tisk-hlavicka

V českých školách chybí etický kodex pro případy sexuálního obtěžování na školách

9.11.2021 Miroslav Hřebecký

Inspiraci pro jeho vytvoření může brát Česko ze zahraničí.

Česká televize odvysílala poslední díl seriálu Ochránce, tentokrát se věnoval tématu nerovných vztahů na středních školách. V Česku není jasně definované, co je a co není právě na těchto školách nepřijatelné v chování mezi učiteli a žáky. Problém je přitom častý.

V České republice neexistuje žádný závazný etický kodex nebo jiný normativní dokument určený pedagogům středních, vyšších odborných a vysokých škol, který by téma sexuálního obtěžování vymezoval. Účinná je primárně zákonná úprava v trestním zákoníku, antidiskriminačním zákoně a dalších předpisech. Téma sexuálního obtěžování na českých školách řešil v roce 2012 výzkum Genderově motivované a sexuální obtěžování na středních školách: Hranice vhodného chování. Autoři potvrzují, že studenti na středních školách mají četné zkušenosti s chováním, které spadá do definice genderově motivovaného a sexuálního obtěžování.

EDUin proto doporučuje nově vznikající vládě a novému ministru školství téma etického kodexu zařadit k oblastem, kterým se věnovat. Inspirací pro vytvoření etických kodexů můžou být například zkušenosti ze zahraničí:

USA

Případy sexuálního obtěžování se ve školách posuzují podle dodatku ke školskému zákonu, naposledy byl aktualizovaný v roce 2020. Jeho schválení doprovází metodická podpora, která obsahuje jednotlivé kroky, jak si konkrétní škola nebo samospráva může vytvořit vlastní normy pro řešení případů sexuálního zneužívání.

Velká Británie

Při posuzování případů sexuálního obtěžování se země řídí zákonem o sexuálních deliktech z roku 2003, ve kterém se přímo píše, že: „…za delikt je považován vztah dospělé osoby (18 let a starší) s osobou mladší osmnácti let, kdy je starší osoba považována za důvěryhodnou a respektovanou, i kdyby byl vztah konsenzuální.“

V souhrnné zprávě britského parlamentu o sexuálním obtěžování je uvedeno, že všechny školy musí mít předpisy pro ochranu dítěte, včetně postupů v případech sexuálního obtěžování – ať už ze strany spolužáků, nebo zaměstnanců. Při tvorbě pravidel má škola postupovat podle dokumentu, kde jsou uvedeny doporučení pro ředitele a zaměstnance škol.

Kompletní zahraniční inspiraci i se zdroji najdete ZDE.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu: „Právo nevyřeší všechno, zvlášť to úzce pozitivisticky pojaté. Morálka by měla být nad ním a kultivovat obecně vztahy mezi lidmi až do nejjemnějších nuancí. Právě proto je etický kodex nástrojem nad míru vhodným. Funkční bude tehdy, když bude sestaven a přijat všemi zainteresovanými aktéry, o to důsledněji pak může působit v kolektivu normotvorně a být vymáhán.“

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.