tisk-hlavicka

Výchova chlapců

26.9.2003 Portál 7 názorů

Máte-li mezi svými dětmi chlapce, nestačí vychovat ho jen tak, aby byl „normální“ – protože být normální dnes pro muže znamená být chladný, soupeřivý a emocionálně nezralý.

Jestliže máte dceru, může vás těšit, že vyhlídky má dobré.

Díky tomu, o co usilovaly a čeho dosáhly ženy v několika posledních desetiletích, bude mít stejnou šanci stát se lékařkou nebo ředitelkou jako zdravotní sestrou nebo sekretářkou. Bude mít právo na stejný plat jako muži, bude mít právo opustit manžela, kdyby se k ní choval špatně, a bude mít prostředky, aby to mohla udělat. Všechno však ještě není takové, jaké by mělo být. Ve svém životě narazí na mnoho překážek pocházejících z vnitřní nejistoty mužů.

Možná pro ni bude těžké najít muže, s nímž by se mohla usadit a který by byl stejně emocionálně vyspělý jako ona. Je zřejmé, že přes všechen pokrok, který feminismus přináší, ještě něco schází – ještě se něco musí stát s muži, něco, co by je přivedlo na stejnou cestu ke svobodě, po které už jdou ženy. A k tomu můžeme velmi přispět, jestliže o to začneme usilovat už od začátku – při výchově chlapců.

Posílit pozitivní sebepojetí

Zamyslete se nad současnou situací chlapců. Když v rádiu slyšíte o rvačce gangu, předpokládáte, že jde o chlapce, a ne o dívky. Když mluvíme o sebevraždách dospívajících, ve čtyřech případech z pěti tím myslíme chlapce. Řidič nabouraného auta, někdo, koho honí policie, dítě, které ve škole nebo na hřišti zlobí, lupič, vrah v televizním seriálu, pachatel hospodářské kriminality, diktátor – proč to musí být skoro pokaždé muž?

Chlapci mívají pětkrát více problémů s učením a desetkrát více problémů s chováním ve škole. V dospělosti budou mít čtyřikrát častěji dopravní nehody a devětkrát častěji se dostanou do vězení.

Máte-li mezi svými dětmi chlapce, nestačí vychovat ho jen tak, aby byl „normální“ – protože být normální dnes pro muže znamená být chladný, soupeřivý a emocionálně nezralý. Je čas začít vychovávat „nového muže“.

Prvním krokem pro nás rodiče je udělat si jasnou představu o tom, jaký muž by náš syn měl být.

Jakého muže potřebujeme?

Na víkendovém semináři o mezilidských vztazích se sešla skupina žen. Vedoucí semináře je požádal, aby jmenovaly vlastnosti, které by podle nich měli muži mít. Po chvilce vtipkování, jako „měli by mít hodně peněz“, a několika komentářů, které nelze napsat, se začaly opravdu zamýšlet. A nakonec vytvořily tento seznam.

 • vášnivý
 • soběstačný
 • ochotný doma pomáhat
 • schopný opravdu milovat
 • aby dokázal cítit smutek a připustil, že se bojí, aby všechno nepřeměnil na hněv
 • aby byl ohleduplný k ženám a pomáhal jim
 • pozorný
 • aby byl statečný a stál si v dobrých věcech za svým
 • tvořivý – ne strnulý nebo moc konvenční
 • aby s ním byla legrace, ale aby taky věděl, kdy je třeba být vážný
 • věrný a spolehlivý (ale ne hloupý)
 • aby se nebál obtíží a dokázal dovést věci do konce
 • aby miloval, ale nebyl sentimentální nebo závislý
 • hrdý, ale ne sobecký
 • aby nikoho svým chováním neohrožoval a nebyl hrubý
 • aby uměl tančit, zpívat a měl rád květiny
 • aby pořád jen nepracoval
 • divoký a nespoutaný
 • impulzivní
 • přirozený
 • ohleduplný k ostatním lidem

Co opravdu znamená být otec?

Hodně otců to se svými dětmi opravdu umí. Mnoho z nás si však neví rady. Brzy po narození našich dětí se mi zdálo, že by bylo lepší nechat výchovu na mé ženě, protože jí se to dařilo mnohem lépe. Dnes je pro mě rodičovství jednou z největších radostí, které v životě mám.

Jednou z příčin naší bezradnosti je nedostatek vhodných příkladů – mnoho mužů mělo otce, kteří se ve výchově příliš neangažovali a svým synům se jevili jen jako cizí pánové šustící novinami v rohu obývacího pokoje a občas kvůli něčemu rozčilení. Neměli jsme zkrátka dost vzorů, od nichž bychom se mohli otcovskému chování naučit.

Naštěstí vám mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to není tak těžké, a že jakmile se do toho pustíte, začne se vám to brzy zamlouvat. Pro začátek vám nabízím alespoň pár rad, jak na to.

Z legrace se spolu prát

Chlapci velmi rádi zápasí, perou se a pošťuchují a vůbec mají rádi všechny drsnější hry. Zdá se, že to platí v kterémkoli věku. Perte se tedy, kdykoli se vám naskytne příležitost a máte-li na to dost energie. Vyberte si bezpečné místo. Dejte dítěti úkol – aby se dotklo vašeho ramene nebo se vám dostalo z objetí.

Takové zápasení nemusí být jen zábava – můžete přitom svého syna i něčemu důležitému naučit, např. jak ovládat a krotit svou sílu: přestanete se prát, když jeden z vás začne být neopatrný, je-li situace nebezpečná, uklidníte se a začnete znovu. Tím, že všechno udržujete stále v legraci a nesnažíte se příliš vyhrávat – jednou necháte vyhrát jeho, podruhé zase vyhrajete vy – mu ukazujete, že vám jde hlavně o interakci s ním, a také ho učíte, jak se má správně prohrávat. A co je asi nejdůležitější, toto zápolení je forma důvěrného vztahu a je také oslavou mužnosti. (I když některé dcery se také rády perou, hlavně když jsou malé.)

Můj otec mě nikdy neobjímal, ani mi lásku neprojevoval nijak navenek, a stejně jako mnoho mužů z jeho generace by mě ani za nic nepochválil. Ale vždycky se z legrace pral se mnou, s mými bratranci a pak i se svými vnuky. Kdykoli jsme šli na návštěvu, byl celý obsypaný dětmi. A to bylo skvělé!

Učit se společnými činnostmi

Robert Bly říká: „I ti nejsprostší muži jsou laskaví, když někoho něco učí.“ Poznávat svět mužů je pro chlapce velmi lákavé. Mohou to být auta, počítače, koně, pozorování ptáků, výpravy do přírody, chytání ryb, práce se dřevem – cokoli, co se jim líbí a co vy rádi ukazujete. (Návod – nebuďte perfekcionista, tím byste je jen odradili. Podělte se s nimi nejen o to, jak tuto činnost nebo věc dobře ovládáte, ale i o radost, kterou vám přináší.)

Jako otec byste měl strávit se svým synem a s rodinou alespoň jednu hodinu denně různými činnostmi a povídáním. Jestliže vám to váš pracovní rozvrh nedovolí, měli byste se vážně zamyslet nad svými prioritami. Rád bych k vám byl v tomto ohledu shovívavější, ale mít v současné době úspěch v práci a zároveň být i dobrým rodičem se takřka vylučuje. Vaši synové vás potřebují poznat ve všech různých náladách a činnostech.

Naslouchejte!

Jednou z největších dovedností, kterou můžete v životě získat, je schopnost – opravdová ochota – zastavit se uprostřed sporu a vyslechnout názor druhého. Taková dovednost se vám hodí i pětkrát denně...

Jednoho letního horkého odpoledne jsme se synem zašli k jezírku a chtěli jsme spustit naši dieselovou pumpu. Děláme to vždycky jednou během léta, když je potřeba dopustit do jezírka vodu. Mému synovi byly tehdy čtyři roky – mohlo by se zdát, že byl trochu malý na takovou věc – ale bez něho to nešlo. Já jsem se snažil motor čerpadla nahodit a on měl v určitém momentu přehodit tlakovou páčku tak, aby se čerpadlo rozběhlo.

Pumpa je to veliká a stará, a tak se nám to ani po několika pokusech nepodařilo. Neměl jsem zrovna dobrou náladu. Do nohou mě píchaly bodláky a kolem nás se rojili komáři. Od té těžké kliky mě bolela celá ruka. Pak se můj pomocník rozhodl stávkovat! Vydal se zpět podle břehu jezírka! Cítil jsem, jak ve mně roste hněv. Chystal jsem se, že ho k poslušnosti donutím. Ale on se mi podíval přímo do očí, téměř vyčítavě, a já jsem se dokázal ovládnout. „Proč mi nechceš pomáhat?“ zeptal jsem se a snažil se, aby to znělo přátelsky. „Je tady moc kouře. Nemůžu dýchat,“ odpověděl. A opravdu, kolem nás se ze všech těch pokusů vznášel příkrov výfukových plynů.

A tak jsme si na chvíli sedli na břehu a odpočívali, než se do toho zase pustíme. Trochu jsme si povídali o žábách a o hmyzu. A pak se nám podařilo pumpu rozběhnout na první pokus.

To se nám tehdy nepřihodilo naposledy a bude se to pravděpodobně opakovat ještě častěji, čím budou děti starší a čím víc rozumu budou nabírat. Jde o ten moment, kdy si rodič musí jednoduše uvědomit: „On má pravdu, ne já.“ A také to, jak důležité je naslouchat.

Vidět vás v akci

Když synové uvidí, jak vaříte, uklízíte a staráte se o jejich mladší sourozence, budou doma také víc pomáhat. Tatínkové musí ukázat, že si dokážou poradit, i když nastanou problémy. Můžete synům vlastním příkladem ukázat, jak být opravdovým mužem. Když uvidí, že pečujete o své tělo, chováte se k druhým lidem pěkně, vyjadřujete své pocity a stojíte si za tím, čemu věříte, bude to pro ně mnohem přesvědčivější než všechno, co byste jim o tom mohli říct. Jednoduše by stačilo, kdybyste se stali takovými, jakými byste chtěli, aby byli vaši synové!

Umožněte svému synovi stýkat se s dalšími muži. Zapojte svého syna do činností, které děláte se svými přáteli; tak pozná další muže, učí se od nich a získá jejich uznání. Jezděte spolu tábořit do přírody. Vezměte ho s sebou občas do práce, aby viděl, co se svým životem děláte – kam v obrazu světa zapadáte, jaké máte ideály. Umožněte mu poznat, které věci v životě vyžadují sebeobětování, úsilí a vytrvalost.

A hlavně, buďte s ním. Udělejte si trochu času na lenošení.

Ukázka je z knihy Tajemství výchovy šťastných dětí, kterou si můžete koupit zde.

Názory k článku (7 názorů)
Zajímavé Věra, 3 děti 25.9.2003 23:36
Souhlas Pavel 26.9.2003 11:15
Uff! Emil 30.9.2003 1:21
*Re: Uff! Richard, 1 syn 15.10.2003 20:50
zajímavý Běla dvě děti 30.9.2003 10:3
Výchova chlapců Marie Románková,tři dospělé děti,tři vnuci 13.10.2003 21:59
Ano, zajímavé, Irena, 2 puberťáci a mrně 19.10.2003 19:0
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.