tisk-hlavicka

Trápí Vaše dítě opakované záněty dýchacích cest?

4.10.2004 PR

Zejména u menších dětí jsou problémem časté záněty dýchacích cest - angíny, záněty nosohltanu, hrtanu, průdušek, vedlejších nosních dutin či středního ucha.

Na 14 klinických pracovištích v České republice bylo provedeno hodnocení podpůrné léčby Wobenzymem u těchto onemocnění.

Zejména u menších dětí jsou problémem časté záněty dýchacích cest - angíny, záněty hrtanu (laryngitidy), průdušek (bronchitidy), vedlejších nosních dutin (sinusitidy) či středního ucha (otitidy). Jak uvádějí příslušné dokumenty ministerstva zdravotnictví, extrémně vysoká nemocnost akutními respiračními onemocněními se vyskytuje zejména u dětí v předškolních zařízeních. Za nejzávažnější příčiny tohoto stavu bývá označováno znečištěné životní prostředí, hlavně v průmyslových aglomeracích, a nesprávná životospráva.

Nemocné dítě - problém pro celou rodinu

Je-li dítě opakovaně nemocné, doléhá to v první řadě na matku. Probdí řadu nocí a, pokud je zaměstnaná, mohou jí časté absence přinášet potíže na pracovišti. Snížení nebo ztráta výdělku matky často znamená nemalý ekonomický problém pro rodinu.

Když dítě neustále stoná, nemohou jít rodiče - pokud není k dispozici ochotná babička - ani do kina či do divadla a o zajímavé dovolené si jen nechávají zdát. Ve všech uvedených případech pak narůstá celková nervozita, která se zpětně projevuje na psychickém, ale i fyzickém stavu dítěte. Opakovaná nemocnost tak narušuje a snižuje kvalitu života celé rodiny.

Wobenzym může pomoci

Zařazení Wobenzymu jako součásti léčby opakovaných zánětů dýchacích cest u dětí může v mnoha případech usnadnit řešení výše uvedených problémů. Potvrzuje to i hodnocení výsledků podpůrné léčby Wobenzymem na 14 pracovištích v České republice, s nímž Vás teď chceme seznámit. Ve smyslu zákona o reklamě č. 138/2002 Sb. však upozorňujeme, že níže uvedené výsledky nelze přijímat jako doporučení lékaře.

Jaké jsou výsledky hodnocení?

Ve sledovaném souboru 346 dětí byl v roce před léčbou Wobenzymem průměrný počet onemocnění na jedno dítě 5,3. Léčba antibiotiky musela být použita v průměru u jednoho pacienta 2,7 krát za rok. V následujícím roce po zahájení podpůrné léčby Wobenzymem poklesl průměrný počet onemocnění u jednoho dítěte na 2,2. Ještě výrazněji se snížila spotřeba antibiotik - antibiotika musela být nasazena u jednoho dítěte v průměru pouze 0,8 krát za rok.

V souhrnu lze tedy říci, že průměrný počet onemocnění za rok u jednoho dítěte poklesl při podpůrné léčbě Wobenzymem o více než polovinu (o 58%) a počet nasazení antibiotik o více než dvě třetiny (o 68%).

Neznamená to ovšem, že antibiotika byla nahrazena Wobenzymem. Jejich spotřeba se snížila proto, že se omezil počet a závažnost onemocnění vyžadujících nasazení antibiotik. U bakteriálních zánětů Wobenzym nenahrazuje léčbu antibiotiky, vhodně ji však doplňuje. Posiluje účinek antibiotik, podporuje jejich průnik do postižených tkání a zlepšuje efekt léčby.

Jak dlouho děti užívaly Wobenzym?

Doba podávání Wobenzymu nebyla u všech dětí stejná, záležela na zvyklostech a zkušenostech lékaře a na závažnosti onemocnění. Průměrná doba podpůrné léčby Wobenzymem byla 13 týdnů, dobré výsledky ale byly zaznamenány už i po kratší době.

Jak nákladná je léčba Wobenzymem?

Při opakovaných onemocněních dýchacích cest Wobenzym není hrazen zdravotním pojištěním. Zakoupíte-li balení Wobenzymu o 200 dražé, vyjde cena jednoho dražé přibližně na 4 Kč, u velkého balení s 800 dražé stojí jedno dražé méně než 3,50 Kč. Přitom u dětí je podávaná denní dávka výrazně nižší než u dospělých (jedno dražé na 6 kg tělesné hmotnosti). Léčba dítěte o hmotnosti 24 kg si tak denně vyžádá asi 15 Kč, což je výrazně méně než například jedna krabička cigaret, jeden hamburger nebo tabulka čokolády. Tam, kde pak zaměstnaná matka nemusí zůstávat s nemocným dítětem doma, tato léčba dokonce znamená nesporný ekonomický přínos.

Nejdůležitější je ale skutečnost, že snížení nemocnosti dítěte je významné pro jeho další zdravý vývoj a kvalitu života jeho samotného i celé rodiny.

Vždy je nezbytné se poradit s lékařem

Výsledky uvedeného klinického hodnocení nesmějí vyvolat dojem, že podávání Wobenzymu u zdravého dítěte působí jako prevence výskytu onemocnění. U léčby opakovaných zánětů dýchacích cest, podobně jako u řady jiných onemocnění, se Wobenzym používá jako podpůrný lék a je součástí komplexní terapie spolu s jinými léky. V případě onemocnění dítěte je třeba pokaždé konzultovat léčbu s lékařem.

K tomu, aby se dítě uzdravilo, je ale zapotřebí dodržovat i další opatření. Vždy je nutné nemocné dítě řádně doléčit a neposílat ho ještě ne zcela uzdravené do školy či do školky. Nezbytné je rovněž dodržovat zásady správné výživy a životosprávy. Je třeba otužovat dítě pobytem venku na čerstvém vzduchu a dopřát mu dostatek pohybu. Zdraví dětí neprospívá dlouhé vysedávání u televize a počítače. Pamatujme také na to, že kouření rodičů škodí i dětem.

Jak Wobenzym správně užívat?

Aby mohly enzymy obsažené ve Wobenzymu rozvinout svůj léčebný účinek, je nezbytně nutné užívat Wobenzym nalačno, minimálně 2 hodiny po posledním jídle. Nerozkousaná dražé je třeba zapít alespoň 200 ml tekutiny (voda, minerálka, čaj, nikoliv mléko!), a pak ještě nejméně dalších 30 minut nejíst. Smísení enzymů z léku se stravou totiž omezuje jejich vstřebávání do organizmu.

Doporučené dávkování:

U dospělých při zahájení léčby podle závažnosti onemocnění 3x5, výjimečně 3x10 dražé denně. S ústupem obtíží lze dávku postupně snižovat až na 3x3 dražé (udržovací dávka). Tuto dávku ponechat ještě několik dní po úplném odeznění obtíží.

U dětí dávkujeme 1 dražé na 6 kg hmotnosti a den. Léčbu je však nutné vždy konzultovat s dětským lékařem.

Lék k vnitřnímu užití. Pozorně si přečtěte příbalový leták.

Bližší informace získáte na internetové adrese www.mucos.cz a na www.wobenzym.cz, nebo na adrese: MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, tel. 2677 500 03.
Vyhledávání článků podle věku