tisk-hlavicka

Vyměnit a zapomenout? Těžko!

23.11.2007 Rodná Kateřina Psychologie Dnes 129 názorů

Od první chvíle kojila dítě jiná než biologická matka. Byla to ona, ke komu se připoutávalo, to její vůni a její obličej se naučilo rozeznávat. K ní cítí důvěru a k ní se uchyluje, když má strach nebo je něco bolí. Nyní se má vrátit ke své biologické matce.

Případ dvou vyměněných novorozenců (viz rámeček) plnil několik týdnů přední stránky novin. V tuto chvíli můžeme rekapitulovat: podezření z nevěry bylo vyvráceno, druhé z dětí nalezeno a obě rodiny souhlasí s jejich navrácením biologickým rodičům. Nic tedy nebrání šťastnému konci případu. Nicméně lze očekávat, že tento proces bude vše, jen ne snadný. Zásah do života obou rodin je zásadní, nemluvě o věku dětí, na který se bude muset brát ohled. Pokusím se podívat blíže na jednotlivé roviny tohoto případu.

Hlavní aktéři: děti

Pokud je mi známo, jedná se v našich podmínkách o zcela ojedinělý případ záměny dětí, která byla odhalena takto pozdě, až po deseti měsících. Samozřejmě existovaly případy, kdy sestra dítě zaměnila v porodnici třeba při koupání, ale vždy se na to rychle přišlo. V našem případě se však má k výměně dětí přistoupit až poté, co strávily v péči „nevlastních“ rodičů více než deset měsíců života.

Během těchto měsíců o ně rodiče pečovali jako o vlastní a lze předpokládat, že jejich vztah se vyvíjel normálně. Deset měsíců života je dlouhá doba i pro dospělého. Pro obě děti to je doba zásadní, je to celý jejich dosavadní život.

Co se během této doby odehrává? Novorozené dítě má před sebou dlouhou cestu: za vydatné pomoci a podpory rodičů a díky svým vrozeným seberegulačním mechanismům se učí vnímat a zpracovávat své zkušenosti. Rodiče mu vycházejí vstříc: díky svým vrozeným schopnostem, tzv. intuitivnímu rodičovskému chování ke kojenci, mu jsou adekvátními partnery. Dokáží číst jeho signály a promptně a trefně na ně reagovat a poskytují mu stimulaci tak, jak to odpovídá jeho potřebám.

Nikolka nebo Veronika?

V prosinci minulého roku došlo v třebíčské porodnici k výměně dvou holčiček: Veroniky a Nikoly. Rodiče obou dívek tak vychovávali holčičku, která nebyla geneticky jejich vlastní. Otec jedné z dívek svou družku podezříval z nevěry, neboť se mu zdálo, že se mu dcera nepodobá. Po několika měsících nejistoty se rozhodl podstoupit test otcovství. Test potvrdil, že není biologickým otcem dítěte. Matka dítěte však trvala na tom, že otcem nikdo jiný být nemůže, a sama také podstoupila test. Zjistilo se, že ani ona není biologickým rodičem dívenky. Události nabírají spád. Otec informuje média, nemocnice prověřuje další rodičovské páry, jimž se v inkriminovanou dobu narodila dcera. Zanedlouho se šokující informaci dozvídají druzí rodiče. Oba páry se setkávají a dohodnou se, že si děti do prvních narozenin dětí vymění. Na rodiny doléhá stres. Babička jedné z dívek se hroutí a je hospitalizována. Obě matky jsou ve velmi špatném psychickém stavu. Po určitém zaváhání jedné z maminek oba páry spolu s psycholožkou stráví několik dní v penzionu, aby se blíže poznaly. Proces výměny započal.

/Nejde o to, kdy chodí děti spát a jakou mají rády ukolébavku, ani o to, jestli si hrají s pískací kachničkou nebo co nejraději jedí. Jde o jejich pocit bezpečí v důvěrně známém a předvídatelném světě./

A dítě se učí. Záhy pozná matčin hlas a její vůni, začne upřednostňovat její tvář před jinými obličeji. Zvyká si na zaběhané rituály. Rozlišuje známé a neznámé osoby. Kolem šestého až sedmého měsíce je patrné, že dítě začíná kategorizovat, začíná vytvářet pojmy, vnímá komplexnější objekty a chápe jednoduché události. To se odráží i v jeho sociálním chování: patrně už tříměsíční dítě dovede rozlišit veselý a zarmoucený výraz obličeje. Jednoznačně rozeznává předměty a osoby, na které se usmívá. Mezi pátým a sedmým měsícem už dokonce umí přiřadit radostný, smutný, rozzlobený nebo neutrální tón hlasu k odpovídajícímu výrazu obličeje. I samo dítě teď dokáže vyjádřit celou škálu emocí, například i překvapení nebo zlost. Už zhruba půlroční dítě se dovede orientovat podle toho, kam se dospělý dívá, a zaměřit pozornost na stejný objekt jako on, a dokonce svou pozornost věnovat střídavě partnerovi a objektu, třeba hračce.

Strach z neznámých lidí

Kolem osmého měsíce věku dochází k významnému posunu ve vývoji. Dítě se učí nějakým způsobem pohybovat, hledá předměty, které před ním ukryjeme (a tedy chápe, že třeba hračka nezmizí, když ji nevidí).

Pro okolí je ale nejvýraznější další změna: je to doba, kdy se většina dětí začíná chovat bázlivě v přítomnosti cizího člověka. Tento strach z cizích lidí pak narůstá, mezi desátým a dvanáctým měsícem vrcholí a posléze postupně opadá. Ve stejné době začíná dítě dávat najevo strach z odloučení od matky. Právě tento strach z cizího a úzkost z odloučení mají děti chránit a připoutávat je k rodičům a dalším blízkým lidem. Za optimálních podmínek se dítě pevně emocionálně připoutává k rodičům. Rodiče jsou pro ně „bezpečným přístavem“, který je mu k dispozici, když se cítí smutné či ohrožené.

Až potud teorie. Vraťme se však zpět ke zcela konkrétním dětem, které měly tu smůlu, že je někdo nepozorný hned po narození prohodil. Od první chvíle je kojila jiná než biologická matka. Byla to ona, ke komu se děti připoutávaly, to její vůni a její obličej se naučily rozeznávat. K ní cítí důvěru a k ní se uchylují, když mají strach nebo je něco bolí. A od ní se teď mají odpoutat, aby se znovu připoutaly k jiné ženě, ke své biologické matce. Nejde o to, kdy chodí děti spát a jakou mají rády ukolébavku, ani o to, jestli si hrají s pískací kachničkou nebo co nejraději jedí. Jde o jejich pocit bezpečí v důvěrně známém a předvídatelném světě. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá jediné: jejich rodiči jsou právě ti lidé, kteří je od prvních chvil až do současnosti vychovávali.

Hledání ztraceného vztahu

Obě rodiny se ocitly ne vlastním zaviněním v situaci, pro kterou neexistuje žádná paralela. Těžké je to samozřejmě pro všechny: pro děti, pro něž by rychlá ztráta všech důvěrně známých a blízkých osob jistě byla těžká, pro širší rodinu, pro rodiče a troufám si tvrdit, že v první řadě pro matky obou dívek. Obě vychovávají a nepochybně milují své děti. Ani jednu z nich patrně nenapadlo, že by miminko nebylo jejich. Se svými dcerami se vrátily z porodnice, krmily je, ošetřovaly, uspávaly. Mazlily se s nimi. Hledaly a nejspíš i nalézaly v jejich obličeji či v jejich chování známky podobnosti s vlastní rodinou. K nim směřovaly své fantazie o budoucnosti, s nimi se chlubily kamarádkám. Jejich fotografie mají v albu a z jejich pokroků měly radost.

Rozhodnutí, které musely učinit, je z tohoto pohledu s trochou nadsázky téměř variací na Sofiinu volbu. Které z dětí je vlastně jejich? Které vychovají? Které milují víc? To, které nosily devět měsíců a které porodily? Nebo to, které si přinesly a deset měsíců vychovávaly? Pod tímto zorným úhlem se mi jejich rychlé rozhodnutí nejeví zdaleka tak jednoznačně. I když patrně jiná než tato možnost neexistuje, její důsledky se budou podle mého názoru projevovat teprve postupně, s blížícím se termínem výměny dětí. Nejde totiž pouze o „zisk“, o návrat ztracené dcery, ale v první řadě o ztrátu. O ztrátu dítěte.

Vztah, který si matka k dítěti v průběhu normálního těhotenství vytváří, byl přerušen, respektive přenesen na jiné dítě. Co mohou matky v této situaci dělat? Vrátit se do doby před deseti měsíci možné není. Nezbývá než navazovat vztah s dítětem desetiměsíčním, s dítětem, které (už) neznají (a jež je koneckonců nezaviněně příčinou toho, že přišly o „svou“ dceru). V tomto smyslu se musí vypořádat s dvojí ztrátou. Kromě toho, že ztratí dítě, které milují a které budou muset „odevzdat“ do péče cizí ženě (se všemi fantaziemi a obavami), přišly také o nejútlejší dětství vlastních dcer, o dobu nejbouřlivějšího vývoje. Jedna z matek je navíc opět těhotná a celá situace pro ni patrně představuje nejen enormní psychickou zátěž, ale také riziko pro další dítě. Je možné, že doba, kdy bude hledat vztah s prvorozenou dcerkou, se bude překrývat s příchodem druhorozeného dítěte.

Co bude dál

Následující řádky jsou samozřejmě pouze hypotetickou úvahou, protože pochopitelně není dost informací, ze kterých by se dalo vycházet. Nicméně patrně není pochyb o tom, že oba páry prožívají traumatizující období. Oba otcové patrně tlaku čelí aktivitou, společně vystupují na veřejnosti, snaží se domoci nápravy a odškodnění.

Doufejme, že situace, kterou zažívají, partnery spíše sblíží, že se budou s bolestí vyrovnávat způsobem, který je vzájemně nevzdálí, jak se to může v případě závažné ztráty stát. Kladu si otázku, jak se na vztahu jednoho z párů projeví podezření z partnerčiny nevěry, které celou kauzu odstartovalo. Bude mít nedůvěra, která vedla k tak dalekosáhlým důsledkům, vliv na další život rodiny?

Jak postupovat, aby důsledky pro děti i pro rodiče byly co nejmenší? Na rozdíl od názoru, který také zazněl v médiích a podle kterého by mělo k výměně dětí dojít co nejdřív a posléze by se měl styk obou rodin na určitou dobu přerušit, se kloním k hlasům, které doporučují pomalé a postupné zvykání si, pokud možno v podobě déledobějšího společného pobytu. Děti by si také měly zvykat na zatím neznámé prostředí svého budoucího domova a na širší rodinu. Vždyť v případě unáhleného postupu by dětem hrozila náhlá ztráta matky i všech důvěrně známých osob, stejně jako prostředí, kde se cítí doma. Také obě rodiny by měly mít dost času se s výměnou vyrovnat, tak aby děti nepřišly do emočně vypjaté situace. Samozřejmě, děti jsou odolné a s mnohým se dovedou obdivuhodně vypořádat. Držme jim i jejich rodinám palce.

Autorka je psycholožka, pracovala jako terapeutka v Centru komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol v Praze. Momentálně je na mateřské dovolené.

Názory k článku (115 názorů)
Nepředstavitelné Axela 23.11.2007 10:25
*ANO Katka,kluci 5 a 8 23.11.2007 13:33
**Re: ANO gatto 23.11.2007 18:3
***Re: ANO Fiona 23.11.2007 18:50
****Re: ANO gatto 23.11.2007 19:9
*****Tatínka vyměnit! Axela 24.11.2007 8:34
******Axelo, přesně tak... MM, 2 kluci 24.11.2007 14:57
*******Re: Axelo, přesně tak... Klára + Klárka 1 rok 24.11.2007 19:37
******Možná to není tak jednoduché Irene 26.11.2007 8:17
***Re: ANO Táňa 27.11.2007 16:39
**Tajné testy??? Insula 23.11.2007 18:29
***Re: Tajné testy??? Lilith 23.11.2007 19:6
****Re: Tajné testy??? Insula 24.11.2007 7:49
**Nechte už toho chlapa na pokoji Markéta, syn 5 l. 24.11.2007 9:40
***Souhlas Veveruše 24.11.2007 20:28
****Re: Souhlas Kristina 27.11.2007 9:2
***Re: NeNechte chlapy na pokoji jana, dva předškoláci + středoškolák 27.11.2007 12:52
***Re: Nechte už toho chlapa na pokoj... Zdeňka 28.11.2007 20:36
**Katko, souhlasim! MM, 2 kluci 24.11.2007 14:54
**SOUHLASÍM MARNEUM 25.11.2007 11:3
*Re: Nepředstavitelné Maharishi 4.12.2007 19:41
Je mi moc líto... Nesulka+Niky+Vil 23.11.2007 10:35
kruté? Insula 23.11.2007 10:39
*Re: kruté? Nina+2 23.11.2007 11:59
**Re: kruté? Insula 23.11.2007 12:38
***Biologický otec mona 23.11.2007 13:41
****Re: Biologický otec Insula 23.11.2007 18:19
analogie maceška 23.11.2007 11:10
*Re: analogie Winky 23.11.2007 11:26
**Re: analogie Lilith 23.11.2007 14:52
**Re: analogie Marketa 27.11.2007 13:49
**Re: analogie Marketa 27.11.2007 13:49
**Re: analogie Marketa 27.11.2007 13:49
*Re: analogie petra 23.11.2007 11:28
**Re: analogie Kudlanka 23.11.2007 11:52
**Nedávno.. Lída+2 23.11.2007 11:54
***Re: Nedávno.. Stáňa a dva kluci 23.11.2007 12:51
****Re: Nedávno.. Jíťa 23.11.2007 13:51
*****Re: Nedávno.. Stáňa a dva kluci 23.11.2007 13:55
******Re: Nedávno.. Petulina, kluci 11 a půlroční mimi 26.11.2007 12:27
*******Re: Nedávno.. Stáňa a dva kluci 26.11.2007 23:19
*******Re: Nedávno.. Peta77 27.11.2007 6:23
***Re: Nedávno.. suzann 23.11.2007 13:6
****Re: Nedávno.. Lída+2 23.11.2007 13:46
*Re: analogie dasa 23.11.2007 15:26
*Re: analogie Ivule+Hony 25.11.2007 21:22
*Ach jo, Maceško, ty máš zase pravdu. Marcela 26.11.2007 8:23
Děti z kojeneckých ústavů jsou mediálně ... Iris 23.11.2007 12:0
*Re: Děti z kojeneckých ústavů jsou med... maceška 23.11.2007 15:25
*Re: Děti z kojeneckých ústavů a odebrá... zuzkasim 26.11.2007 23:28
*Výměna rodičů - každodenní praxe státu Eva, dva dospělí ženatí synové 29.11.2007 8:56
**Re: Výměna rodičů - každodenní praxe... Katka,kluci 5 a 8 29.11.2007 15:48
rodina z Jabloňova Sima +1,5 23.11.2007 12:43
*Re: rodina z Jabloňova Katýsek+Sofinka, devět měsíců 23.11.2007 12:59
**Re: rodina z Jabloňova Jiřina + syn 1rok 23.11.2007 13:14
***Re: rodina z Jabloňova Aquarius77 23.11.2007 13:34
****Re: rodina z Jabloňova Lilith 23.11.2007 15:2
*****Re: rodina z Jabloňova Insula 24.11.2007 7:52
****Re: rodina z Jabloňova maceška 23.11.2007 15:29
*****Re: rodina z Jabloňova Jakarta 23.11.2007 19:15
****Re: rodina z Jabloňova helena,dva kluci 26.11.2007 13:41
**Re: rodina z Jabloňova MSteflova 23.11.2007 13:33
***Re: rodina z Jabloňova Valkýra 23.11.2007 13:59
****Re: rodina z Jabloňova Zdenka 23.11.2007 20:41
***Re: rodina z Jabloňova Mili+2 23.11.2007 14:35
****Smutné Staňka,2kluci 23.11.2007 19:8
*****Re: Smutné Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 23.11.2007 20:38
******Re: Smutné DitaB 29.11.2007 12:31
*****Re: Smutné Winky 23.11.2007 20:39
******Re: Smutné MirkaEyrová 23.11.2007 21:18
*****Re: Smutné Matyldaa 23.11.2007 23:26
******Re: Smutné neřeknu 24.11.2007 0:13
*******STRACH Ivana, 3 myšata 24.11.2007 0:38
********Re: STRACH neřeknu 24.11.2007 0:43
*********Re: STRACH Sylvie 24.11.2007 10:39
**********Re: STRACH štěpánka 24.11.2007 20:55
********Re: STRACH KaštankaDC 26.11.2007 13:46
*********Nic nezačalo! Jíťa 26.11.2007 15:12
**********Re: Nic nezačalo! lussi 9.12.2007 0:6
*********Re: STRACH Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 27.11.2007 8:8
*******Probudte se DENISA 24.11.2007 19:37
********Re: Probudte se DitaB 29.11.2007 12:35
******Re: Smutné gatto 24.11.2007 1:30
*******Re: Smutné Tina, 1 mimi 24.11.2007 19:50
*****Re: Smutné Irene 26.11.2007 9:19
*Měli by to nechat při starém... Silvie79 27.11.2007 12:8
Měli by si být už pořád nablízku, jinak ... MirkaEyrová 23.11.2007 20:34
Lze srovnávat výměnu dětí s dětmi v KÚ a... Peta77 24.11.2007 6:44
*Stesti Lucy + Adamek 10 mesicu 24.11.2007 17:10
*Neverim ti Marami 24.11.2007 21:36
**Re: Neverim ti *Hany 24.11.2007 22:4
***společně čaroda 24.11.2007 22:52
****Re: společně Marami 24.11.2007 23:47
**Re: Neverim ti Peta77 27.11.2007 6:7
100% řešení neexistuje Jíta 25.11.2007 10:48
Podobná situace se stala v Austrálii Jíťa 25.11.2007 11:14
Záměna a adopce munik (5 a2,5) 25.11.2007 13:27
*Re: Záměna a adopce Lizzie 25.11.2007 14:20
nevěřím tanzi 25.11.2007 13:50
*Re: nevěřím eva 2.12.2007 16:58
A co děti... Markéta 25.11.2007 23:31
*Re: A co děti... babíAlbí 25.11.2007 23:49
*Re: A co děti... Míša 27.11.2007 0:7
Život může být i krutý - ale nesmí se vz... babíAlbí 25.11.2007 23:45
*Re: Život může být i krutý - ale nesmí... MSteflova 26.11.2007 9:41
*Re: Život může být i krutý - ale nesmí... JiBi* 26.11.2007 13:59
nedokázala bych ji vyměnit. Ali,2 děti 26.11.2007 13:58
*Re: nedokázala bych ji vyměnit. JiBi* 26.11.2007 14:8
**Vyměnit nebo nevyměnit?? Kač-e-na, Anička 7.7.2004 a // 26.11.2007 22:43
***Re: Vyměnit nebo nevyměnit?? Jíťa 27.11.2007 12:39
Nevyměnila bych ivysek 27.11.2007 11:13
*Usmevne DENISA 28.11.2007 4:52
*Usmevne DENISA 28.11.2007 4:52
*Re: obavy DitaB 29.11.2007 12:42
Přece mám cit k dítěti a ne k biologické... Daniela 30.11.2007 17:50
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.