tisk-hlavicka

Dětský domov Holice v Čechách pro děti od 1 - 3

27.4.2001 Libuše Janovská

Historie našeho domova sahá až do roku 1949, kdy byl položen základní kámen. Tenkrát snad pro dětské jesle.

Když byly v roce 1951 dostavěny, zjistilo se, že poloha není příliš praktická, a tak zde vznikl nejprve sirotčinec a později dětský domov 1 – 3 let pro děti ze sociálně slabých rodin. Složení tehdejšího domova bylo jiné než dnes i proto, že se nyní rodí mnoho dětí s různými postiženími, a tak jsme se přeorientovali na kombinovaný dětský domov od 1 do 3 let a pro postižené děti do 7 let. Přijímáme tedy děti postižené jak pohybově, tak mentálně, ze sociálně slabých rodin, děti týrané i opuštěné matkou.

Dětský domov je samostatný právní subjekt s nepřetržitým provozem. Jeho zřizovatelem je Okresní úřad v Pardubicích. Kapacita zařízení je 30 lůžek. O děti umístěné v domově se stará 27 zaměstnanců. V nepřetržitém provozu pracuje 12 směnných sester, 1 výchovná sestra, sociální pracovnice, psycholog, hospodářka – účetní, ošetřující lékař na úvazek 8,5 hodiny týdně, 3 uklízečky, 3 kuchařky, švadlena, pradlena a domovník. V čele domova stojí ředitel.

Společně s Okresním úřadem Pardubice a se sponzory se nám podařilo ze starého zařízení udělat moderní dětský domov, který dá dětem co se materiální stránky týče téměř všechno.

V dětském domově je mimo základní zdravotní péči denně prováděna výchova na úrovni jeslí, mateřské školy a speciální mateřské školy. S těžce postiženými dětmi se pracuje na základě individuálních plánů. Děti jsou rozděleny podle postižení a vývojové úrovně na jednotlivá oddělení tak, aby bylo možné co nejvíce ovlivnit jejich vývoj jak po stránce fyzické, tak i mentální. Na výchově se podílí kolektiv sester, psycholog (speciální pedagog), ale i celý další kolektiv. Mimo výchovu se v našem domově provádí každý měsíc mnoho akcí, které vedou nejen k psychickému rozvoji a obohacení podnětů, ale především k radosti a pohodě všech dětí. Pro děti pořádáme karneval, diskotéky, oslavu dne dětí, mnoho sportovních akcí (dětské olympiády, sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti v Holicích atd.), oslavy narozenin našich dětí, různé výlety, tematické zájezdy (např. návštěva ranče v Bělečku, návštěvy u chovatelů různých exotických zvířat, výlety do krytého bazénu ve Vysokém Mýtě). V zimě jezdíme na hory, v létě jsme navštívili Kočičí hrádek, Veselý kopec, ZOO ve Dvoře Králové, Babiččino údolí a mnoho dalších míst. Děti chodí na různá kulturní představení. Uvedených akcí se zúčastňují většinou všechny děti včetně postižených a na jejich realizaci se podílí celý kolektiv zaměstnanců dětského domova a za to jim patří dík.

Oddělení nejstarších dětí se zúčastnilo i ozdravného pobytu v Bělé pod Pradědem a díky nadaci Olgy Havlové jsme byly na zahraniční rekreaci v Řecku. Odměnou všem pracovníkům domova za jejich práci jsou pak rozzářené oči našich dětí.

Libuše Janovská
Ředitelka Dětského domova
Staroholická 354


534 01 Holice v Čechách

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.