tisk-hlavicka

Prečo (ne)očkovať proti TBC v pôrodnici

6.9.2007 Gabriela Třasáková 196 názorů

Máme doma dve malé deti a snažíme sa zodpovedne pristupovať k ich zdraviu. A tam je pre mňa na prvom mieste prevencia. To pre nás znamená zdravú stravu, pobyt vonku, liečenie pokiaľ možno prírodnými prostriedkami... a tak sa pomaly dostávame k očkovaniu.

V ČR aj SR je očkovanie nariadené štátom, ale ruku na srdce, štát za zdravie vášho dieťaťa nezodpovedá. Nezodpovedá zaň ani hygienická stanica, ani váš pediater. Ste zaň zodpovední vy - rodičia. A preto, keď sa rozhodujem o takých zásadných veciach ako je zdravie, v prvom rade si odmyslím všetky vyhlášky a nariadenia a zapojím vlastný rozum. (Nikoho však nechcem navádzať k porušovaniu predpisov, tento článok by skôr mal byť akousi ukážkou toho, ako by sa dalo postupovať, keby nám nikto nič nenariaďoval...)

Ako prvé našich svištíkov čaká očkovanie proti tuberkulóze. Čo ju spôsobuje, a čo to vlastne je? Tuberkulóza je chronicky prebiehajúce infekčné ochorenie a spôsobujú ju väčšinou baktérie Mykobakterium tuberkulosis, ktoré patria do skupiny mykobaktérií. Pozrime sa však na ne bližšie. V skupine mykobaktérií sú dve podskupiny:

  1. klasické mykobaktérie - sem radíme napríklad mykobakterium tuberkulosis (vo viac než 95% prípadov je pôvodcom TBC u človeka), mykobakterium bovis (spôsobuje TBC u hovädzieho dobytku, u človeka je to len výnimočne - sposôbuje mimopľúcne formy TBC) a mykobakterium africanum (rozšírenejšia v Afrike, v Európe veľmi zriedkavá)
  2. netuberkulózne mykobaktérie - patria sem napríklad mykobakterium avium, mykobakterium kansasii (ktoré u človeka vyvolávajú tzv. mykobakteriózy), a tiež napr. mykobakterium leprae, ktoré spôsobuje malomocenstvo

Tuberkulózne baktérie sú citlivé na ultrafialové svetlo aj zahrievanie (neprežijú pasterizáciu).

Ako som už spomínala, tuberkulóza je chronicky prebiehajúce infekčné ochorenie. V 95% prípadov sa tuberkulózne baktérie dostávajú do tela vdýchnutím kvapôčiek obsahujúcich baktérie. V pľúcach sú špeciálne biele krvinky (fagocyty), ktoré baktérie zneškodnia (tzn. imunitný systém napadnutie zvládol), môže sa však stať, že baktérie vo vnútri fagocytov prežijú a dokonca sa tam začnú množiť. Fagocyty sa následne rozpadnú a uvolnené baktérie sú znovu pohltené ďalšími bielymi krvinkami. Ich následným rozpadom vzniká zápalové ložisko (primárny afekt). Odtiaľ prechádzajú baktérie do najbližších lymfatických uzlín, ktoré koli tvorbe špeciálnych bielych krviniek napuchnú (primárny komplex). Primárny komplex sa v priebehu zápalovej reakcie opúzdri a približne do roka skôrnatie - potom sa dá jeho existencia dokázať napr. na röntgenovej snímke. Toto opuzdrené ložisko má niekoľko "možností", a to: a) može prasknúť, a tým sa baktérie dostanú do celého tela, kde vytvoria početné zápalové ložiská (granulomy), alebo b) može zmiznúť, alebo c) može zmiznúť a po čase (mesiace, roky, desaťročia) sa može znovu samé aktivovať (napr. pri oslabení imunitného systému inou chorobou), prípadne mu v tom pomôže ďalšia nákaza z vonku. Pritom vznikajú ďalšie ložiská, odumieranie tkaniva je však rozsiahlejšie, vznikajú aj typické prejavy tuberkulózy - horúčka a neprimeraná strata hmotnosti. V tejto fázi sa už ochorenie môže šíriť do celého tela - priedušnice a ústnej dutiny, odkiaľ sa baktérie po prehltnutí dostanú do čreva, ľadvín, močového mechúra, pohlavných orgánov...

Liečba tuberkulózy pomerne komplikovaná, trvá minimálne 9 mesiacov a aj v prípade, že sa darí, sa pacient sleduje ešte 2 roky.

Teraz sa na chvíľu pozrime, ako to vyzerá s početnosťou tohto ochorenia. WHO predpokladá, že tretina svetového obyvateľstva je nakazená. 90% z nich sú "latentní", a teda sa ochorenie u nich neprejavuje, ani nie sú hrozbou pre okolie, pretože baktérie neroznášajú. (Väčšina z nich žije v rozvojových krajinách s vysokou HIV pozitivitou.) U zostávajúcich 10% sa tubekulóza aktívne prejavuje, avšak 95% z nich žije v rozvojových krajinách. (Ak teda správne počítam, v celom "vyspelom svete" ich je dohromady 10 miliónov.) Treba si tiež uvedomiť, že tuberkulóza sa rada koncentruje v uzavretých kolektívoch typu rodiny, väznice, nemocnice, domov dôchodcov... Ďalší údaj WHO hovorí, že na TBC zomrú ročne 2 milióny ľudí, 99% úmrtí pripadá na rozvojové krajiny. V rozvinutých krajinách teda na TBC zomrie ročne 20 tisíc ľudí, čo je rádovo menej než pri automobilových nehodách. Neliečený jedinec s aktívnou tuberkulózou za rok nakazí v rozvojových krajinách asi 12-20 ďalších ľudí, v Európe je to však len 1-2 ľudí ročne (takže predstava, že chrchlajúci bezdomovec spôsobí, že na nasledujúcej zastávke vystúpi z električky 30 nakazených ľudí je pomerne scetná). Česká republika patrí ku krajinám, kde výskyt tuberkulózy klesá; v roku 2004 bola tuberkulóza diagnostikovaná u 708 pacientov. Na TBC ochorejú dvakrát častejšie muži, než ženy. V ČR sa v tomto roku nevyskytlo jediné dieťa do 9 rokov, ktoré by TBC ochorelo, najčastejšie sú chorí muži vo vekovej skupine 40-59 rokov a ženy nad 70 rokov. Česká republika patrí ku krajinám s nizkym výskytom TBC, podiel onemocnenia tuberkulózou u cudzincov je u nás zanedbateľný.

Očkuje sa látkou obsahujúcou živé oslabené baktérie mykobakterium bovis (spôsobujú TBC u dobytka), kompletné zloženie očkovacej látky nájdete tu [10]: Pri očkovaní sa na ramene vytvorí v podstate primárny komplex, telo by však nákazu malo zvládnuť, čím si vytvorí imunitu. Za normálnych okolností vred na ramienku nepresahuje 10mm a regionálne lymfatické uzliny (najčastejšie v podpaží, na krku alebo v okolí kľúčnej kosti) sa neskvapalňujú.

Negatíva očkovania - kompletný výpis nežiadúcich účinkov nájdete tu [10]. Ďalším problémom je, že toto očkovanie by sa nemalo aplikovať v prípade:

  • horečnatého stavu, prípadne pri podozrení s nákazy
  • ťažkého primárneho imunodeficitu
  • ťažkého sekundárneho bunkového imunodeficitu
  • osôb so sklonom k tvorbe keloidných jaziev
  • novorodencov s rodinnou anamnézou s podozrením na ťažký primárny imunodeficit, kým sa nevylúči jeho prítomnosť. Patria sem aj deti s nevyjasneným úmrtím súrodenca v novorodeneckom a kojeneckom veku na ťažkú infekciu alebo hematologickú malignitu
  • ďalšie skupiny, ktoré nájdete tu [13].

Zámerne som vypísala práve tieto skupiny, pretože pre ne môžu byť následky očkovania fatálne, ale pritom sú to veci, ktoré u novorodenca nikto nezisťuje! Pokiaľ by sa očkovali staršie deti, je pravdepodobné, že o väčšine porúch imunity by sa už vedelo. (Imunitný systém sa vyvíja prvé dva až tri roky, takže kompletné imunologické vyšetrenie, ktoré by odhalilo prípadné defekty, je možné urobiť až okolo 3.roku veku dieťaťa.)

Toto očkovanie by malo prebiehať v kalmetizačných strediskách, kde sú (alebo by mali byť) špecialisti na toto očkovanie. Prax je však taká, že sa očkuje v pôrodniciach 4.deň po narodení (zákonom stanovená lehota však umožňuje dieťa očkovať až do 6. týždňoch veku) a očkuje často nie pracovník kalmetizačného strediska, ale službukonajúci lekár, pričom často dochádza k nesprávnej aplikácii očkovacej látky (subkutánna aplikácia miesto intradermálnej - jednoducho to pichnú hlbšie, než je treba). Ďalšie problémy s týtmo očkovaním nastávajú od roku 2001, kedy sa do očkovacieho kalendára pridalo očkovanie proti hepatitíde B a Haemophilovým infekciám (obe sa očkujú najskor v 9.týždni). U detí, ktoré mali už očkovanie proti TBC zahojené sa po aplikácii štvorvakcíny spolu s očkovaním proti hepB objavuje nové hnisanie v mieste aplikácie BCG vakcíny. Zároveň sa pozorovalo, že deti s veľmi nízkou pôrodnou váhou a deti HbsAg pozitívnych matiek (jednoducho deti matiek, ktoré maju žltačku typu B), ktoré sa proti tuberkulóze očkujú až medzi 7.-12. mesiacom, tieto komplikácie nemajú. Práve z tohto dôvodu sa česká pneumologická a ftizeologická spoločnosť na čele s Prof. MUDr. Křepelou snaží o zmenu očkovacieho kalendára, ktorá by posunula očkovanie proti tuberkulóze do druhého polroka života dieťaťa.

Klady očkovania - očkovanie účinné je, je ale otázne, nakoľko. V literatúre sa stretnete s údajmi od 80% účinnosti vakcíny (vyššia účinnosť sa u dáva najma u detí) až po takmer nulovú, a aj to len na maximálne 10-15 rokov. V rokoch 1986 - 1993 vo východočeskom, stredočeskom a od roku 1989 aj v juhočeskom regióne pokusne neočkovali novorodencov z nerizikových skupín proti TBC s perspektívou, že v prípade priaznivých skúseností by sa toto očkovanie mohlo zrušiť a očkovali by sa iba rizikové skupiny. (Rizikové skupiny - ide o skupiny, ktoré žijú v nevhodných hygienických podmienkach, vyznačujú sa nízkou starostlivosťou o svoje zdravie a všeobecne sklonom k migrácii. Významnou rizikovou skupinou sú bezdomovci - výskyt TBC je u nich asi 20x vyšší než u bežného obyvateľstva. Ďalšiu skupinu tvoria deti, ktoré žijú v domácnosti, prípadne sú vo veľmi častom a pravidelnom kontakte s osobou s nákazlivou formou tuberkulózy.) Výsledky však boli nepriaznivé. V spomínaných regiónoch bol počet detí s výskytom tuberkulóznych ochorení niekoľkonásobne vyšší, než v regiónoch, kde sa očkovanie neprerušilo.

Prínos očkovania sa ukazuje aj v tom, že v prípade ochorenia u očkovanej osoby sa jedná väčšinou o "ľahšiu" formu tuberkulózy, kedy ochorenie neprechádza z pľúc do iných orgánov. Najviac chráni proti diseminovanej tuberkulóze (udáva sa až 80% účinnosť očkovania), proti tuberkulóznej meningitíde (asi 52%) a tuberkulóze kostí (39%). Paradoxne najmenšiu ochranu poskytuje očkovanie proti pľúcnej tuberkulóze (asi len 20% účinnosť). Tieto čísla však bohužiaľ platia len bezprostredne po očkovaní, časom postupne klesajú a približne za 15 rokov už neúčinkuje vôbec.

Tuberkulóza rozhodne nie je choroba, ktorú by som doma uvítala. Zároveň som si ujasnila, že pokiaľ nemáme v rodine chorého človeka, riziko nákazy nie je veľmi vysoké - rozhodne to nie je tak, že sa miminko nakazí pri prechádzke s kočíkom po námestí. Česká republika patrí ku krajinám s nízkym výskytom tuberkulózy a podľa doporučenia WHO by malo stačiť očkovať rizikové skupiny. Preto ma prekvapilo, že pri experimente v niekoľkých českých krajoch v rokoch 1986 (resp. 1989) až 1993 tak výrazne stúpol počet ochorení, aj keď sa jednalo najmä o nákazy inými mykobaktériami, než mykobakterium tuberculosis. Preto, keby som sa mohla rozhodnúť sama, urobila by som to tak, že približne v 3 rokoch veku dieťaťa by som dala vyšetriť imunitu, aby som vylúčila prípadné defekty. V prípade, že by bolo všetko v poriadku (a teda by očkovanie mohlo pripadať do úvahy) by som najprv dala urobiť tuberkulínový test (prípadne iný test na zistenie protilátok) a ak by dieťa žiadne protilátky nemalo, zrejme by som ho nechala očkovať. Teda, pokiaľ by som mala tú možnosť. ;-)

(autorka je členkou občanského sdružení ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu očkování; http://www.rozalio.cz)

Zdroje:
[1] http://tuberkulosa.navajo.cz/
[2] www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/2005_vox7.pdf
[3] www.detskylekar.cz/cps/rde/xbcr/dlekar/vox9_2002.pdf
[4] www.lekaribezhranic.cz/cz/downloads/TBC.pdf
[5] www.med.muni.cz/to.en/biomedjournal/pdf/supplementa/1998/supplementa-98.pdf
[6] www.pmfhk.cz/Katedry/EPI_VAKCI/12_Wallenfels.pdf
[7] www.ruvzbj.sk/tuberkuloza.htm
[8] www.uoc.muni.cz/prezent1/mocov.htm
[9] www.vakcinace.cz/PREDNASKY/kalmetizace.pdf
[10] www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/BCG%20vaccine%20SSI%20Souhrn%20SPC.pdf
[11] www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/TBC.htm
[12] www.zdrava-rodina.cz/med/med0300/med300_3.html
[13] www.zdravcentra.cz/cps/rde/xbcr/zc/PPP_3-2004_08_CZ5.pdf
[14] www.zdravcentra.sk/cps/rde/xbcr/zcsk/1074.pdf
[15] www.zdravotnictvo.sk/buxus/generate_page.php?page_id=370
[16] www.zuova.cz/informace/smd/smd054.pdf

Názory k článku (196 názorů)
Jde to ...neviditelná... 6.9.2007 9:21
*Jde to i jinak čiřikaví a Jakub 9.10.06 6.9.2007 9:51
**Ano, jde to i jinak... MM, 2 kluci 6.9.2007 10:36
***Re: Ano, jde to i jinak... Lucie, klouček 03, holčička 07 6.9.2007 11:22
****Re: Ano, jde to i jinak... Eva21546 7.9.2007 14:8
*****Re: Ano, jde to i jinak... Táňa  7.9.2007 17:45
******Re: Ano, jde to i jinak... Eva21546 8.9.2007 14:13
Dobré fisperanda 6.9.2007 9:43
*Tuberkulóza je strašák??? Insula 6.9.2007 10:1
**Re: Tuberkulóza je strašák??? fisperanda 6.9.2007 10:9
***Re: Tuberkulóza je strašák??? Insula 6.9.2007 10:41
****Re: Tuberkulóza je strašák??? fisperanda 6.9.2007 10:54
*****Re: Tuberkulóza je strašák??? Insula 6.9.2007 11:34
****Re: Tuberkulóza je strašák??? Dana, Terka 12 let 6.9.2007 14:8
*****Re: Tuberkulóza je strašák??? Insula 7.9.2007 11:20
******Re: Tuberkulóza je strašák??... Lucka 8.9.2007 16:58
*******Re: Tuberkulóza je strašák... zuzana 9.9.2007 17:25
********Re: Tuberkulóza je straš... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 1:33
*********Re: Tuberkulóza je str... ...neviditelná... 11.9.2007 10:18
*********Re: Tuberkulóza je str... zuzana 11.9.2007 23:0
**********Re: Tuberkulóza je s... Peto_MiG 18.11.2008 13:38
****Re: Tuberkulóza je strašák??? Míša, dcera Eliška 9.9.2007 20:11
***Re: Tuberkulóza je strašák??? Ifka 6.9.2007 17:17
**Re: Tuberkulóza je strašák??? Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 6.9.2007 12:19
***Re: Tuberkulóza je strašák??? Jirka 6.9.2007 12:56
**Sophiina volba?? Jitka 6.9.2007 20:1
Pokial by som mala možnost - bohužel jen... Amadeus 6.9.2007 13:7
dotaz na autorku - ako legalne odsunut? Jana 6.9.2007 14:34
*Re: dotaz na autorku - ako legalne ods... Renda 6.9.2007 15:8
*Re: dotaz na autorku - ako legalne ods... autorka Gabriela T. 6.9.2007 16:5
**Re: dotaz na autorku - ako legalne o... Jana 6.9.2007 17:40
***Re: dotaz na autorku - ako legalne... Hana 6.9.2007 19:11
**Re: dotaz na autorku - ako legalne o... čiřikaví a Jakub 9.10.06 6.9.2007 19:12
Ockovani proti TBC Baba Jaga 6.9.2007 19:22
*Re: Ockovani proti TBC Zelenoočka 6.9.2007 23:2
**Re: Ockovani proti TBC Baba Jaga 6.9.2007 23:7
**Re: Ockovani proti TBC Baba Jaga 6.9.2007 23:12
**Re: Ockovani proti TBC DENISA 7.9.2007 5:25
***Re: Ockovani proti TBC Apolena. 7.9.2007 9:13
****Re: Ockovani proti TBC Klárka 7.9.2007 9:41
****Re: Ockovani proti TBC Lenka 7.9.2007 17:5
***Re: Ockovani proti TBC Baba Jaga 7.9.2007 14:0
****Re: Ockovani proti TBC Lenka 7.9.2007 17:10
***Re: Ockovani proti TBC Zelenoočka 8.9.2007 2:41
****Re: Ockovani proti TBC Baba Jaga 8.9.2007 3:39
****Re: Ockovani proti TBC Myshka + 2 8.9.2007 7:25
*****Re: Ockovani proti TBC Morganaz 8.9.2007 9:51
*****Re: Ockovani proti TBC assma,4deti 8.9.2007 10:21
******Re: Ockovani proti TBC Iva, Viki (08/05), bříško (01/08) 5.10.2007 14:22
****Re: Ockovani proti TBC Myshka + 2 8.9.2007 7:28
Obecně k očkování Hana 6.9.2007 19:56
*Re: Obecně k očkování Eva21546 8.9.2007 20:54
zjištuje se přítomnost kontraindikací! lada, 1 dcera (6 let) 6.9.2007 23:15
*Re: zjištuje se přítomnost kontraindik... Věra. 6.9.2007 23:21
**Re: zjištuje se přítomnost kontraind... Honza 7.9.2007 0:42
***Re: zjištuje se přítomnost kontrai... Baba Jaga 7.9.2007 1:22
****Re: zjištuje se přítomnost kontr... Cow :-) 7.9.2007 1:31
*****Re: zjištuje se přítomnost kon... Honza 7.9.2007 9:42
******Re: zjištuje se přítomnost k... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 1:10
*******Re: zjištuje se přítomnost... Honza 11.9.2007 9:5
********přítomnost kontraindikac... Kanička, dcerky 2 a 3 roky 11.9.2007 10:22
********Re: zjištuje se přítomno... Hana,1 syn 11.9.2007 13:50
**Souhlas s Věrou Katka,kluci 5 a 8 7.9.2007 9:46
***Re: Souhlas s Věrou Honza 7.9.2007 10:47
****Re: Souhlas s Věrou Katka,kluci 5 a 8 7.9.2007 11:4
***Re: obavy z TBC aj. nemocí a pár o... DitaB 7.9.2007 12:1
****Re: obavy z TBC aj. nemocí a pár... Cow :-) 7.9.2007 12:9
****Re: obavy z TBC aj. nemocí a pár... Katka,kluci 5 a 8 7.9.2007 12:11
****Re: obavy z TBC aj. nemocí a pár... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 2:28
*****Re: obavy z TBC aj. nemocí a p... ...neviditelná... 11.9.2007 10:1
******Re: obavy z TBC aj. nemocí a... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 22:59
*******Re: obavy z TBC aj. nemocí... ...neviditelná... 12.9.2007 10:10
*******Souhlasím s Ajuchou Katka,kluci 5 a 8 12.9.2007 11:14
***Re: Souhlas s Věrou Jitka 7.9.2007 12:4
****Re: přibývá tubera? DitaB 8.9.2007 1:38
*****Re: přibývá tubera? Jitka 8.9.2007 12:45
******Re: přibývá tubera? Hana 8.9.2007 18:29
*******Re: přibývá tubera? Jitka 9.9.2007 19:6
********Re: přibývá tubera? Hana 10.9.2007 8:47
*********Re: přibývá tubera? ...neviditelná... 10.9.2007 9:27
**Re: zjištuje se přítomnost kontraind... autorka Gabriela T. 7.9.2007 10:33
**Re: zjištuje se přítomnost kontraind... Lukáš 7.9.2007 11:49
***Re: zjištuje se přítomnost kontrai... Cow :-) 7.9.2007 12:0
****Re: zjištuje se přítomnost kontr... Lukáš 7.9.2007 12:11
****Zjišťuje Táňa  7.9.2007 18:9
***Re: zjištuje se přítomnost kontrai... lenka+terezka11.06.lucka11.99 9.9.2007 15:2
**Re: zjištuje se přítomnost kontraind... Hana 7.9.2007 16:7
*Re: zjištuje se přítomnost kontraindik... Eva21546 7.9.2007 14:13
*Zjištuje se přítomnost kontraindikací ... Sajsa+Kája 9r.+Daník 01/07 9.9.2007 14:44
Strach Lucka 7.9.2007 19:40
Co je větší riziko? Hanka,Rebeka 12/05,Miriam 4/07 9.9.2007 10:29
*Re: Co je větší riziko? Ctirad 9.9.2007 18:54
*Re: Co je větší riziko? Honza 9.9.2007 20:2
Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 9.9.2007 20:52
*Re: Je to vůbec možné?? Bludička, dcera 6/2003, syn 11/2005 a ? 11/2007 9.9.2007 22:15
*Re: Je to vůbec možné?? Honza 10.9.2007 0:30
**Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 10.9.2007 8:56
**Re: Je to vůbec možné?? Hana 10.9.2007 9:0
***Re: Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 10.9.2007 9:58
****Re: Je to vůbec možné?? Hana 10.9.2007 10:32
*****Re: Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 10.9.2007 10:43
**Re: Je to vůbec možné?? Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 2:57
***Re: Je to vůbec možné?? Danda 11.9.2007 9:21
***Re: Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 11.9.2007 13:42
****Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 11.9.2007 16:29
*****Re: Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 11.9.2007 16:38
******Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 11.9.2007 16:48
*******Re: Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 11.9.2007 16:58
********Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 11.9.2007 20:46
*********Re: Je to vůbec možné?... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 22:21
**********Re: Je to vůbec možn... Sylvie 11.9.2007 22:39
***********Re: Je to vůbec mo... Sylvie 11.9.2007 22:41
***********Re: Je to vůbec mo... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 23:24
************Re: Je to vůbec ... Sylvie 12.9.2007 7:22
**********Re: Je to vůbec možn... 10.5Libik12 11.9.2007 22:50
***********Re: Je to vůbec mo... ...neviditelná... 12.9.2007 10:32
*Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 10.9.2007 8:59
**Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 10.9.2007 9:14
**Re: Je to vůbec možné?? Petra, Chiara 10.9.2007 11:34
**Re: Je to vůbec možné?? zuzana 10.9.2007 12:20
***Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 10.9.2007 13:13
****Re: Je to vůbec možné?? zuzana 10.9.2007 13:39
*****Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 10.9.2007 14:57
*****Re: Je to vůbec možné?? ...neviditelná... 10.9.2007 14:57
******Re: Je to vůbec možné?? zuzana 10.9.2007 22:25
*Re: Je to vůbec možné?? Sylvie 10.9.2007 10:41
**Re: Je to vůbec možné?? Hana,1 syn 10.9.2007 10:52
***Re: Je to vůbec možné?? Sylvie 10.9.2007 11:12
výskyt TBC na Slovensku autorka Gabriela T. 10.9.2007 11:34
*Re: výskyt TBC na Slovensku Hana,1 syn 10.9.2007 16:51
**Re: výskyt TBC na Slovensku autorka Gabriela T. 10.9.2007 17:52
***Re: výskyt TBC na Slovensku Hana,1 syn 10.9.2007 18:9
****Re: výskyt TBC na Slovensku DitaB 12.9.2007 0:46
*****Re: výskyt TBC na Slovensku Líza 12.9.2007 5:42
**Re: výskyt TBC na Slovensku Danda 10.9.2007 21:31
***Re: výskyt TBC na Slovensku zuzana 10.9.2007 22:14
**plicní léčebna Mrej 13.9.2007 16:12
Údaje WHO Hana 10.9.2007 14:53
*Re: Údaje WHO Hana,1 syn 10.9.2007 16:40
**Re: Údaje WHO Ondra 10.9.2007 21:26
***Re: Údaje WHO Hana,1 syn 11.9.2007 14:3
****Re: Údaje WHO zuzini 11.9.2007 14:33
*****Re: Údaje WHO Hana,1 syn 11.9.2007 14:49
******Re: Údaje WHO Sylvie 11.9.2007 17:2
neměli jsme žádnou reakci na očkování pr... kanička, dcerky 2 a 3 roky 11.9.2007 10:34
*Re: neměli jsme žádnou reakci na očkov... Hana,1 syn 11.9.2007 13:55
**Re: neměli jsme žádnou reakci na očk... zuzana 11.9.2007 15:34
***Re: neměli jsme žádnou reakci na o... Hana,1 syn 11.9.2007 15:56
****Re: neměli jsme žádnou reakci na... ...neviditelná... 11.9.2007 16:34
*****Re: neměli jsme žádnou reakci ... Hana,1 syn 11.9.2007 16:44
******Re: neměli jsme žádnou reakc... Líza 11.9.2007 16:54
*******Re: neměli jsme žádnou rea... Hana,1 syn 11.9.2007 17:8
******Re: neměli jsme žádnou reakc... ...neviditelná... 11.9.2007 16:57
*******Re: neměli jsme žádnou rea... Hana,1 syn 11.9.2007 17:12
********Re: neměli jsme žádnou r... ...neviditelná... 11.9.2007 20:59
******Re: neměli jsme žádnou reakc... Sylvie 11.9.2007 17:10
*******Re: neměli jsme žádnou rea... Hana,1 syn 11.9.2007 17:19
********Re: neměli jsme žádnou r... Sylvie 11.9.2007 17:27
*********Re: neměli jsme žádnou... Hana,1 syn 11.9.2007 17:44
**********Re: neměli jsme žádn... Sylvie 11.9.2007 17:52
***********Re: neměli jsme žá... Hana,1 syn 11.9.2007 18:2
************Re: neměli jsme ... Hana 11.9.2007 18:21
************Re: neměli jsme ... Sylvie 11.9.2007 18:37
*************Re: neměli jsm... Sylvie 11.9.2007 18:38
************Re: neměli jsme ... Líza 11.9.2007 21:31
****Re: neměli jsme žádnou reakci na... zuzana 11.9.2007 16:38
*****Re: neměli jsme žádnou reakci ... Hana,1 syn 11.9.2007 16:53
******Re: neměli jsme žádnou reakc... zuzana 11.9.2007 17:33
*******Re: neměli jsme žádnou rea... Hana,1 syn 11.9.2007 17:42
********Re: neměli jsme žádnou r... zuzana 11.9.2007 21:30
*******Re: neměli jsme žádnou rea... Hana 11.9.2007 18:26
********Re: neměli jsme žádnou r... zuzana 11.9.2007 21:43
*********Re: neměli jsme žádnou... Líza 11.9.2007 22:36
**********Re: neměli jsme žádn... zuzana 11.9.2007 23:19
***********Re: neměli jsme žá... Ajucha,dvě děti 4roky a 5měsíců 11.9.2007 23:47
************Re: neměli jsme ... zuzana 11.9.2007 23:53
*************Re: neměli jsm... Líza 12.9.2007 5:41
**************Re: neměli j... Sylvie 12.9.2007 7:27
*********Re: neměli jsme žádnou... Hana,1 syn 12.9.2007 17:17
*********Re: neměli jsme žádnou... Hana,1 syn 12.9.2007 17:17
**********Re: neměli jsme žádn... Líza 12.9.2007 20:6
***********Re: neměli jsme žá... Hana,1 syn 12.9.2007 20:27
************Re: neměli jsme ... zuzana 12.9.2007 21:15
*************Re: neměli jsm... Hana,1 syn 12.9.2007 21:34
**************Re: neměli j... zuzana 12.9.2007 22:54
***************Re: neměli... Hana,1 syn 13.9.2007 7:43
**********Re: neměli jsme žádn... zuzana 12.9.2007 21:2
**Re: neměli jsme žádnou reakci na očk... Líza 11.9.2007 16:50
Nechce se mi vůbec věřit Alena 12.9.2007 14:35
*Re: Nechce se mi vůbec věřit Monika 12.9.2007 14:55
*Re: Nechce se mi vůbec věřit Danda 12.9.2007 15:32
**Re: Nechce se mi vůbec věřit Hana,1 syn 12.9.2007 16:5
***Re: Nechce se mi vůbec věřit Honza 12.9.2007 21:43
****Re: Nechce se mi vůbec věřit Hana,1 syn 12.9.2007 22:16
*Re: Nechce se mi vůbec věřit Líza 12.9.2007 16:30
*Experimentální dítě Mrej 13.9.2007 16:25

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.