tisk-hlavicka

Posloucháš mě?

7.3.2007 Mgr. Vondráčková Eliška 50 názorů

Kromě snahy rodičů naučit děti určitá pravidla a způsoby chování by měla být rodičovskou výchovou rozvíjena osobnost dítěte, jeho sebeúcta, sebedůvěra a budován dobrý vztah mezi dětmi a rodiči.

Emoce

Batolata, malé děti, dospívající i dospělí, zkrátka lidé každého věku se občas cítí mizerně, prožívají silné negativní emoce a neví, jak si s nimi poradit. Především u dětí je efektivní zvládání emocí často obtížné a čím více je dítě temperamentní, citlivé a vzrušivé, tím více jeho rodiče bojují s emocemi jeho i svými.

Dítě, které prožívá silné emoce jakoby nevidí, neslyší, nereaguje na pokusy dopátrat se, co se vlastně stalo, odmítá dobře míněné rady, nenechá se utěšit a nakonec za viníky všeho zlého označí ty, kteří se mu nejvíce snaží pomoci. A rodiče? Často své emoce dusí, potlačují, usilovně se snaží zůstat nad věcí a nakonec vybuchují a na oplátku dítěti vyčítají jeho nevhodné chování. Rodinná idyla to tedy skutečně není a o negativním vlivu na rodinné vztahy není třeba pochybovat.

Přitom příčinou tohoto stavu nebývá zlá vůle rodičů, ale právě neefektivní komunikační přístupy, tak zvané komunikační bloky, které rodiče automaticky a v dobré vůli používají. Přestože se zdají být povzbuzující (Nic si z toho nedělej! Podívej se na to jinak!), soucitné (Máš pravdu, všichni jsou zlí, já s tím něco udělám! Chudinko!) nebo vyjadřují naši snahu pomoci (Co se stalo? Měl bys….! Já ti poradím!) jsou neúčinné a u dětí vzbuzují odpor. Někdy jsou dokonce prosyceny vlastními emocemi rodičů a pak zahrnují vyčítání, kritizování, křik, poučování. Vždy vyjadřují nadřazenost dospělých, nepomáhají dětem rozpoznat vlastní emoce a pracovat s nimi. Dítěti říkají: "Tak se cítit nemáš a nebo nesmíš. Pokud se takto přesto cítíš, jsi nějaký divný…" A dítě nebo mladý člověk si postupně buduje vědomí sama sebe - jsem divný, špatný, musím své pocity potlačit, abych byl rodiči přijat a milován.

Vstřícné naslouchání

Naopak přístup, který je prvním krokem ke zvládnutí emocí, který vztah mezi dítětem a rodičem buduje a posiluje chuť dítěte svěřit se rodiči a poradit se s ním, představuje empatická reakce - vstřícné naslouchání.

Tato komunikační technika není náročná nebo složitá a od rodiče vyžaduje v první fázi jediné - dokázat mlčet. Tato snadná maličkost bývá tím nejobtížnějším co musí rodič zvládnout. V mnoha situacích se zdá mlčení nadlidský výkon a navíc vzbuzuje dojem, že je jím vyjadřován souhlas. Kdo mlčí, ten souhlasí! Ale věřte, není tomu tak a po opadnutí silných emocí budete mít možnost svůj postoj dostatečně zřetelně vyjádřit. Ovšem tím nutným prvním krokem je ošetření emočně rozjitřeného dítěte a to mlčení bezpodmínečně vyžaduje.

Jak tedy přistupovat k dítěti, které prožívá silné emoce - negativní i pozitivní.

Poslouchejte tiše a pozorně. K malému dítěti se sehněte, snižte se na jeho úroveň. Můžete ho vzít na klín, obejmout. Dítěti skutečně věnujte svou pozornost, neodbíhejte, neberte telefon.

Přijměte jeho pocit. Snažte se je chápat a porozumět mu slovy: "Hm.... Aha..." A to i tehdy, když s ním nesouhlasíte nebo když dítě reaguje na vaši snahu negativně!!! Nebojte se, nevyjadřujete tím svůj souhlas, pouze respekt k pocitům dítěte. Dítě pak má pocit, že se vám může svěřit, že to má cenu, že mu rozumíte nebo se o to aspoň snažíte.

Pojmenujte jeho pocity, dejte jim slovní význam. Pro děti je těžké rozumět vlastním špatným pocitům, jsou rozmrzelé, ale nedokáží říct proč. Potřebují vaši pomoc. Otázky typu "Proč kňouráš, proč se zlobíš…" nemají vůbec žádný smysl. Zkuste uhodnout pocit dítěte a vyjádřete jej slovy. U menších dětí ho můžete namalovat. Vůbec nevadí, když se nestrefíte.

Rozveďte přání a touhy dítěte do fantazijní představy. "Kéž bys mohl... např. mít doma celé hračkářství, jíst jenom bonbóny, už být dospělý…." Důležitý je tón vašeho hlasu - neironizujte, neposmívejte se, jen popište dětské přání. Uvědomte si, že možná i vy, maminky, byste chtěly mít všechny krásné šaty z výlohy doma ve skříni a vy, tatínci, všechny sporťáky z autosalónu doma v garáži. Nejde to, ale snění nikomu neuškodí. Pokud mohou děti svá přání vyslovit a snít, s realitou se vyrovnají mnohem lépe a rychleji.

Výše uvedené body mohou proběhnout velmi rychle. Je to první pomoc v akutní situaci, ošetření rozjitřených emocí. Následovat může povzbuzení, aby dítě nepříjemnou situaci dokázalo zvládnout samo. V případě, že negativní emoce vyvolává požadavek rodiče, následuje po ztišení emocí jeho zopakování, vyjádření přání, vymezení hranic, to vše respektujícím, ale pevným způsobem.

Dítě by mělo z přístupu rodiče v každém případě cítit, že je přijímáno, respektováno a bezpodmínečně milováno, přestože mu není možné vyhovět nebo ustoupit. Cesta zlehčování a bagatelizování těžkostí nevede k cíli, k uklidnění situace.

Kdy je vhodné začít?

Vstřícné naslouchání je možné užívat již u velmi malých dětí, rodičovskou blízkost a podporu v nepříjemných situacích by měly cítit již od svého narození.

Velkou pomocí je také pro rodiče dospívajících, kteří se v období puberty musí vypořádávat s velkou směsí vlastních pocitů a nálad, kterým sami nerozumí. Blízkost a pochopení rodiče jim pomáhá přijmout sám sebe a vyznat se v sobě. Především v tomto věku děti nepotřebují poučování, rady nebo zděšené výkřiky typu "To snad nemyslíš vážně!"

Na vstřícné naslouchání nezapomínejte ani ve chvílích pohody, kdy je vaše dítě šťastné a spokojené. I tehdy bude vděčné za váš čas a ochotu naslouchat i "hloupostem", které ale pro ně představují třeba ten nejdůležitější zážitek dne.

Jen poslouchej

Když tě požádám, abys mi naslouchal
a ty mi začneš dávat rady,
neudělal jsi to, oč jsem tě žádal.


Když tě požádám, abys mi naslouchal
a ty mi začneš vysvětlovat,
proč bych se neměl cítit, jak se cítím,
nechápeš mě a kašleš na to, co prožívám.


Když tě požádám, abys mi naslouchal
a ty máš pocit, že musíš něco udělat, vyřešit můj problém,
jsi vedle, i když to tak nevypadá.


Poslouchej! To je všechno, o co jsem tě prosil.
Poslouchat, ne mluvit, či něco dělat.
Jen mě slyšet!


Rada je příliš laciná.
Dokážu si poradit. Nejsem bezmocný…
Možná trochu nejistý a málo odvážný, ale ne bezmocný.
Když mi pomůžeš v něčem, co mohu a potřebuji zvládnout sám,
zvětšuješ můj strach a slabost.


Ale když mne přijmeš s tím, co a jak cítím,
ať se to zdá sebevíc nelogické,
přestanu se pokoušet přesvědčovat tě
a budeme mít čas spolu přemýšlet o tom,
co je za těmi nelogickými pocity.


A potom, když si to ujasním, odpověď a řešení budou zřejmé,
já už nebudu potřebovat rady.
Zpočátku nelogické pocity začnou mít smysl,
když se jim dostanu na kobylku.


Tak, prosím, jen poslouchej a nech mě přemýšlet.
Naslouchej mi, abys mne slyšel a rozuměl.
A když chceš mluvit, prosím tě, počkej chvilku,
až bude řada na tobě
a já zase budu naslouchat tobě…

Z materiálů STEP: Efektivní výchova krok za krokem

Vyšlo v časopisu Kamínky pro rodinu, www.crsp.cz

Názory k článku (50 názorů)
Technika "restaurací rychlého obče... Zuzana+Terezka 7.3.2007 8:12
*Re: Technika "restaurací rychléh... mishulle+prcek/06 7.3.2007 8:25
*Re: Technika "restaurací rychléh... Rena a Raďulka 7.3.2007 8:50
**Re: Pro Mishu a Renu Zuzana+Terezka 7.3.2007 9:5
*Re: Technika "restaurací rychléh... Zuzka a Anežka 7.3.2007 22:28
**Re: Technika "restaurací rychl... Kocík, syn 5 a dcera 16 měs. 8.3.2007 8:15
***Re: Technika "restaurací ryc... Zuzka a Anežka 8.3.2007 14:55
**Re: Technika "restaurací rychl... lenka410 16.3.2007 21:50
*Nejšťastnější btole v okolí zubejda 9.3.2007 21:17
**odkaz na článek zubejda 9.3.2007 22:26
Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 9:1
*Re: Taky placu Marcela 7.3.2007 9:40
**Re: Taky placu Zuzana+Terezka 7.3.2007 10:24
***Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 13:8
****Re: Taky placu Vali222 7.3.2007 16:1
****Re: Taky placu Zuzana+Terezka 7.3.2007 17:46
*****Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 17:51
******Re: Taky placu Zuzana+Terezka 7.3.2007 18:3
**Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 13:2
*Re: Taky placu Damila 7.3.2007 14:7
**Re: Taky placu Lassie 7.3.2007 14:33
***Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 17:54
****Re: Taky placu Damila 7.3.2007 18:44
*****Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 19:13
***Re: Taky placu Toranoko 7.3.2007 21:40
****Souhlas Lassie 11.3.2007 14:22
*Re: Taky placu Ivana Procházková 7.3.2007 20:56
**Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.3.2007 21:43
***Re: Taky placu Luckaaa 7.3.2007 22:10
***Re: Taky placu Ivana Procházková 8.3.2007 0:42
****Re: Taky placu Vanda1 8.3.2007 8:52
*****Re: Taky placu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 8.3.2007 12:15
******Re: Taky placu Marti+Maty+Niki+Teri+Vojta 11.3.2007 5:21
*******Re: Taky placu Damila 11.3.2007 7:19
respektovat a být respektován Luckaaa 7.3.2007 10:14
*Re: respektovat a být respektován Mirča, 1 mimčo 7.3.2007 10:58
**Re: respektovat a být respektován Čekatel na smazání 7.3.2007 13:27
***Re: respektovat a být respektován Mirča, 1 mimčo 7.3.2007 14:42
****Díky za tip Dáša a Maruška (2005) 7.3.2007 15:21
***Re: respektovat a být respektován Jana (Kačka 11/03+Matýsek8/05) 7.3.2007 19:59
***Re: respektovat a být respektován Ivana Procházková 7.3.2007 21:41
***Re: respektovat a být respektován Luckaaa 7.3.2007 23:23
****Re: respektovat a být respektová... Jana (Kačka 11/03+Matýsek8/05) 8.3.2007 10:37
Nevšímat si. PETRA 7.3.2007 15:16
*Re: Nevšímat si. Róza 7.3.2007 17:14
Čtyři dohody Toranoko 7.3.2007 22:4
*Re: Čtyři dohody Kopretin@ 8.3.2007 8:33
**Re: Čtyři dohody Toranoko 8.3.2007 10:37
***Re: Čtyři dohody Kopretin@ 8.3.2007 13:58
Jmenovkyně Eliška Vondráčková 12.3.2007 11:47
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.