tisk-hlavicka

Chraňte své děti před knihami!

19.5.2005 Zuzana Dostálová, USA, Montana 130 názorů

Pasivní konzumace knih (čtení) chronicky potlačuje všechny smysly.

V poslední době se na trhu adresujícím zejména dětské a dospívající spotřebitele velice agresivně prosazují tzv. knihy. Ačkoli většina z nás, generace dnešních rodičů, nikdy žádnou knihu nečetla a mnozí o nich doposud ani neslyšeli, knihy patří k jedněm z nejstarších médií pro uchovávání informací. Jako takové se ale neprosadily, masově se používaly pouze po velmi krátké historické období necelých pěti set let; koncem dvacátého století našeho letopočtu byly definitivně vytlačeny microchipy a magnetickými multimediálními záznamy.

Ve svém pojednání zabývajícím se pop-kulturou dnešní pasivní konzumní mládeže se Steven Johnson zamýšlí nad tradičními, po tisíciletí ověřenými hodnotami klasické dětské videohry ve srovnání s tím, co naším dětem přinášejí tyto "knihy".

Citujeme Johnsona: "Pasivní konzumace knih (čtení) chronicky potlačuje všechny smysly. Naproti tomu lety prověřené tradiční hraní klasických videoher uvádí dítě do trojrozměrného světa pohybujících se obrazů a zvukových efektu řízeného komplexní nervové-svalovou aktivitou hráče, knihy jsou pouze sledem slov tištěným na papíře.... V nadměrné pasivní konzumaci vedou k těžkým újmám na zdraví jako je krátkozrakost a křivení páteře..."

Na jiném místě Steven Johnson zmiňuje: "Knihy dostávají mladé čtenáře do tragické izolace. Zatímco tradiční videohra přinášela generacím děti možnost začlenit se do unikátního, společensky dynamicky se rozvíjejícího celku vrstevníků s cílem jednotné budovat, zkoumat a dobývat imaginární světy, knihy zahánějí čtenáře na tiché ničím nerušeně místo a vedou ho k naprosté ignoraci vnějšího světa ....

Ale snad největším nebezpečím, které s sebou tyto knihy přinášejí, je fakt, že jejich příběh je tvořen pevně daným, neměnným, lineárním sledem událostí. Na rozdíl od videohry, děj knihy nemůže čtenář nijak ovlivnit: je nucen pasivně přihlížet a pouze akceptovat skutečnost, která je mu knihou diktována. To je snad to největší riziko, kterému jsou naše děti při četbě vystaveny: obecně přijetí pasivity jako přístupu ke skutečnosti, akceptování pocitu bezmoci a neschopnosti změnit cokoli ve svém životě a ve světě, který je obklopuje. Čtení, na rozdíl od aktivního a tvůrčího hraní videoher, je proces submisivni - pasivní, destimulijici a deprimující."

Klasická videohra předkládá hráči celou řadu problémů, které není možné řešit postupně, jeden po druhém v lineárním sledu, nýbrž je nutné vyvinout dlouhodobou strategii, která hledá kompromisy mezi dílčímy zájmy a koordinuje kompetující prvky. Klasická videohra konfrontuje dětského hráče se stejnou komplexitou vztahů a nejednoznačných řešení, jako i život sám. Videohry učí mladou generaci samostatné konstruovat hierarchii úkonů a provádět tyto kroky v co nejefektivnějším sledu. "Hraní videoher vede hráče k nalézání smyslu a řádu ve světě a k uskutečňování vlastních rozhodnutí, které tomuto řádu napomáhají", říká Steven Johnson. Klasická videohra učí naše děti JAK MYSLET, nikoli CO SI MYSLET, jako je tomu u knih. Čtení je forma explicitního učení. Videohry představují collateralní formu výuky.

V době největšího rozšíření knih jako informačních nosičů se tyto rovněž používaly ve školách jako výuková média, takto specializované knihy se nazývaly učebnice. Abychom lépe pochopili dobový kontext tohoto období ranných počátku pedagogiky, připomeňme si, že ve stejně době, kdy se ve třídách memorovalo z učebnic, byly děti za neznalosti fyzicky trestány učiteli i rodiči a doma nuceny k vypracovávání tzv. domácích úloh. Přestávky, které v dnešní době tvoří nejdelší a nejdůležitější část vyučování, trvaly tehdy pouze pět minut. Koncem dvacátého století našeho letopočtu bylo sice již všeobecně známé, že známky na vysvědčení nijak nereflektují úspěch v budoucím povolání, nikdo z pedagogů to ale nebral v potaz (zářnou výjimkou byl vynikající dětský psycholog profesor Matějček, který o tomto jevu zveřejnil článek na serveru Rodina). Dnes všeobecně uznávaný fakt, že osobní a profesionální úspěch jedince nezávisí na kvantitě znalosti ani dovedností, nýbrž a především na společenských kontaktech a schopnosti prosadit, navazovat kontakty a komunikovat s vrstevníky (SMS, e-mail, telefonní hovory, chat na netu a v neposlední řadě i znovu se vracející povídání se sousedkou v lavici (především dívky)) a prosazovat se v nelehké konkurenci (rvačky, hrací automaty s agresivními prvky, pomlouvání spolužaček (hlavně dívky)).

Navíc přestávky nabízí dětem tzv. nestrukturované prostředí a v tomto ohledu na ně působí stejně jako tradiční videohra. Nestrukturované prostředí vede dítě k tomu, aby se aktivně a tvůrčím způsobem projevovalo, samostatné rozhodovalo o sledu prováděných úkonů, pátralo po skryté logice a nacházelo řád a smysl i ve zdánlivém chaosu (běhání a řvaní po chodbách, házení houbou, mlácení dveřmi).

Závěrem ještě několik rad pro rodiče, jejichž děti prosedí denně celé hodiny nad knihami, v horším případně učebnicemi. Nenechte své potomky jen pasivně konzumovat hotová fakta z pochybných zdrojů. Čtení neškodí pouze, je-li provozováno v omezené míře a pod striktním dohledem rodičů, který může probíhat asi takto:

  1. Po přečtení každé kapitoly s dítětem prodiskutujte, co právě přečetlo. Zejména pokud se jedná o kapitolu z tzv. učebnice, upozorněte dítě na historické a společensko-politické pozadí předkládaných dogmat
  2. Uveďte KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY NAPROSTO OPAČNÝCH TVRZENÍ (Stačí sáhnout po jiné učebnici z téže doby, ale odlišné společnosti nebo vyhledat stejnou tematiku v učebnici o několik let starší či novější)
  3. Nechte dítě formulavat jeho vlastní verzi právě přečtené kapitoly a to tak, aby se jevila v kontrastu s přečteným CO NEJVICE NESMYSLNÁ! (Toto jednoduché cvičení, pokud je aplikováno důsledně po přečtení každého odstavce, umožní dítěti jakýž takýž rozvoj vlastního myšlení a pomáhá vyvážit debilisujici vliv učebnic na dětskou osobnost)
  4. V žádném případě nedopusťte, aby si dítě předkládané informace slepě zapamatovalo a považovalo je za platné a tím v dané oblasti beznadějně a nadobro zablokovalo svou mladou rozvíjející se mysl!

Názory k článku (130 názorů)
Je mi tě líto.... Akneli+4 19.5.2005 7:26
*Re: Je mi tě líto.... 3Penguins 19.5.2005 9:7
**Re: Je mi tě líto.... Jára, 1 dítě 19.5.2005 13:34
***Re: Je mi tě líto.... Peggy, 1 syn 19.5.2005 14:23
***Re: Je mi tě líto.... Terezie, 1 dítě 19.5.2005 16:16
****Re: Je mi tě líto.... EvčaK 19.5.2005 16:51
*****Zuzko Dostálová! Daniela Lukášek Leonka Kevin 19.5.2005 17:56
**HA HA HA :-D Kačka+Miška+Eli+Anička 20.5.2005 22:39
**Fakt jste to vůbec nepochopily??? Katka 25.5.2005 16:26
*:-) Agata 19.5.2005 9:21
*Re: Je mi tě líto.... Magda,dva kluci 19.5.2005 21:14
*Proboha, vzdyt je to nadsazka a SCI-FI LuckaP 19.5.2005 21:44
**Re: Proboha, vzdyt je to nadsazka a ... Michaela+Nina 2/05 19.5.2005 23:32
*Re: Je mi tě líto.... mirka 21.5.2005 20:51
*Re: Je mi tě líto.... Jerry 14.6.2005 18:40
*Re: Je mi tě líto.... Michaela, syn Bert 1.2.2006 11:49
*Re: Je mi tě líto.... Ziram....Ze sa nehanbite! 16.5.2008 20:21
tak nevim anicka, dominik 08/04 19.5.2005 7:27
*Re: tak nevim-je to vtip? neni to vtip... Misa3 19.5.2005 14:6
**Re: tak nevim-je to vtip? neni to vt... jitka  18.7.2009 14:30
Výborné JaninaH 19.5.2005 8:5
*Re: Výborné EvčaK 19.5.2005 10:9
**Re: Výborné Katka 2 deti 19.5.2005 10:48
***Re: Výborné ydney 19.5.2005 15:54
***Re: Výborné Sarka (2 deti) 20.5.2005 17:24
**Re: Výborné Bob 19.5.2005 12:17
***Re: Výborné Psychouš 19.5.2005 12:59
****Re: Výborné Dana 19.5.2005 13:40
*****Re: Výborné anicka, dominik 08/04 19.5.2005 13:46
******Re: Výborné Ivana Procházková 19.5.2005 22:23
*******Re: Výborné MirkaEyrová 19.5.2005 22:55
********Re: Výborné anicka, dominik 08/04 22.5.2005 13:31
*****Re: Výborné Psychouš 19.5.2005 14:36
****Re: Výborné EvčaK 19.5.2005 13:58
*****Re: Výborné Bob 19.5.2005 15:17
******Re: Výborné EvčaK 19.5.2005 15:24
******Re: Výborné ydney 19.5.2005 16:1
******Re: Výborné JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 19.5.2005 16:9
*****Re: Výborné ydney 19.5.2005 15:58
******o identitě Psychouš 20.5.2005 10:50
*******Re: o identitě EvčaK 20.5.2005 20:24
********Re: o identitě EvčaK 20.5.2005 22:22
*****Re: Výborné Jakub 19.5.2005 20:33
****Re: Výborné Toranoko 19.5.2005 14:34
***Ne nadarmo se ženám říká slepice kolemjdoucí (žena) 19.5.2005 14:29
****Husy jsou lepší Psychouš 20.5.2005 11:16
*****Husy lepší slepic . Helena.dva kluci 20.5.2005 13:54
******Re: Husy lepší slepic . Psychouš 20.5.2005 14:7
*******Re: Husy lepší slepic . MichaelaSe 7.6.2005 22:1
******Re: Husy lepší slepic Konec... & 21.5.2005 6:43
******Re: Husy lepší slepic . Bendy, 1 kluk 21.5.2005 22:47
****** Husy lepší slepic , omluva ... Helena, dva kluci 27.5.2005 11:40
***Re: Výborné Jakub 19.5.2005 20:19
**Re: Výborné Toranoko 19.5.2005 14:29
***Re: Výborné EvčaK 19.5.2005 14:44
****Re: Výborné Marysha 19.5.2005 15:5
*****Re: Výborné Verera 20.5.2005 14:13
**Re: Výborné Alena D. 19.5.2005 20:29
***Re: Výborné EvčaK 19.5.2005 23:12
**Re: Výborné LuckaP 19.5.2005 22:4
**V něčem je to pravdivé Tomáš, 16 let 23.5.2005 19:44
**V něčem je to pravdivé Tomáš, 16 let 23.5.2005 19:45
*Re: Výborné JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 19.5.2005 11:3
**Re: Výborné Konstanta & 3 raraši 19.5.2005 19:5
**Psychouši, Jeno :-) Agata 20.5.2005 13:39
***Re: Psychouši, Jeno :-) Psychouš 20.5.2005 13:51
****Re: Psychouši, Jeno :-) JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 20.5.2005 14:10
*****Re: Psychouši, Jeno :-) MichaelaSe 7.6.2005 22:9
Co to má znamenat? Katka 2 deti 19.5.2005 8:16
*Re: Co to má znamenat? Dana, Teri 10 let 19.5.2005 10:10
Vtip?! Gábi, 2 děti 19.5.2005 8:24
*Re: Vtip?! MarkétaP + 4 dcerky 19.5.2005 8:52
:-( Jakub 19.5.2005 8:52
aktivni ctenarky zrejme nectou sci-fi L+2 19.5.2005 10:55
Kam to spěje Iveta, 3 děti 19.5.2005 10:57
*upozornění Liaa 19.5.2005 11:9
**Re: upozornění Karin 4.6.2005 16:9
*Re: Kam to spěje Liaa 19.5.2005 11:24
**OMLUVA Liaa 19.5.2005 11:27
*A to myslíš vážně? Ivana Procházková 19.5.2005 13:5
**Re: A to myslíš vážně? JaninaH 19.5.2005 13:27
***Re: A to myslíš vážně? Líza 19.5.2005 18:50
***Re: A to myslíš vážně? Marek 23.5.2005 9:6
****Re: A to myslíš vážně? ...neviditelná... 23.5.2005 9:29
**Re: A to myslíš vážně? Misa3 19.5.2005 14:51
***Re: A to myslíš vážně? Ivana Procházková 19.5.2005 22:18
*Kdyz v tom je prave ten vtip... Alena D. 19.5.2005 20:13
*Re: Kam to spěje Kačka+Miška+Eli+Anička 20.5.2005 23:17
Skvělé! Jana 19.5.2005 11:25
*Omluva za překlep Jana 19.5.2005 11:28
*recese macinam 19.5.2005 13:33
zasmála jsem se Klára, 2 děti 19.5.2005 11:35
*Re: špatně napsáno moica 19.5.2005 11:44
*Ray Bradbury: "451 stupňů Fahrenh... Liaa 19.5.2005 11:45
Skvar fatma1,mimco 10 mesicu 19.5.2005 11:56
Skvar fatma1,mimco 10 mesicu 19.5.2005 11:56
*Re: Skvar Hela 19.5.2005 13:52
*Re: Skvar karin 4.6.2005 16:12
čtení a psaní Dana 19.5.2005 12:17
Vždycky jsem si to myslel! Pavel 19.5.2005 14:48
*Re: Vždycky jsem si to myslel! EvčaK 19.5.2005 14:53
*:-)))) kolemjdoucí 19.5.2005 15:40
:o) to mě pobavilo (černý humor) Petra (26) a půlroční holčička  19.5.2005 14:51
Pro Zuzku ...neviditelná... 19.5.2005 15:15
*Re: Pro Zuzku Emina 19.5.2005 19:35
**Re: Pro Zuzku Sylvie 19.5.2005 19:47
***Re: Pro Zuzku Emina 19.5.2005 20:4
J. K. Jerome, Polacek a Divadlo J. Cimrm... Alena D. 19.5.2005 20:26
Moc dobrý! Zuzana, Filip 04+Mandy 06 20.5.2005 8:10
Díky - je to supr! PaBa 20.5.2005 10:48
VSADÍM BOTY DENISA 20.5.2005 21:0
Co pan Johnson neví! kicul 2, Baru 08/03 22.5.2005 9:8
BLA bla bla Radka, , syn 12 m. 22.5.2005 23:3
Je to vtip či nikoliv? Dannyyyyy 23.5.2005 8:15
*Re: Je to vtip či nikoliv? Jana 23.5.2005 11:19
Antinobelova cena za objev Zuza 19 let, FM 25.5.2005 17:31
*Re: Aninobelova cena pro čtenáře Věra S. 26.5.2005 17:40
*Re: Antinobelova cena za objev L+2 26.5.2005 18:19
**Re: Antinobelova cena za objev L+2 26.5.2005 18:28
Ani náhodou jsem se nesmála Eva 26.5.2005 17:26
:-))) Jitka 26.5.2005 21:17
Je to píčovina... Lenka Nová, tři dospívající dcery 26.5.2005 21:25
*Re: Je to píčovina... EvčaK 4.6.2005 18:0
:-))) vandul 26.5.2005 21:30
Chrante sve deti pred knihami Hana dve dcery 7 a 3 roky 22.8.2005 6:13
Haha Pepa Zdepa 1.9.2005 14:50
Knihy mě naučily toleranci.. Jana, 2 dospělé dcery vlastní, 1 dcera a syn nevlastní 26.9.2005 10:11
děti nejsou pitomečci L+M 17.9.2006 13:33
*Jejdanánky Repulsion 16.5.2008 22:23
Díky! :-) Zu 16.1.2010 18:43
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.