tisk-hlavicka

Očkovaní proti pneumokokovým nákazám

17.12.2007 Gabriela Třasáková 190 názorů

Ako asi viete, plánuje sa do povinného očkovanie detí zaradenie ďalšieho očkovania, a to proti pneumokokovým nákazám. Máme ho vítať s otvorenou náručou, či radšej opatrne zvažovať prínosy očkovania?

Čo je to pneumokok?

Pneumokok - plným menom Streptococcus pneumoniae je baktéria, konkrétne diplokok, ktorá tvorí bežnú súčasť ústnej mikroflóry a nosohltanu. Približne v 6. mesiaci života dochádza k osídľovaniu nosohltanu baktériami, pneumokokom sa osídli asi 20%-40% detí. Batoľatá, ktoré pravidelne navštevujú kolektívne zariadneia, sú touto baktériou osídlené častejšie, približne každé druhé. U dospelých sa táto pneumokoková baktéria podieľa na ústnej mikroflóre asi v 5-10% prípadov. [1]

Nie všetky pneumokoky sú rovnaké, rozlišujú sa podľa typovo špecifických kapsulárnych polysacharidov na viac než 90 sérotypov. Nie všetky sú však rovnako časté ani nie sú rovnako virulentné (vyvolávajúce infekciu), niektoré sú častejšie či potenciálne nebezpečnejšie než iné. Dokonca ani ich výskyt nie je vo všetkých krajinách rovnaký. Napríklad tie sérotypy, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v USA, u nás nemusia byť v populácii tak rozšírené a naopak.

Pneumokok u zdravého jedinca nevyvoláva žiadne problémy, "aktívnejší" začne byť až pri osabení imunity. Najčastejšie vyvoláva bežné ochorenia dýchacej sústavy, zápaly stredného ucha, o niečo závažnejší je zápal pľúc, najzávažnejšia je však meningitída (zápal mozgových blán) a pneumokoková otrava krvi. [1]

Pre koho je pneumokok nebezpečný?

Takmer všade sa dozvedáme, že pneumokok je nebezpečný predovšetkým pre deti, kde má pri invazívnych ochoreniach na svedomí vysokú úmrtnosť. Je to ale naozaj tak? V Českej rebulike je to pomerne odvážne tvrdenie. Najrozšírenejším invazívnym pneumokokovým ochorením je pneumokokový zápaľ pľúc. Je to ochorenie, ktoré nepodlieha hláseniu, takže nie sú k dispozícii údaje o tom, koľko ľudí ročne u nás touto chorobou ochorie. Na túto chorobu však ročne zomrú približne 4 osoby (priemer z rokov 2000-2005) [2], všetky úmrtia boli vo vekovej kategórii nad 45 rokov, viac než 75% bolo dokonca vo vekovej kategórii nad 60 rokov.

Veľmi nebezpečným ochorením však je pneumokoková meningitída, ktorou v ČR ročne ochorie asi 60 ľudí. [2] Nesleduje sa však, koľko z tejto skupiny tvoria deti. Rovnako sa tiež nesleduje úmrtnosť na túto chorobu, sleduje sa iba úmrtosť na všetky bakteriálne meningitídy dohromady. Aj keby sme predpokladali, že všetky bakteriálne zápaly mozgových blán spôsobil pneumokok (čo je samozrejme veľmi nepravdepodobné), môžme povedať, že toto ochorenie je najnebezpečnejšie pre pacientov nad 50, pretože práve tam dochádza k 75% úmrtí. Celkovo si bakteriálne meningitídy vyžiadajú priemerne 34 životov ročne, detí do 14 rokov však priemerne len 3 za rok. [2]

Tretím invazívnym pnemokokovým ochorením je otrava krvi, ktorá ročne u nás postihne priemerne 25 ľudí (vek pacientov sa opäť nesleduje). Za obdobie 2000-2005 môžme povedať, že sa stane srteľnou pre 2 až 3 pacientov ročne. [2] Je však časté, že sa streptokokom spôsobené sepsie zaraďujú aj do kategórie "jiné septikémie", preto musíme ešte zahrnúť aj údaje z tejto kategórie. Za veľmi nepravdepodobného predpokladu, že opäť budú všetky spomenuté septikémie spôsobené streptokokom, môžme povedať, že toto ochorenie nemá veľký podiel na úmrtnosti detí do 14 rokov, ročne na ňu zomrie priemerne 1 až 2 deti. 92% úmrtí na túto chorobu je vo vekovej kategórii nad 50 rokov.

Invazívne pneumokokové ochorenia sú nebezpečné, ale viac než pre naše deti sú nebezpečné pre ľudí nad 50 rokov - tí tvoria viac než 78% všetkých úmrtí na ne.

Zachráni nás vakcína?

Vakcína Prevenar, o jej zavedení do povinného očkovanie sa uvažuje, chráni proti 7 z približne 90 sérotypov. Bola vyvinutá v USA, pre ich podmienky, a preto pokrýva predovšetých sérotypy, ktoré sa vyskytujú v Spojených Štátoch. U nás sérotypy vo vakcíne pokrývajú len 52,1% ochorení zápalov stredného ucha a iba 62% invazívných pneumokokových ochorení u detí. [3]

V USA zaviedli plošné očkovanie touto vakcínou už v roku 2000, takže už existujú mnohé štúdie o tom, ako je toto očkovanie účinné v populácii. Podľa nich sa objavil jav známy ako replacement. Ten spôsobuje, že síce na jednu stranu klesá počet ochorení spôsobených sérotypmi obsiahnutými vo vakcíne, na druhú stranu ale narastá počet ochorení spôsobených sérotypmi, ktoré vakcína neobsahuje. Napríklad podľa výskumu v 8 detských nemocniciach v roku 2001 klesol počet ochorení spôsobených vakcinačnými sérotypmi o 58% a v roku 2002 dokonca o 68%, na druhú stranú však u detí do dvoch rokov stúpol počet invazívnych ochorení spôsobených nevakcinačnými sérotypmi o 28% v roku 2001 a o 66% v roku 2002. [4]

Ďalej existuje štúdia publikovaná na jar tohto roku, ktorá sleduje výskyt invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) u detí na Aljaške v rokoch 1995 až 2006. Podľa tejto štúdie došlo v prvých 3 rokoch po zavedení očkovania k poklesu výskytu IPO o 67%, v nasledujúcich 3 rokoch však výskyt zase stúpol o 82%. V rokoch 2004-2006 sa na IPO podieľali predovšetkým nevakcinačné sérotypy, tvorili viac než 90% prípadov. [5]

V štúdii publikovanej v októbri tohto roku autori popisujú výrazný nárast zápalov stredného ucha spôsobených sérotypom 19A, ktorý vakcína neobsahuje. Všetky izolované populácie tohto sérotypu boli multirezistentné na antibiotiká. [6] Tento jav potvrdzujú aj údaje z amerického CDC (Centers for Disease Control and Prevention), podiel sérotypu 19A stúpol z 10% v r. 2001-2002 až na 41% v rokoch 2005-2006. [7]

Z týchto údajov je zrejmé, že vakcína síce účinné je, ale "vďaka" replacementu sa výskyt nebezpečných pneumokokých ochorení dlhodobo výrazne nezníži. Tiež je nutné brať do úvahy zatiaľ nespomenuté nežiadúce účinky očkovania, ktoré nie sú zanedbateľné. Za všetky spomeniem aspoň nežiadúce účinky neurologického charakteru, ktoré sú závažné a podľa informácií od výrobcu by u nás pri plošnom očkovaní mohli postihnúť 30 - 300 detí ročne. [8] Údaje americkej databázy VAERS dokonca hovoria až o 40 úmrtiach ročne po tomto očkovaní. Je dôležité si uvedomiť, že očkovanie nie je jedinou, a dokonca ani najefektívnejšou formou prevencie tejto choroby. Škoda len, že sa prirodzenému posilňovaniu imunity nevenuje aspoň taká pozornosť, ako propagácii tejto vakcíny.

(autorka je členkou občanského sdružení ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu očkování; http://www.rozalio.cz)

Zdroje:
[1] Blechová Z.; Pneumokokové infekce v dětském věku. Pediatr. pro Praxi, 2006; 2; 91-95
[2] Český statistický úřad
[3] Prymula R., Motlová J., Kříž P.; Comparison of Streptococcus pneumoniae serotypes causing acute otitis media and invasive disease in young children in the Czech Republic. Indian J Med Res 119 (Suppl) 2004; 168-170
[4] Kaplan SL et al. Decrease of invasive pneumococcal infections in children among 8 children's hospitals in the United States after the introduction of the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. Pediatrics 2004 Mar; 113:443-9
[5] Singleton RJ et al. Invasive pneumococcal disease caused by nonvaccine serotypes among Alaska native children with high levels of 7-valent pneumococcal conjugate vaccine coverage. JAMA 2007 Apr 25; 297:1784-92
[6] Pichichero ME and Casey JR. Emergence of a multiresistant serotype 19A pneumococcal strain not included in the 7-valent conjugate vaccine as an otopathogen in children. JAMA 2007 Oct 17; 298:1772
[7] Centers for Disease Control and Prevention, Emergence of antimicrobial-resistant serotype 19A Streptococcus pneumoniae MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2007 Oct 19; 56:1077
[8] www.vakciny.net

Názory k článku (172 názorů)
nepovinné očkování Nasuada 17.12.2007 10:3
*Re: nepovinné očkování mamka+3deti 18.12.2007 0:40
**Re: nepovinné očkování autorka Gabriela T. 18.12.2007 1:39
***Re: nepovinné očkování mamka+3deti 20.12.2007 0:38
****Re: nepovinné očkování Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 20.12.2007 7:16
****Re: nepovinné očkování autorka Gabriela T. 20.12.2007 10:43
*****Re: nepovinné očkování Petra 30.12.2007 2:55
***Krásná reakce papinka 22.12.2007 10:51
***pro paní Gabrielu T. Marie, 2 děti 23.12.2007 14:40
****Re: pro paní Gabrielu T. Líza 23.12.2007 15:3
*****Odpověď Marie, 2 děti 24.12.2007 1:23
******Re: Odpověď Líza 24.12.2007 5:58
****Re: pro paní Gabrielu T. autorka Gabriela T. 24.12.2007 1:17
*****Re: pro paní Gabrielu T. Marie, 2 děti 24.12.2007 1:31
******Re: pro Marii a 2 děti Markéta +2 27.12.2007 22:36
****Re: PREVENER ZDARMA Kája 2.1.2008 0:12
****očkování zadarmo frankovka 4.1.2008 19:50
*Nejduležitější je imunita Martina,dva synové 6 a 3 roky 18.12.2007 9:18
**Re: Nejduležitější je imunita gatto 18.12.2007 22:58
**Re: Nejduležitější je imunita Míša 2 děti 13let a 1 rok 22.12.2007 22:54
**Re: Nejduležitější je imunita Dita, syn 1měsíc 14.2.2008 18:28
*Re: nepovinné očkování ko21 22.12.2007 23:0
**Re: nepovinné očkování Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 23.12.2007 8:30
***Re: nepovinné očkování Líza 23.12.2007 8:37
***Re: nepovinné očkování Alice + 3 23.12.2007 8:43
*Re: nepovinné očkování ko21 22.12.2007 23:1
Dík, Gábino. Hana 17.12.2007 10:11
Dík, Gábino. Hana 17.12.2007 10:11
*Re: Dík, Gábino. Cvičenka 17.12.2007 11:35
**ROzumná reakce papinka 22.12.2007 7:45
Jak se má neodborník rozhodnout? R, 4,5+4,5 17.12.2007 10:11
*Re: Jak se má neodborník rozhodnout? Katka,kluci 5 a 8 17.12.2007 10:51
*Re: Jak se má neodborník rozhodnout? bromelie 17.12.2007 10:55
**Re: Jak se má neodborník rozhodnout? Insula 17.12.2007 18:25
*Re: Jak se má neodborník rozhodnout? Cita 17.12.2007 17:47
v lednu jdeme očkovat Maja 17.12.2007 11:2
*Re: v lednu jdeme očkovat  17.12.2007 12:0
**Re: v lednu jdeme očkovat Zdenka 17.12.2007 21:0
**Re: v lednu jdeme očkovat Dagmar, dvě holčičky 17.12.2007 21:39
***Re: v lednu jdeme očkovat Maja 18.12.2007 14:59
****Re: v lednu jdeme očkovat ...neviditelná... 18.12.2007 15:6
*****Re: v lednu jdeme očkovat ...neviditelná... 18.12.2007 15:7
****Re: v lednu jdeme očkovat ...neviditelná... 18.12.2007 15:13
*****Re: v lednu jdeme očkovat Lilith 19.12.2007 16:32
******Re: v lednu jdeme očkovat MarkétaP + 4 dcerky 19.12.2007 17:15
**Re: v lednu jdeme očkovat Vendy 18.12.2007 17:12
***úplatky v ordinacích Eva21546 27.12.2007 12:38
**Re: v lednu jdeme očkovat gatto 18.12.2007 23:0
***Re: v lednu jdeme očkovat Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 19.12.2007 6:57
****Re: v lednu jdeme očkovat Petra 30.12.2007 3:20
Těžké rozhodování Katka 17.12.2007 11:25
*PROBLÉM S OČKOVÁNÍM zoozka,syn 6 19.12.2007 16:14
Můj názor Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 17.12.2007 12:1
*Re: Můj názor MaminkaLucinka 17.12.2007 15:8
**Re: Můj názor Hanka 17.12.2007 19:20
***Re: Můj názor Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 18.12.2007 7:9
*Re: Můj názor Hanka 17.12.2007 19:17
**Re: Můj názor MaminkaLucinka 18.12.2007 13:25
**Re: Re:mam dotaz Ivana dvě male dcery 22.6.2009 14:6
***Re: Re:mam dotaz kili 22.6.2009 16:2
**nevim jak se rozhodnout zrzulec 22.6.2009 14:23
Prosím o radu, děkuji bobina 17.12.2007 12:8
*Re: Prosím o radu, děkuji Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 17.12.2007 12:11
*Re: Prosím o radu, děkuji Borůfka, Erik 2/05, Adam 7/06 a // 17.12.2007 12:32
**Re: Prosím o radu, děkuji Kashka 17.12.2007 17:12
*Re: Prosím o radu, děkuji Linda 17.12.2007 15:42
**Re: Prosím o radu, děkuji Bumbi&05,08,10 17.12.2007 21:56
Očkování proti pneumokok.nákazám Edita kluci 1,5 a 3,5 17.12.2007 12:36
*Re: Očkování proti pneumokok.nákazám Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 17.12.2007 12:43
**Re: Očkování proti pneumokok.nákazám Stáňa a dva kluci 17.12.2007 13:2
***Re: Očkování proti pneumokok.nákaz... Kimmy, 2 deti 17.12.2007 13:22
rada lékaře jirkajurka 17.12.2007 13:51
*Re: rada lékaře Hanka 17.12.2007 19:30
Názor naší dokt. a farmaceutické firmy zuzkasim 17.12.2007 14:2
*souhlas, farmaceutické firmy si mastí ... Petra , 4 děti 17.12.2007 14:41
*Re: Názor naší dokt. a farmaceutické f... Špony 17.12.2007 14:50
*Re: Názor naší dokt. a farmaceutické f... janča 17.12.2007 18:56
**Nám očkování poškodilo dítě a žel ne... Luciex 17.12.2007 21:38
***Re: Nám očkování poškodilo dítě a ... Bumbi&05,08,10 17.12.2007 22:3
***Re: Nám očkování poškodilo dítě a ... MiladaL 18.12.2007 6:59
****Re: Nám očkování poškodilo dítě ... Martina 20.12.2007 18:29
***Re: Nám očkování poškodilo dítě a ... Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 18.12.2007 7:14
***Re: Nám očkování poškodilo dítě a ... papinka 19.12.2007 10:34
****Re: Nám očkování poškodilo dítě ... MarkétaP + 4 dcerky 19.12.2007 11:32
**Re: Názor naší dokt. a farmaceutické... bejbina 17.12.2007 23:17
*Re: Názor naší dokt. a farmaceutické f... Moruše 3.1.2008 22:20
očkovani . Prevenar Pavli Rihova 17.12.2007 15:55
očkovani . Prevenar Pavli Rihova 17.12.2007 15:55
*Re: očkovani . Prevenar Marta, dcera 2 roky 17.12.2007 17:42
**Re: očkovani . Prevenar Hanka 17.12.2007 19:34
*možnost volby Míša 17.12.2007 20:22
Taky díky Hanka  17.12.2007 19:8
*Re: Taky díky Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 18.12.2007 7:19
**Re: Taky díky MarkétaP + 4 dcerky 18.12.2007 7:38
**Re: Taky díky Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 18.12.2007 12:32
**Re: Taky díky Hanka 18.12.2007 19:44
Jak funguje očkování? Lada5 17.12.2007 23:19
*Re: Jak funguje očkování? Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 18.12.2007 7:21
*Re: Jak funguje očkování? Taodvedle 18.12.2007 8:29
*Re: Jak funguje očkování? Míša, Junior *97, Beruška*2006 18.12.2007 13:24
je jednoduché sepsat vyčteninky papinka 18.12.2007 17:7
*Re: je jednoduché sepsat vyčteninky Vendy 18.12.2007 17:14
*Re: je jednoduché sepsat vyčteninky Věra. 18.12.2007 17:25
**Re: je jednoduché sepsat vyčteninky Věra. 18.12.2007 17:31
***Re: je jednoduché sepsat vyčtenink... autorka Gabriela T. 18.12.2007 17:57
****Vaše pseudoodborné argumenty papinka 18.12.2007 18:52
*****Re: Vaše pseudoodborné argumen... autorka Gabriela T. 18.12.2007 19:45
******Re: Vaše pseudoodborné argum... papinka 18.12.2007 20:38
*****Re: Vaše pseudoodborné argumen... Hanka 18.12.2007 20:3
******Re: Vaše pseudoodborné argum... papinka 18.12.2007 20:46
*******Re: Vaše pseudoodborné arg... Taodvedle 18.12.2007 20:51
********Re: Vaše pseudoodborné a... papinka 18.12.2007 21:4
*******Re: Vaše pseudoodborné arg... Taodvedle 18.12.2007 21:8
*******Re: Vaše pseudoodborné arg... Hanka 18.12.2007 23:17
********Re: Vaše pseudoodborné a... papinka 19.12.2007 22:42
*********Re: Vaše pseudoodborné... MarkétaP + 4 dcerky 19.12.2007 23:8
**********Re: Vaše pseudoodbor... MarkétaP + 4 dcerky 19.12.2007 23:16
***********SOuhlas papinka 20.12.2007 22:57
******Re: Vaše pseudoodborné argum... papinka 18.12.2007 20:49
*******Re: Vaše pseudoodborné arg... autorka Gabriela T. 18.12.2007 21:19
********Re: Vaše pseudoodborné a... papinka 18.12.2007 23:22
*********Re: Vaše pseudoodborné... Josef 19.12.2007 23:14
**********HUlvátství? papinka 20.12.2007 22:33
*Je třeba vzít zodpovědnost sám za seb... Petra 4 děti 18.12.2007 22:9
**Re: Je třeba vzít zodpovědnost sám ... Míša 18.12.2007 23:9
**Re: Je třeba vzít zodpovědnost sám ... papinka 19.12.2007 10:51
*Re: je jednoduché sepsat vyčteninky sarka25 18.12.2007 22:20
**Re: je jednoduché sepsat vyčteninky Sylvie 18.12.2007 22:37
***Re: je jednoduché sepsat vyčtenink... sarka25 18.12.2007 23:1
*Re: je jednoduché sepsat vyčteninky martina 18.12.2007 23:29
**Re: je jednoduché sepsat vyčteninky gatto 18.12.2007 23:32
**Re: je jednoduché sepsat vyčteninky Taodvedle 19.12.2007 7:58
**Re: je jednoduché sepsat vyčteninky papinka 20.12.2007 23:1
**Re: je jednoduché sepsat vyčteninky papinka 20.12.2007 23:2
*Re: je jednoduché sepsat vyčteninky Martina 20.12.2007 18:52
Prevenar - vedlejsi ucinky Lucyena 19.12.2007 6:13
*Re: Prevenar - vedlejsi ucinky Taodvedle 19.12.2007 8:0
**Re: Prevenar - vedlejsi ucinky papinka 19.12.2007 14:21
***Re: Prevenar - vedlejsi ucinky Hanka 19.12.2007 17:50
***Re: Prevenar - vedlejsi ucinky Míša 2 děti 13let a 1 rok 22.12.2007 23:21
****Re: Prevenar - vedlejsi ucinky Líza 23.12.2007 6:43
***Re: Prevenar - vedlejsi ucinky Pat, Ondra 5let, Zuzka 4měs. 26.12.2007 16:59
na prevenar pozor mata 19.12.2007 14:54
*Re: na prevenar pozor Hanka 19.12.2007 17:43
**Re: na prevenar pozor Líza 19.12.2007 17:49
***Re: na prevenar pozor Hanka 19.12.2007 17:51
****Re: na prevenar pozor Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 19.12.2007 18:51
*Naprostý nesmysl papinka 19.12.2007 22:27
**Re: Naprostý nesmysl Josef 19.12.2007 23:27
***Re: Naprostý nesmysl 10.5Libik12 19.12.2007 23:55
****Re: Naprostý nesmysl MarkétaP + 4 dcerky 20.12.2007 6:51
***Re: Naprostý nesmysl papinka 20.12.2007 14:32
*PROSÍM O RADU Martas 3.1.2008 22:14
co hradí pojišťovna? Janas 19.12.2007 19:49
*Prevenar není jediný Lada5 19.12.2007 22:33
Milá pani doktorka papinka, autorka Gabriela T. 19.12.2007 23:16
*Re: Milá pani doktorka papinka, gatto 20.12.2007 16:49
*Re: Milá pani doktorka papinka, Myshka + 3 20.12.2007 20:11
**Re: Milá pani doktorka papinka, Martina 21.12.2007 15:56
***Re: Milá pani doktorka papinka, bono 21.12.2007 20:1
*Reakce papinka 20.12.2007 22:46
**Re: Reakce sarka25 21.12.2007 22:18
***Re: Reakce papinka 22.12.2007 7:36
***Re: Reakce papinka 22.12.2007 7:36
***Re: Reakce papinka 22.12.2007 7:36
*Re: Milá pani doktorka papinka, Stáňa a dva kluci 22.12.2007 11:28
**Re: Milá pani doktorka papinka, krasavice 22.12.2007 12:19
***Re: Milá pani doktorka papinka, autorka Gabriela T. 22.12.2007 20:34
****Re: Milá pani doktorka papinka, jandyk+Jiřík04/06+Káťa 11/08 4.1.2008 12:9
*****Re: Milá pani doktorka papinka... jandyk+Jiřík04/06+Káťa 11/08 4.1.2008 12:51
******Re: Milá pani doktorka papin... Alice + 3 5.1.2008 17:28
očkování prevenar Janka 1.5.2008 16:12

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.