tisk-hlavicka

Archív buněk

10.11.2003 PR

Společnost ARCHIV BUNĚK s. r. o. umožňuje pro vlastní potřebu klientů dlouhodobé skladování kmenových buněk získaných z krve pupeční šňůry.

Aplikace kmenových buněk se již stala běžnou praxí v mnoha oblastech medicíny. Jejich využívání k lékařským účelům se v uplynulých letech rozšířilo na dříve nedotčená teritoria a výsledky klinických experimentů už dnes slibují, že možností uplatnění těchto buněk bude dále přibývat. Podstata mnohostranné využitelnosti kmenových buněk spočívá v tom, že v důsledku aktivizace různých úseků řetězce DNA, který odebraná buňka obsahuje, je z ní možno vytvářet buňky různých typů. Velmi povzbudivé výsledky co do léčebné aplikace kmenových buněk byly zaznamenány na poli náhrady tkáně srdečního svalu odumřelé při infarktu. Možnosti využití kmenových buněk jako základu k tvorbě nervových buněk lze vděčit za reálnou naději, že bude možno léčit i tak vážná nervová onemocnění, jako je Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, Huntingtonova nemoc, stejně jako například stav způsobený mozkovou mrtvicí. Kmenové buňky byly už nejednou použity při léčbě poraněné míchy, ale věda dnes už dokáže z kmenových buněk vypěstovat i jaterní, ledvinovou nebo epidermální tkáň.

Z hlediska terapeutického využití kmenových buněk pro lidský organismus je důležitá skutečnost, že kmenové buňky jsou obsaženy i v krvi, kterou lze při narození dítěte získat z pupeční šňůry. Placenta s připojenou částí pupeční šňůry totiž ve chvíli, kdy došlo k porodu, ztrácí svou biologickou funkci a po příchodu daného jedince na svět je odsouzena k zániku.

S tzv. "autologním" archivováním kmenových buněk - jinak řečeno: s jejich uchováváním sloužícím potřebám původního dárce - se začalo svého času v USA. Zde se v této oblasti začala mezi prvními angažovat společnost Cryo-Cell, která zahájila činnost v roce 1989 a dodnes patří v tomto oboru mezi rozhodující společnosti. Vzhledem k odborným zkušenostem a vynikajícím referencím této organizace se náš pracovní tým rozhodl, že s ní bude při poskytování svých služeb spolupracovat a že i v České republice zajistí možnost dlouhodobého uskladnění kmenových buněk získaných z krve pupeční šňůry pro budoucí osobní potřebu dárců. Na to brala zřetel také společnost Cryo-Cell při zakládání své evropské centrály, a tak vybudovala v Belgii laboratoř, která umožňuje, aby průběh odběru, zpracování, uchovávání a v případě potřeby zpětného poskytování vzorků krve získané z pupeční šňůry byl v celém regionu Evropy naprosto spolehlivý. Naše společnost, ARCHIV BUNĚK s.r.o., byla založena s cílem zorganizovat a provozovat tuto službu na území České republiky. Naším úkolem je poskytnout těhotným ženám podrobné informace o poskytovaných službách, zajistit technické prostředky k odběru potřebného vzorku krve z pupeční šňůry a odeslat odebraný krevní vzorek co nejrychleji do ústřední laboratoře společnosti Cryo-Cell. Vše se děje v rámci již zaběhnutého procesu, kdy jsou budoucí rodiče nejprve vždy seznámeni s obsahem důkladně vypracované smlouvy, v níž je pamatováno na veškeré podrobnosti související s danou službou, načež s nimi - obvykle formou osobního setkání - prodiskutujeme všechny jejich eventuální otázky a detaily technického rázu. Při tomto osobním setkání jim také předáme odběrní soubor, k němuž je pro porodního lékaře přiložen podrobný návod, jak si má při odběru krve počínat. Naše nepřetržitě fungující telefonní služba očekává po porodu zprávu, že novorozenec přišel na svět, a poté se už postaráme o to, aby byl krevní vzorek neprodleně dopraven z porodnice do laboratoře. Zmíněná laboratoř nás během týdne vyrozumí o úspěšném uložení vzorku, o čemž okamžitě informujeme rodiče. Archivování kmenových buněk stvrzuje společnost Cryo-Cell vydáním certifikátu, v němž jsou uvedeny číselné kódy umožňující uživateli s kmenovými buňkami disponovat. Kmenové buňky extrahované z krve pupeční šňůry jsou vždy rozděleny na dvě části o stejném množství buněk. Každá z obou částí je uchovávána odděleně, aby se snížilo riziko případných škod způsobených nepředvídatelnými okolnostmi.

Celkový poplatek uhrazující služby v souvislosti s dlouhodobým uchováváním kmenových buněk z krve pupeční šňůry pro vlastní potřebu klientů činí 39.375,- Kč, s tím, že v této částce je zahrnuta i úhrada nákladů skladování kmenových buněk na dobu 20 let. Naše společnost uzavřela s partnerskou organizací Cryo-Cell dohodu, v jejímž smyslu náklady, které jsou spojeny se zpracováním a uchováváním vzorků krve z pupeční šňůry došlých z České republiky a které hradí naši klienti, neobsahují zisk, kterým by se některý z obou partnerů obohatil.

Máte-li zájem o podrobnější informace, volejte laskavě telefonní číslo 296 578 200 nebo informační linku 604 141 374, případně vyhledejte naši internetovou stránku www.archivbunek.cz
Vyhledávání článků podle věku