Vzpomínky na jesle/školku Mortadela 5.6.2008 10:42
*Re: Vzpomínky na jesle/školku olsche 4.6.2008 13:4
**Re: Vzpomínky na jesle/školku Ilona a její holčičky 4.6.2008 14:26
***Re: Vzpomínky na jesle/školku 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 14:33
***Re: Vzpomínky na jesle/školku MSteflova 4.6.2008 15:22
****Re: Vzpomínky na jesle/školku olsche 4.6.2008 15:40
***Re: Vzpomínky na jesle/školku Krucipísek 6.6.2008 11:13
**Re: Vzpomínky na jesle/školku Krucipísek 6.6.2008 11:9
*jak jsem to myslela Pavlína, 2 malí kluci 4.6.2008 15:21
Tohle nemám ráda.... Katka,kluci 5 a 9 4.6.2008 10:22
*Re: Tohle nemám ráda.... Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 4.6.2008 10:51
*Re: Tohle nemám ráda.... Insula 4.6.2008 12:14
*Článek se mně moc nelíbí ...neviditelná... 4.6.2008 17:32
**Re: Článek se mně moc nelíbí Teraza Horáková 4.6.2008 17:44
**Re: Článek se mně moc nelíbí 10.5Libik12 4.6.2008 18:11
***Re: Článek se mně moc nelíbí ...neviditelná... 4.6.2008 18:29
****Re: Článek se mně moc nelíbí 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:44
*****Re: Článek se mně moc nelíbí 10.5Libik12 4.6.2008 19:22
******Re: Článek se mně moc nelíbí 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 19:44
*******Re: Článek se mně moc nelí... 10.5Libik12 4.6.2008 19:50
********Re: Článek se mně moc ne... 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 19:51
*********Re: Článek se mně moc ... 10.5Libik12 4.6.2008 21:6
**********Re: Článek se mně mo... 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 21:15
***********Re: Článek se mně ... 10.5Libik12 4.6.2008 21:21
************Re: Článek se mn... 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 21:24
*************Re: Článek se ... 10.5Libik12 4.6.2008 21:36
***********Re: Článek se mně ... Jana, syn 2,5 roku 5.6.2008 7:34
****Re: Článek se mně moc nelíbí Luca 4.6.2008 23:28
***Re: Článek se mně moc nelíbí Teraza Horáková 4.6.2008 18:34
***Re: Článek se mně moc nelíbí Teraza Horáková 4.6.2008 18:35
****Re: Článek se mně moc nelíbí Teraza Horáková 4.6.2008 18:42
*****Re: Článek se mně moc nelíbí Cow :-) 4.6.2008 18:56
******Re: Článek se mně moc nelíbí Teraza Horáková 4.6.2008 18:58
*******Re: Článek se mně moc nelí... ...neviditelná... 4.6.2008 19:7
*****Re: Článek se mně moc nelíbí Bellana 4.6.2008 18:59
******Re: Článek se mně moc nelíbí Teraza Horáková 4.6.2008 19:6
*******Re: Článek se mně moc nelí... Bellana 4.6.2008 19:8
********Re: Článek se mně moc ne... Teraza Horáková 4.6.2008 19:9
*********Re: Článek se mně moc ... Bellana 4.6.2008 19:11
******Re: Článek se mně moc nelíbí 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 19:16
*******Re: Článek se mně moc nelí... Cow :-) 4.6.2008 19:26
********Re: Článek se mně moc ne... Teraza Horáková 4.6.2008 19:44
********Re: Článek se mně moc ne... 10.5Libik12 4.6.2008 19:45
*********Re: Článek se mně moc ... 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 19:50
*********Re: Článek se mně moc ... Cow :-) 4.6.2008 19:56
*******Re: Článek se mně moc nelí... Bellana 4.6.2008 19:44
**Re: Článek se mně moc nelíbí Katka+3 7.6.2008 10:30
***Re: Článek se mně moc nelíbí ...neviditelná... 7.6.2008 16:17
*Re: Tohle nemám ráda.... Krucipísek 6.6.2008 11:17
*Re: Tohle nemám ráda.... sebrej 7.6.2008 10:19
Nic není černobílé! mellie 4.6.2008 10:55
*Re: Nic není černobílé! 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 11:9
**Re: Nic není černobílé! JiBi* 4.6.2008 14:13
**Re: Nic není černobílé! JiBi* 4.6.2008 14:14
***Re: Nic není černobílé! 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 14:19
****Re: Nic není černobílé! Katka,kluci 5 a 9 4.6.2008 16:2
*****Re: Nic není černobílé! 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 16:21
******Re: Nic není černobílé! Katka,kluci 5 a 9 4.6.2008 16:25
*******Re: Nic není černobílé! 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 16:49
******Re: Nic není černobílé! MSteflova 4.6.2008 17:59
*Já nechápu Sandra +1+? 4.6.2008 11:14
**Já nechápu¨-asi je to jen povzdech? ala 4.6.2008 11:54
Autorka mícha hrušky s jablkama MonikaH 4.6.2008 11:6
nic není dokonalé Zuzka 4.6.2008 11:10
Hlasuji pro větší šíři možností Anadar 4.6.2008 11:14
*Re: Hlasuji pro větší šíři možností Diva.Bara 6.6.2008 1:12
Instituce skolek se zmenila od dob komun... Magda & 2 4.6.2008 11:28
*Re: Instituce skolek se zmenila od dob... Kata 4.6.2008 12:13
**Re: Instituce skolek se zmenila od d... 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 12:21
***Re: Instituce skolek se zmenila od... Teraza Horáková 4.6.2008 12:25
***To můj syn dělá taky, Kačislava 4.6.2008 17:40
*Re: Instituce skolek se zmenila od dob... jak 4.6.2008 13:20
**Skloubit práci a dítě Dana, Kubík 4/05 4.6.2008 14:0
*Re: Instituce skolek se zmenila od dob... jak 4.6.2008 13:21
Důležitá je možnost volby SylvieN 4.6.2008 12:13
*Re: Důležitá je možnost volby MiladaL 4.6.2008 12:41
*Re: Důležitá je možnost volby MiladaL 4.6.2008 12:42
Tak nevím Barča 4.6.2008 12:21
*Re: Tak nevím Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 4.6.2008 13:22
**Re: Tak nevím Zuzana+Terezka 4.6.2008 21:24
*Re: Tak nevím Ela 4.6.2008 15:1
*Re: Tak nevím katka+katka 5.6.2008 8:7
Pro Barču Anadar 4.6.2008 12:32
*Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 12:40
**Re: Pro Barču Simeona a 3 4.6.2008 13:2
***Re: Pro Barču SylvieN 4.6.2008 13:25
****Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 13:35
*Re: Pro Barču MiladaL 4.6.2008 12:50
**Re: Pro Miladu jojo 4.6.2008 13:11
***Re: Pro Miladu 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 13:29
****Re: Pro Miladu Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 4.6.2008 13:31
*****Re: Pro Miladu Krucipísek 6.6.2008 12:15
******Re: Pro Miladu MSteflova 6.6.2008 12:30
*******Re: Pro Miladu Krucipísek 6.6.2008 13:14
********Re: Pro Miladu MSteflova 6.6.2008 13:18
*********Re: Pro Miladu Krucipísek 6.6.2008 15:16
****Re: Pro Miladu Jaana2 4.6.2008 14:23
***Se mnou byla máma doma Kačislava 4.6.2008 13:32
****Re: Se mnou byla máma doma Xantipa. 4.6.2008 13:40
*****Re: Se mnou byla máma doma Kačislava 4.6.2008 14:58
******Re: Se mnou byla máma doma ...neviditelná... 4.6.2008 21:5
***Re: Pro Miladu SylvieN 4.6.2008 13:34
***Re: Pro Miladu bara, vašík 05/07 4.6.2008 13:53
***Re: Pro Miladu Katka,kluci 5 a 9 5.6.2008 16:39
****dodatek Katka,kluci 5 a 9 5.6.2008 17:35
**Re: Pro Barču Anadar 4.6.2008 13:16
***Re: Pro Barču Sylvie 4.6.2008 14:0
**Re: Pro Barču Ilona a její holčičky 4.6.2008 14:55
*Re: Pro Barču Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 4.6.2008 13:29
**Výchova 1.3Magráta13 4.6.2008 13:36
**Re: Pro Barču 10.5Libik12 4.6.2008 13:40
***Re: Pro Barču Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 4.6.2008 13:46
****Re: Pro Barču Krucipísek 6.6.2008 12:32
***Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 13:47
****Re: Pro Barču 10.5Libik12 4.6.2008 17:19
*****Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 17:22
******Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 17:33
*******Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 17:44
*******Re: Pro Barču 10.5Libik12 4.6.2008 17:57
********Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:10
*********Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:10
********Kreativita Zasjaj. 4.6.2008 20:23
*******Re: Pro Barču Líza 4.6.2008 18:6
********Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:18
*********Re: Pro Barču Líza 4.6.2008 18:28
**********Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:33
***********Re: Pro Barču Líza 4.6.2008 19:5
************Re: Pro Barču Cow :-) 4.6.2008 19:10
*************Re: Pro Barču Líza 4.6.2008 19:14
**************Na rozloučen... 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 19:20
********Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:23
*********Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 18:23
***Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 13:54
***Re: Pro Barču lela, rosa 4.6.2008 13:57
****Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 14:4
*****Re: Pro Barču Aji 4.6.2008 16:52
******Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 16:55
*******Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 16:59
********Re: Pro Barču bravad 4.6.2008 21:51
*********Re: Pro Barču & 4.6.2008 22:14
*******Re: Pro Barču Aji 4.6.2008 19:45
****Re: Pro Barču Aji 5.6.2008 13:12
*****Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 5.6.2008 13:23
******Re: Pro Barču Aji 5.6.2008 13:29
*******Re: Pro Barču 16.5Salám&Lajka14 5.6.2008 13:33
*Re: Pro Barču Petra neomi 5.6.2008 2:15
Mě to rve na kusy Zdenka 4.6.2008 14:1
Kvalitní školky jsou dobrá věc Astrit 4.6.2008 14:29
*Re: Kvalitní školky jsou dobrá věc sally 5.6.2008 3:40
**Re: Kvalitní školky jsou dobrá věc Astrit 5.6.2008 13:53
je to různé Meduza 1 4.6.2008 15:11
*Re: je to různé 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 15:16
**Jen tak pro zajímavost, 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 15:23
***Re: Jen tak pro zajímavost, MSteflova 4.6.2008 15:43
****Re: Jen tak pro zajímavost, 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 15:46
*****Re: Jen tak pro zajímavost, jana38 4.6.2008 16:36
****Re: Jen tak pro zajímavost, 16.5Salám&Lajka14 4.6.2008 15:49
*****Re: Jen tak pro zajímavost, MSteflova 4.6.2008 15:54
Kdo chce kam, pomozme mu tam Kimmy, 2 deti 4.6.2008 17:32
*Re: Kdo chce kam, pomozme mu tam Monika 4.6.2008 20:39
*Re: Kdo chce kam, pomozme mu tam ladka 5.6.2008 9:58
**Re: Kdo chce kam, pomozme mu tam Kimmy, 2 deti 5.6.2008 15:17
blbost Katka 22 let - 0 dětí, 3 sourozenci 14 let a 20 let 4.6.2008 22:32
*Re: blbost Jíťa 4.6.2008 22:50
**Re: blbost Katka 22 let - 0 dětí, 3 sourozenci 14 let a 20 let 4.6.2008 23:3
Dítě potřebuje kolektiv i rodiče Liška s banem :) 5.6.2008 11:47
Ach jo Lizzie 7.6.2008 10:9
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.