tisk-hlavicka

Učení: Násilím to nepůjde

19.6.2001 Děti a my

Není neobvyklá situace, kdy například žák třetí třídy je v matematice sotva o kus dál než prvňáci. Rodiče i dítě jsou bezradní.

Vždyť přece žák s průměrnými známkami nemůže v jednom předmětu takhle plavat! Podobná situace často vede ke ztrátě sebedůvěry dítěte a ta se může rychle rozšířit i na ostatní předměty. Nezřídka také dochází k blokaci schopnosti učit se.

Ve většině případů se rodiče domnívají, že situaci napraví dennodenním nekonečným opakováním látky. Avšak místo pokroků se dočkají jen slz a zklamání. Bezradnost vzrůstá: Copak je možné, aby měl žáček nulové předpoklady pro daný předmět?

Bohužel, odpověď neznáme. Takovéto případy mají individuální příčiny, a je obtížné určovat je obecně. Lze však říci, že mezery ve vědomostech se neodstraní zarputilým procvičováním.

Pokud chybí základy, musejí se doplnit – a ne zjednodušeně, stručně, ale tak jako nová látka. Procvičování vyšší obtížnosti, navíc intenzivní, spíš nedostatek zesílí, než odstraní. Rodiče a v určité míře i škola, by měli zmírnit své požadavky a nabídnout dítěti cvičení, které odpovídá úrovni žáka konce první třídy. Tak je možné postupně dojít až k požadované úrovni. Každému je jasné, že učební látka jednotlivých ročníků na sebe navazuje, ale málokdy je učivo dáváno do souvislosti. Tam, kde chybí základní znalosti, nelze dál pokračovat. Důležitou roli hraje i rozhovor s učitelem, kdy se dozvíme, jak velké mezery vlastně jsou a kdy se látka probírala.

„Cesta zpátky“ vyžaduje od rodičů trpělivost a pochopení dítěte, které vlastně ve své situaci neodpovídá normě. Zvláště důležité je podpořit jeho sebedůvěru, aby bylo schopné vyrovnat se s pocitem selhání. Ve společnosti, která podporuje dojem, že jen ten rychlý, co je o krok napřed, má úspěch, je obtížné udělat krok zpět. Ale rodina, ve které nechybí láska, to zvládne.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.