tisk-hlavicka

Porod doma a české porodní báby

31.5.2002 20 názorů

Slíbila jsem vám, že se v poslední části seriálu dozvíte, co si o porodu doma myslí české porodní asistentky.

Jenže ono to není tak jednoduché - mezitím, co lékaři jsou v tomto případě jednotní, u porodních asistentek tomu tak není.
 
Porodní asistentky mají u nás tři (a doufám, že jsem na nějakou nezapomněla :-) ) profesní organizace, které je zastupují. Část asistentek je sdružena v České asociaci porodních asistentek (ČAPA). Některým porodníkům toto sdružení „leží v žaludku“ natolik, o něm mluví jako o militantní organizaci s nevhodným vystupováním na veřejnosti. ČAPA usiluje, aby u nás měly asistentky stejná práva a povinnosti, jako v Evropské unii a na stejné úrovni aby fungovala spolupráce mezi porodní asistentkou a lékařem. Prosazují vzdělávání, které odpovídá požadavkům Evropské unie, požadují, aby asistentky směly samostatně vést porody a těhotenské poradny, chtějí obnovit návštěvní službu asistentek u žen po porodu. Rády by na sebe převzaly péči o zdravého novorozence, včetně nácviku kojení. Schvalují porodní domy a požadují, aby asistentka směla legálně pomáhat ženě při porodu doma.
"Porody doma byly a budou, ale měla by je vést speciálně školená porodní asistentka,“ řekla předsedkyně České asociace porodních asistentek Ivana Königsmarková. Takových je podle ní zatím v ČR pět, a tak většina žen, jež volí porod doma, zůstává bez odborné péče. Ve statistikách jsou vedeny jako ty, které nestačily dojet do porodnice, nebo jako sociální případy. Potvrdila, že porod doma není pro každou ženu. "Nejde nám o to zvýšit propagací porodů doma jejich počet, ale zajistit péči ženám, které se pro něj rozhodnou," vysvětlila. (ČTK, duben 2002)
 
A zejména poslední požadavek se stal „nestravitelným“ pro některé porodní asistentky, které se od ČAPA odtrhly a v současnosti jsou sdruženy pod Českou asociací sester (ČAS). ČAS se též zasazuje o sladění českého a evropského vzdělávání, porodní asistentky sdružené v této organizaci jsou však umírněnější - rády by větší samostatnost, ale odpovědnost za porod nechť stále leží na lékaři. Porody doma odmítají jako nepřijatelné riziko.
„To už je vyslovené hazardování s důvěrou rodiček. Pro zkušenou porodní asistentku samozřejmě nebude těžké přesvědčit klientku, že porod doma je to nejlepší. Kdo se pro něj rozhodne, měl by vědět, že to není vždy jen radostná událost. S tou horší variantou jsme si už odvykli počítat, protože případné komplikace se většinou podaří lékařům v nemocnici zažehnat. Co si ale v kritické situaci počne s rodičkou samotná porodní bába kdesi v kuchyni," ptají se Libuše Barešová (pozn.: předsedkyně gyn.-por. sekce ČAS) a Eva Vendlerová. Aby se distancovaly od radikalismu svých kolegyň z asociace, zakládají nyní sestry z motolské nemocnice novou profesní organizaci. Hlavním cílem sekce pro gynekologii a porodnictví při České asociaci sester by nemělo být podnikání asistentek na vlastní pěst, ale naopak rozvíjení jejich spolupráce s lékaři. "Nemám ambice vést porody, nepovažuju se za služku lékařů. Budu však spokojena, když se na naší klinice podaří prosadit porodní vany či porodní stoličky. Kdyby bylo dost peněz, určitě by se také už rodilo místo na sále v intimnějších pokojích," říká Eva Vendlerová. Na druhé straně tvrdí, že z některých "klasických" zásad slevit nelze: "Holit se u nás asi bude stále, nastřihávat v nutných případech také a ani klystýr nezrušíme. Z čistě hygienických důvodů - abychom předešli infekci."
(MF Dnes, 7.5. 2001)
 
Třetí organizací je Sdružení porodních asistentek Čech, Moravy a Slezska (SPAČMaS). Ty se též snaží vylepšit vzdělávání i postavení porodních asistentek, spolupracují s gyn.-por. sekcí ČAS a Českou gynekologicko-porodnickou společností, obviňují ČAPA, že rozeštvává české porodní asistentky.
 „Nemůžeme přece dokonalou péči o ženu a dítě zničit válkou mezi lékaři a porodními asistentkami.Časem nám budoucnost přivede vzdělanější mladé porodní asistentky s vysokoškolským vzděláním, kterým vyřeší otázku, „kdo je porodní asistentka“.
(Darina Kopřivová, předsedkyně SPAČMaS, čas. Sestra 3/02)
 
A teď si vyberte :-) Každopádně i ve státech EU se můžete setkat s asistentkami, které s porody doma nesouhlasí. Nevím o tom, že by je někdo nutil k takovým porodům docházet, bývají zaměstnané v nemocnicích a tam také porody odvádí. Důležité však je, že je profesionálně postaráno též o ženy, které do nemocnice z nějakého důvodu nechtějí.
 
Na poli porodů doma se v Čechách výrazně angažuje Hnutí za aktivní mateřství, které (kromě jiných aktivit) pomáhá zajistit odbornou pomoc u takového porodu. Zamailovala jsem jim několik otázek a paní Marie Vnoučková (porodní asistentka) mi odpověděla toto:
 
„Hnutí za aktivní mateřství vzniklo hlavně proto, abychom poukázaly na některé nedostatky, které souvisejí s poskytováním péče v porodnicích a abychom zlepšily informovanost rodičů a také zdravotníků, ale koneckonců i politiků v oblasti porodní péče.
 
Prvotní tedy bylo, jak zajistit lepší péči v porodnicích.
 
Velice záhy se na nás začali obracet matky nebo otcové a žádali nás o radu, co mají dělat, když chtějí porodit doma.
 
Začaly jsme se tedy zabývat zajištěním péče v domácím prostředí a zjistily jsme, že ta je téměř nulová.
 
Lékaři, politici i pojišťovny na naše dotazy odpovídali velice podrážděně, řekla bych, že jejich reakce byla až xenofobní. To co neznali, označili za nebezpečné.
 
Zjistily jsme tedy toto:
1. Děti se doma rodily, rodí a pravděpodobně rodit budou.
2. Rodiče, kteří se rozhodnou vědomě pro porod doma jsou většinou velice zodpovědní, snaží se získat co nejvíce informací, snaží se zajistit si péči.
3. Téměř nikdo takovou péči není ochoten poskytnout.
4. V zahraničí (tedy spíše Evropa a Severní Amerika) poskytují péči během porodu doma převážně porodní asistentky, v menší míře praktičtí lékaři. Nevím, jestli někde chodí k porodům doma gynekologové. Myslím, že pokud ano, tak pouze v zanedbatelném počtu.
5. V Česku je velmi málo registrovaných, tedy samostatně pracujících porodních asistentek.
6. Prakticky až na výjimku Zlínského okresu nemají smlouvy s pojišťovnami. (Na Zlínsku nevím o žádné PA , která by chodila k porodům doma. Poskytují pouze péči před a po porodu.)
7. O porodech doma v ČR neexistují žádné dostupné statistické údaje.
8. Statistické údaje z USA hovoří ve prospěch porodu pouze s porodní asistentkou, pokud má rodička nízké riziko komplikací. V Holandsku se rodí 75% dětí pouze za asistence PA a 33%dětí se rodí doma.
9. Ve všech zemích, kde je porodní péče poskytovaná doma, se za významné bezpečnostní opatření považuje přítomnost školeného poskytovatele péče, dostupná následná péče (sekundární-lékař+vybavená nemocnice).
10. V České republice není definovaná primární porodní péče (poskytovateli primární péče jsou praktický lékař, praktický gynekolog a praktický pediatr a dentista, u žádného se však nepředpokládá, že bude poskytovat péči během porodu).
11. Pokud žena chce v ČR porodní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění musí se nechat hospitalizovat.
12. Ze zákona jsou všichni občané ČR zdravotně pojištěni.
13. I v ČR patří vedení fyziologického porodu do kompetencí p.a. Spíše je toto pravidlo dodržováno na Moravě, v Čechách i fyziologické porody vedou gynekologové.
 
Ptala jste se na komplikace. Nevím o žádných závažných zdravotních komplikacích, které by vznikly v souvislosti s porodem doma (pozn. - v posledních letech v ČR). Nesetkala jsem se s žádnými rodiči, kteří by prohlásili po porodu doma, že by příště rodili raději v porodnici. Jedni rodiče řekli, že by raději rodili příště v porodním centru, než doma, ale byli radši, že rodili doma než v porodnici. Děti se nemohou vyjádřit, rodiče si pochvalují jejich klid a vyrovnanost.
 
Komplikace nastávají v komunikaci se zdravotníky následné péče. Rodiče například jedou do porodnice, protože chtějí ošetřit poporodní poranění nebo jen zkontrolovat sebe a dítě. Často jsou vystavováni psychickému týrání, někdy i odepření péče. Dobré zkušenosti se začínají objevovat s praktickými pediatry. Většinou se ujmou doma narozeného dítěte s profesionální vstřícností.
 
Proto univerzální rada pro rodiče, kteří chtějí péči během porodu doma, ale i před ním a po něm jak pro sebe tak pro svoje dítě je: obracejte se na primární poskytovatele zdravotní péče a na porodní asistentky, které mezi primární poskytovatele péče všude ve světě patří. Na nemocnice se obracejte pouze v případě, že to vyžaduje situace, nebo, když Vás tam pošle poskytovatel primární péče. Než se rozhodnete pro porod doma, zhodnoťte společně s lékařem primární péče míru rizika, která Vám a Vašemu dítěti během porodu hrozí. Pro porod doma se rozhodněte pouze tehdy, když toto riziko je velmi malé.
 
Co se týče vzdělání porodních asistentek, bude nejlépe, když se obrátíte na Českou asociaci porodních asistentek. To je oborová organizace, která jako jediná v ČR je členem mezinárodní organizace porodních asistentek ICM. Ta vydává direktivy, jakým způsobem mají být PA. vzdělávány. Myslím, že v ČR jsou vědomostně celkem dobře připravovány, chybí jim praktický výcvik v poskytování péče během porodu doma nebo v porodním centru. Sama nepovažuji zařazení vzdělání PA na lékařské fakulty za ideální.
1. na univerzitách mají vyučovat univerzitně vzdělaní učitelé, v ČR nejsou univerzitně vzdělané PA
2. PA je jiná profese, není to méně vzdělaný lékař, ale jinak vzdělaný pracovník, není to ani sestra. Porodní asistentky by měly mít vlastní vzdělání. Školu pro porodní asistentky.
 
V současnosti lékaři mají jeden semestr gynekologie a porodnictví. Porodní asistentky se v oboru gynekologie a porodnictví vzdělávají tři roky na vyšších zdravotnických školách. Mají také obor ošetřovatelství a péče o ženu, což je dle mého soudu v průběhu fyziologického porodu stěžejní . To, že spousta porodních asistentek poskytuje péči v porodnici během porodu špatně nebo vůbec, jste se možná měla možnost přesvědčit.
 
Je toho mnoho, co se musí ve zdravotní péči v ČR vyjasnit a vyřešit, než budeme moci porody doma propagovat, jak Vy říkáte.
Stále jsme ale přesvědčené o tom, že lidem, kteří pro sebe nacházejí jako příznivější rodit v přirozeném prostředí je třeba pomoci, pokud si to přejí a to ať se rozhodnou porodit v nemocnici nebo doma.“
 
Protože směřujeme do EU, přidala bych ještě seznam aktivit, které by měly být minimální náplní práce porodní asistentky v členských státech:
 • poskytovat odpovídající spolehlivé informace a poradenství, týkající se plánování rodičovství
 • diagnostikovat těhotenství a monitorovat normální těhotenství; provádět vyšetření nezbytná k monitorování vývoje normálního těhotenství;
 • předepisovat vyšetření (včetně poradenství k nim), nezbytná k co možná nejvčastnější diagnóze rizikových těhotenství;
 • zajišťovat program přípravy k rodičovství a kompletní přípravy k porodu včetně poradenství k hygieně a výživě;
 • pečovat o nastávající matky a pomáhat jim při porodu, a za pomoci vhodných klinických a technických prostředků monitorovat stav plodu v děloze;
 • vést spontánní porody, včetně epiziotomie v případech, kdy je to nezbytné, a v naléhavých případech vést i porod koncem pánevním;
 • rozpoznat varovné známky abnormalit u matky nebo dítěte, vyžadující vyjádření lékaře, a podle potřeby lékaři asistovat; přijmout nezbytná urgentní opatření v nepřítomnosti lékaře, jako je zejména manuální vyjmutí placenty, podle možnosti s následným manuálním vyšetřením dělohy;
 • vyšetřit novorozence a poskytnout mu odpovídající péči; provést podle potřeby veškeré nezbytné kroky včetně resuscitace;
 • pečovat o rodičku v postnatálním období a monitorovat ji, a podávat matce veškeré nezbytné informace v péči o dítě, aby se zajistilo jeho optimální prospívání;
 • zajišťovat léčebné postupy předepsané lékařem;
 • vést veškeré nezbytné záznamy
Tak, a úplně poslední informace. V dubnu u nás byli experti z Evropské komise, kteří sledovali úroveň vzdělávání v našem zdravotnictví. Z výsledků, které pronikly do tisku (konkrétně Zdravotnických novin) - k porodním asistentkám měli především výhrady, že stát dosud právně nevyřešil postavení porodních asistentek jako nezávislého povolání (např. jejich kompetence v primární péči), že je málo pracovišť pro praktickou výuku a málo vyučujících porodní asistence s vysokoškolským vzděláním a odbornou praxí.
 
A to už je opravdu vše.
Názory k článku (20 názorů)
Milé dámy - porod doma z pohledu manžela... Tomáš Bezradný. 8.6.2004 23:6
*Re: Milé dámy - porod doma z pohledu m... Sylva 8.6.2004 23:17
*Re: Milé dámy - porod doma z pohledu m... Emina 9.6.2004 10:36
**Re: Milé dámy - porod doma z pohledu... Tomáš Bezradný. 9.6.2004 10:39
**Re: Milé dámy - porod doma z pohledu... Renda a spol 10.6.2004 17:23
*Re: Milé dámy - porod doma z pohledu m... kača 7.11.2005 15:34
Dodatek. Tomáš Bezradný. 8.6.2004 23:45
*Re: Dodatek. Sylva 9.6.2004 6:55
**Re: Dodatek. Tomáš Bezradný. 9.6.2004 10:36
***Re: Dodatek. Sylva 9.6.2004 13:24
***Re: Dodatek. Emina 10.6.2004 21:58
**Re: Dodatek. Taky bezradná 9.6.2004 17:38
***Re: Dodatek. Sylva 10.6.2004 10:33
****Re: Dodatek. Tomáš Bezradný. 10.6.2004 11:3
*****Re: Dodatek. Věra 10.6.2004 11:55
*****Re: Dodatek. Sylva 10.6.2004 13:44
******Re: Dodatek. Tomáš Bezradný. 10.6.2004 20:18
*******Re: Dodatek. Sylva 10.6.2004 22:58
********Tak kde jste nakonec ro... Makina 23.6.2005 15:53
... Lucka, Štěpán a Jiříček 29.3.2014 19:4
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.