tisk-hlavicka

Jak léčí lázně?

25.3.2008 Žofie Vokálková Máma a já 15 názorů

Můj věk zcela neomaleně překročil třicítku a miminko stále nikde. Hormonální léčba probíhala měsíc po měsíci, dokonce dvakrát už to vypadalo, že..., ale z nějakého pro nás nepochopitelného důvodu se ten malý pulec nehodlal uhnízdit tak, jak měl.

Dva spontánní potraty mne dovedly do nemocnice. Po gynekologické operaci však moje paní doktorka přišla ještě s jedním strategickým návrhem. "Napíšu vám lázně, myslíte, že to zvládnete?" Okamžitě jsem si vzpomněla na větu "Dej si lázeň, …se ti uleví," kterou říká Vlasta Burian jako komoří Atakdále v pohádce Byl jednou jeden král. Lázně - 4týdenní "dlouhá" cesta naděje. Pro mne byla tato cesta "ta" pravá - brzy po návratu z lázní jsem otěhotněla. Že by pohlazení sochy Františka podle tradiční pověry opravdu účinkovalo?

Kdy je tedy vhodná chvíle o gynekologické lázeňské léčbě uvažovat?

Indikační seznam pro lázeňskou péči - nemoci ženské říká:

1. Sterilita a infertilita (neplodnost a neschopnost donosit těhotenství)

2. Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (u žen ve fertilním věku hlavně poruchy menstruačního cyklu spojené s anovulací)

3. Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (mj. chronické záněty pochvy, děložních vazů, srůsty v oblasti malé pánve)

4. Stavy po gynekologických operacích a operacích v oblasti malé pánve (u žen do 30 let i po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, tj. zejména po apendektomii)

5. Funkční poruchy (klimakterické obtíže, bolestivé syndromy v malé pánvi aj. - lze poskytnout jedině jako příspěvkovou lázeňskou péči)

Co vás v lázních čeká?

V první řadě vás při příjmu čeká komplexní vstupní vyšetření, při kterém vám lékař navrhne váš osobní léčebný plán - plán léčebných procedur.

Lázně využívají při lázeňském léčení především přírodní léčivé zdroje, tj. léčivé vody, plyny, peloidy (tzv. slatina, rašelina), dále pak hydroterapii, fyzioterapii a řadu dalších metod fyzikální a rehabilitační medicíny.

Co se vlastně skrývá za názvy tradičních lázeňských procedur?

Uhličitá koupel - koupel v přírodní léčivé vodě s obsahem oxidu uhličitého, o teplotě 34 až 32 °C.

Vaginální irigace - výplach pochvy přírodní léčivou vodou.

Jodobromová koupel - koupel v přírodní léčivé vodě s obsahem jodidů a jódu o teplotě 35-38 °C.

Pitná léčba - pacient pije předepsané množství přírodní léčivé vody z předepsaného zdroje (pramene) pravidelně a po delší dobu během lázeňské léčby.

Gynekologická plynová koupel - pacientka sedí na aplikačním zařízení, které připomíná bidet, do něhož přitéká přírodní léčivý plyn s obsahem oxidu uhličitého (je těžší než vzduch a chová se podobně jako voda, tj. vytváří hladinu, přetéká).

Plynové injekce - přírodní léčivý plyn s obsahem oxidu uhličitého se vpichuje do předepsaných míst podkoží za podmínek dodržování pravidel dezinfekce, antisepse a sterility - procedura patří mezi tzv. reflexní léčbu, kdy aplikovaný plyn podráždí příslušnou projekční zónu a způsobí reakci v podobě změn funkcí příslušného vnitřního orgánu.

Přírodní léčivá sirno-železnatá slatina - jedná se o zvláštní druh zeminy se specifickým lehce sirným pachem. Obsahuje jednak anorganické součásti (specifické minerály, jílovité částice, štěrk a písek) a jednak organické součásti (zejména rostlinné zbytky v různém stadiu zvláštního typu rozkladu, tzv. slatinění). Slatina je před aplikací podrobena řadě balneotechnických úprav probíhajících pod přísnou laboratorní kontrolou. Slatinné procedury se podávají především jako zdroj tepla a zejména v případě gynekologických slatinných procedur je důležitý i léčebný efekt obsažených sloučenin síry na kůži a sliznice.

Slatinná koupel - je připravována v konzistenci husté tekutiny až velmi řídké kaše, má teplotu 40-42 °C. Během koupele dochází k prohřívání těla pacienta. Koupele bývají podávány poloviční (do pasu - právě v této formě jsou využívány v gynekologické balneoterapii), tříčtvrteční (po prsa) nebo celkové (po bradu).

Slatinný zábal - slatina v polotuhé konzistenci je aplikována na předepsaná místa tělesného povrchu. Zábalová slatina má teplotu 42-44 °C. V případě gynekologických obtíží na oblast břicha, podbřišku a zad. Pacientka je po nanesení slatiny zabalena do vícevrstevného látkového obalu, v němž se intenzívně zahřeje.

Zábal může být v případě gynekologických pacientek spojen s podáním tzv. slatinného tamponu, kdy je do pochvy aplikována zcela speciálně připravená slatinná pasta, která se po skončení procedury vyplachuje.

Hydroterapie

Vířivá koupel - koupel s masáží končetin a trupu vířící vodou, teplota vody 33-36 °C. Při této proceduře je využíváno kombinace účinku tepla a silného mechanického účinku vířící vody.

Perličková koupel - koupel ve vodě, do níž je vháněn stlačený vzduch přes tzv. perličkový rošt. Při této proceduře je využíváno jemného taktilního dráždění s následným zklidněním a celkovou relaxací.

Sedací koupel - dochází k prokrvení pánevních a břišních orgánů.

Podvodní masáž - stimulace konkrétních partií silným proudem vody.

Jak působí lázeňská léčba na náš organizmus?

"Z medicínského hlediska je pro dobrou lázeňskou léčbu typické široké a bohaté zastoupení tzv. klasických lázeňských procedur, které představují pravidelné zatěžování organizmu pacienta se střídáním celotělových podnětů. Přizpůsobování se této fyziologické zátěži vyvolává změny řady funkcí mnoha tělesných systémů, což představuje vlastní základní léčebný a preventivní prostředek lázeňské léčby. Lázeňská léčba je vždy zaměřená především na podporu a obnovu funkcí nemocného organizmu, v konečném výsledku pak má v ideálním případě napomoci návratu do plnohodnotného životního prostoru.

Pokud se týká lázeňského léčení nemocných žen s poruchami plodnosti, obecně lze říci, že úvaha o zařazení lázeňského léčení do terapeutického plánu je i v době obrovských pokroků moderní medicíny vhodná. Je nutné vědět, že ještě před rozhodnutím o odeslání takové pacientky do lázní je třeba otevřít a řešit otázku spolupráce rodiny nemocné s centrem pro asistovanou reprodukci. Zmenšovat šanci nemocné ženy na otěhotnění již jen oddálením případné léčby v příslušném centru považujeme za nanejvýš nevhodné. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak získat to správné nasměrování, je konzultace nemocné s jejím ošetřujícím lékařem - gynekologem. Rád bych připomenul, že příčina neplodnosti nemusí být jen na straně ženy, což je před úvahami o další léčbě zapotřebí objasnit.

Významnou gynekologickou indikací, kde si lázeňská léčba udržuje vydobytou pozici, jsou pooperační stavy. Lázeňské léčení je u nich zaměřeno na podporu hojení, léčbu a prevenci pooperačních komplikací a pozornost je věnována také širokému spektru funkčních obtíží, které se mohou v souvislosti s operační péčí vyskytnout, jako jsou poruchy stabilizátorů pánevního dna, bolestivé stavy, páteřní a kloubní funkční poruchy. Relativně častou a nepříjemnou komplikací u gynekologických pooperačních stavů bývá lymfedém (mízní otok), kdy má ovšem lázeňská léčba poněkud jiný režim a využívá se zejména celého spektra služeb lymfologického pracoviště - od kompresní terapie včetně manuální lymfodrenáže až po speciální léčebný tělocvik.

Lázeňské léčení může být za určitých podmínek vhodné u řady onkologických gynekologických nemocí. Bez ohledu na zdravotní přínos pro tělesnou schránku nemocné představuje v těchto případech často lázeňský pobyt první veskrze pozitivní zážitek v celém průběhu stonání, důležitý pro obnovu psychické rovnováhy, zvýšení sebeúcty a načerpání dostatku odvahy pro návrat do běžného životního režimu."

Tolik slova MUDr. Josefa Zoula, ředitele léčebné péče akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně.

"Princip gynekologické balneoterapie je v podstatě založen na tom, že opakováním léčebných podnětů můžeme některé nesprávné funkce přeladit a znovu vrátit do fyziologických mezí (např. úprava nepravidelného menstruačního cyklu), a dále na tom, že podporujeme přirozenou schopnost organizmu hojit stavy po operacích a zánětech. Hojení se v určité fázi zastaví; lázeňská léčba střídáním dráždivých podnětů ve slatinných koupelích a uklidňujících podnětů v uhličitých koupelích, střídáním dnů s náročnou léčbou s dny volna vlastně vyprovokuje organizmus, aby tyto už dříve umlklé hojivé procesy znovu oživil a dovedl je do dalšího stadia, s lepším anatomickým výsledkem. Například k nejdůležitějším prostředkům lázeňské léčby patří podávání koupelí sirno-železité slatiny. Je to procedura, která prohřívá organizmus a urychluje látkovou výměnu v nemocných ložiscích. Reflexní cestou se zvyšuje místní prokrvení, k patologickým ložiskům přichází více kyslíku, krevních elementů a obranných látek, účinněji se odplavují zplodiny látkové výměny. Tyto děje tedy pomáhají tomu, aby se vstřebaly pooperační nebo pozánětlivé zbytky," doplňuje MUDr. Jaroslav Kozma, odborný lázeňský lékař pro gynekologii.

Ve kterých lázních se gynekologická onemocnění léčí?

Františkovy Lázně

Historie zdejších pramenů sahá až do 10. století. Originály nejstarších písemností vztahujících se k místním léčivým pramenům byly zničeny při velkém požáru města Chebu. Jeden z dochovaných historických písemných zdrojů je z roku 1502 (tzv. Slatinná kyselka). Největší zásluhu na založení Františkových Lázních měl dr. Vincenc Bernard Adler. Chtěl prosadit hygienické nabírání kyselky, vystavěl první pavilón nad nynějším Františkovým pramenem a uzavřel přístup mříží. Proti tomu se postavily chebské ženy a pavilón strhly. Adler požádal císaře Leopolda II., aby vzal pramen pod svou ochranu. Městská rada se bála sankcí a navrhla založení lázní. Františkovy Lázně byly založeny 27. dubna 1793. Lázně byly pojmenovány podle rakouského císaře Františka I., Napoleonova tchána. Původně se jmenovaly Ves císaře Františka, teprve v roce 1807 byla obec přejmenována na dnešní Františkovy Lázně. Františkovy Lázně v minulosti navštívila řada význačných osobností, léčili se zde Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, řada významných příslušníků evropské šlechty a také například Alfred Nobel. Z českých osobností si Františkovy Lázně oblíbili František Palacký s manželkou, Božena Němcová, Jan Neruda a další. Dnešní Františkovy Lázně patří mezi naše největší a nejmodernější léčebné lázně, které ošetřují široké spektrum nemocných s chorobami srdce a cév, páteře a kloubů a v neposlední řadě také pacientky s gynekologickými indikacemi. Další raritou je bohatství místních přírodních léčivých zdrojů, představované kromě desítek zdrojů přírodní léčivé vody a plynu především zcela unikátní sirno-železitou léčivou slatinou. Ačkoliv se Františkovy Lázně pyšní především rozsáhlým a kompletně zrekonstruovaným historickým lázeňským centrem, jejich symbolem se stala socha malého chlapce s rybou, ke které se váže jedna z nejkrásnějších legend v Čechách. Podle ní každá pacientka, která se dotkne palce levé nohy sochy, do roka otěhotní.

Klimkovice

Sanatoria Klimkovice jsou moderní lázně v České republice, které zahrnují rozmanité spektrum léčby nemocí, jednou z hlavních indikací je léčba sterility ve spojení s využitím jodobromové klimkovické solanky a speciálních rehabilitačních technik cvičení podle Mojžíšové. Jodobromová voda, tzv. solanka, je unikátní přírodní léčivá minerální voda, původem mořská voda z období třetihorního vrásnění. Je silně mineralizovaná a vyznačuje se neobvykle silnou koncentrací jódu.

Mariánské Lázně

O léčivých pramenech vyvěrajících v nepřístupném údolí se vědělo poměrně dlouho. Díky nehostinnosti místa zde ale nebylo stálé osídlení a nedošlo k systematickému využívání pramenů. Situace se začíná měnit až na konci 18. století. Vlastnosti pramenů začal studovat lékař tepelského kláštera Josef Jan Nehr. Brzy se přesvědčil o jejich blahodárném působení na lidské zdraví a jejich dalšímu studiu zasvětil zbytek života. Právě jeho zásluhou byl postaven první lázeňský dům. Stalo se tak v roce 1808 a místo dostalo název Mariánské Lázně. Dnes patří k nejoblíbenějším lázním v Čechách. Vyvěrají zde studené uhličité kyselky o teplotě 7-10 °C, které se využívají při různých procedurách. Jedná se především o pitnou kúru a uhličité koupele. Oxid uhličitý obsažený v těchto pramenech se používá k plynovým koupelím a injekcím. Méně mineralizované vody jsou stáčeny a prodávány jako stolní voda.

Odborná spolupráce MUDr. Josef Zoul a MUDr. Jaroslav Kozma, akciová společnost Lázně Františkovy Lázně

Článek je z březnového čísla časopisu Máma a já. Obsah čísla najdete zde.

Získejte předplatné i dárek z MÁMA a já! Objednejte si v období od 28. února do 27.března 2008 na jeden rok předplatné časopisu MÁMA a já a získejte automaticky dáreček - měkkou knížku od Canpol babies. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.

Názory k článku (15 názorů)
A hele ... 25.3.2008 14:37
*Re: A hele kaMyš 25.3.2008 19:14
*Re: A hele Novotňásci 29.3.2008 20:35
*Re: A hele Novotňásci 29.3.2008 20:37
Frantovky - totalni relax!! Mapik+Betka+Fili 25.3.2008 16:49
*Re: Frantovky - totalni relax!! Ivana 25.3.2008 18:59
**Re: Frantovky - totalni relax!! Nella+2 26.3.2008 13:28
***Re: Frantovky - totalni relax!! noname nickname 15.1.2010 12:54
****Re: Frantovky - totalni relax!! Iva 25.2.2010 22:10
Absolvovala jsem je v dětství Sarka, Lenka 1 rok 26.3.2008 6:47
Cvičení podle Mojžíšové a stres Ivule 26.3.2008 16:49
lazne po apendektomii Hagal 27.3.2008 18:26
Tu pověst Terrynka 28.3.2008 14:27
lázně Martina, dcera 4 roky, syn 10 let 30.3.2008 17:57
*Re: lázně Jana, dvě děti 31.3.2008 14:50
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.