tisk-hlavicka

Jsou impulzivní a hyperaktivní

16.10.2002 Děti a my 7 názorů

Hyperaktivita, impulzivita a potíže se soustředěním mohou vážně postihnout schopnost dítěte učit se.

ADHD je porucha, jejíž příčina je biologická. Nejde o výsledek špatného rodičovského přístupu nebo nepříjemné dispozice ze strany dítěte. V jistých ohledech se podobá ostatním dětským nemocím tím, že může mít při nesprávně vedené léčbě vážné důsledky.

ADHD se pravděpodobně u různých lidí vyskytuje v různých stupních závažnosti. Není jednoduché rozlišit lidi s mírnou poruchou ADHD od krajně hyperaktivních „normálních“ lidí. Potíž je v tom, že diagnóza ADHD se určuje velice těžko. Neexistují pro ni žádné absolutně správné diagnostické testy, symptomy se různí podle věku, situace a podmínek. Přítomnost jiných poruch může symptomy ADHD zakrýt, a některé symptomy ADHD se mohou naopak objevit u jiných poruch.

Jakmile si rodiče všimnou, že něco není v pořádku, měli by ve škole, kterou dítě navštěvuje, vyhledat pomoc výchovného poradce. Čím dříve se zahájí vhodná terapie a učiní správné kroky ve škole, tím lépe. Potíže spojené s ADHD se v případě, že zůstanou nerozpoznané a nezachází se s nimi vhodně, podnětně a přiměřeně, časem násobí a nabalují jako sněhová koule.

Dětský psychiatr se obvykle snaží při vyšetřování dítěte s problémy v chování symptomy ADHD objevit a rozpoznat. K potvrzení, že někdo splňuje diagnostická kritéria ADHD, je také nutné získat jasnou představu o jeho osobnosti, vztazích v rodině a mezi přáteli, osobních přednostech i slabých stránkách a studijních potřebách. Je také velmi důležité zapojit do přípravy účinného programu ke zvládnutí problému i odborníky, kteří možná již s dítětem a jeho rodinou pracují.

Klíčové symptomy

K základním symptomům ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) patří hyperaktivita, impulzivita a nedostatečná schopnost soustředění. Klíčové symptomy a vzorce chování zůstávají v průběhu týdnů, měsíců i let nezměněné, ačkoli asi u poloviny postižených dětí tyto symptomy při dosažení dospělosti do značné míry vymizí.

Děti postižené ADHD jsou neobyčejně aktivní již v děloze před narozením. Po narození často hodně pláčí a málo spí. Rodiče takových dětí bývají skleslí a přetažení (možná dokonce sami zápasí s vlastními příznaky ADHD).

Problémy těchto dětí však začínají být často patrné, až když nastoupí do školy – ve škole to bývají děti, které nejsou na svých místech, nebo tam dlouho nevydrží. Mají sklon neustále povídat, vykřikovat, pošťuchovat spolužáky a rušit je od práce. Mají tendenci chovat se roztržitě a často zapomínají nebo ztrácejí pomůcky.

Klíčovým nedostatkem u dětí s ADHD je vlastně neschopnost zamezit reakci na impulz, a to jak vhodnou, tak nevhodnou. Právě impulzivita či jednání bez přemýšlení o tom, co by mohlo následovat, působí dětem s ADHD a jejich rodinám mnohé potíže. Rodiče musejí být výjimečně ostražití, aby dítě ohlídali před nehodami. Mladí lidé s ADHD se mohou chovat hazardně před kamarády. Impulzivita může rovněž přinést problémy v sociálních situacích a může ztížit navázání a udržení přátelství.

Děti s ADHD mohou mít výrazné problémy také proto, že se nedokážou delší dobu soustředit. Řada „neschopností“, které u dětí s ADHD pozorujeme, vzniká v důsledku neschopnosti soustředit se tak dlouho, aby pronikly k problému a naučily se, co je potřeba. Cena za neschopnost koncentrovat se může být značná, a to nejen ve smyslu vzdělání a úspěchů ve škole, ale také co do schopnosti vést normální šťastný život s rodinou a přáteli.

Problémy ve škole i doma

Hyperaktivita, impulzivita a potíže se soustředěním mohou vážně postihnout schopnost dítěte učit se. Značná část dětí s ADHD trpí specifickými poruchami učení, konkrétně poruchami čtení a psaní. Nedokážou se také soustředit tak dlouho jako jejich spolužáci. Hluk a okolní pohyb je snadno vyruší. Často přeslechnou důležitou informaci nebo pokyn učitele, protože právě přemýšlejí o něčem jiném.

Děti s ADHD často potřebují spát méně než ostatní, v důsledku čehož jsou všichni v rodině chronicky unavení. Neustálé breptání, hluk, pohyb, hádky, ničení různých přístrojů – to je typický obrázek rodinného života, jak ho rodiče většinou popisují.

Rodiče mívají dojem, že se jich přátelé straní, že je chování jejich dítěte vyčleňuje ze společenského života. Mohou mít pocit, že jsou neschopní – na klinikách jsme se setkali i s rodiči, kterým to řekli příbuzní nebo dokonce i odborníci. Důsledky ADHD jsou dalekosáhlé pro všechny zúčastněné, a proto by se měly brát v úvahu při rozhodování, jak nejlépe pomoci.

Podle knihy Alison Munden, Jon Arcelus, Poruchy pozornosti a hyperaktivita (Portál, Praha 2002)

ADHD

V minulosti se k pojmenování poruchy se symptomy ADHD používalo mnoho různých termínů – např. lehká mozková dysfunkce (LMD) nebo poškození mozku, hyperkinetická reakce a hyperkineze.

Porucha ADHD bývá v současné době někdy také označována ADD (Attention Deficit Disorder) = porucha pozornosti. Oba termíny se často používají jako synonyma. Máme-li však být přesní, vztahují se k různým, ačkoli velmi podobným, pravděpodobně příbuzným onemocněním.

Aby se u lidí, kteří mohou mít ADHD, dala stanovit přesná diagnóza, je nutné získat vyšetření kvalifikovaného a dostatečně zkušeného odborníka. ADHD je diagnóza, kterou by se měl zabývat lékař, obvykle psychiatr pro děti a adolescenty. Jindy může ADHD rozpoznat jako první např. učitel nebo psycholog, a ten pak učiní vše potřebné k tomu, aby se dítěti dostalo celkového vyšetření.

Názory k článku (7 názorů)
znáte dobrého psychiatra? mamina 5.4.2003 2:32
*Re: znáte dobrého psychiatra? poradna pro úspěšné učení 14.2.2004 23:13
adhd adhd 21.2.2005 12:19
*Re: Až do smrti (re: ADHD) f.j.k. 29.5.2005 16:50
*Re: Až do smrti (re: ADHD) f.j.k. 29.5.2005 16:56
**Matematická Psychouš 30.5.2005 9:33
ADHD - podpůrná skupina Heidemarie 14.3.2006 14:54
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.