tisk-hlavicka

Problémy s jídlem? Zkusme jim předejít

10.10.2007 Miloslava Pecinová, MŠ Přemyslovců Louny Informatorium 3-8 379 názorů

Dětská výživa je jednou ze stěžejních otázek, jimiž se zabývají všechny maminky. Některé studují jídelníček podrobněji, jiné jej každý den zběžně přelétnou.

Další si berou občas recept na to, o čem dítě doma „básní“ a co vyžaduje. Do předškolního zařízení děti přicházejí s různými stravovacími návyky a zdravotními handicapy. Rozdat tedy dětem jídlo a chtít, aby všem stejně chutnalo, je nereálné. Stejně nejde, abychom od rodičů čekaly pouze pochvalné reakce, a nikoli kritiku. Přijde-li do školky děcko doma odchované na oplatkách, hranolkách a párcích v rohlíku, je situace pro naši kuchyni značně nevýhodná. Zde se teprve dítě například seznámí s pojmem pomazánka. Maminka ji doma do jídelníčku nezařazuje z nejrůznějších důvodů. Jedním z nich může být nejen obava, že by ji tatínek odmítl, ale i pouhý fakt, že ji prostě připravit neumí…

Na poli dětské výživy dochází pravidelně ke střetu zájmů rodičů dětí a pracovnic mateřské školy. Pravda - jak už to tak většinou bývá - je někde uprostřed. Rodiče by chtěli, aby dítě prospívalo a jedlo všechno s chutí, přestože je tomu nenaučili, učitelky a paní kuchařky vyžadují, aby dítě alespoň ochutnalo nabízené či jedlo v menších porcích, než si zvykne. Když dítě doma nesprávně formuluje, že mu bylo jídlo nabízeno se slovy: „Nutili mě, abych to snědl,“ ačkoli učitelka jasně před celou třídou řekla: „Aspoň to ochutnej, ať víš, jaké to je,“ je na světě zárodek konfl iktů a problémů.

Málokterá učitelka pracuje systematicky na celkové přestavbě domácího jídelníčku a přeměně stravovacích návyků jednotlivých dětí. K otázkám jídla tedy přistupujeme rozumně, nenásilně, po domluvě s rodiči. Všem je jasné, že jakmile jedno dítě řekne, že tohle nechce, okamžitě se zvednou další, které se zachovají stejně. Má to různé důvody. Někdy stačí chtít na sebe upozornit, věnovat se již jiné činnosti, mít momentálně chuť na něco jiného…

Stanovíme pravidla

Předcházení konfliktům s dětmi a rodiči v oblasti jídla je aktuální pro všechna předškolní zařízení. Stejně jako doma i u nás ve školce by měla platit jasně stanovená pravidla. Jedním ze základních je, aby se na začátku docházky učitelky ptaly mimo jiné i na jídlo: co dítě rádo a nerado jí, jaký je jedlík, zda je na něco alergické. Zpětnou vazbou je, že rodič chce informace, jak stravovací den probíhal. Již zde dochází k oboustranným překvapením: někdy se rodič diví, že dítě snědlo s chutí to, nač není zvyklé, jindy že zde jejich dítě patří k bezproblémovým strávníkům, zatímco doma je kolem snídaně, oběda či večeře pravidelně houstnoucí atmosféra. Bývá to nejen tím, že dítěti v kolektivu chutná a jsou zde pro ně podmínky zajímavější, ale i faktem, že si prostě připadá důležitější než mezi svými domácími dospělými.

Jindy se naopak rodičům zdá, že dítě jí všechno a běžným tempem, zatímco teprve ve školce se ukáže, že doma se vaří pouze úzce vymezený okruh jídel a dítě ve srovnání s ostatními nedokáže manipulovat s příborem, neboť jí doma jen lžící a často bývá krmeno.

Učitelka by měla tedy respektovat přání, požadavky rodičů a tempo, schopnosti dítěte. Rodiče by ale měli kuchyni mateřské školy považovat za partnera. Doma lze vařit podle chuti, ať to je v souladu s požadavky zdravé výživy, či ne. Pro stravovací zařízení však jsou pevně stanovena pravidla, za něž vedení školní kuchyně zodpovídá. Rodič by dále měl uznávat učitelku jako autoritu, která řídí a organizuje nejen výchovně-vzdělávací činnosti, ale i bezproblémový chod jídla celé třídy.

Jak to chodí u nás?

Tomášek do školky nastoupil ve čtyřech letech, doma jedl jogurty určitého druhu a pečivo a nápoje určitého typu. V prvním roce naprosto odmítal úplně všechno, a protože si hůře zvykal, podřídilo se vše jeho požadavkům a přáním rodičů. Do školky mu maminka nosila vlastní pečivo a jeho oblíbené jogurty, které konzumoval, zatímco ostatní děti si pochutnávaly na chutných svačinách a teplých obědech. Ve druhém roce docházky jsme již cítili, že je potřeba s tím něco udělat. Tomášek se za celý rok ani o píď nepřiblížil svým spolužákům a stagnoval na své pozici. Obě učitelky se po celý rok chlapci věnovaly, střídaly se u něj, dostával v malých porcích to, co jedli ostatní. Pozvolna, nenásilně ho krmily, vyprávěly mu o tom, z čeho je jídlo složeno, jak je připravováno a při tom samy po částech ujídaly vlastní chladnoucí oběd… Rodina jim vyšla vstříc pouze v jedné věci: po dohodě přestala s denní donáškou jogurtů a moučníků, neboť tudy cesta prostě nevedla. Za tento školní rok, velice náročný pro obě zmiňované učitelky, došlo k významným úspěchům. Dítě se několikrát najedlo zcela samo a zjistilo, že hodně věcí na talíři ve školce je chutných a lákavých. Chlapec byl chytrý a sám již dokázal jmenovat jednotlivé ingredience jídel, která mu nejvíce chutnala. Oblíbil si například těstoviny a různé druhy sladkého a slaného pečiva. Orientoval se v salátech a kompotech, které občas jedl zcela sám. Za pomoci vydatných pochval došlo i k jevu nevídanému - chodil si přidávat. Nepodařilo se úplně, aby pil mléčné nápoje. Dával přednost čaji a my jsme to respektovali. Za výrazný pokrok považujeme konzumaci polévek a pomazánek. I když to bylo někdy jen několik soust, pro pobledlé dítě byl tento rok skutečně převratným.

Po letních prázdninách hoch nastoupil do posledního roku docházky jako předškolák na stejné úrovni jako loni. Opět měl k jídlu velmi laxní přístup. Vzhledem k tomu, že šlo již o dítě téměř šestileté, byla mu ponechána samostatnost. Vždyť v loňském roce předvedl, že se najíst umí! Dostával to, co ostatní děti, někdy jedl, někdy ne. Rodina zachovávala nadále vlažný postoj k problematice… Závěrem nelze než konstatovat, že podobné dítě žádná z nás ze své praxe nepamatuje!

Speciální jídelníček

Honzíka vzhledem ke speciálním požadavkům na úpravu běžného jídla ve dvou školkách odmítli a ve třetí byli ochotni jej přijmout pouze na určité dny, což rodiče nemohli dodržet, neboť oba pracovali. Pochopení nalezli až u nás. Učitelka a hlavní kuchařka sledovaly denně jídelníček a domlouvaly se na úpravách. Hlídaly se například tuky kvůli cholesterolu, tak dítě místo smaženého či zapékaného filé dostávalo dušené, místo šunkové pomazánky chléb s nízkotučným sýrem a zeleninou atd. Vzhledem k tomu, že jídla ve školkách jsou na bázi zdravé výživy, šlo o úpravy minimální. Honzík u nás k naprosté spokojenosti rodičů absolvoval celou předškolní docházku.

Marečkova maminka měla časté připomínky k jídelníčku. Chtěla je řešit vždy, když se to nejméně hodilo - v osm hodin ráno, kdy byla třída plná dětí, či při obědě, kdy netrpělivě čekala za dveřmi a každou chvíli do nich nahlížela. Na Marečka zejména to druhé působilo negativně. Občas se rozkřičel, aby ji přivolal, což rušilo od jídla celou třídu. Když matka se strachem v očích do třídy nahlížela, asi čekala obrázek podobný tomuto: jedna učitelka drží dítě násilím za pusu, druhá je láduje nepřiměřeně velkými sousty… Proto jsme se varovaly během oběda k dítěti jakkoli přiblížit, nicméně situace byla značně zátěžová pro všechny zúčastněné.

Jednou byl k obědu segedínský guláš a mezi dveřmi a u stolku opět došlo k velmi vypjaté situaci. Kluk každou chvíli křičí, že nemůže, že mu je špatně, matka každou chvíli nahlíží… Cítím, že mi dochází trpělivost, protože během oběda již potřetí od chladnoucího jídla reaguji na maminku mezi dveřmi. Vstávám, poprosím paní kuchařku o čistý talíř, vezmu malý knedlík, poliji trochou omáčky s jedním kouskem masa, přidám čistou lžíci a odcházím do šatny. Je to možná selhání lidského faktoru. Nicméně jsem pouhý člověk a dnešní míru trpělivosti jsem jaksi vyčerpala.

„Tak, maminko, ochutnejte a řekněte mi, co je vlastně na tom jídle tak špatného, že ho vaše dítě nechce jíst!“ Klidně žádám překvapenou matku, aby ochutnala. Nic víc. Již při prvních soustech je zjevné, že maminka jí tak výborný segedínský guláš prvně v životě. Knedlík je nadýchaný, omáčka vynikající, maso měkoučké…

Při přebírání dítěte jsem svědkem nečekaného výchovného žďuchance, který matka uštědří potomkovi. Poprvé si uvědomuje, že u nás platí synovi výborné jídlo, které on málokdy dojí… Od té doby s námi matka již jídlo neřešila a soudě podle zlepšení synka v této oblasti ho doma již po příchodu ze školky nedokrmovala… Jakubova rodina je vegetariánská. Rodiče si nepřejí, aby dítě ve školce jedlo maso. Ani vepřové a hovězí, ani ryby a drůbež. Školka to respektuje a matka dítěti vaří obědy doma. Chlapec ve školce tráví čas do oběda a rodiče mu platí pouze dopolední svačinu. Komentářů se pracovnice školky zdržují. Za dítě nesou plnou odpovědnost rodiče a my jim do těchto záležitostí nebudeme zasahovat. Dítě je z běžné rodiny a lékařka na něm neshledává žádné nedostatky po zdravotní stránce.

Ochutnávky pro rodiče

Dokud to bylo z možné, pořádaly naše paní kuchařky vždy jednou ročně ochutnávky pro rodiče. Dělo se tak do zavedení HCCP, což je evropská hygienická norma. Na tácech si rodiče mohli vybrat z různých druhů pomazánek na různých druzích pečiva. Maminky si pilně opisovaly recepty na oblíbené sladké a slané pečivo z odpoledních svačinek. Rodiče ochutnali i různé druhy čajů, které dětem podáváme.

Stravování dětí v naší školce je pro nás důležité. Záleží nám na spokojenosti rodičů a dětí. Chceme, aby dětem u nás chutnalo. Aby jedly v pohodě, beze strachu, bez zbytečných stresů. Naši rodiče vědí, že tolerujeme, když dítě skutečně nějaké jídlo odmítá. V tomto případě sice nedostává nic jiného, ale pouze mu vynecháme na talíři prázdné místo, kde mají ostatní zmiňovanou potravinu. Toto jsou ale skutečně málo časté případy.

I u nás dodržujeme spotřební koš a normy závazné pro ostatní předškolní zařízení. Nesmíme ale zapomínat, že jsme všichni lidé. Že spolu můžeme o problémech nejen mluvit, ale že jim můžeme i předejít. Vychováváme naše děti k odpovědnosti za svoje stravovací návyky a rodiče vedeme ke spolupráci. Vždycky se nějak domluvíme, je-li na obou stranách ochota k dialogu. Vždyť náš cíl je společný: zdravé, spokojené a šťastné dítě.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (379 názorů)
hm, Ivule+Hony 10.10.2007 9:51
*Re: hm, Eva 10.10.2007 10:6
*je hrozne u jidla plakat jana /syn pět let/ 10.10.2007 10:22
**Re: je hrozne u jidla plakat Ivule+Hony 10.10.2007 12:11
***Re: je hrozne u jidla plakat Margot+1 11.10.2007 8:40
****Re: je hrozne u jidla plakat Ivule+Hony 11.10.2007 13:53
*Re: hm, .....problémy s jídlem...mám h... Eva T.S. 13.10.2007 23:9
**Re: hm, .....problémy s jídlem...mám... ZuziP 13.10.2007 23:23
***Zuzi.. Re: hm, .....problémy s jíd... Eva T.S. 13.10.2007 23:39
****Re: Zuzi.. Re: hm, .....problémy... ZuziP 13.10.2007 23:44
*****Re: Zuzi.. Re: hm, .....problé... Eva T.S. 14.10.2007 0:10
****Re: Zuzi.. Re: hm, .....problémy... Martina, 2 kluci 3 a 1 rok 14.10.2007 22:40
*****Re: Zuzi.. Re: hm, .....problé... ZuziP 15.10.2007 0:37
****Re: Zuzi.. Re: hm, .....problémy... Jana, 2 děti 24.10.2007 20:54
**Re: hm, .....problémy s jídlem...mám... nicota 14.10.2007 15:41
**Re: hm, .....problémy s jídlem...mám... Veronika+3kluci 22.10.2007 21:7
*trápení s jídlem Jana,Pája 3 ,5roku 14.10.2007 14:13
Trochu méně demokracie... piraela 10.10.2007 10:22
*Re: Trochu méně demokracie... ZuziP 11.10.2007 23:10
*Re: Trochu méně demokracie... Antilopka1 14.10.2007 23:19
Nenucení Hana 10.10.2007 10:27
*naše školka je fajn Katka,kluci 5 a 8 10.10.2007 10:45
*Re: Nenucení Ráchel, 3 děti 10.10.2007 16:21
Polévky?? Markéta, syn 5 l. 10.10.2007 10:29
*Re: Polévky?? Hana 10.10.2007 10:38
**nenutit 1.3Magráta13 10.10.2007 11:3
***Re: nenutit Radka-2 deti 10.10.2007 15:26
****Re: nenutit ZuziP 11.10.2007 23:14
**Re: Polévky?? LU,2děti 10.10.2007 12:49
**opačný problém Insula 10.10.2007 18:17
***Re: opačný problém Veronika+3kluci 22.10.2007 22:0
*Re: Polévky?? Ekaterina 10.10.2007 11:51
*Re: Polévky?? Ivana Procházková 10.10.2007 12:52
**Maminko, tak to ochutnejte Ivana Procházková 10.10.2007 13:5
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Amina 10.10.2007 14:19
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Ráchel, 3 děti 10.10.2007 16:30
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Al. 10.10.2007 16:55
****Re: Maminko, tak to ochutnejte Ivana Procházková 10.10.2007 21:6
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Drakuša 10.10.2007 19:23
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Drakuša 10.10.2007 19:23
****Re: Maminko, tak to ochutnejte Lenka; Adamko 06/07 10.10.2007 22:5
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Alžběta 10.10.2007 21:59
***Re: Maminko, tak to ochutnejte dáša 10.10.2007 21:59
****Re: Maminko, tak to ochutnejte Sylvie 10.10.2007 22:34
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Margot+1 11.10.2007 8:28
****Re: Maminko, tak to ochutnejte Monca, dva kulihrasci 11.10.2007 18:27
*****Re: Maminko, tak to ochutnejte Ráchel, 3 děti 11.10.2007 19:46
***Re: Maminko, tak to ochutnejte Helena, tři děti 11.10.2007 14:28
**Re: Polévky?? Cimdule (1 ještěrka, 10 m) 10.10.2007 13:45
**Re: Polévky?? Hana 10.10.2007 13:54
***Re: Polévky?? Ivana Procházková 10.10.2007 15:45
****Re: Polévky?? Ráchel, 3 děti 10.10.2007 16:33
****Re: Polévky?? Bulik 10.10.2007 20:36
****Re: Polévky?? Ivča 10.10.2007 21:29
*****Strava našich nejmenších Apríla 10.10.2007 22:1
******Paní Pecinová Apríla 10.10.2007 22:17
*******Re: Paní Pecinová Sylvie 10.10.2007 22:41
********Re: Paní Pecinová Ivana Procházková 10.10.2007 22:52
*********Re: Paní Pecinová Sylvie 10.10.2007 23:1
**********Re: Paní Pecinová Ivana Procházková 10.10.2007 23:4
*********Re: Paní Pecinová Jíťa 12.10.2007 14:54
********Sylvie Apríla 11.10.2007 12:50
******Paní Pecinová Apríla 10.10.2007 22:18
******Re: Strava našich nejmenších... Ivana Procházková 10.10.2007 22:48
******Re: Strava našich nejmenších... Petrajda 10.10.2007 23:29
*******Re: Strava našich nejmenší... Apríla 11.10.2007 10:6
******Re: Strava našich nejmenších... čaroda 12.10.2007 14:59
****Re: Polévky?? Cindule (1 ještěrka, 10 m) 12.10.2007 14:38
**Re: Polévky?? Gandelion 12.10.2007 13:20
**Re: Polévky?? Radan 13.10.2007 16:32
***Re: Polévky?? Ivča 14.10.2007 23:55
**Re: Polévky?? Veronika+3kluci 22.10.2007 22:24
*Re: Polévky?? Ráchel, 3 děti 10.10.2007 18:35
*Re: Polévky?? Ráchel, 3 děti 10.10.2007 18:36
Nucení k jídlu jeva 10.10.2007 11:28
Naše MŠ Ekaterina 10.10.2007 11:46
Ochutnávky jeva 10.10.2007 11:50
*Re: Ochutnávky nekázanka 10.10.2007 12:22
Obědy v MŠ Drakuša 10.10.2007 12:49
*Re: Obědy v MŠ helena dva žraví kluci 10.10.2007 14:50
Článek se mi líbil Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 10.10.2007 13:22
*Re: Článek se mi líbil Míla, 2 děti (3 a 5 let) 10.10.2007 14:38
**Re: Článek se mi líbil Ivana Procházková 10.10.2007 16:17
***Re: Článek se mi líbil Míla, 2 děti (3 a 5 let) 10.10.2007 17:38
***Hlad po knedlících? Helča+3svišti 12.10.2007 20:47
****Re: Hlad po knedlících? Ivana Procházková 12.10.2007 21:44
*****Re: Hlad po knedlících? Ivana Procházková 12.10.2007 21:48
******Re: Hlad po knedlících? ZuziP 12.10.2007 22:29
*Re: Článek se mi líbil Katka + Anetka 6/2003 10.10.2007 14:39
*Re: Článek se mi líbil Ivana Procházková 10.10.2007 15:52
**Re: Článek se mi líbil Róza 10.10.2007 16:28
***Re: Článek se mi líbil Sylvie 10.10.2007 22:2
**Re: Článek se mi líbil Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 11.10.2007 7:30
***Re: Článek se mi líbil Apríla 11.10.2007 10:13
****Re: Článek se mi líbil Bulik 11.10.2007 10:53
*****Re: Článek se mi líbil Apríla 11.10.2007 11:12
******Re: Článek se mi líbil Bulik 11.10.2007 11:26
*******Re: Článek se mi líbil Apríla 11.10.2007 11:34
********Re: Článek se mi líbil Bulik 11.10.2007 11:44
*********Re: Článek se mi líbil Apríla 11.10.2007 11:54
**********Re: Článek se mi líb... Bulik 11.10.2007 15:26
******Sadlo.. P.Fort čaroda 12.10.2007 22:47
*******Re: Sadlo.. P.Fort 10.5Libik12 13.10.2007 0:14
***Re: Článek se mi líbil Ivana Procházková 11.10.2007 14:47
****Re: Článek se mi líbil Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 11.10.2007 14:53
**Re: Článek se mi líbil Helča+3svišti 12.10.2007 20:51
***Re: Článek se mi líbil Ivana Procházková 12.10.2007 21:55
****Re: Článek se mi líbil Bulik 12.10.2007 22:24
*****Re: Článek se mi líbil Ivana Procházková 12.10.2007 22:58
****Re: Článek se mi líbil Veronika+3kluci 22.10.2007 23:5
***Re: Článek se mi líbil MarkétaP + 4 dcerky 12.10.2007 22:11
***Re: Článek se mi líbil Líza 13.10.2007 10:38
nucení do jídla Akino 10.10.2007 15:12
*Re: nucení do jídla Gabka + Amálka 2,5 roku 10.10.2007 15:28
Školková jídla Linda 10.10.2007 15:33
*Školka umí i pomoci Kateřina 11.10.2007 9:33
mě se článek líbil Róza 10.10.2007 15:38
*Re: mě se článek líbil Ráchel, 3 děti 10.10.2007 16:37
**Re: mě se článek líbil Róza 10.10.2007 16:40
***Re: mě se článek líbil Markéta, syn 5 l. 10.10.2007 16:46
****Re: mě se článek líbil Róza 10.10.2007 16:48
*****Re: mě se článek líbil Markéta, syn 5 l. 10.10.2007 18:27
******Re: mě se článek líbil Róza 10.10.2007 18:43
*******Re: mě se článek líbil Sylvie 10.10.2007 22:22
********Re: mě se článek líbil Sylvie 11.10.2007 7:42
*********Re: mě se článek líbil Apríla 11.10.2007 10:17
****Re: mě se článek líbil Róza 10.10.2007 17:2
****Re: mě se článek líbil Dáša 10.10.2007 22:16
*****Re: mě se článek líbil štěpánka 10.10.2007 22:29
***Re: mě se článek líbil Ráchel, 3 děti 10.10.2007 18:19
*Re: mě se článek líbil Ráchel, 3 děti 10.10.2007 16:38
**Re: mě se článek líbil Lenka 11.10.2007 8:6
***Lenko Apríla 11.10.2007 10:19
****Apríla Lenka 11.10.2007 11:30
*****Lenko Apríla 11.10.2007 11:41
******Re: Lenko Lenka 11.10.2007 12:48
*******Re: Lenko Apríla 11.10.2007 13:17
***Re: Re Mě se nelíbil!! učitelé nej... Petulina, kluci 11 a půlroční mimi 11.10.2007 22:49
****Petulina - ??? Lenka 12.10.2007 13:7
A budeš to jíst? Róza 10.10.2007 15:39
segedín.... štěpánka 10.10.2007 17:5
*Re: segedín.... Myss 18.10.2007 13:48
Pomazánky pro 2 leté dítě - poradíte? Iva, Viki (8/05), Áda (1/08) 10.10.2007 17:15
*Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - poradí... Konie 10.10.2007 19:18
*Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - poradí... Veveruše 10.10.2007 21:21
**Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - pora... Zuzka a Anežka 06/05 10.10.2007 23:13
**Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - pora... Mirka a Kubík 2r 11.10.2007 1:5
**Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - pora... Lenka, 2 děti (4 a 1 rok) 11.10.2007 10:49
*Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - poradí... Osminka 10.10.2007 23:54
*Re: Holky, díky za tipy Iva, Viki (08/05), bříško (01/08) 11.10.2007 16:49
*Re: Pomazánky pro 2 leté dítě - poradí... gatto 13.10.2007 0:48
Strava u nás v MŠ - 1. den smažené šišky... Petrajda 10.10.2007 23:15
*SEGEĎÁK-MĚ KLEPNE!!!!!!!! Alena  15.10.2007 23:14
**Re: SEGEĎÁK-MĚ KLEPNE!!!!!!!! gatto 16.10.2007 0:50
***Re: SEGEĎÁK-MĚ KLEPNE!!!!!!!! Apríla 18.10.2007 16:3
**Re: SEGEĎÁK-MĚ KLEPNE!!!!!!!! Janusina 29.2.2008 10:31
***Re: SEGEĎÁK-MĚ KLEPNE!!!!!!!! MSteflova 29.2.2008 14:46
VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST gatto 10.10.2007 23:25
*Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST Ivana Procházková 11.10.2007 0:3
**Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST gatto 11.10.2007 2:27
***Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST kuchařka 11.10.2007 21:38
****Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST gatto 11.10.2007 23:32
*****Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST 10.5Libik12 11.10.2007 23:55
******Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST gatto 12.10.2007 0:52
*******Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOS... ZuziP 12.10.2007 1:12
********Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZ... gatto 12.10.2007 1:53
*********Re: VEGETARIÁNSTVÍ - D... 10.5Libik12 12.10.2007 13:36
**********Re: VEGETARIÁNSTVÍ -... ZuziP 12.10.2007 17:20
***********Re: VEGETARIÁNSTVÍ... Karča 15.10.2007 21:19
***********Re: VEGETARIÁNSTVÍ... Bára 15.10.2007 21:21
******Zážitek s "masožroutstv... Margot+1 12.10.2007 6:46
*******Re: Zážitek s "masožr... fisperanda 12.10.2007 18:35
*******Re: Zážitek s Tomas Novak, univerzalni genius 12.10.2007 22:10
********Re: Zážitek s Tomas Novak, univerzalni genius 12.10.2007 22:17
******vegetariánstvo Lenka 12.10.2007 17:15
*******Re: vegetariánstvo Tomas Novak, univerzalni genius 20.10.2007 16:54
*****Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST kuchařka 12.10.2007 16:9
*Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 11.10.2007 7:35
**Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST gatto 11.10.2007 12:42
***Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST fisperanda 11.10.2007 12:48
****Re: VEGETARIÁNSTVÍ - DRZOST sovka, 2 kluci 11.10.2007 16:46
*Reakce autorky článku pro všechny mami... M.Pecinová,2 dospělé děti 11.10.2007 17:17
**pro paní Pecinovou Ráchel, 3 děti 11.10.2007 17:33
***Re: pro paní Pecinovou M.Pecinová,2 dospělé děti 11.10.2007 18:0
****Re: pro paní Pecinovou piraela 11.10.2007 19:39
***Re: pro paní Pecinovou štěpánka 11.10.2007 19:13
**Re: Reakce autorky článku pro všechn... sovka, 2 kluci 11.10.2007 17:52
**Re: Reakce autorky článku pro všechn... gatto 12.10.2007 0:36
***Re: Reakce autorky článku pro všec... ZuziP 12.10.2007 1:26
****Re: Reakce autorky článku pro vš... gatto 12.10.2007 2:2
*****Re: Reakce autorky článku pro ... Katka 13.10.2007 16:28
******Re: Reakce autorky článku pr... ZuziP 13.10.2007 18:19
******Re: Reakce autorky článku pr... gatto 14.10.2007 1:1
*******Re: Reakce autorky článku ... Lenka 14.10.2007 9:34
********Re: Reakce autorky článk... gatto 14.10.2007 15:19
*********Re: Reakce autorky člá... Lenka 14.10.2007 18:35
**********Re: Reakce autorky č... gatto 14.10.2007 18:49
***********Re: Reakce autorky... Lenka 14.10.2007 19:5
***********Re: Reakce autorky... Veronika+3kluci 23.10.2007 22:53
*********Re: Reakce autorky člá... ZuziP 15.10.2007 0:41
*********Re: Reakce autorky člá... ZuziP 15.10.2007 22:18
*****Re: Reakce autorky článku pro ... Matys2 14.10.2007 23:20
******Re: Reakce autorky článku pr... gatto 14.10.2007 23:30
*******Re: Reakce autorky článku ... Matys2 14.10.2007 23:47
********Re: Reakce autorky článk... Baba Jaga 14.10.2007 23:54
*********Re: Reakce autorky člá... Matys2 15.10.2007 0:11
**********Re: Reakce autorky č... gatto 15.10.2007 0:43
***********Re: Reakce autorky... Baba Jaga 15.10.2007 1:15
***********Re: Reakce autorky... ZuziP 15.10.2007 1:18
***********Re: Reakce autorky... Ivana Procházková 15.10.2007 7:53
************Re: Reakce autor... 10.5Libik12 15.10.2007 9:25
*************Re: Reakce aut... amálkaZ 15.10.2007 9:43
*************Re: Reakce aut... MarkétaP + 4 dcerky 15.10.2007 11:9
**************Re: Reakce a... gatto 15.10.2007 14:28
***************Re: Reakce... MarkétaP + 4 dcerky 15.10.2007 14:56
****************Re: Reak... gatto 15.10.2007 15:3
**************Re: Reakce a... Ivana Procházková 15.10.2007 14:57
***************Re: Reakce... Veronika+3kluci 23.10.2007 23:7
********Re: Reakce autorky článk... gatto 14.10.2007 23:58
*******Re: Reakce autorky článku ... Baba Jaga 14.10.2007 23:47
********Gatto je k politování. sindi 71 14.10.2007 23:57
*********Re: Gatto je k politov... gatto 15.10.2007 0:6
*********Re: Gatto je k politov... sindi 71 15.10.2007 0:8
**********Re: Gatto je k polit... gatto 15.10.2007 0:41
***********Re: Gatto je k pol... Lenka 15.10.2007 5:49
************Re: Gatto je k p... gatto 15.10.2007 14:49
*************Re: Gatto je k... zuzini 15.10.2007 16:4
***********Re: Gatto je k pol... 10.5Libik12 15.10.2007 9:50
***********Re: Gatto je k pol... zuzini 15.10.2007 10:48
************Re: Gatto je k p... gatto 15.10.2007 14:34
*******Re: Reakce autorky článku ... Katka 15.10.2007 10:47
********Re: Reakce autorky článk... 10.5Libik12 15.10.2007 12:0
********Re: Reakce autorky článk... gatto 15.10.2007 14:54
skolni druzina Markéta 10.10.2007 23:36
*Re: skolni druzina jarka 13.10.2007 23:2
**Re: skolni druzina ZuziP 13.10.2007 23:6
***Re: skolni druzina jarka 13.10.2007 23:11
**Re: skolni druzina Myss 18.10.2007 14:14
***Re: skolni druzina jarka 20.10.2007 18:15
Knedlík??? ano či ne Mirka, Kubík 2r 11.10.2007 1:1
*Re: Knedlík??? ano či ne gatto 11.10.2007 2:31
**Re: Knedlík??? ano či ne Mirka a Kubík 11.10.2007 23:24
***Re: Knedlík??? ano či ne gatto 12.10.2007 0:44
****Re: Knedlík??? ano či ne ZuziP 12.10.2007 1:32
*****Re: Knedlík??? ano či ne Tomas Novak, univerzalni genius 12.10.2007 2:3
*****Re: maso hnije Šárka+ Terinka 4 roky  12.10.2007 12:17
******moje maso nehnije boží žena 12.10.2007 12:19
*******Re: moje maso nehnije Šárka+ Terinka 4 roky  12.10.2007 13:53
********Re: moje maso nehnije boží žena 12.10.2007 14:3
*********Re: moje maso nehnije gatto 13.10.2007 0:36
********Re: moje maso nehnije Líza 12.10.2007 14:45
*********Re: moje maso nehnije Šárka+Terinka 4 roky 12.10.2007 15:20
*********Re: Potravinář? Šárka+Terinka 4 roky 12.10.2007 15:30
**********Šárko Apríla 12.10.2007 16:4
***********Re: Možná vím parishilton 12.10.2007 16:20
********Re: moje maso nehnije Katka 13.10.2007 16:43
******Re: maso hnije Baba Jaga 12.10.2007 17:37
*******Re: maso hnije fisperanda 12.10.2007 18:27
********No to je kotel!! čaroda 12.10.2007 23:11
*********Re: No to je kotel!! gatto 13.10.2007 0:44
**********Re: No to je kotel!! čaroda 13.10.2007 18:6
***********Re: No to je kotel... gatto 14.10.2007 1:16
************Re: No to je kot... ZuziP 14.10.2007 4:0
************ty me fakt bavis... čaroda 14.10.2007 21:55
*************Re: ty me fakt... gatto 14.10.2007 22:57
**************no vida! JDE... čaroda 15.10.2007 22:28
**********Re: No to je kotel!! Matys2 15.10.2007 13:35
***********Re: No to je kotel... 10.5Libik12 15.10.2007 14:8
************Tentokrát poziti... gatto 15.10.2007 15:45
*************Re: Tentokrát ... boží žena 15.10.2007 15:56
*************Re: Tentokrát ... 10.5Libik12 15.10.2007 17:18
********Re: maso hnije gatto 13.10.2007 0:30
*********Re: maso hnije Baba Jaga 13.10.2007 1:41
**********Re: maso hnije Teraza Horáková 13.10.2007 1:50
***********Re: maso hnije 10.5Libik12 13.10.2007 10:20
************Re: maso hnije gatto 13.10.2007 10:26
*************Re: maso hnije Líza 13.10.2007 10:29
*************Re: maso hnije 10.5Libik12 13.10.2007 10:36
**************Re: maso hni... gatto 13.10.2007 10:41
***************Re: maso h... 10.5Libik12 13.10.2007 10:53
***************Re: maso h... Bulik 13.10.2007 10:55
***************Re: maso h... Katka 13.10.2007 17:11
****************Re: maso... gatto 14.10.2007 1:18
*****************Re: ma... Katka 15.10.2007 11:14
******************Re: m... zuzini 15.10.2007 11:53
*******************Re: m... Sylvie 15.10.2007 12:13
***************Re: maso h... ZuziP 13.10.2007 22:8
**********Re: maso hnije Baba Jaga 13.10.2007 1:52
***********Re: maso hnije gatto 13.10.2007 10:30
************Re: maso hnije zuzini 13.10.2007 17:26
*************Re: maso hnije gatto 14.10.2007 1:20
**************Re: maso hni... zuzini 14.10.2007 10:58
***************Gatto je u... fisperanda 14.10.2007 13:59
****************Re: Gatt... gatto 14.10.2007 15:28
*****************Re: Ga... 10.5Libik12 14.10.2007 16:38
******************Re: G... gatto 14.10.2007 16:54
*******************Re: G... ZuziP 15.10.2007 22:25
********************Re: G... 10.5Libik12 15.10.2007 23:1
*********************Re: G... ZuziP 15.10.2007 23:13
**********************Re: G... gatto 16.10.2007 0:46
**************Re: maso hni... happy 14.10.2007 12:4
**************Re: maso hni... čaroda 14.10.2007 22:35
***************Re: maso h... gatto 14.10.2007 22:47
**********Re: maso hnije 10.5Libik12 13.10.2007 10:29
***********Re: maso hnije Baba Jaga 13.10.2007 15:20
************Re: maso hnije 10.5Libik12 13.10.2007 16:24
*************Re: maso hnije Baba Jaga 13.10.2007 16:58
**********Re: maso hnije gatto 13.10.2007 10:34
***********Re: maso hnije Baba Jaga 13.10.2007 15:17
************Re: maso hnije gatto 14.10.2007 1:28
*************Re: maso hnije Baba Jaga 14.10.2007 2:46
*************Re: maso hnije Marie 14.10.2007 3:3
*************Re: maso hnije ZuziP 14.10.2007 3:58
**************Re: maso hni... gatto 14.10.2007 15:35
***************Re: maso h... Baba Jaga 14.10.2007 17:53
****************Re: maso... gatto 14.10.2007 19:0
*****************Re: ma... Baba Jaga 14.10.2007 21:8
******************Re: m... Sylvie 14.10.2007 21:25
*******************Re: m... Baba Jaga 14.10.2007 23:35
***************Re: maso h... štěpánka 14.10.2007 21:13
****************Re: maso... fisperanda 14.10.2007 21:32
****************Re: maso... gatto 14.10.2007 22:45
*****************Re: ma... štěpánka 15.10.2007 20:6
***************Re: maso h... ZuziP 15.10.2007 0:54
*************Re: maso hnije Ráchel, 3 děti 14.10.2007 18:55
**************Re: maso hni... gatto 14.10.2007 19:5
***************Re: maso h... Ráchel, 3 děti 14.10.2007 19:13
****************Re: maso... gatto 14.10.2007 19:29
*****************Re: ma... Ráchel, 3 děti 14.10.2007 20:45
***********Re: maso hnije štěpánka 13.10.2007 16:31
************Re: Pro Štěpánku Šárka+ Terinka 4 roky  13.10.2007 21:0
*************Re: Pro Štěpán... ZuziP 13.10.2007 22:25
**************Re: Pro Zuzi... Šárka + Terinka 4 roky 16.10.2007 23:25
***************Re: Pro Zu... ZuziP 17.10.2007 1:29
****************Re: Pro ... ZuziP 17.10.2007 1:31
*************Re: Pro Štěpán... 10.5Libik12 13.10.2007 23:21
**************Re: Pro Štěp... ZuziP 13.10.2007 23:24
**************Re: Pro Štěp... Eva T.S. 13.10.2007 23:28
*************Re: Pro Štěpán... štěpánka 14.10.2007 22:4
**************Re: Pro Štěp... čaroda 14.10.2007 22:43
*********Re: maso hnije fisperanda 13.10.2007 11:45
******Re: maso hnije ZuziP 13.10.2007 21:59
***Re: Knedlík??? ano či ne Anca,2 deti 12.10.2007 8:41
*Re: Knedlík??? ano či ne piraela 11.10.2007 7:49
**Re: Knedlík??? ano či ne Mirka a Kubík 11.10.2007 23:32
*celozrnné Mery72 11.10.2007 8:2
**Re: celozrnné Apríla 11.10.2007 10:42
*Re: Knedlík??? - mám doma to samé Katka,kluci 5 a 8 11.10.2007 8:55
**Re: Knedlík??? Dodatek Katka,kluci 5 a 8 11.10.2007 8:58
***Re: Knedlík??? Dodatek piraela 11.10.2007 9:44
*Re: Knedlík??? ano či ne Linda 11.10.2007 15:38
Jsme různí Romana a Ondřej 11.10.2007 10:23
Jídelníček MŠ Štěchovice Nikola 11.10.2007 10:29
*Re: Jídelníček MŠ Štěchovice Jana 11.10.2007 16:13
A proč nelze vařit zdravěji všem dětem? Kristýna 11.10.2007 11:46
*Re: A proč nelze vařit zdravěji všem d... Apríla 11.10.2007 11:51
problémy s jídlem ML 11.10.2007 15:26
Stravovanie na baze zdravej vyzivy ? Mirina, Linda 11/2005 11.10.2007 20:16
moje dítě jí všechno ... Jíťa 12.10.2007 15:5
moje dítě jí všechno ... Jíťa 12.10.2007 15:6
*Re: moje dítě jí všechno ... Teraza Horáková 13.10.2007 0:49
Milé slovenky Marta 13.10.2007 20:8
*Re: Milé slovenky MarkétaP + 4 dcerky 13.10.2007 20:14
**Re: Milé slovenky MarkétaP + 4 dcerky 13.10.2007 20:15
*Re: Milé slovenky Baba Jaga 13.10.2007 20:26
*Re: Milé slovenky 10.5Libik12 13.10.2007 21:33
*Re: Milé slovenky ZuziP 13.10.2007 21:54
**Re: Milé slovenky MarkétaP + 4 dcerky 13.10.2007 21:58
***Re: Milé slovenky ZuziP 13.10.2007 22:15
*Re: Milé slovenky Katka 13.10.2007 23:35
**Re: Milé slovenky Eva T.S. 13.10.2007 23:42
**Re: Milé slovenky Myss 18.10.2007 13:56
***Re: Milé slovenky MarkétaP + 4 dcerky 18.10.2007 18:26
**jidlo-ach jo Myss 18.10.2007 14:4
***Re: jidlo-ach jo fisperanda 18.10.2007 14:15
*Re: Milé slovenky Líza 14.10.2007 8:17
*Re: Milé slovenky Lenka 14.10.2007 9:45
*Re: Milé slovenky Mateřídouška 14.10.2007 11:36
*Re: Milé slovenky Kobra11 14.10.2007 19:55
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.