tisk-hlavicka

Do školy nejčastěji pěšky nebo autem

16.2.2021 Marek Rojíček, ČSÚ

Žáků jsme se ptali, jak cestují za vzděláním.

Do školy nejčastěji pěšky nebo autem. Žáků jsme se ptali, jak cestují za vzděláním

Dojíždění do školy je neoddělitelnou součástí každodenního života většiny českých školáků. Právě pro ty, kteří si musejí ještě pár let počkat na řidičský průkaz, je tak vhodně nastavený systém veřejné dopravy klíčový. Podobně jako dospělých při ostrém sčítání se i žáků mezi 8 a 15 lety Český statistický úřad v rámci projektu Minisčítání dotazoval, jak do školy dojíždějí. Ukázalo se, že nejčastěji volí chůzi po svých, následuje doprava autem a třetí příčku v dostupnosti školy obsadilo MHD.

Otázky na vyjížďku a dojížďku za prací či vzděláním patří mezi ty vůbec nejzásadnější, na které se statistici dotazují při sčítání. Zjištěné poznatky totiž slouží jako podklad pro dopravce a objednavatele veřejné dopravy, kterými jsou obce či krajské úřady. Na jejich základě se následně dimenzuje rozsah a frekvence poskytovaných služeb. „V dotaznících ke sčítání je otázka na dojížďku z toho důvodu, aby kraje, obce a města mohly dopravní obslužnost naplánovat co nejpřesněji v reakci na aktuální i očekávané potřeby obyvatel. Ptáme se na údaje, které pomohou rozvíjet a zlepšovat veřejnou infrastrukturu celé České republiky,“ uvádí Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Pěšky, autem nebo autobusem?

Pokud se blíže podíváme na data ze Sčítání 2011 týkající se dojížďky, zjistíme, že nejoblíbenějším prostředkem pro veřejnou dopravu v rámci celé republiky byl autobus. Nejvíce s ním cestovali občané v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Více než hodinu v autobuse pak na cestě do práce strávili občané Středočeského a Moravskoslezského kraje.

V případě školáků bychom ale autobus na špičce žebříčku hledali marně. Dle výsledků populárně-naučného projektu Minisčítání 2020, jehož kompletní výsledky byly zveřejněny 19. ledna 2021, se u žáků základních škol a nižších ročníků gymnázií jako nejčastější dopravní „prostředek“ ukázala chůze po svých. Tu preferuje skoro polovina (49,2 %) školáků. V závěsu pak nalezneme odvoz autem (16,9 %), dále cestování městskou hromadnou dopravou (14,9 %) a meziměstským autobusem (14,2 %). Jen asi 3 % dětí dojíždějí do školy na kolečkových bruslích, kole, skateboardu nebo koloběžce. 70 % z nich tvoří chlapci.

Podle výsledků by se též mohlo zdát, že polovina školáků bydlí v těsném sousedství školy, protože jim na cestu stačí 10 a méně minut. Druhým nejčastěji zmiňovaným intervalem je pak 20 až 30 minut. Naopak více než hodinu na cestě do školy každý den stráví jen 1,1 % žáků a najdou se i takoví (0,5 %), kteří dojíždí více než dvě hodiny.

Není kraj jako kraj

Vidina každodenní dlouhé dojížďky netrápí pouze žáky základních škol, ale i studenty středních škol a univerzit, kteří za vzděláním zpravidla dojíždějí do velkých měst, a to nejen v rámci jednoho kraje. Například do Prahy dojíždí do škol přes 56,7 tisíc studujících. To znamená, že téměř třetina studentů do Prahy dojíždí.

V případě Jihomoravského kraje do škol dojíždí 68,4 tisíc osob, z čehož 39,5 % tvoří studenti žijící za hranicí kraje. Nejčastější destinaci tvoří pochopitelně Brno, kam každý den míří skoro dvě třetiny všech osob dojíždějících za vzděláním. V rámci Moravskoslezského kraje je nejčastější cílovou stanicí Ostrava, naopak nejvíce studentů každý den vyjíždí z obcí na Frýdecko-Místecku. Zajímavým poznatkem je fakt, že ženy potřebují na dojížďku do škol v průměru o pár minut více, a to platí v případě všech typů dopravy.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života, včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak může každý z nás snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Pomoci se sečtením online můžeme i svým rodičům nebo například těm, kteří nemají přístup k internetu. Je to bezpečné a rychlé.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.