tisk-hlavicka

Znáte Dům na půl cesty a Sdružení pěstounských rodin?

20.7.2006 Sdružení pěstounských rodin 3 názory

V současné době se ke sdružení hlásí 700 pěstounských rodin s více jak 1200 dětmi.

družení pěstounských rodin (SPR) vzniklo v roce 1995 jako nestátní nezisková organizace.

Hlavním cílem je:

  • nalézt sociálně osiřelým dětem novou rodinu (tzn. vyhledávání dětí, rodičů - oslovením co nejširší veřejnosti prostřednictvím sdělovacích prostředků, přednášek, informátoři ve farnostech)
  • pomoci stávajícím (novým) pěstounským a osvojitelským rodinám.
  • pro mladé lidi odcházející v 18-ti letech z dětských domovů zajišťujeme chráněné bydlení a práci v našem Domě na půli cesty.
  • pestrá klubovna pro romské děti

V současné době se ke sdružení hlásí 700 pěstounských rodin s více jak 1200 dětmi.

Sdružení pěstounských rodin vydává každého 1/4 roku časopis - Průvodce náhradní rodinnou péčí.

Financování SPR je z projektů, grantů a dotací, příspěvků dárců (FO) a sponzorských darů organizací, kampaní a benefičních koncertů.

Poradna náhradní rodinné péče (NRP)

  • Vyhledávání vhodných žadatelů pro NRP prostřednictvím kampaně Hledáme Vás mámo, táto, letáků, článků
  • Pro zájemce o NRP nabízíme poradenství a následné doprovázení až po evidenci mezi žadatele.
  • Rovněž realizujeme přípravu žadatelů o (NRP) ve spolupráci s odborníky na NRP (Magistrátem města Brna) formou víkendového pobytu Kvalitní průběh přípravy zaštiťují psychologové z manželských a rodinných poraden.
  • Vyhledávání dětí vhodných do NRP (Naše pracovnice poradny jezdí na MPSV na centrální registr dětí vhodných pro NRP. Tyto děti představujeme v našem časopise rubrika Hledáme Vás mámo, táto a na našich www stránkách (www.pestouni.cz)

Pro stávající pěstounské rodiny zajišťujeme psychosociální poradenství, výchovné a výukové.

  • Volnočasové aktivity (týdenní, víkendové, jednodenní - výlety, exkurze, návštěvy divadelních představení, přednášky) a další společenská setkání kde mají pěstounské rodiny možnost navzájem si vyměňovat zkušenosti s výchovou dětí, konzultovat s odborníky (psycholog, speciální pedagog). Pobyty a akce jsou vždy rodinného typu na podporu a vytváření citových vazeb mezi novými rodiči a dětmi.

Dům jistoty

Dětem z ulice nabízí inspirativní a hodnotné vyplnění volného času s cílem naučit je pravidelné činnosti, kterou si potom odnesou do života.

Každý všední den jim poskytujeme prostor v Pestré klubovně, kam mohou přijít kdykoliv v rozmezí tří hodin a společně s vyškolenými dobrovolníky, lektory a sociálními asistenty trávit volný čas dle vlastního návrhu. Zároveň mají možnost navštěvovat čtyři specificky zaměřené kroužky (počítačový, keramický, arteterapeutický a dramatický, karate), kde za asistence lektorů (spolupráce s FSS MU, PdF MU, VOŠ aj.) a sociálních asistentů, popř. dobrovolníků rozvíjejí své schopnosti a osvojují si sociální a praktické dovednosti. Jednou měsíčně jsou pro ně organizovány v rámci Klubu pěstounských rodin poznávají výlety v Brně, jeho okolí i po celém kraji a 2 x ročně zábavné společenské akce. Individuální doučování zabezpečují vysokoškolští studenti, kteří dochází za dětmi do rodin a společně se pak probírají danou látkou.

Volnočasové aktivity Domu jistoty ukazují dětem možnosti, jak využít i v budoucnosti plnohodnotně svůj čas. Zároveň jim poskytují podporu a kamarádství, ať už u lektorů, dobrovolníků, sociálních asistentů či svých vrstevníků.

Cílem projektu je předcházet patologickému chování mládeže (především kriminalitě a různým druhům závislosti) tím, že čas jinak trávený v osamocení či závadovém prostředí (dysfunkční rodina, pouliční parta, bezcílné potulky) tráví aktivním způsobem v příznivé atmosféře Domu jistoty.

Dům na půli cesty

Úvod

D 1/2 byl otevřen v květnu roku 2002. Jde o chráněné bydlení a práci pro přechodný pobyt dívek a chlapců, kteří odcházejí z ústavní péče po dosažení plnoletosti a jsou bez rodinného zázemí, dále pro ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Jeho cíl je usnadnit mladým lidem z dětských domovů cestu do světa dospělých.

D 1/2 se nachází v objektu bývalého loveckého zámečku ve Velkém Dvoře u Pohořelic. V areálu zámečku byly zrekonstruovány 3 rodinné domy. Jeden slouží rodině správců, která je pro klienty D 1/2 vzorem rodinného života, další domek slouží pro ubytování děvčat a chlapců o čtyřech pokojích a v třetím domečku jsou chráněné dílny- stolařská, zámečnická, šicí a keramická + kancelář pro zaměstnance SPR . Dále je zrekonstruováno 1. patro zámečku. Od května 2004 tak D 1/2 poskytuje dalších 12 lůžek.

Po tříměsíčním zkušebním období je v případě úspěšné spolupráce a přijetí pravidel domu ze strany klienta pobyt prodloužen o dalších 9 měsíců. Po tuto dobu platí klient symbolické nájemné. V případě, že se v období tohoto roku nepodaří klientovi zajistit ubytování a práci, pokračuje v D 1/2 až do vyřešení situace.

Každý klient má svého sociálního asistenta, který je rádcem i pomocníkem a který provádí individuální vedení a sociální trénink při řešení každodenních problémů. Toto doprovázení se neomezuje na dobu pobytu, ale může pokračovat i po odchodu klienta tak dlouho, jak o ně bude mít zájem. V D 1/2 pracují správcovi, ředitel, psycholog, sociální pracovnice a terapeut.

Současný stav

Momentálně je v D 1/2 je 10 klientů. Je zrekonstruováno přízemí a první patro, zbývá opravit schodiště a okolí zámečku. Kapacita D 1/2 je 24 míst. Při D 1/2 funguje také ekofarma, pod kterou patří pole bylin a zeleniny pěstované v ekologickém zemědělství. Za zámečkem je pastvina u mlýna, která je využívána pro chov domácích zvířat (koně, ovce, kráva, kachny, slepice, morčata).

D 1/2 prošlo od zahájení provozu v červnu 2002 42 klientů, z nichž většina se úspěšně zařadila do běžného života. Tři mladí lidé, kteří již prošli vězením se nepřizpůsobili pracovním a životním podmínkám v D 1/2 a museli odejít. Možnosti návratu po 1/2 roce ani jeden z nich nevyužil.

Názory k článku (3 názorů)
moc fandíme Věra +Petr+2 mrňata 21.7.2006 22:53
tak málo? veronika, Martínek 11/00, Tomášek 4/03 22.7.2006 15:47
Ftipný XXX a můj pes 14.6.2007 13:0
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.