tisk-hlavicka

Infekce streptokokem skupiny B

21.8.2007 MUDr. Marcela Černá Máma a já 112 názorů

Mnozí z vás se již ve svém životě setkali s termínem streptokok. Řada z vás ví, že se jedná o baktérii, a také to, že streptokok může způsobit streptokokovou angínu. Proč se tedy mluví o streptokokovi v souvislosti s porodem? Je to zbytečný strašák?

Streptokoků je celá řada. Mají kulovitý charakter a dělí se do různých skupin. Tyto skupiny jsou označovány písmeny. Máme tedy streptokoky skupiny A, streptokoky skupiny B atd. Každá z těchto skupin je pro člověka různě nebezpečná.

A právě nové vědecké výzkumy na konci minulého století ukázaly, že streptokok skupiny B, zvaný též betahemolytický streptokok neboli Streptococcus agalactiae a označovaný zkratkou GBS (z angl. Group B streptococcus), může být velmi nebezpečný pro právě narozeného novorozence. Tyto streptokoky totiž v sobě obsahují látku zvanou hemolyzin, která poškozuje plicní epitel a svými účinky omezuje rozepětí plicních sklípků, které je nutné pro dýchání. Způsobují rovněž celkovou infekci organizmu, která může být doprovázena zánětem mozkových blan.

Tento mikrob se u člověka vyskytuje v trávicím traktu a následně se šíří do močopohlavního ústrojí. Literární údaje uvádějí, že těhotné ženy jsou tímto streptokokem osídleny v 6-30 procentech. V samotné České republice je k dispozici údaj o osídlení českých těhotných v 29,5 procenta případů. Pokud se nakazí novorozenec při průchodu porodními cestami od své matky, pohybuje se úmrtnost těchto dětí mezi 5 a 20 procenty.

To se také stalo důvodem k provádění některých opatření u těhotných žen. V období mezi 35. a 37. týdnem by mělo být provedeno kultivační vyšetření z dolní třetiny pochvy. Vzorky se pak umístí do transportního média a odešlou do laboratoře. Výsledek by měl být k dispozici za 48 hodin. Méně vhodné je používat pro tuto diagnostiku tzv. rychlých diagnostických testů, protože nemusí přítomnost baktérie zachytit, a jsou tedy méně spolehlivé. Je třeba, aby v době porodu nebylo kultivační vyšetření starší než 5 týdnů. Některé ženy toto vyšetření nechtějí podstoupit, zbytečně však ohrožují své dosud nenarozené dítě.

Těhotná by měla být seznámena jak s důvodem odběru na kultivační vyšetření, tak s jeho výsledkem. V případě pozitivního výsledku by jí měla být včas a srozumitelně vysvětlena opatření, která budou následovat v době porodu.

Ukázalo se totiž, že není účelné ženu s pozitivním výsledkem ihned zaléčit podáním antibiotik, neboť pochva může být brzy po ukončení terapie znovu osídlena. Uvádí se, že toto znovuosídlení probíhá až u 70 % žen. Zkušenosti jednoznačně ukázaly, že nejvíc sníží možnost závažného onemocnění novorozence, jsou-li antibiotika podána v době porodu. Pokud nebylo kultivační vyšetření provedeno nebo není v době porodu jeho výsledek k dispozici, podávají se antibiotika jen u žen s rizikem.

Rizikovými faktory jsou předčasný porod před 37. týdnem těhotenství, odtok plodové vody dříve než 12 hodin před porodem, horečka matky při porodu nad 38 stupňů Celsia, vykultivování streptokoka z moči kdykoliv v průběhu těhotenství a také situace se závažným průběhem streptokokového onemocnění hned po narození u dítěte z předchozího porodu.

U žen, které měly v průběhu těhotenství streptokoka vykultivovaného z moči, se předpokládá masívní osídlení konečníku i pochvy a tato situace je jednoznačnou indikací pro podání antibiotik v době porodu. U těchto žen je proto zbytečné kultivaci z pochvy v mezi 35. až 37. týdnem těhotenství provádět. Na druhé straně tam, kde je už v těhotenství plánován porod císařským řezem a kde zůstává celistvý vak blan až do porodu, není třeba antibiotika podávat ani v případě pozitivního kultivačního nálezu z pochvy.

Matky jsou v době porodu přeléčeny antibiotiky. Antibiotikem první volby je penicilín nebo ampicilín. Je-li podán alespoň 4 hodiny před porodem, je osídlení novorozence streptokokem zpravidla nízké a riziko infekce malé. Porodí-li žena rychleji, procento osídlení novorozence stoupá. Přesto je vhodné antibiotika podat i u žen, které přicházejí do porodnice s velkým nálezem a předpokladem brzkého porodu, protože i kratší doba mezi podáním antibiotika a porodem novorozence chrání. Při alergii matky na penicilín nebo ampicilín s vysokým rizikem vzniku šokového stavu se podává klindamycin, při nízkém riziku šokového stavu lze podat některé z cefalosporinových antibiotik. Pokud onemocní i matka celkovou infekcí způsobenou streptokokem skupiny B, léčí se zpravidla kombinací antibiotik. Léčba se ukončuje s dobou porodu, pouze u matek s jasnými příznaky infekce se v léčbě pokračuje.

Velmi důležité je informaci o výsledku kultivačního vyšetření nebo jeho absenci ohlásit i dětskému lékaři, který se o novorozence stará. Ten podle toho rozhodne o postupu monitorování novorozence po porodu.

Novorozenci těchto matek vyžadují zvýšené sledování, a to i v případě, že je matka řádně při porodu zaléčena. Všeobecně se doporučuje monitorovat dechové funkce novorozence po dobu 48 hodin po porodu. U těchto porodů také není bezpečné časnější propuštění novorozence domů dříve než za 72 hodin po porodu.

Pokud dítě onemocní, může mít onemocnění dvě formy, časnou nebo pozdní.

Časná forma se objevuje mezi 0. a 7. dnem života a tvoří 80 % případů. Naprostá většina dětí však onemocní v průběhu prvních 24 hodin. Příznaky mohou být dramatické. Rychle se zhoršující dechové obtíže mohou vést až k nutnosti umělé plicní ventilace během několika hodin, objevují se i příznaky závažné celkové infekce nebo zánětu mozkových blan. Léčba spočívá v podání antibiotik a v udržení vnitřního prostředí novorozence. Pozdní forma se může rozvinout mezi 7. dnem a 12. týdnem a může se projevit jako zánět mozkových blan nebo kostní dřeně. Podaří-li se onemocnění zvládnout, mohou se v pozdějším věku objevit některé následky, jako např. slepota, hluchota nebo opoždění psychického či motorického vývoje.

Co říci závěrem? V důsledku provádění výše uvedených opatření se podařilo významně snížit výskyt onemocnění způsobených streptokokem skupiny B v době kolem porodu. Je to jedna z úspěšných kapitol moderní medicíny.

Vždy je však užitečné znát podrobnosti, proč se daná vyšetření a opatření s tím související provádějí, tak aby pozitivní výsledek kultivace na streptokoka skupiny B v těhotenství nebyl ani zbytečným strašákem pro budoucí matku, ale na druhé straně aby nebyl tento výsledek bagatelizován.

Článek je ze srpnového čísla časopisu Máma a já. Obsah čísla najdete zde.

Získejte předplatné i dárek z MÁMA a já! Objednejte si v období od 28. července do 27.srpna 2007 na jeden rok předplatné časopisu MÁMA a já a získejte automaticky dáreček - šidítko Philips Avent. Časopis si můžete předplatit i prostřednictvím internetu zde.

Názory k článku (112 názorů)
Zásadní otázka jana38 21.8.2007 8:16
*Re: Zásadní otázka Lemops 21.8.2007 8:37
*Re: Zásadní otázka PajaMM 21.8.2007 9:5
**Re: Zásadní otázka Sylvie 21.8.2007 9:13
***Re: Zásadní otázka jana38 21.8.2007 9:35
****Re: Zásadní otázka PAD 21.8.2007 10:27
*****Re: Zásadní otázka jana38 21.8.2007 10:46
******Re: Zásadní otázka PAD 21.8.2007 10:55
*******Re: Zásadní otázka jana38 21.8.2007 11:11
********Re: Zásadní otázka PAD 21.8.2007 11:19
*********Re: Zásadní otázka jana38 21.8.2007 11:25
**********Re: Zásadní otázka jana38 21.8.2007 11:29
***********Re: Zásadní otázka Lenka Nova 21.8.2007 13:16
**********Re: Zásadní otázka PAD 21.8.2007 11:31
***********Re: Zásadní otázka jana38 21.8.2007 11:42
************Re: Zásadní otáz... Kudlanka 21.8.2007 11:49
*************Re: Zásadní ot... jana38 21.8.2007 12:1
**************UZ vývojovýc... Lassie 21.8.2007 12:5
***************Re: UZ výv... zuzini 21.8.2007 12:24
***************Re: UZ výv... Dáša 21.8.2007 13:51
**************Re: Zásadní ... Kudlanka 21.8.2007 12:9
***************Re: Zásadn... jana38 21.8.2007 12:21
****************Re: Zása... MirkaV 21.8.2007 19:44
**************Re: Zásadní ... DENISA 23.8.2007 20:33
************Re: Zásadní otáz... arsiela, 22.8.2007 4:19
*************Re: Zásadní ot... jana38 22.8.2007 7:56
**************Re: Zásadní ... arsiela, 22.8.2007 10:55
*******Re: Zásadní otázka zuzini 21.8.2007 11:18
********Re: Zásadní otázka PAD 21.8.2007 11:22
*********Re: Pad Katka,kluci 4 a 8 21.8.2007 12:24
**********Re: Pad jana38 21.8.2007 12:44
***********Re: Markéto Katka,kluci 4 a 8 21.8.2007 12:53
**********Re: Pad Insula 21.8.2007 19:7
*********Re: Zásadní otázka petra 22.8.2007 10:5
******Re: Zásadní otázka Veronika 26.8.2007 17:16
******Re: Zásadní otázka jana+dani 14.8.2008 9:13
****Nestraší zbytečně!!! MM, 2 kluci 21.8.2007 13:33
****Re: Zásadní otázka Veronika 26.8.2007 17:12
***Re: Zásadní otázka Dr. Michal Koucký 28.8.2007 11:50
****Re: Zásadní otázka Sylvie 28.8.2007 23:37
***Re: Zásadní otázka evelina dva synove 28.8.2007 19:27
**Re: Zásadní otázka Leona, dvě děti 7 a 1 rok 21.8.2007 13:1
*Cukrovka Insula 21.8.2007 10:4
**Re: Cukrovka Kudlanka 21.8.2007 10:43
***Re: Cukrovka Nasuada 21.8.2007 10:54
****Re: Cukrovka Kudlanka 21.8.2007 11:14
**Re: Cukrovka jana38 21.8.2007 10:55
***Re: Cukrovka Ekaterina 21.8.2007 13:8
****Re: Cukrovka jana38 21.8.2007 13:27
*****Re: Cukrovka Sylvie 21.8.2007 13:58
***cukrovka Insula 21.8.2007 19:3
****Re: cukrovka Insula 21.8.2007 19:10
*****Re: cukrovka Kudlanka 21.8.2007 20:39
***Re: Cukrovka Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 21.8.2007 19:22
****Re: Cukrovka jana38 21.8.2007 22:4
*****Re: Cukrovka Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 22.8.2007 12:42
*Re: Zásadní otázka Nasuada 21.8.2007 10:52
**Re: Zásadní otázka Maci1 21.8.2007 11:26
**ATB Lassie 21.8.2007 11:59
**Re: Zásadní otázka Lorina 21.8.2007 19:35
*Re: Zásadní otázka Hejluc 21.8.2007 12:52
*důležitá otázka č. II Kočanská 21.8.2007 21:25
**Re: důležitá otázka č. II Lassie 21.8.2007 21:46
***Re: důležitá otázka č. II Kočanská 22.8.2007 20:2
****Re: důležitá otázka č. II Lassie 22.8.2007 21:21
*Re: Zásadní otázka majdaleenka +07+11 22.8.2007 18:20
**Re: Zásadní otázka Kočanská 22.8.2007 20:11
***Re: Hm... Katka,kluci 4 a 8 23.8.2007 8:54
****Re: Hm... Kočanská 24.8.2007 9:9
*****Re: Hm... majdaleenka +07+11 24.8.2007 13:30
*****Re: Hm... Katka,kluci 4 a 8 24.8.2007 14:21
******Re: Hm... Kočanská 24.8.2007 19:41
*Zásadní otázka III. Erika, dvě děti 26.8.2007 19:34
*Re: vím o čem mluvím šála(lukas11,radim9,verča6 27.8.2007 10:39
*Re: Zásadní otázka Dr.Michal Koucký 28.8.2007 11:47
**Souhlas Lída,1smrt na streptokok.inf.,2 zdravé děti 29.11.2007 13:40
díky za info Helena, 1 dcera 21.8.2007 9:4
*Re: díky za info jitka, pavlík 15 měsíců 21.8.2007 12:45
*Re: díky za info Lenka Nova 21.8.2007 13:10
pozor na něho Leona 21.8.2007 13:4
Dotaz na paní doktorku - autorku článku.... MM, 2 kluci 21.8.2007 13:50
*Re: Dotaz na paní doktorku - autorku č... Martina, těhotná 31.týden 15.4.2009 20:7
**Re: Dotaz na paní doktorku - autorku... Rapiti 15.4.2009 23:12
***Re: Dotaz na paní doktorku - autor... Martina 16.4.2009 7:3
mela sem ho positivni M,Christina+Dean 22.8.2007 5:59
*NECHÁPU Dee13 22.8.2007 8:49
**Re: NECHÁPU Sylvie 22.8.2007 9:13
**Re: NECHÁPU Katka,kluci 4 a 8 22.8.2007 13:52
*Re: mela sem ho positivni M,Christina+Dean 23.8.2007 4:46
přeléčení manžela? mamika 23.8.2007 10:53
*Re: přeléčení manžela? MM, 2 kluci 25.8.2007 15:23
**Re: přeléčení manžela? majdaleenka +07+11 26.8.2007 19:23
***Myslím že ne... MM, 2 kluci 27.8.2007 8:21
****Re: Myslím že ne... majdaleenka +07+11 27.8.2007 16:59
streptokok Monia, 1 chlapík  24.8.2007 23:25
*osobní zkušenost s koky  26.8.2007 7:36
**Dvojí zkušenost se streptokoky Zuzka 26.8.2007 23:32
Výborný článek Katka 28.8.2007 12:46
černá můra Lenka,Míša3r, Klárka12měs 30.8.2007 23:33
praxe u Apolináře Štěpánka, 2 kluci 24.10.2007 10:17
my si tim prosly trisha 2.10.2008 13:48
*Re: my si tim prosly Petra syn 4 roky + 35tt 26.10.2008 9:32
jsou i horsi veci nez smrt Aidos 23.2.2010 15:44
*Re: jsou i horsi veci nez smrt adelaide k. 23.2.2010 17:16
**Re: jsou i horsi veci nez smrt Binturongg 23.2.2010 17:38
***Re: jsou i horsi veci nez smrt Binturongg 23.2.2010 17:39
***Re: jsou i horsi veci nez smrt Aidos 25.2.2010 12:21
*Re: jsou i horsi veci nez smrt kili 23.2.2010 17:50
**Re: jsou i horsi veci nez smrt Jana a Petra 23.2.2010 19:15
***streptokok alej 26.2.2010 16:16
****Re: streptokok Aidos 2.3.2010 18:56
****Re: streptokok Aidos 2.3.2010 19:4

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.