tisk-hlavicka

Děti v nemocnici

17.3.2005 Eva Stříteská Informatorium 3-8 3 názory

Součástí speciální mateřské školy Svitavy je třída, která byla zřízena na dětském oddělení nemocnice ve Svitavách a která má jednu stálou učitelku.

Náplň práce učitelky na tomto oddělení spočívá nejen ve výchovně vzdělávací činnosti s kolektivem dětí nebo jednotlivci u lůžka, kdy formy vzdělávání jsou založeny na přímých zážitcích hospitalizovaného dítěte, na vyváženosti jak spontánních, tak i řízených činností ve skupině nebo individuálně.

Velmi často vychází z volby dětí s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu a způsobu léčby. Různé druhy např. výtvarných, literárních činností a her pomáhají zvládnout adaptační stres a odloučení od rodiny. Děti svými výrobky zdobí nemocniční pokoje i prostory nemocnice, účastní se různých soutěží a výstav. A samozřejmě si s velkou radostí své výrobky odnášejí domů. Ke hře a výchovně vzdělávacím činnostem se skupinou dětí slouží herna, která svým zařízením splňuje potřeby malých pacientů. K dispozici mají počítač, který navštěvují se svými staršími kamarády.

Nedílnou součástí práce učitelky MŠ na dětském oddělení je i psychoterapeutická pomoc, kdy jsou děti pomocí hry seznamovány se svou nemocí a způsoby její léčby. K tomu slouží například alba s fotografiemi jednotlivých lékařských pracovišť, možnost osahat si lékařské nástroje, hra na lékaře. Vše probíhá ve spolupráci se zdravotnickým personálem. Hra v nemocnici pomáhá nemocnému dítěti vyrovnat se s úzkostí, strachem z lékařských výkonů a bolesti. Vhodně zvolená hra zmírňuje následky a odvádí pozornost od nemoci a hospitalizace a podporuje normální vývoj dítěte.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (3 názorů)
Trochu MajdaZ 17.3.2005 9:25
Skola v Nemocnici Evelina 17.3.2005 10:2
*Re: Skola v Nemocnici S. 21.3.2005 13:23

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.