tisk-hlavicka

Naše zkušenost s americkou školou 7: Rodiče a učitelé, třídní schůzky.

27.2.2001 Dr. Michaela Tydlitátová, New York

Vztah rodičů a učitelů, jak vyplývá už z výše uvedeného, je velice přátelský, ne však důvěrně kamarádský.

(Jak kdosi poznamenal, jsou učitelé vlastně jediní lidé v Americe, které neoslovujeme křestním jménem, ale důsledně příjmením - Mr., Mrs., Ms. XY). Ve většině případů je to však opravdu model dobré spolupráce, snaha společně se podílet na vzdělání a výchově dětí. Rodiče učitelům důvěřují, že pro jejich děti dělají to nejlepší. (Žasli jsme, když jsme tento prostý fakt pochopili.) Učitelé na druhé straně očekávají od rodičů návrhy, náměty, pomoc, zájem o věc. Při všech našich schůzkách s různými učiteli se nám potvrdilo, že své děti opravdu dobře znají a upřímně se o ně zajímají, nejen jako poskytovatelé znalostí, ale jako skuteční - nu, učitelé.

Poznámka: V Americe není zvykem mluvit špatně o učitelích. Na konverzaci tohoto typu jsme tady šťastně zapomněli. Nikdo nesvaluje vinu za neprospívající dítě na konkrétního učitele.

Na konci srpna obdrží rodiče dopis ze školy, kde je uvedeno jméno učitele jejich dítěte a číslo třídy. Spolu s tím přichází i školní kalendář, výborná praktická pomůcka do domácnosti. Poté dostanou svůj vlastní dopis děti: píšou jim jejich budoucí učitelé, krátce a vlídně se dětem představují.

Brzy po začátku školního roku se zde v BRS koná "Back To School Night" - tedy jakési úvodní třídní schůzky. Obvykle jsou rozděleny časově po ročnících - v jediný večer se zde sejdou rodiče z celé školy, vyšší ročníky ale o něco později. Všechny napřed vítá paní ředitelka krátkou a vždy entuziastickou promluvou, v níž nechybí, jak se na tento rok těší. (Vždycky jsme si pomysleli - i kdyby to nebyla pravda, velmi to povzbudí. A stále častěji si myslíme, že to pravda je.) V závěru stručně promluví též zástupci PTA. Pak jsou jednotlivé schůzky ve třídách, kde se představují učitelé - podrobně: kde a jak dlouho studovali, kde učili, něco o nich samých. Seznámí rodiče s tím, co se děti ten rok naučí, popíší metody práce apod., poprosí o pomoc . Několik slov řeknou "class mothers". Diskutuje se. Není to dlouhé a je to věcné. Zapomněla bych: při úvodním slovu paní ředitelky si můžete vzít občerstvení. Z peněz PTA je tu přichystána káva, čaj, džusy, spousta pečiva. Spřátelení rodiče na sebe mávají a při slovech o dobrém nadcházejícím školním roku usrkávají a přikusují. Vlastně jsme na ty třídní schůzky chodili rádi....

O pokroku svých dětí se každý může dozvědět v den tzv. "conference date" , které jsou bezprostředně před vysvědčením (vždy obvykle prvním a někdy i dalšími). Schůzky jsou dvacetiminutové, hodina a den jsou určeny alespoň dva týdny předem. Rodič (rodiče) si zapíší svoje priority - ráno, odpoledne. Nad vysvědčením pak učitel hodnotí znalosti a pokrok studenta, stručně, ale konkrétně. Rodiče se ptají - na cokoliv.

Další možnost, jak vidět třídu při výuce, jsou "class visits".V den k tomu účelu vyhrazený přicházejí rodiče do školy a sledují svoje děti při vyučování, sami si mohou vybrat, jaký předmět jim podle rozvrhu vyhovuje, o co mají největší zájem. Mohou se také některých pomocných prací zúčastnit sami, pokud jsou vyzváni učitelem. Požadavky ze strany školy jsou pouze dva: aby svoji návštěvu ve třídě omezili na půl hodiny (místnosti nejsou velké a 5-6 dospělých v jednu chvíli úplně stačí) a aby s sebou nebrali "babies a toddlers", tedy sourozence školních dětí pod 5 let (v jiné dny jsou ovšem jakékoli malé děti ve škole nejen tolerovány, ale i vítány s úsměvem). Po domluvě s učitelem je samozřejmě možné přijít do třídy i mnohem častěji.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.