tisk-hlavicka

Jsou lidé žijící v manželství šťastnější?

19.9.2003 Psychologie Dnes 1 názor

Výsledky výzkumu prokázaly, že lidé, kteří uzavřeli sňatek (a nerozvedli se), byli se svým životem v průměru spokojenější než jejich svobodní vrstevníci.

Rozsáhlá longitudinální studie vrhá nové světlo na problematiku manželství a pocitu spokojenosti a štěstí. Studie ukázala, že po vstupu do manželství zažívá mnoho lidí vzestup životní spokojenosti. Avšak tento vzestup štěstí je velmi malý - představuje přibližně jednu desetinu bodu na jedenáctibodové škále. Tento nepatrný vzestup pocitu spokojenosti a štěstí je pravděpodobně způsoben počáteční reakcí na vstup do manželství, která je posléze následována návratem na původní úroveň prožívání. Studie probíhala 15 let a účastnilo se jí více než 24 000 osob žijících v Německu. Účastníci hodnotili míru prožívaného celkového životního štěstí a spokojenosti na stupnici od 0 (zcela nešťastný/á) do 10 (zcela šťastný/á).

Výsledky výzkumu byly publikovány v březnovém čísle časopisu Journal of Personality and Social Psychology. Autoři se snaží objasnit, jakou roli v životní spokojenosti hraje proces adaptace. Přestože mnoho lidí může na závažné životní události reagovat velmi silně, ukazuje se, že po určité době se vrátí k původně prožívané úrovni životní spokojenosti. Dokonce ani lidé, kteří vyhráli obrovské finanční částky, anebo lidé, kteří v minulosti utrpěli těžký úraz, nevykazují v úrovni životní spokojenosti velké odchylky od průměru. Výsledky výzkumu prokázaly, že lidé, kteří uzavřeli sňatek (a nerozvedli se), byli se svým životem v průměru spokojenější než jejich svobodní vrstevníci, a to i dlouhou dobu před sňatkem.

Psycholog a hlavní autor studie Richard E. Lucas z Michigan State University se svými spolupracovníky zjistil, že většina lidí není se svým životem po svatbě spokojena více než před svatbou. Vdovci a vdovy jsou po smrti svého partnera v průměru se svým životem méně spokojeni než byli před uzavřením sňatku. I oni však časem dospějí do stadia, kdy prožívají životní štěstí a spokojenost na stejné úrovni jako dříve.

Pozoruhodným a nečekaným zjištěním je to, že nejvíce spokojení lidé reagovali nejméně pozitivně na uzavření sňatku a nejvíce negativně na rozvod a ovdovění. Toto zjištění podle autorů studie ukazuje na důležitost celkové situace v životě těchto lidí a nikoli jen na význam osobnosti. „Událost, jakou je svatba či rozvod, nemá stejné důsledky pro různé lidi. Člověk, který je velmi spokojen se svým životem, má pravděpodobně bohatou síť sociálních vztahů, a manželství či přátelství mu proto přináší méně. Na druhou stranu člověku, který je sám, a proto nespokojen, přináší manželství mnoho. Podobně člověk, který je se svým životem spokojen, protože má nádherné manželství, ztrácí velmi mnoho, pokud jeho partner zemře,“ říkají autoři studie.

Názory k článku (1 názorů)
něco na tom bude Lada 20 let 30.9.2003 15:53
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.