tisk-hlavicka

Dopis Hnutí za aktivní mateřství adresovaný MF Dnes

14.5.2001 Marie Vnoučková, 5 názorů

Bavme se o tom, JAK zajistit ženám při porodu tu nejlepší možnou péči, za co nejmenších možných nákladů. To KDE z toho pak vyplyne.

Vážená redakce zdraví,

již na titulní straně pondělní MF DNES, mě zaujala otázka: Mají české ženy možnost rodit doma? a odkaz na články uvnitř listu. Bohužel ani v jediném z nich na tuto otázku nezazněla odpověď. Tedy, že možnost samozřejmě mají, stát jim však negarantuje žádnou péči.

Autorky se ve svých článcích dopouštějí několika nepřesností. Například Šárka Adámková uvádí jako fakt, že většina porodů se v Holandsku odehrává doma. Není tomu tak. Holandské porodní asistentky říkají: Porod začne doma a skončí na nejbezpečnějším místě. Pro zdravou matku a zdravé dítě je tím nejbezpečnějším místem domov, v jiných případech tím nejbezpečnějším místem je nemocnice. Doma rodí asi třetina žen, co je však důležité, že asi 75% všech porodů probíhá za asistence porodní asistentky, které doma pomáhá mateřská sestra, v nemocnici pak zdravotní sestra.

Irena Jirků zase poukazuje na to, že pokud žena na západ od naší hranice rodí doma, je na rohu ulice kompletně vybavená sanitka. Zajímalo by mě odkud tuto informaci získala. Já se s tímto tvrzením setkávám často, ale pouze z úst Čechů. Nikdy jsem se na západě s žádnou čekající sanitkou u porodu doma nesetkala.

Dále autorky ve svých článcích málo zdůrazňují, že výroky některých zdravotníků vycházejí pouze z jejich přesvědčení a že nemají žádné vědecké podklady k tomu, aby je považovali za obecně platné. Týká se to hlavně rituálu holení a klystýru. Světová zdravotnická organizace se na základě studií z celého světa, ke klystýru staví zdrženlivě a holení rodidel před porodem nedoporučuje.

Doktor Eduard Kulovaný poukazuje na častý stav hypoxie plodu při porodu, který je nutno řešit císařským řezem. Škoda, že se ho autorka rozhovoru nezeptala, zda ho nenapadla souvislost hypoxie plodu například s vynucenou polohou matky na zádech při porodu.

Dokážu pochopit, že Soňu Majsnerovou mrzelo, že její dítě po porodu odnesli. Je to nejsmutnější okamžik celého porodu. Tento zvyk, odnášet děti od matek, svým negativním dopadem přehluší vše co se v porodnicích děje. Není žádný objektivní důvod proč by mělo být zdravé dítě odneseno od matky. Naopak je mnoho důvodů proč by mělo v jejím náručí setrvat.

Dále by mě zajímalo, co profesor Hájek myslel tím, že porody doma v Německu mají třikrát horší výsledky než nemocniční porody. To, že je někdy nutné matku během porodu převést do nemocnice, spíše svědčí o zodpovědném přístupu, než o špatných koncích.

Naprosto souhlasím s panem profesorem v tom, že v Holandsku mají vše dobře zorganizováno. Nesdílím ale jistotu v tom, že holandské školy pro porodní asistentky, jsou univerzitami. Když jsem tam před čtyřmi lety byla společně s dalšími porodními asistentkami, zeptal se nás jeden lékař, který často jezdil do Čech, zda víme jaký je největší problém našeho porodnictví: Největším problémem je, že každá žena má přístup k sekundární, někde i terciální péči, bez ohledu na to, jestli má potíže nebo hrozí rizika spojená s těhotenstvím a porodem. Od této skutečnosti se odvíjí mnoho dalších problémů. Tato speciální péče je drahá. Pokud u nás chybí primární porodní péče a všechny ženy využívají sekundární nebo terciální, je to nevýhodné pro všechny. Zdravé ženy se zbytečně podrobují rutinním zákrokům, od kterých se porodnice nechtějí oprostit. Nemocné ženy jsou touto situací také znevýhodněny, protože péče, která by jim právem náležela se rozmělňuje. O těhotné a rodičky u nás pečují lékaři a sestry. Nahlédnete-li do statistik, zjistíte, že u nás nejsou žádné porodní asistentky, gynekologů jsou však tři kategorie. Proto chápu snahu České asociace porodních asistentek, vytvořit novou koncepci náplně práce porodní asistentky, jako velice potřebnou a užitečnou. Z výzkumů vyplývá, že porodní asistentka lépe ochrání ženu před komplikacemi. Když ale vážné problémy nastanou, lépe je umí řešit lékař. Tyto dvě profese spolu musí spolupracovat. Já osobně neznám žádnou porodní asistentku, která by matku přesvědčovala, aby rodila doma. Naopak často se na nás obracejí rodiče s otázkou: Co máme dělat když chceme rodit doma.

Bavme se tedy o tom, JAK zajistit ženám při porodu tu nejlepší možnou péči, za co nejmenších možných nákladů. To KDE z toho pak vyplyne.

Marie Vnoučková

předsedkyně občanského sdružení Hnutí za aktivní mateřství

Názory k článku (5 názorů)
Zhnusení Andrea 3.6.2007 15:48
*Re: Zhnusení gatto 3.6.2007 16:29
Zhnusení Andrea 3.6.2007 15:49
Zhnusení Andrea 3.6.2007 15:49
*Re: Zhnusení Konie 3.6.2007 19:5
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.