tisk-hlavicka

Je hyperaktivní, nebo jen aktivní?

8.1.2002 Děti a my 4 názory

Znám čtyřletého chlapce, který je vzorem živosti. Většinu dne proběhá, prolítá. Pokud ho někdo nutí chviličku tiše sedět, začne se vztekat.

Ale když je zabraný do nějaké hry, která odpovídá jeho touze po pohybu, umí se soustředit a snaží se. Část příbuzných je přesvědčena, že chlapec není normální, nejspíš je hyperaktivní. Nebo špatně vychovaný?

Ani jedno, ani druhé, je naprosto normální, jen jeho temperament se projevuje ve zvýšené míře. Slovem temperament označujeme příznaky, které charakterizují, jak člověk reaguje, jak něco dělá – rychle nebo pomalu, odhodlaně nebo zdrženlivě, prudce nebo mírně atd. Tyto zvláštnosti jsou podmíněny vlohami, pravděpodobně se jedná o vlastnosti centrálního nervového systému, jeho prahů vzrušivosti a receptorů, pravděpodobně roli hrají i koncentrace hormonů. Ovšem pokud je něco podmíněno vlohami, ještě to neznamená, že se to nedá změnit. Určitý typ temperamentu znamená, že je pravděpodobnější odpovídající vzorec chování.

Aktivita udává, jak moc jsou denní činnosti spjaty s pohybem. Děti s vysokou aktivitou jsou stále v pohybu, jako onen čtyřletý chlapec a děti s nižší aktivitou se pohybují spíš rozvážně, a okolí je vnímá jako líné a pohodlné.

Intenzita udává, s jak velkým množstvím energie člověk reaguje. Dítě s vysokou intenzitou reaguje prudce a hlasitě, je radostí bez sebe nebo se hrozně rozzlobí. Děti s intenzitou menší reagují spíše pasivně, klidně.

Senzorické prahy vzrušivosti udávají, jak silný musí podnět být, aby vyvolal reakci. Děti s nízkým prahem jsou velmi citlivé. Prudce reagují na hluk, rychle se rozčílí, hodně křičí. S vyšším prahem vzrušivosti jsou děti dost odolné vůči stresu a nedají se jen tak lehce vyvést z míry.

Schopnost přátelit se, seznamovat, vyhýbat se ostatním ukazuje, jak člověk zpočátku reaguje na cizí lidi, situace, nové úkoly. Dítě, jež se lehce sbližuje, reaguje spontánně, důvěřivě, bezstarostně a beze strachu. To, které reaguje spíše vyhýbavě, je plaché a zdrženlivé. Často zde bývá souvislost s prahem vzrušivosti. Možná se děti s nízkým prahem velmi brzy naučí, že je nejlepší omezit nové podněty, aby se nedostávaly často do stresu.

Přizpůsobivost se vyznačuje dobou, kterou člověk po první reakci potřebuje k tomu, aby si zvykl na nové okolnosti. Málo přizpůsobivé dítě potřebuje dlouho na to, aby si zvyklo na novou postýlku, novou vychovatelku nebo školku. Tvrdošíjně trvá na určitých zvyklostech a rituálech.

Rozptýlenost naznačuje, jak lehce se pomocí vnějších podnětů nechá odvést od konané činnosti. Dítě s vysokou rozptýleností je nepozorné velmi často, v opačném případě je schopno se zabrat do něčeho natolik, že nic jiného z okolního světa nevnímá.

Výdrž udává, kolik nepoddajnosti má člověk v sobě, se kterou je schopen jít dál, i když před ním stojí překážky. Většinou je malá výdrž spojována s rozptýleností, ale dítě s velkou výdrží se bude k určité věci stále vracet, i když se nechá rozptýlit.

Pravidelnost určuje, jak stabilní má člověk biologické rytmy. Dítě s vysokou pravidelností se vždy v určitý čas unaví, dostane hlad, žízeň, téměř každý den ve stejný čas potřebuje vyměnit plenky. Malé děti s nízkou pravidelností jsou pro rodiče obzvlášť náročné.

Nálada popisuje převažující pocitové ladění v chování. Dítě s velmi pozitivním laděním je převážně přátelské, veselé a usměvavé. Protikladem je dítě, reagující zvlášť často zlostně nebo úzkostlivě.

Všechny tyto znaky jsou normální, žádný projev není lepší nebo horší než nějaký jiný! Rodiče, kteří mají děti s temperamentem, jež vyžaduje hodně úsilí, se často cítí bezmocní a znejistělí. Horší bývá, když dětský temperament nevyhovuje očekáváním rodičů, nebo požadavkům okolí. Je důležité, aby rodiče i učitelé respektovali temperament dítěte a umožnili mu, aby aspoň v určité míře mohlo žít podle svých vloh. Například aktivnímu dítěti dá učitel možnost při vyučování něco donést, něco ukázat, prostě možnost pohybu. Na druhou stranu zase plachého žáčka nebude nutit k hlasitému předčítání před celou třídou. Přesto oba potřebují vedení při rozeznávání toho, co je důležitější – tiše sedět nebo kráčet k druhým lidem.

Názory k článku (4 názorů)
hyperaktivní?! Eva a Tomášek 2 roky 22.3.2002 21:50
*Re: hyperaktivní?! Radka, dva kluci 22.3.2002 22:22
*Re: hyperaktivní?! Jitka,dve deti 23.3.2002 12:30
*Re: hyperaktivní?! Pavla-Patrik 4,Amálka 8m. 22.3.2003 23:43
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.