tisk-hlavicka

Chvála drilování

28.6.2006 Petr Kukal Rodina a škola 283 názorů

Současné školství směřuje k uživatelskému pojetí vzdělanosti. Úkolem žáků je především naučit se sáhnout naběračkou internetového vyhledavače do díže s informacemi a rozemlít je na strojku všech myslitelných mentálních procesů.

Touto hmotou pak ucpávají spáry, kterými do barabizny jejich chatrné vzdělanosti momentálně nejvíc zatéká. Stále méně se po nich chce, aby tu stavbu - v nepohodlí a potu tváře - stavěli už od základů pevnou. Žižka, Hus, Komenský? Žák musí mít elementární znalosti.

Alternativní pedagogické proudy (a snaživá média) vymyslely několik zaklínadel, jimž nyní hrozí proměnit každého učitele pochybujícího o správnosti jediného možného obrazu vzdělanosti v staromilce, prosťáčka, zbabělce nebo lenocha. Ta zaklínadla znějí: direktivní osnovy, encyklopedické znalosti, frontální výuka a konečně také dril. Drilem se přitom rozumí požadavek učitelů, aby se děti naučily některé věci nazpaměť a aby určité postupy opakovaly tak dlouho, až si je jednoduše zautomatizují. Bez ohledu na to, zda chtějí. Bez podmínky, že je to musí bavit. Osobně si myslím, že právě zautomatizovanými postupy by škola měla děti vybavit především. Jen to jim totiž v budoucnu umožní pořádně a poctivě myslet.

Myšlení je jako vyšívání. Pokud nemáme vhodnou bavlněnou tkaninu, nemůže vyšívat, byť bychom měli tisíc sebekrásnějších a sebebarevnějších bavlnek. Stejně tak nemůžeme myslet (nemá-li jít o myšlení zle karikované) bezpevné osnovy dobrých, byť třeba základních znalostí. K čemu nám bude schopnost vyhledávat informace, když nebudeme vědět, že nám nějaké chybějí, protože na základě mělké a omezené věcné znalosti nedohlédneme šířku řešeného problému?

Svoboda od myšlení

Tuto osnovu je třeba zbudovat a je třeba ji zbudovat drilem. Malou násobilku se děti musejí otrocky naučit. V běžných situacích nemohou problém, kolik je šestkrát sedm, řešit tak, že násobení analyzují, shledají, že jde o opakované sčítání, a pětkrát opakovaným sečtením sedmičky a aktuálního mezisoučtu se doberou výsledku. Vlastně to přísně vzato udělat mohou. Jenže ten, kdo se nadřel, že šestkrát sedm je čtyřicet dva, je totálně převálcuje. A tak je to se vším.

Čím víc znalostí a postupů budou moci žáci bez přemýšlení jednoduše "použít", tím větší díl času, energie, mentální kapacity atd. jim zbude na myšlení v situacích, které budou kreativní přístup skutečněvyžadovat. Pokud děti vybavíme rozumným množstvím znalostí, které budou mít vždy pohotově k dispozici (bez internetu, bez externích informačních zdrojů) a velkým množstvím efektivních algoritmů, osvobodíme je od myšlení! Totiž od myšlení v situacích, kdy zdržuje a odčerpává kapacitu, která mohla a měla být využita jinde. Biochemik, který pracuje na novém léku, nemůže veškerý svůj intelektuální potenciál vyčerpat tím, že bude pokaždé odvozovat názvy a vzorce sloučenin. Ty musí znát tak automaticky, jako dýchá.

Vidím, že jsi to pochopil

Součástí toho, co je obecně vnímáno jako dril, je také mnohonásobné opakování činností v podstatě mechanických. Nekonečné počítání příkladů na aplikaci Pythagorovy věty, stovky řádků pravopisných cvičení na vyjmenovaná slovanebo shodu přísudku s podmětem. Učitelé, kteří se nařčení z drilování panicky bojí, se často spokojují s tím, že žák prokáže, že by princip uměl uplatnit: "Už to, Pepíku, dopočítávat nemusíš, vidím, že tomu rozumíš." Mnohdy je požadován jen teoretický popis řešení: "Jak bys počítala tenhle příklad, Mařenko?". Tento postup skrývá velké riziko, na které opakovaně upozorňuje zejména profesor Petr Piťha. Žáci možná získají kompetenci k tomu určitý problém vyřešit, ale nezískají návyk to skutečně udělat.

Reálný život bohužel vypadá tak, že úkol stavebního inženýra není splněn tehdy, když promyslí jisté konstrukční řešení a ujasní si, jaký musí být technologický postup. Je splněn tehdy, když odevzdá projekt. Od skvělé myšlenky ke skvělému projektu ovšem vede cesta přes řadu rutinních činností. Kvalifikovaných, odborných, ale rutinních. Bez pevně zakořeněného návyku je všechny provést může člověka potkat v životě řada vážných potíží. Mnoho studentů nenapíše včas (nebo vůbec) diplomovou práci ne proto, že by nebyli schopni téma pojednat dostatečně erudovaně a práci obhájit. Nemají morálně volní výbavu k tomu dovést nápad do stadia realizace.

451 stupňů Fahrenheita

Význam pamětně osvojené, ano nadrilované sumy informací, které si žáci ze školy už navždy odnesou, tkví konečně v tom, že jde o jediný skutečný transfer kultury, respektive národního kulturního a historického odkazu. Představa,že národní odkaz je možné konzervovat v knihách a na datových nosičích, je tragickým omylem.

Součástí naší historické paměti není František Adolf Šubert a možná ani Adolf Vojtěch Šmilovský. Ale je jí Josef Kajetán Tyl. Není pro to žádný důvod ležící v minulosti - všichni byli ve své době srovnatelně věhlasní. Není pro to žádný důvod dokonce ani v současnosti - informace o kterémkoli z nich lze vyhledat na internetu, v knihovnách, v informačních centrech. Jediným důvodem je to, že osobnost J. K. Tyla je součástí obsahu vzdělávání v rámci povinné školní docházky. Co je vyňato ze vzdělávacího obsahu povinného vzdělání, je snad přesunuto do oblasti expertní znalosti, ale součástí kulturního a historického odkazu už to není. Rezignace na závaznost učiva v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je mimořádným ohrožením mezigenerační kulturní kontinuity. Rezignace na pevné pamětné osvojení alespoň části výběrového učiva tento trend ještě podporuje.

V knize Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita se každý člen společenstva naučí zpaměti jednu knihu. Jen tak může její obsah předat dál, neboť knihy jsou páleny. Není to jen obraz totalitní moci a boje proti ní. Je to zpráva o tom, jak jedině si můžeme předávat štafetu našeho světa.

Názory k článku (283 názorů)
souhlas Katka 28.6.2006 10:4
*nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 10:33
**Re: nesouhlas caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 10:45
***Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 11:15
****Re: nesouhlas Pavla3 28.6.2006 12:14
*****Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 12:21
*****Re: nesouhlas Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 12:50
*****Re: nesouhlas - není to tak je... Jana Š 1.7.2006 8:59
******Zvláštní... Margot+1 1.7.2006 16:42
*******Re: Zvláštní... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.7.2006 17:26
********Pro Jenu s děckama Margot+1 1.7.2006 19:2
*********Re: Pro Jenu s děckama Líza 1.7.2006 19:11
*********Re: Pro Jenu s děckama JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 1.7.2006 19:12
*******Re: Škoda Jana Š 4.7.2006 10:28
****Re: nesouhlas Sylvie 28.6.2006 12:22
***Re: nesouhlas Insula 28.6.2006 11:41
**Re: nesouhlas Sylvie 28.6.2006 10:49
***opsat úkol? Vladan 28.6.2006 11:16
****Re: opsat úkol? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 11:23
****zas taková křivda to nebyla... Agnes (2 děti) 28.6.2006 11:51
****Sylvie souhlas, Vladane prober s... Pavla3 28.6.2006 12:2
*****Re: Sylvie souhlas, Vladane pr... petr 28.6.2006 13:55
******Re: Sylvie souhlas, Vladane ... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 14:3
*****Re: Sylvie souhlas, Vladane pr... ...neviditelná... 28.6.2006 14:2
******Re: Sylvie souhlas, Vladane ... ...neviditelná... 28.6.2006 14:14
******preco neopisovat? starka s vnucatkami 28.6.2006 21:47
*******Re: preco neopisovat? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 21:37
*******Re: preco neopisovat? Martina 29.6.2006 22:2
******Re: Sylvie souhlas, Vladane ... Kačka 29.6.2006 0:8
****Re: opsat úkol? Sylvie 28.6.2006 12:34
*****Re: opsat úkol? Kačkaaaaa 29.6.2006 0:26
******Re: opsat úkol? Sylvie 29.6.2006 2:18
*******Re: opsat úkol? Helena 29.6.2006 16:52
********Re: opsat úkol? Líza 29.6.2006 16:56
******Re: opsat úkol? L+2 10.7.2006 16:11
*******Re: opsat úkol? ...neviditelná... 10.7.2006 16:22
********Re: opsat úkol? L+2 10.7.2006 16:30
***Re: nesouhlas Míša, Junior *97, Beruška*2006 30.6.2006 9:53
****Re: nesouhlas Líza 30.6.2006 9:57
****Re: nesouhlas Lída,3 kluci a holka 30.6.2006 10:5
**Re: nesouhlas Cova 28.6.2006 11:58
***Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 12:15
****Re: nesouhlas Slune 28.6.2006 12:47
*****Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 12:54
******Re: nesouhlas Slune 28.6.2006 18:3
*******Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 18:15
*******Re: nesouhlas Sylvie 28.6.2006 19:49
*******Re: nesouhlas Sylvie 28.6.2006 19:53
*******Re: nesouhlas MirkaEyrová 28.6.2006 21:59
****Re: nesouhlas Lada 28.6.2006 13:4
*****Re: nesouhlas MirkaEyrová 28.6.2006 13:25
******Re: nesouhlas Lada 28.6.2006 17:53
*****Re: nesouhlas markéta 28.6.2006 13:28
****Re: nesouhlas Lada 28.6.2006 13:8
**Re: nesouhlas VeraK 28.6.2006 12:52
***Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 13:5
****Re: nesouhlas VeraK 28.6.2006 13:32
*****Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 13:38
*****Re: nesouhlas Zuzana + kluk04 + holka06 28.6.2006 14:24
******Re: VeraK 28.6.2006 16:32
***Věrce alžbjeta 29.6.2006 13:15
****Re: Věrce VeraK 30.6.2006 8:11
*****Re: Věrce JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 30.6.2006 9:6
******Re: Věrce VeraK 30.6.2006 12:27
**Re: nesouhlas markéta 28.6.2006 13:7
***Re: nesouhlas JaninaH 28.6.2006 13:25
****Re: nesouhlas markéta 28.6.2006 13:39
*****Marketo & 28.6.2006 17:0
******Re: Marketo markéta 29.6.2006 10:15
****To snad ne Veronika 28.6.2006 14:14
***Re: nesouhlas JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 13:35
****Re: nesouhlas markéta 28.6.2006 13:42
**Re: nesouhlas Zuzana + 17.měs. kluk 2.7.2006 13:11
***Re: nesouhlas Líza 2.7.2006 16:44
****Re: nesouhlas Lída,3 kluci a holka 2.7.2006 16:50
***Re: nesouhlas Ivana Procházková 2.7.2006 20:38
****Re: nesouhlas Líza 3.7.2006 6:45
*****Re: nesouhlas Ivana Procházková 3.7.2006 21:41
******Re: nesouhlas ...neviditelná... 3.7.2006 23:36
*******Re: nesouhlas Ivana Procházková 4.7.2006 0:13
možná trošku mimo mísu Lucka  28.6.2006 10:29
výuka likta 28.6.2006 12:7
*Re: výuka Zuzana + kluk04 + holka06 28.6.2006 14:39
**Re: výuka ...neviditelná... 28.6.2006 20:8
**Re: výuka caira (Vojta1/03,Mates11/04) 29.6.2006 18:1
***Re: výuka Líza 29.6.2006 18:6
****Re: výuka caira (Vojta1/03,Mates11/04) 29.6.2006 18:14
***Re: výuka Zuzana + kluk04 + holka06 29.6.2006 21:8
Vzdělanost Romana a Ondřej 28.6.2006 12:27
*Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 12:39
**Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 12:49
***Re: Vzdělanost caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 13:32
***Hlavně pro JENU Bára 29.6.2006 23:56
****Re: Hlavně pro JENU JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 30.6.2006 0:42
*Re: Vzdělanost Saša, 2/98 28.6.2006 12:50
*Re: Vzdělanost JaninaH 28.6.2006 13:5
**k čemu se hodí dril Veronika 28.6.2006 14:32
***Re: k čemu se hodí dril ...neviditelná... 28.6.2006 14:38
****Re: k čemu se hodí dril VeraK 28.6.2006 16:45
*****Re: k čemu se hodí dril ...neviditelná... 28.6.2006 23:43
******Re: k čemu se hodí dril Slune 29.6.2006 9:45
*******Re: k čemu se hodí dril ...neviditelná... 29.6.2006 9:51
******Re: k čemu se hodí dril Kja 29.6.2006 10:31
*******Re: k čemu se hodí dril ...neviditelná... 29.6.2006 10:38
********Re: k čemu se hodí dril Zuzana + kluk04 + holka06 29.6.2006 12:6
*********Re: k čemu se hodí dri... Martina 29.6.2006 22:28
**********Re: k čemu se hodí d... Zuzana + kluk04 + holka06 30.6.2006 12:16
***********Re: k čemu se hodí... Martina 30.6.2006 12:51
************Re: k čemu se ho... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 30.6.2006 13:30
*************Re: k čemu se ... ZuziP 30.6.2006 15:41
**************Re: k čemu s... Martina 30.6.2006 15:59
***************Re: k čemu... ZuziP 30.6.2006 16:5
*************Re: k čemu se ... Martina 30.6.2006 15:54
**************Re: k čemu s... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 30.6.2006 16:19
***************Re: k čemu... Martina 30.6.2006 17:27
***********Re: k čemu se hodí... Veronika 30.6.2006 13:26
*********Dotaz pro Zoozu & 30.6.2006 15:31
**********Re: Dotaz pro Zoozu Zuzana + kluk04 + holka06 30.6.2006 20:7
***********Re: Dotaz pro Zooz... Zuzana + kluk04 + holka06 30.6.2006 20:9
************Diky & 2.7.2006 11:33
****Re: k čemu se hodí dril Lada 28.6.2006 18:15
****Re: k čemu se hodí dril Veronika 28.6.2006 20:12
*****Re: k čemu se hodí dril Líza 28.6.2006 20:21
******Re: k čemu se hodí dril Veronika 28.6.2006 22:40
**Re: Vzdělanost ...neviditelná... 28.6.2006 20:18
**Re: Vzdělanost ...neviditelná... 28.6.2006 20:21
***Re: Vzdělanost JaninaH 28.6.2006 22:2
****Re: Vzdělanost ...neviditelná... 28.6.2006 22:44
****Re: Vzdělanost *Aida* 28.6.2006 22:45
****Re: Vzdělanost Lenka 29.6.2006 10:20
*Re: Vzdělanost Katka N. 28.6.2006 16:1
*Re: Vzdělanost Katka N. 28.6.2006 16:2
**Re: Vzdělanost Líza 28.6.2006 16:9
***Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 16:16
****Re: Vzdělanost Líza 28.6.2006 16:21
****Re: Vzdělanost Margot+1 28.6.2006 17:9
*****Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 17:21
******Re: Vzdělanost Margot+1 28.6.2006 17:31
*******Re: Vzdělanost Líza 28.6.2006 17:33
*******Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 17:52
********Re: Vzdělanost Margot+1 28.6.2006 17:58
******Re: Vzdělanost Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 17:39
*******Re: Vzdělanost irlev 28.6.2006 22:0
********Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 21:23
*********Re: Vzdělanost irlev 30.6.2006 12:10
**********Re: Vzdělanost Líza 30.6.2006 12:15
***********Re: Vzdělanost irlev 30.6.2006 12:18
************Re: Vzdělanost Líza 30.6.2006 12:21
*************Re: Vzdělanost irlev 30.6.2006 12:24
**************Re: Vzdělano... Líza 30.6.2006 12:26
***************Re: Vzděla... irlev 30.6.2006 12:30
***Re: Vzdělanost markéta 29.6.2006 10:12
****Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 20:45
*****Re: Vzdělanost MirkaEyrová 29.6.2006 21:8
******Re: Vzdělanost MirkaEyrová 29.6.2006 21:12
******Re: Vzdělanost JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 21:49
Co to je za kecy Ivana Procházková 28.6.2006 13:27
*Re: Co to je za kecy Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 13:37
**Re: Co to je za kecy Ivana Procházková 28.6.2006 13:42
***Re: Co to je za kecy Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 13:47
***Re: Co to je za kecy markéta 28.6.2006 13:49
****Re: Co to je za kecy Ivana Procházková 28.6.2006 13:51
*****Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 13:56
******Re: Co to je za kecy Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 14:3
*******Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 14:12
********Re: Co to je za kecy ...neviditelná... 28.6.2006 14:16
*********Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 14:22
**********Re: Co to je za kecy Líza 28.6.2006 14:53
***********Re: Co to je za ke... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 15:29
************Re: Co to je za ... Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 15:33
*************Re: Co to je z... ...neviditelná... 28.6.2006 15:38
**************Re: Co to je... Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 16:16
*************prodlouzeni do... Jana,3 deti) 28.6.2006 17:18
**************Re: prodlouz... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 17:25
***************Re: prodlo... Jana, 3 deti 29.6.2006 9:27
****************Re: prod... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 21:7
************Re: Co to je za ... ...neviditelná... 28.6.2006 15:35
************Re: Co to je za ... Líza 28.6.2006 15:36
*************Re: Co to je z... ...neviditelná... 28.6.2006 15:39
**************Re: Co to je... Líza 28.6.2006 15:42
*************Re: Co to je z... bára 2.7.2006 1:12
*********Re: Co to je za kecy ...neviditelná... 28.6.2006 14:22
**********Re: Co to je za kecy Lenka 28.6.2006 18:42
***********Re: Co to je za ke... ...neviditelná... 29.6.2006 0:2
************Re: Co to je za ... Lenka 29.6.2006 9:17
*************Re: Co to je z... ...neviditelná... 29.6.2006 9:38
**************Re: Co to je... Lenka 29.6.2006 10:1
***************Re: Co to ... ...neviditelná... 29.6.2006 10:12
****************Re: Co t... Lenka 29.6.2006 10:34
*****************Re: Co... ...neviditelná... 29.6.2006 10:45
******************Re: C... Lenka 29.6.2006 11:10
*******************Re: C... Sylvie 29.6.2006 11:35
*******************Re: C... Lída,3 kluci a holka 29.6.2006 11:35
*****************Re: Co... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 29.6.2006 13:22
********Re: Co to je za kecy JaninaH 28.6.2006 14:28
********Re: Co to je za kecy Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 14:30
*********Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 14:38
**********Re: Co to je za kecy JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 14:44
***********Re: Co to je za ke... caira (Vojta1/03,Mates11/04) 29.6.2006 17:57
**********Re: Co to je za kecy Sylvie 28.6.2006 14:45
***********Re: Co to je za ke... Sylvie 28.6.2006 14:49
**********Re: Co to je za kecy Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 14:54
***********Re: Co to je za ke... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 15:10
************Re: Co to je za ... Líza 28.6.2006 15:16
**********Re: Co to je za kecy MirkaEyrová 28.6.2006 20:37
********Re: Co to je za kecy MirkaEyrová 28.6.2006 14:38
*********Re: Co to je za kecy Líza 28.6.2006 14:45
**********Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 15:43
********Re: Co to je za kecy Ivana Procházková 28.6.2006 14:46
********Re: Co to je za kecy markéta, Tereza 7/03 29.6.2006 9:58
*********Re: Co to je za kecy ...neviditelná... 29.6.2006 10:5
******Re: Co to je za kecy MirkaEyrová 28.6.2006 14:20
*******Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 14:25
********Re: Co to je za kecy Sylvie 28.6.2006 14:34
********Re: Co to je za kecy JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 14:38
*********Re: Co to je za kecy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 28.6.2006 14:50
**********Re: Co to je za kecy MirkaEyrová 28.6.2006 20:59
***********Re: Co to je za ke... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 22:28
************Re: Co to je za ... ...neviditelná... 29.6.2006 23:23
*************Re: Co to je z... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 30.6.2006 0:34
************Re: Co to je za ... Bára 30.6.2006 0:15
*******Re: Co to je za kecy Margot+1 28.6.2006 20:1
********Re: Co to je za kecy Ivana Procházková 28.6.2006 22:36
*********Re: Co to je za kecy Margot+1 28.6.2006 22:45
**********Re: Co to je za kecy *Aida* 28.6.2006 22:52
***********Re: Co to je za ke... Margot+1 28.6.2006 23:3
************Re: Co to je za ... Ivana Procházková 28.6.2006 23:20
*************Re: Co to je z... Margot+1 28.6.2006 23:33
**************Re: Co to je... Ivana Procházková 29.6.2006 0:15
************Re: Co to je za ... Sylvie 28.6.2006 23:41
*************Re: Co to je z... *Aida* 28.6.2006 23:47
************Re: Co to je za ... *Aida* 28.6.2006 23:43
************Re: Co to je za ... MirkaEyrová 29.6.2006 1:11
*************Re: Co to je z... Ivana Procházková 29.6.2006 1:30
***********Re: Co to je za ke... MirkaEyrová 29.6.2006 1:7
**********Re: Co to je za kecy Ivana Procházková 28.6.2006 23:4
**********Re: Co to je za kecy MirkaEyrová 29.6.2006 1:4
*****Re: Co to je za kecy markéta 28.6.2006 14:4
*Re: Co to je za kecy Gábi, 2 děti 29.6.2006 14:29
Ano Simona 28.6.2006 14:58
*Re: Ano JaninaH 28.6.2006 15:8
**Re: Ano Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 15:13
Pořádně a poctivě myslet? Zuzana + kluk04 + holka06 28.6.2006 15:1
*Re: Pořádně a poctivě myslet? Ivana Procházková 28.6.2006 15:13
**Re: Pořádně a poctivě myslet? Zlatokači 28.6.2006 17:14
***Re: Pořádně a poctivě myslet? Zuzana + kluk04 + holka06 28.6.2006 19:24
Průtokový ohřívač Margot+1 28.6.2006 17:2
*Re: Průtokový ohřívač Líza 28.6.2006 17:10
**Proč bys měla? Margot+1 28.6.2006 17:22
***Re: Proč bys měla? Líza 28.6.2006 17:29
***Re: Proč bys měla? Líza 28.6.2006 17:29
****Re: Proč bys měla? Margot+1 28.6.2006 17:37
*****Re: Proč bys měla? Líza 28.6.2006 17:43
******Lízo! JaninaH 28.6.2006 18:1
*******Re: Lízo! Líza 28.6.2006 18:2
*Re: Průtokový ohřívač JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 17:14
**Re: Průtokový ohřívač Margot+1 28.6.2006 17:53
***Re: Průtokový ohřívač JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.6.2006 18:5
****Re: Průtokový ohřívač Líza 28.6.2006 18:8
*****Re: Průtokový ohřívač Ivana Procházková 28.6.2006 22:11
*Re: Průtokový ohřívač Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 17:50
**Re: Průtokový ohřívač Margot+1 28.6.2006 17:55
***Re: Průtokový ohřívač Lída,3 kluci a holka 28.6.2006 18:26
*Re: Průtokový ohřívač JaninaH 28.6.2006 17:53
**Re: Průtokový ohřívač Líza 28.6.2006 17:58
**Re: Průtokový ohřívač Margot+1 28.6.2006 18:9
***Re: Průtokový ohřívač ...neviditelná... 28.6.2006 20:49
***Re: Průtokový ohřívač Klarchen 28.6.2006 21:52
*Re: Průtokový ohřívač hmr 29.6.2006 8:45
Zlatá střední cesta Zlatokači 28.6.2006 17:23
Svatá pravda Jája, 1 odrostlejší dítě 29.6.2006 10:32
*Jedna odrostla dyslekticka & 29.6.2006 11:45
*Re: Svatá pravda JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 29.6.2006 20:21
Biflování Anadar 29.6.2006 11:43
Vzdělání je to, co zbyde, až člověk všec... Irena, mimi + batole 29.6.2006 15:6
po delší době Levnadule 29.6.2006 15:14
*Re: po delší době štěpánka 29.6.2006 20:32
Som studentkou na alternativnej skole veve  3.7.2006 18:53
*Re: Som studentkou na alternativnej sk... Linda 13.7.2006 12:27
este jeden odomna veve 3.7.2006 19:0
*Re: este jeden odomna Irena, mimi + batole 4.7.2006 13:39
**Re: este jeden odomna Líza 4.7.2006 13:48
Souhlas sarka, 31 let,1 dite,  10.7.2006 14:3
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.