tisk-hlavicka

Jak změnila karanténa názory rodičů na české školství?

3.9.2020 Karel Gargulák, EDUin

Již dřívější výsledky výzkumu ukázaly, jak distanční výuka může ovlivňovat nerovnosti ve vzdělávání.

Představujeme výsledky výzkumu, který porovnává změny v postojích rodičů ke školnímu vzdělávání mezi prosincem 2019 a červnem 2020. Výzkum reflektuje uzavření škol z důvodů koronavirové pandemie.

Již dřívější výsledky výzkumu ukázaly, jak distanční výuka může ovlivňovat nerovnosti ve vzdělávání. Až 8 % rodin v něm reportovalo, že možnosti jejich dětí, jak se učit na dálku, byly omezeny kvůli nedostatku počítačů či horšímu připojení v domácnosti. Rodičům s nižším vzděláním také dělalo větší problémy a zabíralo více času připravovat doma děti.

Výzkum také ukazuje, že v době pandemie se snížil počet rodičů, kteří chtějí, aby jejich dítě určitě dosáhlo vysokoškolského vzdělání. „Jde zejména o rodiče s maturitou a vyšším vzděláním, kteří se až v době distančního vzdělávání lépe seznámili se školním životem svého dítěte. Tento vývoj může poukazovat na to, že aspirace rodičů, které v českém vzdělávání silně ovlivňují výsledky, v některých případech reflektují spíše jejich společenské postavení než preference a kompetence dětí. Zkušenost s distančním vzděláváním je dovedla k tomu, že své aspirace přehodnotili,” říká sociolog Daniel Prokop.

Data z června 2020 ukázala, že koronavirová karanténa v řadě oblastí ještě urychlila změny v postojích, které výzkum zaznamenává dlouhodobě. Již před karanténou například považovali rodiče za klíčové, aby škola naučila jejich děti pracovat s informacemi, vytvářet si vlastní názor a samostatně se učit. Do června 2020 tento trend ještě posílil. Po zkušenosti s distanční výukou ale vystoupila do popředí ještě jedna věc – rodiče začali klást důraz na to, jak s nimi škola komunikuje, zatímco řada ostatních aspektů z jejich představ o tom, jak by měla vypadat ideální škola, šla stranou.

Řada závěrů ale ukazuje i na specifické dopady koronavirové krize. V každé třetí rodině podle výsledků výzkumu během karantény například docházelo častěji ke konfliktům, ty ovlivňovaly psychickou pohodu zejména v rodinách, které vychovávají dítě na 1. stupni základní školy. To poukazuje na nutnost zabývat se v době mimořádných opatření také duševním zdravím a pohodou dětí, které se často přenášejí do výsledků vzdělávání.

Na výzkumném projektu se podílí iniciativa IDEA antiCovid-19, společnost PAQ Research, společnost EDUin, data sbírá agentura STEM/MARK. Projekt financuje Nadace České spořitelny. Report z longitudálního výzkumu Proměny názorů rodičů na vzdělávání je k dispozici zde.

Co vyplývá ze zprávy o výsledcích průzkumu?

  • 64 % rodičů říká, že zkušenost s uzavřením škol změnila jejich názor na to, jak by mělo vypadat vzdělávání jejich dětí.
  • 83 % rodičů je přesvědčeno, že fyzická přítomnost dětí ve škole je nenahraditelná
  • Až ve 30 % rodin docházelo během karantény častěji ke konfliktům, a to mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci. Častěji se to týkalo rodin s dětmi na 1. stupni základní školy.
  • 53 % rodičů zařadilo v červnu 2020 mezi pět nejdůležitějších cílů vzdělávání “naučit děti soustředěně se učit a systematicky poznávat nové věci”, v prosinci 2019 to považovalo za prioritu 45 % rodičů. Mezi nejdůležitější cíle vzdělávání dále rodiče už před karanténou řadili schopnost pracovat s informacemi nebo utvářet si vlastní názor, zkušenost s výukou na dálku důraz na tyto kompetence ještě dále posílila.
  • 30 % rodičů si v červnu 2020 přálo, aby jejich dítě dosáhlo alespoň vysokoškolského vzdělání. To je výrazný pokles ve srovnání s prosincem 2019 i dubnem 2020, kdy tuto aspiraci mělo 38 % rodičů dětí na základní škole.
  • Když popisují ideální školu, 72 % rodičů považuje za nejdůležitější, aby jejich dítě mělo spravedlivého učitele, 67 % jich mezi charakteristiky ideální školy řadí lidské kvality a osobnost učitele, pro 66 % z nich je důležitá jeho odbornost. Role učitele je v jejich představách o tom, jak by se mělo jejich dítě vzdělávat, zcela klíčová.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.