tisk-hlavicka

Cizí jazyky v mateřské škole

5.1.2004 30 názorů

Kdy začít se seznamováním dětí s cizím jazykem?

Zamysleme se nad otázkou, kdy s cizím jazykem začít.

Při řešení problému vylučuji děti vychovávané ve dvojjazyčném prostředí, protože se jedná o diametrálně odlišné prostředí. V základních školách se začínalo s výukou cizího jazyka ve čtvrtém ročníku. Dnes mají děti možnost učit se cizí jazyk na školách v nepovinných kurzech již od prvního ročníku.

Z praktických i teoretických zkušeností, které jsme nashromáždily za poslední roky s kolegyní, která pracuje ve speciální třídě, kde se děti seznamují s anglickým jazykem,jsme došly k závěru, že pokud jsou děti správně nastartovány k seznamování s cizím jazykem a práce je kvalitní a odborně vedena, není důvod, proč s ní nezačít v mateřské škole. Domníváme se, že vhodným věkem dítěte pro zahájení výuky cizího jazyka je kolem pátého roku.

Při seznamování dětí s cizím jazykem hraje významnou roli stupeň jazykového vývoje dítěte. Ve věku kolem pěti let se mateřský jazyk stal pro dítě základním prostředkem dorozumívání, uspokojování jeho potřeb a vyjadřování jeho přání. Dítě má dostatečnou slovní zásobu v českém jazyce, dokáže téměř správně vyslovovat. Pokud neovládá mateřský jazyk z důvodu malé slovní zásoby nebo logopedických vad, lze doporučit rodičům, aby s jazykem počkali na pozdější věk dítěte. Pro dítě při vstupu do základní školy je prioritou, aby dobře vyslovovalo a aktivity před vstupem do základní školy zaměřilo k tomuto náročnému úkolu.

I podle názoru některých odborníků je věk kolem pátého roku považován za mimořádně příznivou etapu pro seznamování s cizím jazykem. Důvodem je též typická spontánnost projevu dětí, většinou absence zábran a kontroly. Z hlediska rozvoje jazykových schopností dítěte je tato etapa neopakovatelná. Je pro ni typická mimořádná citlivost na běžné i specifické jazykové podněty. Tato schopnost se s postupujícím věkem nezdokonaluje, ale naopak postupně mizí. Dalšími zvláštnostmi jsou značná pružnost nervové soustavy, imitační schopnosti, úroveň rozvoje paměti, hlavně převaha její mechanické složky, a schopnost sluchové diferenciace.

V odborné literatuře se setkáváme s často diskutovaným názorem, že pokud má dítě hudební nadání, bude mít i jazykové. J.Bambergerová tvrdí, že hudební myšlení má svá pravidla a omezení a nemůže být chápáno jako součást myšlení jazykového či logicko-matematického…

Druhým často diskutovaným názorem byla pochybnost a strach, zda děti nebudou jazyky směšovat, pokud se budou již v předškolním věku čit cizí jazyk, a zda to nebude na úkor vývoje mateřského jazyka. Ale chybování je nezbytnou součástí osvojování jazyka. Ale chybování je nezbytnou součástí osvojování jazyka. Děti se dopouštějí těchto chyb v tom případě, že znají slovo pouze v jednom jazyce a potřebují je použít v jazyce druhém. V tomto případě použijí slovo tak, aby co nejvíce zapadalo do mluvnice druhého jazyka i s napodobením výslovnosti. Jedná se o obdobu jevu, ke kterému dochází v situacích, kdy dítě neumí vytvořit nepravidelný tvar slovesa, a proto použije tvar pravidelný. Třebaže je pravidelný tvar de facto nesprávný, dítě se spíše než chyby dopouští improvizace s těmi prostředky, které momentálně zvládá. Toto experimentování s jazykem nelze nazývat směšování, neboť je součástí implicitní strategie poznávání.

Další informace najdete v knize Psychologie pro učitelky mateřské školy, kterou vydal Portál.

Názory k článku (30 názorů)
Kdy učit děti další cizí jazyk Jana , tři dospělé děti 5.1.2004 22:37
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Fořtka 5.1.2004 22:52
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Jana, dva kluci 6.1.2004 23:59
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Miluš snažilka 8.1.2004 23:7
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Miluš snažilka 8.1.2004 23:8
**Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Iva, 2 kluci 7 a 4 10.1.2004 12:47
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Petr Kotouc 10.2.2005 13:40
**Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Lucie, Amaia+Eneko+Julen 10.2.2005 15:43
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Eanea 9.4.2007 22:12
*Re: Kdy učit děti další cizí jazyk Eanea 9.4.2007 22:13
výuka anglictiny v Aaade od narození Zdenka 9.1.2004 0:44
*Re: výuka anglictiny v Aaade od naroze... Poh 10.1.2004 19:43
**Re: výuka anglictiny v Aaade od naro... Marti+Maty+Niki+Teri+Vojta 12.1.2004 0:6
***anglické říkanky Ivka+3 12.1.2004 9:0
****Re: anglické říkanky Fořtka 12.1.2004 13:37
*****Re: anglické říkanky martina 23.11.2005 11:38
*****Re: anglické říkanky Fořtka 19.1.2009 18:55
******Re: anglické říkanky perdita 19.1.2009 19:5
***Re: výuka anglictiny v Aaade od na... Jana, dva synové 13.1.2004 9:7
*Existuje něco podobného se ŠPANĚLŠTINO... Monika + Filípek 2,5 r. 13.1.2004 21:1
**Re: Existuje něco podobného se ŠPANĚ... Julie+Julinka 2roky 14.1.2004 15:57
***Re: Existuje něco podobného se ŠPA... Monika + Filípek 2,5 r. 22.1.2004 23:23
Cizí jazyk Mandarinka 16.8.2004 11:30
Výuka jazyka Gábina,dcera 4a1/2 roku 13.9.2004 13:16
*Re: Výuka jazyka Martina, syn 4 roky 18.9.2004 15:34
*Re: Výuka jazyka Martina, syn 4 roky 18.9.2004 15:34
zatracena nemcina? mamka dvojjazycneho ditete 11.7.2005 22:26
*Re: zatracena nemcina? marketa 11.7.2005 22:39
*Re: zatracena nemcina? Martina Moser 21.7.2005 21:6
**Re: Zájem o němčinu klesá Mirka Čechová,uč.1.tř,3 děti 26.12.2005 21:16
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.