tisk-hlavicka

Zkroťte počítačové hry

Odháníte děti od počítačových her v obavě, aby se nestaly agresivními nebo podivnými samotáři? Taková temná budoucnost jim ale vesměs nehrozí. Pokud dětem vyberete správné počítačové hry, přispějete naopak k rozvoji jejich schopností.

Věděli jste třeba, že existují hry, při nichž se dítě přenese do exotických zemí, kde zažívá podobná dobrodružství jako v knížkách, a dokonce se může dozvědět i mnoho faktických poznatků?

Počítač jako fenomén moderní doby nám zcela jistě v mnoha ohledech usnadňuje život a je vítaným zdrojem informací. Naše ratolesti jej ale pravděpodobně berou spíše jako zdroj zábavy, protože první, co objeví a vyzkouší, jsou počítačové hry.

Trávení volného času u počítačových her se vnímá především negativně. Často se srovnává se sledováním televize a vytýká se mu, že se jedná o pasivní zábavu, která dítě nijak nerozvíjí. Dětští lékaři právem namítají, že sedavý způsob života není to pravé pro naši páteř ani kondici. Zejména děti a mládež by potřebovaly mnohem více pohybu, než se jim v současné době většinou dostává.

Pravda také je, že sledování a hraní agresivních her může v dětech povzbudit negativní vlastnosti. V první řadě se snižuje citlivost jedince vůči násilí a agresi. Dítě se zbavuje zábran a blokuje se rozvoj empatie (soucítění s ostatními). Důsledkem může být člověk, který necítí přirozený odpor k násilí ani soucit s obětí a díky sníženým zábranám má větší sklon sám násilně jednat.

Mimoto při sledování násilí vzrůstá tendence jedince vnímat okolí nepřátelsky, a tudíž i agresivně reagovat. Zjednodušeně řečeno, pozoruji-li svého počítačového hrdinu, který na poměrně běžné podněty reaguje agresí, mám tendenci si běžné podněty vykládat jako útok a podle toho na ně reagovat.

Že se děti nejvíce učí nápodobou, je asi obecně známý fakt. Bohužel se to netýká pouze věcí, u kterých je nápodoba žádoucí, ale i agresivního chování. Největším rizikem jsou případy, kdy se agresivně chová kladný hrdina a za své jednání je nejen nepotrestán, ale dokonce oceněn (podrobnosti viz výzkum Bushmana a Huesmana z roku 2006). Záleží i na reálnosti násilí. Rány pěstí se v reálném životě napodobí snáze a jsou bezprostřednější než střílení zelených mužíčků kdesi ve vesmíru.

Počítače a chování

Dříve se mělo za to, že děti, trávící čas převážně u počítače, mívají potíže v mezilidských vztazích, mají málo přátel a se svými vrstevníky se spíše nestýkají. Zdá se ale, že to tak zcela neplatí. Některé druhy počítačových her se hrají skupinově a naopak se jejich prostřednictvím děti seznamují. Spíše se zdá, že k počítači se často uchylují děti, které již v této sféře mají problémy, než že by jejich problémy nastaly kvůli počítači.

Často se předpokládá, že děti, trávící volný čas u počítačových her, jsou pak unavené a nemají dostatek času na učení. V důsledku toho se horší jejich prospěch. Toto riziko samozřejmě existuje, ale bývá většinou krátkodobé (po pořízení nového počítače nebo hry) anebo doprovází situaci, kdy se hraní počítačových her stane patologií.

Všude samá negativa?

Mnohé z toho, co je možné o dětském hraní počítačových her říci, vyznívá negativně. Zdůrazňují se především výše uvedená rizika včetně ne zcela prokázaného špatného vlivu na školní prospěch a sociální zařazení dětí. Také se upozorňuje, že hraní počítačových her děti nijak nerozvíjí. Existují ale i výzkumy, které dokládají, že tomu tak být nemusí. U nás před několika lety proběhl na toto téma zajímavý výzkum Martina Vaculíka. Podle něho je hraní počítačových her pouze jednou z aktivit volného času, často se pojí se sociálním kontaktem, kdy se hráči scházejí a například diskutují o svých strategiích. Hráči byli také popsáni jako aktivní a zvídaví jedinci, kteří dokázali plně využívat svůj čas a pěstovat i další koníčky a sport. Zdá se tedy, že není potřeba mít obavy, že hraním počítačových her, samozřejmě za určitých podmínek, začne dítě upřednostňovat monitor před mezilidskými vztahy a namísto smysluplného vývoje zde zakrní.

Není hra jako hra

Ne všechny počítačové hry jsou bezduchými střílečkami a dokonce zdaleka ne všechny obsahují násilí. Bohužel, ty nejkrvavější jsou nejvíce vidět. Na toto téma bylo prováděno několik výzkumů, zdá se, že počet násilných počítačových her se pohybuje mezi 80–95 procenty.

Existuje i ale mnoho druhů her, které rozvíjejí schopnosti jedince, strategii, logiku, prostorovou orientaci. Prostřednictvím jistého druhu počítačových her, takzvaných adventur, se třeba dítě přenese do exotických zemí, v nichž zažívá podobná dobrodružství jako v knížkách, a dokonce se může dozvědět i mnoho faktických poznatků. Takto se hra stává dobrou motivací k hledání dalších informací a četbě.

Jiné hry mohou rozvíjet myšlenkové schopnosti, kdy dítě přemýšlí, jak vyřešit nějaký složitý úkol. Další kategorií jsou hry strategické. Je nutné uvažovat o důsledcích svých činů, předvídat reakce protivníka, vyhodnocovat prioritu úkolů. Ve hrách, založených na budovatelské strategii, je možné si vyzkoušet, jak náročné je vybudovat město či prosperující podnik za podmínek téměř reálných.

Zvláštní kapitolou jsou pak simulátory, které jsou někdy tak dokonalé, že navozují pocit skutečné aktivity a patří již do skupiny výukových programů. Není bez zajímavosti, že právě letecký simulátor posloužil skupině teroristů při výuce řízení boeingu před útokem na newyorské mrakodrapy.

Z výše uvedeného vyplývá, že paušálně odsuzovat používání počítače a hraní her by bylo stejně krátkozraké jako jeho nekritické doporučování. Berme proto počítač jako nástroj. Oceňujme jeho přínos, mějme se na pozoru před jeho riziky a totéž naučme i naše děti. Co se týče počítačových her, důležité je, co dítě hraje a zda dokáže odhadnout míru.

Autorka je dětská psycholožka.

Názory k článku (4 názorů)
"dobré" hry suzann 8.10.2007 14:55
*Re: "dobré" hry Krucipísek 8.10.2007 16:8
**Re: "dobré" hry suzann 9.10.2007 10:53
***Re: "dobré" hry jana+veronika4,5+martin 1měs 9.10.2007 12:34
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.