tisk-hlavicka

Nepodceňte výši pojistných částek u pojištění na nejvážnější životní situace

8.3.2023 Komerční sdělení

Počet lidí, kteří uvažují o sjednání životního pojištění, sice oproti minulosti vzrostl, stále však znatelně zaostáváme za evropským průměrem.

Více než polovina Čechů žádné životní pojištění nemá, mnozí navíc ani dobře nerozumí jeho podstatě a fungování. Dobře nastavené životní pojištění přitom dokáže přispět ke zdárnému překonání vážných životních situací. Při jeho uzavírání ale věnujte zvýšenou pozornost především výši pojistných částek, aby vám v případě nečekané události nezůstaly jen oči pro pláč.

Nevyčíslitelná cena života

Cena lidského života je sice nevyčíslitelná, nicméně v případě životního pojištění je třeba do jisté míry uvažovat racionálně a pragmaticky. Hlavním cílem životního pojištění totiž je schopnost zabezpečit příjmy vaší rodiny a zaručit zachování jejího životního standardu pro případ, že by se s vámi něco stalo.

Základním pojistným rizikem bývá smrt pojištěného, ale kvalitní životní pojištění by mělo pokrývat i další velká rizika, jako je invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost, trvalé následky úrazů, ale také riziko vážné nemoci.

Klíčové je, aby vaše životní pojištění dokázalo reagovat na všechny vážné situace, které mohou mít dlouhodobý dopad na chod a fungování rodiny. Do životního pojištění lze přirozeně zahrnout i pojištění drobnějších rizik, ta ale mohou přijít na řadu až později.

Pojistné plnění a ceny pojištění

Cenu životního pojištění ovlivňuje jak rozsah rizik, která zahrnuje, tak výše pojistného plnění. Odborníci se shodují, že v současné době by pojistné plnění pro případ smrti pojištěného mělo činit zhruba trojnásobek až pětinásobek jeho ročního příjmu. Výsledná částka by měla také zohledňovat počet členů rodiny závislých na příjmu pojištěného, stejně jako výdaje a příjmy celé rodiny.

Logicky v tomto případě platí rovnice: čím vyšší pojistné plnění, tím vyšší měsíční pojistné. To by tak mělo odpovídat finančním možnostem pojištěného, nikdy by ale nemělo být na úkor žádného z vážných pojistných rizik.

Komplexní pojištění výhodou

Dlouholetá jednička na tuzemském trhu s životním pojištěním, pojišťovna Kooperativa, proto nabízí životní a úrazové pojištění, které pojištění nejvážnějších životních situací přímo zohledňuje a zvýhodňuje – při sjednání komplexního zajištění vážných rizik získáte navíc slevy až ve výši 30 %. Zároveň získáte jistotu, že u úrazů či při diagnóze vážného onemocnění pojišťovna vyplatí pojistné plnění okamžitě, aniž byste museli čekat na doléčení.

U některých typů životního pojištění lze navíc při splnění určitých podmínek dosáhnout také na daňové zvýhodnění – životní pojištění musí být v takovém případě sjednáno minimálně na dobu 5 let, musí trvat alespoň do 60 let věku a není možné z něj vybírat případnou vytvořenou rezervu.
Vyhledávání článků podle věku