tisk-hlavicka

Kdo zaměstná matku malých dětí?

1.3.2005 Jana Poslední Děti a my 275 názorů

Mám dvě malé děti, už skoro půl roku jsem nezaměstnaná a práci stále nemohu najít. Mám maturitu, ale každý pohovor se nakonec stočí na děti a výsledkem je, že místo získá jiný uchazeč. Můžu se nějak bránit?

V říjnu 2004 nabyla účinnosti změna zákona o zaměstnanosti, která kromě jiného nově upravuje zmíněný problém dotýkající se mnoha žen. Na uvedené sice delší dobu pamatuje zákoník práce, ale v něm obsažená úprava se týká jen již existujících pracovněprávních vztahů. ženy, které uzavřely pracovní poměr nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, se tak mohou bránit proti nerovnému zacházení ze strany zaměstnavatele. Nejčastěji jde právě o diskriminaci kvůli péči o děti a kvůli věku. Tyto ženy bývají na prvním místě při výběru zaměstnanců, se kterými se ukončuje pracovní poměr. Ženy obecně oproti mužům dosahují nižšího výdělku i při rovnocenném pracovním zařazení a stejné výkonnosti. ženy zastávají nižší funkce, většinou právě proto, že se nesmyslně očekává, že s ohledem na péči o děti nebudou ve vedoucí pozici výkonné a nebudou jí věnovat dostatek pozornosti a času. Řadě zaměstnavatelů připadá zbytečné investovat do školení a dalšího vzdělávání žen. Konečně i šikanu, ponižování nebo dokonce sexuální obtěžování ze strany nadřízených či spolupracovníků zakusilo na pracovišti už dost žen. Určité formy diskriminace se týkají ovšem pochopitelně i mužů.

Zákon o zaměstnanosti

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání, tzn. se všemi uchazeči o práci. Při uplatňování práva na zaměstnání a rovných příležitostí je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Rovněž se zakazuje nerovnost kvůli členství a činnosti v politických stranách nebo hnutích, odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů. Diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se výslovně považuje za znevýhodňování z důvodu pohlaví.

Při výběrovém řízení či při přijímacím pohovoru by již proto neměly zaznít otázky typu: „Jste vdaná, kolik máte dětí, jsou často nemocné, máte babičku, plánujete potomka?“ V praxi se dokonce našli takoví zaměstnavatelé, kteří dávali mladým ženám podepsat závazek, že neotěhotní! Zakázány jsou i jakékoliv další otázky, které nesouvisejí s pracovním místem, o které uchazeč usiluje a všechny ostatní, které odporují dobrým mravům. Potenciální zaměstnavatel se nesmí vyptávat na sociální zázemí a rodinné vztahy, na sexuální orientaci, na náboženské smýšlení či politické názory apod.

Přímou diskriminací se rozumí jednání, kde je, bylo nebo by bylo na základě rozlišování podle výše vyjmenovaných diskriminačních důvodů s uchazečem o zaměstnání zacházeno méně příznivě, než se zachází, zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. Uvedená složitá formulace znamená, že nesmí dostat přednost mladý muž před ženou se srovnatelným vzděláním, praxí a zkušenostmi jen proto, že on pravděpodobně nebude pečovat o nemocné děti a spěchat do školky. Stejně citilivě se uvedená problematika týká Romů.

Pod pojmem nepřímá diskriminace hledejme jednání, kdy by zdánlivě neutrální rozhodnutí, kritérium nebo zvyklost uvedlo osoby díky jejich pohlaví, víře, zdravotnímu stavu, věku, sexuální orientaci apod. do určité nevýhody či opačné výhody oproti jiným osobám. Asi sem bychom mohli zařadit i inzeráty typu „hledám atraktivní ženu do 30 let“…

Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodů, které jsme výše citovali, pakliže z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, že právě tento důvod představuje podstatný, rozhodující a nezbytný požadavek pro výkon určitého zaměstnání. Pouze tímto vymezením může potenciální zaměstnavatel obhájit a odůvodnit rozdílné zacházení s jednotlivci nebo skupinami osob. Některá zaměstnání mohou vykonávat výlučně muži, ženám jsou ze zdravotních důvodů zakázány. Stejně tak některé práce nemohou konat zdravotně postižení nebo fyzicky málo zdatní. Rovněž otázka trestní bezúhonnosti bude pro některá povolání klíčová.

Názory k článku (275 názorů)
Neprímá diskriminace Petra II. 1.3.2005 8:39
*Re: Neprímá diskriminace Zdenka, syn 3,5 roku 1.3.2005 9:3
**Re: Neprímá diskriminace EvčaK 1.3.2005 9:29
***Re: Neprímá diskriminace Shedi 2.3.2005 13:35
*Re: Neprímá diskriminace MirkaEyrová 1.3.2005 10:14
**Stát by měl maminkám pomoci jinak Tulačka(Bety 9/96+Anička 4/98) 1.3.2005 10:36
**Re: Neprímá diskriminace Emina 1.3.2005 16:14
***Re: Neprímá diskriminace 16.5Salám&Lajka14 1.3.2005 16:36
****Re: Neprímá diskriminace Lída,3 kluci a holka 1.3.2005 21:58
*Re: Neprímá diskriminace pavla1 1.3.2005 10:28
**Re: Neprímá diskriminace MirkaEyrová 1.3.2005 10:44
***Re: Neprímá diskriminace MirkaEyrová 1.3.2005 10:50
***Re: Neprímá diskriminace anexa 1.3.2005 11:16
****Re: Neprímá diskriminace Petra II. 1.3.2005 11:43
*****Re: Neprímá diskriminace Líza 1.3.2005 11:49
******Re: Neprímá diskriminace Petra II. 1.3.2005 12:18
*******Re: Neprímá diskriminace Líza 1.3.2005 12:29
********Re: Neprímá diskriminace Petra II. 1.3.2005 13:2
*******Re: Neprímá diskriminace MirkaEyrová 1.3.2005 12:37
********Re: Neprímá diskriminace Petra II. 1.3.2005 12:54
*********Re: Neprímá diskrimina... Líza 1.3.2005 13:5
**********Re: Neprímá diskrimi... Líza 1.3.2005 13:8
***********Re: Lízo Petra II. 1.3.2005 13:25
************Re: Lízo Líza 1.3.2005 13:58
**********Re: Neprímá diskrimi... Petra II. 1.3.2005 13:9
*********Re: Neprímá diskrimina... MirkaEyrová 1.3.2005 13:6
**********Re: Neprímá diskrimi... Petra II. 1.3.2005 13:20
*****Re: Neprímá diskriminace Marcela 1.3.2005 11:56
****Re: Neprímá diskriminace Marcela 1.3.2005 11:48
*****Re: Neprímá diskriminace Xantipa 1.3.2005 12:17
******Re: Neprímá diskriminace Lorina 1.3.2005 12:24
*******Re: Neprímá diskriminace Xantipa 1.3.2005 12:40
********Re: Neprímá diskriminace Lorina 1.3.2005 12:54
*********Re: Neprímá diskrimina... Xantipa 1.3.2005 13:4
**********Re: Neprímá diskrimi... MirkaEyrová 1.3.2005 13:11
***********Re: Neprímá diskri... Xantipa 1.3.2005 13:20
************Co je přijatelně... Lorina 1.3.2005 13:34
*************Re: Co je přij... Xantipa 1.3.2005 13:52
**************Re: Co je př... MirkaEyrová 1.3.2005 13:58
***************Re: Co je ... Xantipa 1.3.2005 14:17
****************Re: Co j... Valkýra 1.3.2005 14:39
***************Re: Co je ... Valkýra 1.3.2005 14:34
************Re: Neprímá disk... MirkaEyrová 1.3.2005 13:38
*************Re: Neprímá di... Xantipa 1.3.2005 14:6
**************Re: Neprímá ... MirkaEyrová 1.3.2005 18:22
***************Re: Neprím... Xantipa 1.3.2005 19:5
****************Re: Nepr... MirkaEyrová 1.3.2005 19:19
*****************Re: Ne... Xantipa 1.3.2005 19:48
******************Re: N... Šáry 1.3.2005 20:7
*******************Re: N... Emina 1.3.2005 21:29
********************Re: N... Šáry 1.3.2005 21:37
*********************Re: N... Emina 1.3.2005 21:49
**********************Re: N... Šáry 1.3.2005 22:7
******************Re: N... MirkaEyrová 1.3.2005 20:45
*******************Re: N... Xantipa 1.3.2005 21:18
********************Re: N... MirkaEyrová 1.3.2005 21:33
*******************Re: N... Šáry 1.3.2005 21:29
********************Re: N... MirkaEyrová 1.3.2005 21:48
********************* Re: ... Valkýra 2.3.2005 8:48
**********************Re: ... MirkaEyrová 2.3.2005 16:14
***********************Re: ... ...neviditelná... 2.3.2005 16:54
***********************Re: ... 16.5Salám&Lajka14 2.3.2005 17:16
***********************Re: ... Šáry 2.3.2005 20:28
************************Re: ... MirkaEyrová 3.3.2005 8:33
*************************Re: ... Valkýra 3.3.2005 9:48
**************************Re: ... Xantipa 3.3.2005 10:22
***************************Re: ... MirkaEyrová 3.3.2005 13:22
****************************Re: ... Gréta 3.3.2005 16:28
*****************************Re: ... Xantipa 3.3.2005 17:31
*****************************Re: ... MirkaEyrová 3.3.2005 18:27
******************************Re: ... Gréta 4.3.2005 8:18
******************************Re: ... MirkaEyrová 4.3.2005 11:42
***********************Re: N... Ivana Procházková 5.3.2005 11:3
************************Re: N... Líza 5.3.2005 11:5
************************Re: N... Beruška9 5.3.2005 11:27
************************Re: N... MirkaEyrová 5.3.2005 15:52
*************************Re: N... Ivana Procházková 5.3.2005 19:46
**************************Re: N... MirkaEyrová 8.3.2005 20:17
*******************Re: N... Emina 1.3.2005 21:42
********************Re: N... MirkaEyrová 1.3.2005 21:56
********************Re: N... Šáry 1.3.2005 22:2
*********************Re: N... MirkaEyrová 1.3.2005 22:39
***************Re: Musím... Ivana Procházková 4.3.2005 22:5
**********Re: Neprímá diskrimi... Lorina 1.3.2005 13:13
***********Re: Neprímá diskri... Xantipa 1.3.2005 13:30
************Re: Neprímá disk... EvčaK 1.3.2005 13:38
*************Re: Neprímá di... MirkaEyrová 1.3.2005 13:45
*************Re: Neprímá di... Sylvie 1.3.2005 14:50
**************Re: Neprímá ... ...neviditelná... 1.3.2005 15:7
***************Re: Neprím... Sylvie 1.3.2005 15:34
****************Re: kdo ... Xantipa 1.3.2005 17:43
*****************Re: kd... Sylvie 1.3.2005 18:28
**************Re: Neprímá ... Lída 6.3.2005 21:38
************Re: Neprímá disk... JaninaH 1.3.2005 13:43
*************Re: Neprímá di... Lorina 1.3.2005 13:51
**************Re: Neprímá ... JaninaH 1.3.2005 14:4
*************Re: Neprímá di... MirkaEyrová 1.3.2005 13:53
**************Re: Neprímá ... Šáry 1.3.2005 14:17
***************Re: Neprím... ...neviditelná... 1.3.2005 15:48
***************Re: Neprím... MirkaEyrová 1.3.2005 18:37
****************Re: Nepr... JaninaH 1.3.2005 19:2
*****************Re: Ne... MirkaEyrová 1.3.2005 19:8
****************Re:kauza... Xantipa 1.3.2005 20:4
*****************Re: Re... Šáry 1.3.2005 20:11
******************Re: R... Xantipa 1.3.2005 20:21
**************Re: Neprímá ... Xantipa 1.3.2005 14:49
***************Re: Neprím... MirkaEyrová 1.3.2005 18:49
****************Re: Nepr... EvčaK 1.3.2005 19:5
*****************Re: Ne... Xantipa 1.3.2005 19:24
******************Re: N... Karolinaa 1.3.2005 19:29
****************Re: Nepr... Xantipa 1.3.2005 19:11
*****************Re: Ne... MirkaEyrová 1.3.2005 19:23
******************Re: N... Xantipa 1.3.2005 19:38
*******************Xanti... Zuzka 1.3.2005 23:32
********************Re: X... JaninaH 2.3.2005 7:20
********************Re: Z... Xantipa 2.3.2005 12:31
***************Re: Neprím... Ivana Procházková 5.3.2005 11:38
****************Re: Nepr... MirkaEyrová 8.3.2005 19:59
*****************Re: Ne... Šáry 9.3.2005 0:1
******************Mirko... Šáry 9.3.2005 9:8
*****************Re: Ne... Ivana Procházková 14.3.2005 16:56
******************Re: N... MirkaEyrová 14.3.2005 18:20
************Re: Neprímá disk... Lorina 1.3.2005 13:44
******Re: Neprímá diskriminace Marcela 1.3.2005 12:39
*******Re: Neprímá diskriminace Xantipa 1.3.2005 12:52
********Re: Neprímá diskriminace MirkaEyrová 1.3.2005 12:58
*********Re: Neprímá diskrimina... Xantipa 1.3.2005 13:9
****Re: Nemoc se naplánovat nedá Lorina(2 děti, 6 a 3 roky) 1.3.2005 12:3
****Re: Neprímá diskriminace Raluca 1.3.2005 12:51
*****Re: Neprímá diskriminace pavla1 1.3.2005 13:29
******Re: Neprímá diskriminace Raluca 1.3.2005 13:59
*******Re: Neprímá diskriminace Misa3 1.3.2005 14:38
**Re: Neprímá diskriminace Marcela 1.3.2005 11:28
***Re: Neprímá diskriminace pavla1 1.3.2005 12:45
****Re: Neprímá diskriminace Marcela 1.3.2005 13:14
**Re: Neprímá diskriminace Jaga10,syn,2 roky 1.3.2005 21:7
**Castecne uvazky Iva, dcera 3 roky 3 mes. 2.3.2005 16:31
***Re: Castecne uvazky MirkaEyrová 2.3.2005 16:39
**Re: Neprímá diskriminace Šárka, tři děti 18, 15 a 1 6.3.2005 17:46
**Re: Neprímá diskriminace Šárka, tři děti 18, 15 a 1 6.3.2005 17:48
***Re: Neprímá diskriminace MirkaEyrová 8.3.2005 20:30
*Maminy nedejte se.... Monika,Martinek 3.5 roku 1.3.2005 14:44
*Re: Neprímá diskriminace Marcela , 2 děti, 7 a 19 2.3.2005 23:29
**Re: Neprímá diskriminace ...neviditelná... 2.3.2005 23:53
***Matka v domácnosti Lído 3.3.2005 8:15
****Re: Matka v domácnosti ...neviditelná... 3.3.2005 8:30
*****Re: Matka v domácnosti Marcela 3.3.2005 21:13
******Re: Matka v domácnosti ...neviditelná... 4.3.2005 8:29
Vstřícnost může být oboustranná, přesto ... Valkýra 1.3.2005 13:59
*Re: Vstřícnost může být oboustranná, p... ...neviditelná... 1.3.2005 14:8
**Re: Vstřícnost může být oboustranná,... Valkýra 1.3.2005 14:24
***Re: Vstřícnost může být oboustrann... 16.5Salám&Lajka14 1.3.2005 14:38
****Re: Vstřícnost může být oboustra... MirkaEyrová 1.3.2005 18:42
*****Re: Vstřícnost může být oboust... 16.5Salám&Lajka14 1.3.2005 19:4
*****Re: Vstřícnost může být oboust... Emina 1.3.2005 19:5
***Re: Vstřícnost může být oboustrann... ...neviditelná... 1.3.2005 14:49
****Re: Vstřícnost může být oboustra... Valkýra 1.3.2005 14:55
*****Re: Vstřícnost může být oboust... ...neviditelná... 1.3.2005 15:14
Problém je v tom, Šáry 1.3.2005 14:2
*Re: Problém je v tom, Valkýra 1.3.2005 14:10
*Re: Problém je v tom, EvčaK 1.3.2005 18:38
**Re: Problém je v tom, Šáry 1.3.2005 19:54
**Re: Problém je v tom, Šáry 1.3.2005 20:2
*Re: Problém je v tom, Iva 2.3.2005 19:9
**Re: Problém je v tom, ...neviditelná... 2.3.2005 19:13
***Re: Problém je v tom, Jana 2.3.2005 19:18
**Re: Problém je v tom, 16.5Salám&Lajka14 2.3.2005 19:21
***Re: Problém je v tom, Jana 2.3.2005 19:22
****Re: Problém je v tom, 16.5Salám&Lajka14 2.3.2005 19:24
**Re: Problém je v tom, Věra 2.3.2005 19:31
***Re: Hlavní problém je v tom, Věra 2.3.2005 19:35
***Re: Problém je v tom, Iva 3.3.2005 8:51
***Re: Problém je v tom, Iva 3.3.2005 8:52
****Re: Problém je v tom, Platfus- 2 děti 7.3.2005 11:41
*****Re: Problém je v tom, Iva 11.3.2005 23:31
******Re: Problém je v tom, Janka.b 12.3.2005 11:7
**Re: Problém je v tom, Stáňa+Ondra (* r. 94) 2.3.2005 22:40
**Re: Problém je v tom, Platfus- 2 děti 7.3.2005 11:19
***Re: Problém je v tom, EvčaK 7.3.2005 13:13
Na to stačí životopis Arnošt 1.3.2005 17:27
*Re: Na to stačí životopis Xantipa 1.3.2005 17:51
*Re: Na to stačí životopis Sylvie 1.3.2005 18:31
**Re: Na to stačí životopis Ivana Procházková 3.3.2005 13:51
Řešení Arnošt 1.3.2005 17:51
*Re: Řešení Xantipa 1.3.2005 18:4
*Re: Řešení Xantipa 1.3.2005 18:5
*Re: Řešení Jirka 1.3.2005 19:29
**Re: Řešení Arnošt (syn 7,5, dcera 5) 2.3.2005 9:40
**Re: Řešení Arnošt 2.3.2005 9:58
ine riesenie Kukuk 1.3.2005 21:27
*Re: ine riesenie Arnošt 2.3.2005 10:29
Hledá se normální člověk Valkýra 2.3.2005 9:13
*Re: ono je to o lidech na obou stranác... Xantipa 2.3.2005 9:48
**Re: ono je to o lidech na obou stran... Valkýra 2.3.2005 10:10
***Re: ono je to o lidech na obou str... Xantipa 2.3.2005 10:29
***Re: ono je to o lidech na obou str... 16.5Salám&Lajka14 2.3.2005 10:33
Moje zkušenost Iva, dvě děti 2.3.2005 11:50
*Ivo Lusík 2.3.2005 12:5
**Re: Ivo Iva, dvě děti 3.3.2005 20:14
Informace o zdravotním stavu Klára 2.3.2005 14:27
*Re: Informace o zdravotním stavu Xantipa 3.3.2005 17:37
**Re: Informace o zdravotním stavu Sylvie 3.3.2005 17:56
***Re: Informace o zdravotním stavu Líza 3.3.2005 17:59
****Re: Informace o zdravotním stavu Sylvie 3.3.2005 18:7
*****Re: Informace o zdravotním sta... Líza 3.3.2005 18:36
****Re: Informace o zdravotním stavu MirkaEyrová 3.3.2005 18:39
*****Re: Informace o zdravotním sta... 16.5Salám&Lajka14 3.3.2005 18:50
******Re: Informace o zdravotním s... Líza 3.3.2005 18:56
*******Re: Informace o zdravotním... 16.5Salám&Lajka14 3.3.2005 19:3
********Re: Informace o zdravotn... Líza 3.3.2005 19:8
*********Re: Informace o zdravo... 16.5Salám&Lajka14 3.3.2005 20:15
**********Re: Informace o zdra... Klára 4.3.2005 10:49
**Re: Informace o zdravotním stavu Jana 3.3.2005 18:2
**Re: Informace o zdravotním stavu ...neviditelná... 3.3.2005 18:6
***Re: Informace o zdravotním stavu Xantipa 4.3.2005 9:5
****Re: Informace o zdravotním stavu Sylvie 4.3.2005 10:37
*****Re: Informace o zdravotním sta... Xantipa 4.3.2005 11:18
******Re: Informace o zdravotním s... Sylvie 4.3.2005 11:45
*******Re: Informace o zdravotním... Xantipa 4.3.2005 12:10
********Re: Informace o zdravotn... Sylvie 4.3.2005 12:32
*********Re: Informace o zdravo... Xantipa 4.3.2005 13:20
**********Re: Informace o zdra... Sylvie 4.3.2005 15:31
***********Re: Informace o zd... Lida 5.3.2005 14:25
************Re: Informace o ... Líza 5.3.2005 14:29
************Re: Informace o ... Sylvie 5.3.2005 17:30
**Re: Informace o zdravotním stavu Klára 4.3.2005 10:10
***Re: Informace o zdravotním stavu Xantipa 4.3.2005 11:12
****Re: Informace o zdravotním stavu Klára 4.3.2005 11:21
*****Re: Informace o zdravotním sta... Xantipa 4.3.2005 11:41
******Re: Informace o zdravotním s... Klára 4.3.2005 12:15
*******Re: Informace o zdravotním... Xantipa 4.3.2005 12:32
*******Re: Informace o zdravotním... Misa3 4.3.2005 16:26
A co muži? Platfus- 2 děti 6.3.2005 16:2
*Re: A co muži? leoš 6.3.2005 16:27
**Re: A co muži? Platfus- 2 děti 7.3.2005 10:36
*Re: A co muži? Alda 8.3.2005 15:59
Jeden internetovy link Claudius 9.3.2005 17:48
Něco pozitivního orchidej 20.3.2005 14:12
*Re: Něco pozitivního MirkaEyrová 20.3.2005 16:54
**Re: Něco pozitivního Alicee 20.3.2005 17:41
**Re: Něco pozitivního EvčaK 20.3.2005 17:45
**Re: Něco pozitivního Šáry 20.3.2005 17:56
***Re: Něco pozitivního MirkaEyrová 20.3.2005 19:28
****Re: Něco pozitivního orchidej 20.3.2005 20:5
*****Re: Něco pozitivního MirkaEyrová 20.3.2005 20:39
******Re: Něco pozitivního Líza 20.3.2005 20:45
*******Re: Něco pozitivního MirkaEyrová 20.3.2005 20:55
********Re: Něco pozitivního Misa3 20.3.2005 21:28
*********Rady stran vzhledu byl... Misa3 20.3.2005 21:36
**********Re: Rady stran vzhle... MirkaEyrová 20.3.2005 22:8
***********Re: Rady stran vzh... Šáry 20.3.2005 22:50
************Re: Rady stran v... MirkaEyrová 21.3.2005 0:26
*************Re: Rady stran... MirkaEyrová 21.3.2005 0:32
**************Re: Rady str... EvčaK 21.3.2005 4:16
**************Re: Korekční... Ivana Procházková 21.3.2005 10:38
**************Rady stran v... Misa3 21.3.2005 15:37
***************Re: Rady s... Lucka+Amaia 21.3.2005 16:31
***************Re: Rady s... Valkýra 21.3.2005 17:6
*****Re: Něco pozitivního 16.5Salám&Lajka14 21.3.2005 1:22
******Re: Něco pozitivního EvčaK 21.3.2005 4:23
*******Re: Něco pozitivního 16.5Salám&Lajka14 21.3.2005 12:25
********Re: Něco pozitivního EvčaK 21.3.2005 14:36
*******Re: Něco pozitivního Lucka+Amaia 21.3.2005 15:27
********Re: Něco pozitivního Misa3 21.3.2005 15:57
*********Re: Něco pozitivního 16.5Salám&Lajka14 21.3.2005 16:45
*********Re: Něco pozitivního Lucka+Amaia 21.3.2005 19:1
********Re: Něco pozitivního 16.5Salám&Lajka14 21.3.2005 16:39
*********Re: Něco pozitivního Lucka+Amaia 21.3.2005 19:3
*********Re: Něco pozitivního Lucka+Amaia 21.3.2005 20:5
*********Re: Něco pozitivního-J... Jana,Týnka 3,5r.+Kamilka 1,5 21.3.2005 21:1
****Re: Něco pozitivního Šáry 20.3.2005 20:12
****Re: Něco pozitivního zufi 20.3.2005 21:16
*****Re: Něco pozitivního MirkaEyrová 20.3.2005 22:16
****Re: Něco pozitivního Ivana Procházková 20.3.2005 22:30
*****Re: Něco pozitivního MirkaEyrová 21.3.2005 0:44
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.