tisk-hlavicka

Práva žen

12.5.2005 Vlasta Marek 149 názorů

Čas od času se nějaká feministka, zakladatelka ženské strany, nebo spisovatelka či žurnalistka rozepíše na téma platové nerovnoprávnosti (ženy u nás berou o čtvrtinu méně za tutéž práci) a o nutnosti nějak prosadit "rovnoprávnost" mezi ženami a muži.

Na ženy prý "muži a zaměstnavatelé pohlížejí hlavně jako na matky a rodinné pečovatelky než například na zajímavé osobnosti, které by firmě mohly prospět." Nespravedlivý je podle nejnovější zprávy ohledně rovnosti žen a mužů, kterou dostali členové vlády na své stoly, také podíl žen ve vysokých postech a v politice. A příští rok se prý Rada pro rovné příležitosti žen a mužů zaměří hlavně na osvětu mezi zaměstnavateli.

No, proč ne. Jenže všechny ty "gender studies" a "rady" a legislativní snahy zcela opomíjejí to nezákladnější právo ženy, právo přirozeně, tedy "žensky" rodit děti.

Jinými slovy, k těm největším nespravedlnostem a nerovnoprávnostem dnes a denně dochází v každé porodnici: muži ženám porod zcela ukradli. Prakticky vše, co se týká tak ryze ženského jevu, jako je porod, ovládají muži. V porodnicích jsou ženám rodičkám odebrána jakákoliv práva a ony jsou nejen vystaveny mužskému vedení porodu, ale i ponižovány, zastrašovány, a pokud se ozvou, odsuzovány. Na porodnickém oddělení vinohradské nemocnice dokonce vážně uvažují o kamerovém systému, který by porody přenášel do posluchárny.

Jak to, že všechny ty poslankyně, které tak brojí za práva žen, pomíjejí tuhle základní a pro celou společnost nejvíce nebezpečnou "nerovnoprávnost"?

I Marsden Wagner (bývalý dlouholetý poradce Světové zdravotnické organizace, WHO, pro porodnictví) tvrdí, že "navzdory politickým změnám ve střední Evropě do zdravotnického systému demokracie ještě nevstoupila. Šéflékaři mají vždy poslední slovo, vládne diktátorská hierarchie, ženy si nemohou vybrat, kde chtějí přivést své děťátko na svět a nemohou rozhodovat, co se s jejich dítětem bude dít ihned po porodu…Výsledky vědeckých výzkumů dokazují, že zacházet s rodícími ženami jako s pacientkami je nevhodné. Rutinní holení nemá jiný účel než rodičku ponížit. Rutinní aplikace klystýru v podstatě jen zvýší nebezpečí infekce a v ženě opět zvýší pocit méněcennosti. O tom, jak je nevhodné provádět rutinní nástřih hráze, se již všeobecně ví."

Důsledkem současné medikalizace, rozuměj, mužského ovládnutí porodnictví, jsou porodní komplikace, obrovský nárůst císařských řezů a dnes prakticky běžné použití anestetik, citový chlad budoucích matek, dlouhodobé stresy dětí a vývojové poruchy jejich mozků, a nakonec, v dlouhodobější perspektivě, i zvýšení běžného i mezinárodního násilí. Podle dr. Koukolíka "kombinace porodních poruch a odmítnutí chlapce matkou v prvním roce života postihla 4,5% populace sledované řadu let. V globálnější rovině se pak zjistilo, že 70% nejtěžších násilnických činů páchá přibližně 6% stále stejných recidivistů."

Ukazuje se totiž, že jak mladý muž, který vyrostl v prostředí plném násilí, a který pak nevyhnutelně vidí svět černobíle, tak svou moc zneužívající úředník či politik, tak feministka či výhradně v mužském světě a tedy po nějaké době tedy spíše mužsky myslící a jednající žena politička, jsou jen lidé, kteří se narodili "poškozeně", tedy s určitou mozkovou dysfunkcí. I oni, tak jako většina z nás, jsou jen oběti obětí.

Pro představu nás neinformovaných mužů o současného stavu porodnictví uvádím i část reakce dvojnásobné matky J. Novotné na jeden novinový článek o některých nových možnostech (například jako nadstandard nabízené epidurální analgezii) rodiček v pražských porodnicích:

"Přirozený (normální) porod se na lékařských fakultách neučí, nenajdete ho v učebnicích pro mediky. A proto mnohé představy nejen pražských gynekologů o přirozeném porodu jsou zkreslené. Někteří lékaři dokonce považují aplikaci epidurální analgezie (rozuměj, drogy silnější než heroin, pozn. aut.) za nejpřirozenější způsob porodu, dokonce přirozenější než ten, kdy žena rodí s porodními bolestmi netlumenými opiáty a volí si sama spontánně úlevné polohy (dle odborného slangu prof. Hájka z porodnice U Apolináře "… a dělá ty opičky"). Porodnice U Apolináře má největší procento epidurální analgezie (EA) z pražských porodnic i u nerizikových porodů… Je mi také jasné, proč preferují pouze polohu během porodu v pololeže na porodnickém lůžku (v apolinářské odborné terminologii "žabák"). Žena, která by si vybrala pro vlastní vytlačení miminka jinou polohu, by se nedovolala, protože apolinářští lékaři nejsou pro jiné polohy vyškoleni - neumí to. V poloze na "žabáka" se také pohodlně provádí lékařům nástřih hráze."

Takže, vážené bojovnice za rovné příležitosti žen, co když je všechno jinak a pohlížení na ženy spíše "jako na matky a rodinné pečovatelky" je od podnikatelů a mužů zvláště (sice nevědomě, ale přece) skutečně to nejlepší, co by ženy od společnosti (mužů) nejen pro sebe mohly získat? Co když počátek řešení naprosté většiny problémů genderového typu leží právě ve změně způsobů, jakým zatím rodíme své děti?

Představme si společnost, ve které bude mateřství a vše s ním spojené celospolečensky téměř uctíváno a všemožně podporováno (rozumní sociologové, ekonomové a politici si lehce spočítají, že v době, kdy národ vymírá, je to ta nejlepší investice do budoucna).

Představme si společnost, ve které porodníci a gynekologové budou číst nejnovější vědecká zjištění a dokonce se řídit nejen doporučeními WHO (ač se jejich ega budou bouřit, racionální část jejich mozků bude množstvím statistických i praktických důkazů o tom, že přirozený porod v nějakém malém porodním centru nebo dokonce doma s porodní asistentkou je nejen bezpečnější a lacinější, ale především pro ženu rodičku, její dítě a celou společnost dlouhodobě nejvýhodnější, jednoznačně přesvědčena), ale především pocity samotných žen rodiček.

Představme si společnost, ve které bude žena Ženou již od chvíle kdy jako dívenka začne poprvé menstruovat (a nebude se za přirozenou funkci těla muset stydět, naopak, ve škole dostane týdenní volno a s rodinou a kamarádkami to oslaví, tak jako to odjakživa dělají její vrstevnice např. v Indii).

Představme si společnost, ve které zvláště po porodu svého prvního dítěte se z žen stanou skutečné osobnosti a dívka se zrodí v Ženu (medicínsky nepřerušovaný přirozený porod v optimálním prostředí je totiž pro rodičku, díky neuvěřitelně silným, až orgasmickým hormonálním změnám, jakýmsi přerodem v silnou sebevědomou a energeticky neuvěřitelně nabitou osobnost).

Představme si společnost, ve které pak díky tomu budou v parlamentech a senátech, právě tak jako v ministerstvech a různých budoucích Radách moudře a na celé generace dopředu zodpovědně rozhodovat z velké většiny ženy. Ve které budou zločinci a agresivní jedinci pomalu vymírat, protože děti se budou rodit v optimálním prostředí malých porodních domů nebo přímo doma, jen se zkušenými porodními asistentkami, tedy bez jakýchkoli traumat. Ve které se pak političky i těch nejrůznějších etnik a národů vždy dokáží domluvit.

Už aby se jak Rada pro rovné příležitosti, tak všechny ty další instituce, zabývající se otázkou tzv. "gender studies", zaměřily na skutečné příčiny, nejen na důsledky současného stavu - tedy na naprosto nerovná práva žen v našich porodnicích.

Názory k článku (149 názorů)
Ehm ehm Murielle 12.5.2005 8:34
*Re: Ehm ehm Anezka 12.5.2005 8:52
Moc se divím Pavla, 3 děti 12.5.2005 9:16
*Re: Moc se divím difo 12.5.2005 9:46
**Re: Moc se divím Alena 12.5.2005 10:49
***Re: Moc se divím Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 22:22
***Re: Moc se divím Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 22:22
**Společnost kde je mateřství uctíváno Bosorka2 12.5.2005 11:32
***Re: Společnost kde je mateřství uc... Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 22:25
***Re: Společnost kde je mateřství uc... Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 22:25
***CVOK Lada 28.5.2005 10:29
**Re: Moc se divím Petra Neomi 14.5.2005 3:8
*Re: Moc se divím Katka 2 deti 12.5.2005 9:51
*Re: Moc se divím Hanka K. 12.5.2005 14:0
**Re: Moc se divím Pavla, 3 děti 12.5.2005 17:53
***Re: Moc se divím JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 12.5.2005 18:12
****Re: Moc se divím EvčaK 12.5.2005 18:18
*Re: Moc se divím Bibi* 13.5.2005 12:3
Ach jo! Louise 12.5.2005 9:43
*Re: Ach jo! Nika, 4 děti 12.5.2005 12:35
**Re: Ach jo! Katka 12.5.2005 13:48
***Re: Ach jo! Maja 12.5.2005 13:54
***Re: Ach jo! EvčaK 12.5.2005 13:57
**Re: Ach jo! L., 4 děti 12.5.2005 22:16
Hrušky a jablka kicul 2, Baru 08/03 12.5.2005 9:43
*Re: Hrušky a jablka difo 12.5.2005 9:49
**Re: Hrušky a jablka kicul 2, Baru 08/03 12.5.2005 11:41
***Re: Hrušky a jablka Herulinka 16.5.2005 17:47
*Re: Hrušky a jablka ZuziP 12.5.2005 16:59
**Re: Hrušky a jablka kicul 2, Baru 08/03 14.5.2005 12:55
Pořád to samé zlatokači 12.5.2005 9:44
Hrušky a jablka kicul 2, Baru 08/03 12.5.2005 9:45
*Re: Hrušky a jablka difo 12.5.2005 10:2
**Re: Hrušky a jablka kicul 2, Baru 08/03 12.5.2005 10:35
**Re: Hrušky a jablka markéta, Tereza 7/03 12.5.2005 12:47
Skutečnou Ženou? irlev 12.5.2005 10:16
*Re: Skutečnou Ženou? Hannah 12.5.2005 10:27
**Re: Skutečnou Ženou? Anezka 12.5.2005 10:49
***Re: Skutečnou Ženou? Jana 19.5.2005 22:19
**Re: Skutečnou Ženou? irena (Míša5/00+Maruš3/03) 14.5.2005 19:38
*Re: Skutečnou Ženou? Hannah 12.5.2005 10:27
**Re: Skutečnou Ženou? Dana 12.5.2005 11:16
***Re: Skutečnou Ženou? dana 12.5.2005 11:19
*Re: Skutečnou Ženou? Feministka 12.5.2005 10:53
**Re: Skutečnou Ženou? Pavla, 3 děti 12.5.2005 11:7
***Re: Skutečnou Ženou? Herulinka 17.5.2005 16:13
**Re: Skutečnou Ženou? Emina 12.5.2005 18:21
***přínos pana Marka Čahounka 13.5.2005 9:43
****Re: přínos pana Marka Pavla, 3 děti 13.5.2005 11:19
? Líza 12.5.2005 10:46
*Re: ? Alena 12.5.2005 11:8
**Re: ? Maja 12.5.2005 11:40
**Re: ? Johana 12.5.2005 11:43
***Uklidnění Psychouš 12.5.2005 12:27
****Re: Uklidnění JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 12.5.2005 13:15
*****Re: Uklidnění Psychouš 12.5.2005 13:38
******Re: Uklidnění EvčaK 12.5.2005 13:42
******Re: Uklidnění & 12.5.2005 13:56
*******Re: Uklidnění 16.5Salám&Lajka14 12.5.2005 14:14
******Re: Re:pro psychouše Xantipa 12.5.2005 14:47
*******Re: Re:pro psychouše Jitka, Dan (9/2002) 12.5.2005 15:7
********Re: Re:pro psychouše Líza 12.5.2005 18:32
*******Re: pro psychouše Ivana Procházková 12.5.2005 17:22
*******Re: Re:pro psychouše irena (Míša5/00+Maruš3/03) 14.5.2005 19:47
******Re: Uklidnění Ivana Procházková 12.5.2005 17:28
******Re: Uklidnění Líza 12.5.2005 18:22
****Re:Fakt? Olina 12.5.2005 19:53
**Porod cisarem - zaruka citoveho chla... Johana 12.5.2005 11:44
***Re: Porod cisarem - zaruka citoveh... Maja 12.5.2005 11:52
****Re: Porod cisarem - zaruka citov... Johana 12.5.2005 12:4
*****Re: Porod cisarem - zaruka cit... Ivana Procházková 12.5.2005 14:42
******Re: Porod cisarem - zaruka c... Dana 12.5.2005 15:59
*******Re: Mluvíš mi z duše! kicul 2, Baru 08/03 13.5.2005 8:40
*Re: ? Ivana Procházková 12.5.2005 14:34
**Re: ? Dana 12.5.2005 15:49
*Lizo, neber to tak vazne-nestoji to za... Misa3 14.5.2005 13:7
*Re: ? irena (Míša5/00+Maruš3/03) 14.5.2005 19:44
Možnost si vybrat... Hanka K. 12.5.2005 14:8
*Re: Možnost si vybrat... vlasta, syn 12/00 dcera 7/03 mimi 12týden 12.5.2005 14:40
**Re: Možnost si vybrat... Hanka K. 12.5.2005 15:4
***Re: Možnost si vybrat... Jitka, Dan (9/2002) 12.5.2005 15:23
Apolinář Eli a ej 12.5.2005 15:43
*Re: Apolinář Milena, 3 koťátka 12.5.2005 20:50
**Re: Apolinář Sylvia 12.5.2005 22:37
**Re: Apolinář Líza 13.5.2005 10:23
hlouposti Martina,budoucí porodní asistentka 12.5.2005 15:53
*Re: hlouposti Jitka, Dan (9/2002) 12.5.2005 16:5
**Re: hlouposti anicka 13.5.2005 9:7
***Re: hlouposti Martina(PA) 15.5.2005 19:1
**Re: hlouposti Martina(PA) 15.5.2005 18:57
***Re: hlouposti Misa3 16.5.2005 15:46
***Re: hlouposti Hanka K. 17.5.2005 9:11
****Re: hlouposti Misa3 17.5.2005 18:12
*Re: hlouposti Herulinka 17.5.2005 16:34
*Re: hlouposti Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 22:39
kladivo na feministky:-) Hanka, Max (nar. 2000) 12.5.2005 16:14
*Re: kladivo na feministky:-) Dana 12.5.2005 16:19
Jitka manina 12.5.2005 16:58
*Re: Je to on?? irlev 12.5.2005 20:36
**Re: Je to on?? Psychouš 12.5.2005 21:6
Jsem ráda, že jsem mohla 2x rodit přiroz... Tara zelená 12.5.2005 20:32
*Re: Jsem ráda, že jsem mohla 2x rodit ... vlasta, syn 12/00, dcera 7/03 mimi 12tt 12.5.2005 21:39
**Re: Jsem ráda, že jsem mohla 2x rodi... Tara zelená 13.5.2005 8:23
***Re: Jsem ráda, že jsem mohla 2x ro... smisulenka,M03/05 + A01/08 13.5.2005 9:8
****Re: Jsem ráda, že jsem mohla 2x ... Tara zelená 13.5.2005 11:45
*****Re: Jsem ráda, že jsem mohla 2... smisulenka,M03/05 + A01/08 13.5.2005 11:51
*Re: Jsem ráda, že jsem mohla 2x rodit ... irena (Míša5/00+Maruš3/03) 14.5.2005 19:53
Hlavní problém vidím Šáry 12.5.2005 21:57
*Re: Hlavní problém vidím Kubula K. 12.5.2005 23:14
**Re: Hlavní problém vidím Šáry 13.5.2005 0:53
***Re: Hlavní problém vidím Anouk 13.5.2005 9:54
****Re: Hlavní problém vidím Šáry 14.5.2005 0:10
****Anouk Tara zelená 14.5.2005 7:39
*****PA Konvalinová irena (Míša5/00+Maruš3/03) 14.5.2005 20:1
******Re: PA Konvalinová Anouk 14.5.2005 21:9
*******Re: PA Konvalinová Tara zelená 14.5.2005 21:55
********Re: PA Konvalinová Anouk 17.5.2005 13:32
*Re: Hlavní problém vidím Hana1 13.5.2005 8:45
*Re: Hlavní problém vidím Pavla, 3 děti 13.5.2005 9:27
**Re: Hlavní problém vidím *Aida* 13.5.2005 9:49
***Re: Hlavní problém vidím Pavla, 3 děti 13.5.2005 11:9
****Re: Hlavní problém vidím Marki 16.5.2005 17:11
****Re: Hlavní problém vidím zuzka 17.5.2005 11:45
**holení a tolerance Kubula K. 13.5.2005 9:57
**Re: Hlavní problém vidím Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 22:51
*Re: Hlavní problém vidím irena (Míša5/00+Maruš3/03) 14.5.2005 19:56
*Re: Hlavní problém vidím Raluca 22.5.2005 16:24
**Re: Hlavní problém vidím Emina 22.5.2005 18:12
***Re: Hlavní problém vidím Raluca 22.5.2005 19:41
Ale Vlasto ... ;-) Gábi, 2 děti 13.5.2005 10:27
k tomu oragsmu u porodu :) Tara zelená 13.5.2005 16:32
*Re: k tomu oragsmu u porodu :) Alča 13.5.2005 17:35
*Re: k tomu oragsmu u porodu :) Bibi* 13.5.2005 21:51
**Re: k tomu oragsmu u porodu :) Kamila Vlachová 14.5.2005 9:19
Predstavme si spolecnost Denisa 14.5.2005 16:13
*Ĺedvinové kamény Pusinka 14.5.2005 20:24
**Porod neni operace Jíťa + 4 14.5.2005 23:32
***Re: Porod neni operace Pavla, 3 děti 15.5.2005 10:33
****WHO Vlaďka +5 15.5.2005 12:56
*****Re: WHO Denisa 16.5.2005 15:46
*****Re: WHO Jaga10,syn,2 roky 22.5.2005 23:1
****Re: Porod neni operace Pusinka 15.5.2005 20:53
***Re: Porod není operace Pusinka 15.5.2005 20:58
*Re: Predstavme si spolecnost uuu 15.5.2005 22:23
*Re: Info o přirozených porodech Květa 3děti 17.5.2005 18:5
Porod doma dulinek 16.5.2005 22:16
Pane autore nechte mentorovani Tereza , deti, pracujici 19.5.2005 9:30
*Re: Pane autore nechte mentorovani Misa3 27.5.2005 13:45
a co diskriminace mužů Martin 27.11.2005 20:2
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.