tisk-hlavicka

Rušivý element: Třídní klaun

22.1.2002 Děti a my

Zvoní telefon. Paní Nováková zvedá sluchátko a již z pozdravu vytuší, kdo to volá. Hlas synovy třídní učitelky si už nesplete.

Kryštofova maminka se cítí téměř bezradná. Kolikrát už musela poslouchat tu stejnou písničku, že její Kryštof neustále vyrušuje při vyučování. Je to stále o tomtéž. Nechce sedět na svém místě, nesoustředí se na probíranou látku, přerušuje učitelův výklad nejapnými poznámkami. Nechce uznávat učitelovu autoritu a je často agresivní. Neudržuje si pořádek na lavici. Jeho školní výsledky velice klesají, ke společné práci není motivován, začíná se z něho stávat třídní klaun. Ani domluvy ani tresty nepomáhají, spíše naopak celou situaci ještě více zostřují.

Při lékařském vyšetření mu byla stanovena diagnóza – porucha pozornosti. Děti s tímto postižením se velmi těžce ovládají, jsou silně vznětlivé a nacházejí se na velmi vysoké úrovni vzrušivosti oproti ostatním dětem. Rychle se stávají outsajdry v třídním kolektivu. Toto „oznámkování“ je jistě dostačující k tomu, aby jejich budující se sebevědomí rostlo směrem dolů. Přemíra neúspěchů a strach z nich potlačují schopnost důvěřovat si. V takovýchto případech je třeba mnohem více než jindy intenzivní spolupráce učitele s rodiči.

Děti s poruchou pozornosti potřebují především jasně strukturované prostředí a pevná pravidla. Rodiče a učitel mají společně s dítětem stanovit pouze malé množství pravidel, která budou přesně a důsledně dodržovat. Důležité je, aby tato nařízení byla formulována pozitivně. Zapomeňme na: „Nesmíš skákat druhým do řeči!“ Zkusme říct: „Když chceš něco říci, počkej, až druhý domluví.“

Opakujme a připomínejme toto vzájemné ujednání stále znovu. Ignorujme rušivé jednání tak dlouho, jak je to jen možné. Pochvalme hned námi požadované chování, povzbuzujme ho a dejme mu najevo naši důvěru k němu – to potřebuje pro své pošramocené sebevědomí.

Chování třídního klauna se odrazí zákonitě i na výsledcích celé třídy a bylo by nefér tento problém nezmínit. Doporučuje se, aby tento problém zazněl na třídní schůzce, na kterou by byli pozváni i specializovaní odborníci (dětský lékař, terapeut, psycholog apod.), kteří by měli pomoci rodičům i učiteli v jejich snaze o pomoc postiženému dítěti i celému kolektivu. V každém případě nebude toto úsilí o hledání správného přístupu k námi svěřeným dětem zbytečným krokem.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.